WE CROSSFIT ARLANDASTAD


Här finns alla träningspass listade veckovis i omvänd kronologisk ordning sedan 2/6 2020 när beskrivningen började läggas in på passen. Sök med Ctrl+F.


Håll tillgodo... och träna hårt, men smart! :)


Copyright © WE Arlandastad, förutom fotot som är taget av Alex Hamberg - sidan är skapad av Johan Tullare

Vecka 01 2024

Tisdag 2024-01-02

Crossfit Standard 60 min
CHEST TO BAR/PULL UPS
Every Minute On the Minute x 8
4-6 Chest To Bar

Met.Con
For Time
10 - 1
Lengths Shuttleruns
Alt. D-ball to Shoulder
Burpee
- 1 Length = Wall to rigg & back can be substituted w/ RowERG or BikeERG.

♂ 60 kg
♀ 40 kg


Onsdag 2024-01-03

Crossfit Standard 60 min
SNATCH COMPLEX
Every 90s x 8
1 Snatch Deadlift + 1 Snatch + 1 Overhead Squat

Met.Con
On The Minute x 10 (40s on/20s off)
1 - AMRAP Snatch
2- AMRAP HSPU

♂ 60 kg
♀ 45 kg


Torsdag 2024-01-04

Crossfit Standard 60 min
Met.Con
On the Minute x 30
1 - 25/25s Single Arm Plank
2 - AMRAP Dual Dumbbell Row
3 - AMRAP Push Ups
4 - AMRAP Box Jump Over
5 - AMRAP Burpees
6 - Rest

♂ 22,5 kg/hand & 60 cm
♀ 15 kg/hand & 50 cm


Fredag 2024-01-05

Crossfit Standard 60 min
Within 10 minutes build to a heavy:
1 Thruster

or

1 Squat Clean

Met.Con
For Time
100 Double Unders
21 Thruster
15 Toes To Bar/Ring
30/24 cal C2 RowERG
100 Double Unders
18 Thruster
15 Toes To Bar/Ring
30/24 cal C2 RowERG
100 Double Unders
15 Thruster
15 Toes To Bar/Ring
30/24 cal C2 RowERG
- Time Cap: 20 min.

♂ 45 kg
♀ 30 kg


Lördag 2024-01-06

Crossfit Par-WOD 60 min
Par WoD
AMRAP 8 min
30 cal Rodd
30 KB-svingar @ 24/16 kg

VILA 1 min.

AMRAP 8 min
30 T2Rings
30 cal Echo Bike

VILA 1 min.

AMRAP 8 min
20 Shuttle runs
40 Hantel snatch @ 22,5/15 kg

En jobbar, En vilar.


Söndag 2024-01-07

TeamHyrox 60 min
Ingen beskrivning tillgänglig
Vecka 52 2023

Måndag 2023-12-25

Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2
AMRAP 6 min (1 Round each)
2 Bar Muscle Up/ 3 Chest To Bar/ 4 Pull Ups
4 Box Jumps Over

♂ 60 cm
♀ 50 cm

Rest 1 min

AMRAP 6 min (1 Round each)
4 Lengths Shuttleruns
8 Dual Dumbbell Hang Power Clean

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand

Rest 1 min.

AMRAP 6 min (1 Round each)
2 Bar Muscle Up/ 3 Chest To Bar/ 4 Pull Ups
4 Box Jumps Over

♂ 60 cm
♀ 50 cm

Rest 1 min.

AMRAP 6 min (1 Round each)
4 Lengths Shuttleruns
8 Dual Dumbbell Hang Power Clean

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand


Tisdag 2023-12-26

Crossfit Par-WOD 60 min
Par WoD
10 Rounds of:
3 Rope Climbs (Split Anyhow)
6 D-ball To Shoulder (Split Anyhow)
9 Sync Burpees Box Jump Over
12 Sync Air squats

♂ 60 cm
♀ 50 cmOnsdag 2023-12-27

Crossfit Standard 60 min
Met.Con
Every 6 minute x 5
500/425 m Row
2/2 Lengths Single Arm Kettlebell Front Rack Carry
10 Toes To Bar/Ring
20 Russian Kettlebell Swings

♂ AHAFA
♀ AHAFA


Hyrox 60 min
30-20-10-20-30
Row
Weighted lunges
Push ups
Wall balls
Burpee broad jump


Torsdag 2023-12-28

Crossfit Standard 60 min
FLOOR PRESS
3 set
20/20s Side Plank
8-12 Alt. Single Arm Dumbbell Hollow Floor Press
- Rest 1 min b/t sets.

♂ AHAFA
♀ AHAFA

WoD
AMRAP 15 min
21/15 cal Row
15 Kettlebell Swings
9 Burpees Over Rower

♂ 24 kg
♀ 16 kg


Fredag 2023-12-29

Crossfit Standard 60 min
Met.Con
On the Minute x 40 (45s on/15s off)
1 - Echo Bike
2 - Renegade Row
3 - Dual Dumbell Deadlifts
4 - Row
5 - Supinated Strict/Kipping Pull Ups
6 - Dual Dumbbell Biceps Curls
7 - Kettlebell Goblet Alt. Reverse Lunges
8 - V-Ups

♂ AHAFA
♀ AHAFA


Lördag 2023-12-30

Crossfit Par-WOD 60 min
TEAM WOD
(Dela anyhow)

6 varv av:
12 T2B
6 Wall walks
12 Burpees

2 varv av:
12 DL @ 70/55 kg
9 HPC
6 Push jerk

4 varv av:
12 T2B
6 Wall walks
12 Burpees

2 varv av:
12 DL @ 70/55 kg
9 HPC
6 Push jerk

2 varv av:
12 T2B
6 Wall walks
12 Burpees

2 varv av:
12 DL @ 70/55 kg
9 HPC
6 Push jerk


Söndag 2023-12-31

Crossfit Par-WOD 60 min
*New Year Surprise*

Team of 2

100 Thrusters 40/50 kg (share)
- Every min starts with 5 burpees (both)

4 RFT
1000/800 m row (share)
4 rounds of Cindy (IGUG)
5 pullups
10 pushups
15 airsquats

30 wall balls (share)
Vecka 51 2023

Måndag 2023-12-18

Crossfit Standard 60 min
Every 3 min x 4
4-6 Strict Pull Ups +/- Weight or Band

Into

3 sets of:
20s Hollow Rocks
8-12 Dual Dumbbell Row
- No rest b/t sets.

♂ AHAFA
♀ AHAFA

Met.Con
3 Rounds For Time
20 V-Ups
20 Dual Dumbbell Hang Muscle Clean
20 Toes To Bar/Ring
- Rest 1:30 min b/t sets.


Hyrox 60 min
**Hyrox**
1000 row
21-15-9 wall balls/lunges
80 m burpees broad jump
21-15-9 wall balls/lunges
1000m ski erg


Tisdag 2023-12-19

Crossfit Standard 60 min
SQUAT SNATCH
Every 1:30 min x 6
20s Handstand Hold
1.1.1 Squat Snatch

♂ AHAFA
♀ AHAFA

Met.Con
5 Rounds of:
3 min on/1 min off
25/20 cal Row
Remaining Time
As Many Points As Possible
1 Power Snatch = 3p
1 Squat Snatch = 4p

♂ 60 kg
♀ 40 kg


Onsdag 2023-12-20

Crossfit Standard 60 min
Met.Con
Team of 2 (UGIG)
5 Rounds of:
1 min Echo Bike
1 min Knee To Elbow
1 min Pistols
1 min Rope Climbs
1 min Rest


Torsdag 2023-12-21

Crossfit Standard 60 min
D-BALL FLOOR PRESS
Every 5 min x 3
30s Ring Plank Hold
8-12 Dual Dumbbell Floor Skull Crushers
8-12 D-ball Floor Press

♂ AHAP
♀ AHAP

Met.Con
Death By
Burpee Over Line


Fredag 2023-12-22

Crossfit Standard 60 min
FRONT SQUATS
Every 4 minutes x 4
6 Front Squat

Met.Con
For Time
21 - 15 - 9
Front Squats
Box Jumps

Into

21 - 15 - 9
Wall Ball Shots
Power Clean

♂ 60 kg & 14 kg
♀ 45 kg & 9 kg


Lördag 2023-12-23

Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 3 (2 GO, 1 REST)
AMRAP 30 min
30 Chest To Bar/Pull Ups
30 Burpee Over Row
60 cal Row
60 Alt. Dumbbell Snatch
30 Medball Butterfly Sit-Ups
30 Handstand Push-Ups

♂ 22,5 kg & 9 kg
♀ 15 kg & 6 kg


Söndag 2023-12-24

Crossfit Par-WOD 60 min
12 DAYS OF CHRISTMAS (variant)

For time
200 m row
4 alt devil press (22,5/15 kg)
6 alt DB hang snatch
8 DB STOH
10 DB OH lunges
12 lat burpees over row (RX+ = sync)
14 pullups
16 T2B/K2E
18 KB box step over (24/16 kg)
20 wall ball (9/6 kg)
22 DU/SU
24 sync BJO (60/50 cm)
Vecka 50 2023

Måndag 2023-12-11

Crossfit Standard 60 min
SUIT CASE DEADLIFTS
Every 2:30 minutes x 4
20/20s Side Plank
5/5 Suit Case Deadlifts + 1/1 Length Suit Case Carry

♂ AHAFA
♀ AHAFA

Met.Con
AMRAP 15 min
15 Russian Kettlebell Swings
10 Alt. D-Ball To Shoulder
500/425 m Row

♂ AHAP
♀ AHAP


Tisdag 2023-12-12

Crossfit Standard 60 min
Met.Con
Team of 2 (Split Anyhow)
5 Rounds of:
1 min Bar Muscle Up/ Chest To Bar/ Pull Ups
1 min Cross Overs/Double/Single Unders
1 min Handstand Walk/Push Ups
1 min Snatch
1 min Sync Shuttle runs
1 min Rest

♂ 45 kg
♀ 30 kg


Onsdag 2023-12-13

Crossfit Standard 60 min
BACK SQUATS
Every 4 minutes x 3
8 Back Squats

♂ AHAP
♀ AHAP

Met.Con
For Time
10 - 1
Deadlift
Box Jump Overs

♂ 100 kg & 60 cm
♀ 70 kg & 50 cm


Torsdag 2023-12-14

Crossfit Standard 60 min
TURKISH GET UPS
3 sets of:
4/4 Dumbbell Turkish Get Ups
2 Length Bear Crawl/Quadraped Walk
- No rest b/t sets.
- 1 Length = Rigg to Wall.

♂ AHAFA
♀ AHAFA

Met.Con
1:30 min on/1 min off x 5
24 Alt. Dumbbell Hang Snatch
Remaining Time
AMRAP Hand Release Push Ups

♂ 22,5 kg
♀ 15 kg


Crossfit Oly 60 min
OLY
E90s x 6
clean dl + p clean + h clean

E90s x 6
2-3 Jerk m paus i fånga

E2M x 6
Clean & jerk @AHAFA


Fredag 2023-12-15

Crossfit Standard 60 min
Met.Con
AMRAP in 20 minutes
Continue until 4 minutes:
25 Toes-to-Bars/Ring
50 Double-Unders
15 Squat Cleans

♂ 60 kg
♀ 40 kg

If completed before 4 minutes, continue until 8 minutes:
25 Toes-to-Bars/Ring
50 Double-Unders
13 Squat Cleans

♂ 70 kg
♀ 50 kg

If completed before 8 minutes, continue until 12 minutes:
25 Toes-to-Bars/Ring
50 Double-Unders
11 Squat Cleans

♂ 80 kg
♀ 60 kg

If completed before 12 minutes, continue until 16 minutes:
25 Toes-to-Bars/Ring
50 Double-Unders
9 Squat Cleans

♂ 90 kg
♀ 70 kg

If completed before 16 minutes, continue until 20 minutes:
25 Toes-to-Bars/Ring
50 Double-Unders
7 Squat Cleans

♂ 100 kg
♀ 70 kg


Lördag 2023-12-16

Crossfit Par-WOD 60 min
Wod

For time (dela anyhow):
1000m-900m-...-100m Rodd
40-36-...-4 KB-svingar, 24/16 kg
20-18-...-2 Burpee över rodd


Crossfit Standard 60 min
Julfest WOD! :)

12 DAYS OF CHRISTMAS

For time
1 sumo deadlift high pull
2 thrusters
3 push press
4 power cleans
5 power snatch
6 kb swings
7 pull ups
8 knees2elbow
9 boxjumps
10 DU
11 Burpees
12 OH lunge (plate)


Söndag 2023-12-17

Crossfit Par-WOD 60 min
"Nsync"
3 rounds
20 sync pullups
10 burpees
20 sync Hangcleans
10 burpees
20 sync TTB
10 burpees
20 sync DB box step overs
10 burpees
5 ropeclimba
Vecka 49 2023

Måndag 2023-12-04

Crossfit Standard 60 min
Met.Con
Every 4 minutes x 6
30s Plank Hold
6 Burpee Chest To Bar/Pull Ups
9 Lengths Shuttle Runs
12 Dumbbell Snatch
- 1 length = Rigg to Wall.

♂ AHAFA
♀ AHAFA

ACCESSORY
3 sets of:
20/20 Star Plank
40s Russian Twists


Tisdag 2023-12-05

Crossfit Standard 60 min
WALLBALL SHOTS
On The Minute x 5
30s Wall Balls Shots

Met.Con
2 min on/ 1 minute off x 5
50 Double/Single Unders
10 Hang Power Clean
Remaing Time
Front Squats

♂ 60 kg
♀ 40 kg


Onsdag 2023-12-06

Crossfit Standard 60 min
DB BENCH PRESS
3 sets of:
20s Glute Bridge Hold
8-12 Ring Rows
8-12 Alt. Single Arm Dumbbell Bench Press

Met.Con
AMRAP 5 min
5 Push Ups
5 Burpees To Target
5 Pull Ups
5 Toes To Bar

- Rest 1 min.

AMRAP 5 min
5 Push Ups
5 Burpees To Target
5 Pull Ups
5 Toes To Bar


Torsdag 2023-12-07

Crossfit Standard 60 min
Met.Con
For Time
1000 m Row
75 Medball Cleans
50 Dumbbell Push Press
75 Medball Cleans
1000 m Row

ACCESSORY
3 set of:
25 Hollow Rocks
15 V-Ups


Fredag 2023-12-08

Crossfit Standard 60 min
OVERHEAD SQUATS
Every Minute On the Minute x 10
1 - 4-6 Seated Dual Dumbbell Strict Press
2 - 2-4 Overhead Squats

Met.Con
Team of 2 (1 round each)
AMRAP 15 min
10 Muscle Snatch
10/7 cal Echo Bike

♂ 30 kg
♀ 25 kg


Lördag 2023-12-09

Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2
5 Rounds For Time
60 Air Squats
10 Burpees
50 Butterfly Sit-Ups
10 Burpees
40 Reverse Lunges
10 Burpees
30 Kettlebell Swings
10 Burpees

♂ 24 kg
♀ 16 kg

ACCESSORY
3 sets of:
30s Deadbug Hold
30s Table Top Hold


Söndag 2023-12-10

Crossfit Par-WOD 60 min
WoD
I lag om 3
På tid:
400 Wallballs, 9/6kg
200 Pull ups
10 000m Echo bike

Time cap: 40 min
Vecka 48 2023

Måndag 2023-11-27

Crossfit Standard 60 min
CHEST TO BAR/PULL UPS
Every Minute On the Minute x 8
5 Chest To Bar/Pull Ups
- Strive for quality movement.

Met.Con
AMRAP 12 min
10 Burpee Plate To Ground
5 Strict Pull Ups
5 Toes To Bar

♂ 20 kg
♀ 15 kg


Tisdag 2023-11-28

Crossfit Standard 60 min
POWER CLEAN
Within 12 minutes build to a heavy:
1 Hang Power Clean
Drop
1 Power Clean

♂ AHAP
♀ AHAP

Met.Con
For Time
9 - 15 - 21 - 15 - 9
Power Clean
300/250 m Row


Onsdag 2023-11-29

Crossfit Standard 60 min
WALL WALKS
Every 3 minutes x 4
20s Plank Hold
10 Renegade Row
5 Wall Walks

♂ AHAP
♀ AHAP

Met.Con
5 sets of:
AMRAP 2:30 min
10 Kettlebell Swings
30 Double/Single Unders
5 Handstand Push Ups
- Rest 30s b/t sets.
- Continue where you finished you round.

♂ 24 kg
♀ 16 kg


Torsdag 2023-11-30

Crossfit Standard 60 min
BACK SQUATS
Every 4 minutes x 4
8-12 Back Squats

♂ AHAP
♀ AHAP

Met.Con
5 Rounds of:
20 Wall Ball Shots
10 Deadlift

♂ 14 kg & 100 kg
♀ 9 kg & 70 kg


Crossfit Oly 60 min
Snatch
E90s x 8
1. 2 Snatch dl + 2 dip pull
2. 2 snatch dl + 2 power snatch

EMOM x 10
Snatch pull + sq snatch


Fredag 2023-12-01

Crossfit Standard 60 min
Met.Con
AMRAP 20 min
500/425 m Row
25 Toes To Bar/Ring
12 Dumbbell Pendlay Row
6 Devils Press

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand

ACCESSORY
3 sets
15 Arch Rocks
15 Barbell Roll Outs


Lördag 2023-12-02

Crossfit Par-WOD 60 min
Par WoD
FT (Dela Anyhow)
66 cal Rodd
66 Marklyft @ 60/45 kg
66 T2Rings
66 Wall Balls @ 9/6 kg
66 Pull ups
66 Butterfly Situps
66 Hang Power clean @ 60/45 kg
66 Wall Balls @ 9/6 kg
66 Burpees over bar
66 cal Rodd


Söndag 2023-12-03

Crossfit Par-WOD 60 min
Par WoD (Dela Anyhow)
5000 m Echo-bike
90 Box jump overs @ 60/50 cm
80 Kb-Svingar @ 24/16 kg
70 Burpees
60 Wall balls @ 9/6 kg
50 T2B/T2Rings
40 Overhead Utfallsteg med vitkskiva @ 20/15 kg
30 Pull ups
5000 m Echo-bike
Vecka 47 2023

Måndag 2023-11-20

Crossfit Standard 60 min
HANG SQUAT CLEAN
Every 1:30 min x 8
3 Hang Squat Clean

♂ AHAFA
♀ AHAFA

Met.Con
AMRAP 15 min
8 Burpees
16 Air Squats
2 - 4 - 6 - etc.
Alt. Dumbbell Hang Clean & Jerk

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand


Hyrox 60 min
4x8 min
---------------
6 cal airbike
6 burpees
* Ad 3 reps each round
- Rest 2 min
100 m run
10 wallballs
* Ad 5 reps and 50 m each round
- Rest 2 min
100 m row
10 alt. lunges
* Ad 5 reps and 50 m each round
- Rest 2 min
5 m sleddrag
5 m sledpush
*Ad 5 m each run


Tisdag 2023-11-21

Crossfit Standard 60 min
RING ROWS
4 sets of:
20 Hollow Rocks
10-15 Ring Rows +/- Box

♂ AHAFA
♀ AHAFA

Met.Con
Within a 24 minutes window:
5 Rounds of:
10 Chest To Bar/Pull Ups
10 Lengths Shuttle Run
10 Toes To Bar/Ring
10 Box Jump Over
Remaining Time:
AMMAP
Row

♂ 60 cm
♀ 50 cm


Onsdag 2023-11-22

Crossfit Standard 60 min
BOX BACK SQUATS
3 sets of:
8-12 Box Back Squats
8-12 D-Ball Squats
- Rest

Met.Con
10 Rounds of:
6 Power Clean
3 Front Squats
1 Thruster

♂ 50 kg
♀ 35 kg


Torsdag 2023-11-23

Crossfit Standard 60 min
Met.Con
AMRAP 10 min
50 - 40 - 30 - 20 - 10
Butterfly Sit Ups
Double/Single Unders

- Rest 1:30 min -

AMRAP 10 min
5 Push Ups
10 Pull ups
5 Burpee To Target

- Rest 1:30 min -

AMRAP 10 min
15/12 cal Row
15 V-Ups
15 Russian Kettlebell Swings

♂ 24 kg
♀ 16 kg


Fredag 2023-11-24

Crossfit Standard 60 min
SNATCH
Every Minute On the Minute x 6
3 Muscle Snatch + 3 Overhead Squat

♂ Light Weight
♀ Light Weight

Every Minute On the Minute x 6
1.1.1.1 Power Snatch

♂ Medium Weight
♀ Medium Weight

Met.Con
Every Minute On the Minute x 10
10 Power Snatch + AMRAP Wall Ball Shots

♂ 30 kg & 9 kg
♀ 25 kg & 6 kg


Lördag 2023-11-25

Crossfit Par-WOD 60 min
Team om 2
min 0-5 hitta max i thruster
På tid:
2000m rodd
100 KB-svingar, 24/16kg
100 Push ups
100 Situps
100 Thrusters, 20/15kg
2000m rodd


Söndag 2023-11-26

Crossfit Par-WOD 60 min
Team om 2

5 varv
Inom 4 min
500m rodd
20 DB Front squat 2x22,5/15
16 DB Power clean
12 DB Push jerk
Amrap DU

Vila 2 min mellan varv
Vecka 46 2023

Måndag 2023-11-13

Crossfit Standard 60 min
REVERSE LUNGES
Every 4 minutes x 3
2/2 Lengths Dual KB Mixed Grip Carry
8-12 D-ball Reverse Lunges

♂ AHAFA
♀ AHAFA

Met.Con
5 Rounds of:
3 minutes on/1 minutes off
10 D-Ball Squats
20/17 cal Row
Remaining Time:
Box Jump Overs

♂ 60 kg & 60 cm
♀ 40 kg & 50 cm


Tisdag 2023-11-14

Crossfit Standard 60 min
Met.Con
For Time
50 Handstand Push Ups
50 Toes To Bar/Ring
50 Kettlebell Swings
50 Toes To Bar/Ring
50 Handstand Push Ups

♂ 24 kg
♀ 16 kg

ACCESSORY
2 sets of:
10 Dragon Toes To Bar
20 Hollow Rocks


Onsdag 2023-11-15

Crossfit Standard 60 min
FRONT SQUATS
Every 3 minutes x 4
5 Front Squats

♂ AHAFA
♀ AHAFA

Met,Con
Every Minute On the Minute x 10
1 - Max Squat Clean
2 - Max Bar-facing Burpees

♂ 70 kg
♀ 50 kg


Torsdag 2023-11-16

Crossfit Standard 60 min
Met.Con
AMRAP 24 min
30 Double/Single Unders
6 Alt. Kettlebell/Dumbbell Snatch
12 Chest To Bar/Pull Ups
24/20 cal Row

ACCESSORY
3 sets of:
30/30s Side Plank Hold
20 Russian Twists


Crossfit Oly 60 min
OLY
EMOM x 6
1. 3 push press
2. 3 Push/power jerk
3. 3 Split jerk

E90s x 5
2-3 Jerk from rack

E90s x 5
1+2 Clean & Jerk


Fredag 2023-11-17

Crossfit Standard 60 min
DEADLIFT
3 sets of:
20s Wall Sit
10 Deadlift

♂ AHAFA
♀ AHAFA

Met.Con
For Time
25 Deadlift
50 Hand Release Push Ups
100 Wall Ball Shots

♂ 100 kg & 9 kg
♀ 70 kg & 6 kg


Lördag 2023-11-18

Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2
AMRAP 28 min (Splt Anyhow)
Buy In: 12 Rope Climbs
Remaining Time:
AMRAP
20 Hang Power Clean
40 cal Echo Bike
20 Toes To Ring
40 cal Row

♂ 60 kg
♀ 45 kg

ACCESSORY
Accumulate 2 minutes of:
Arch Hold
Hollow Hold


Söndag 2023-11-19

Crossfit Par-WOD 60 min
WoD
På 00:00
12 varv på tid:
12/10 Cal rodd
10 Burpees over rower
(1 round each)
Timecap: 15 min

På 20:00
10 varv på tid:
20/16 Cal EB
20 Wallballs, 14/9kg
(split anyhow)

Time cap: 35 min
Vecka 45 2023

Måndag 2023-11-06

Crossfit Standard 60 min
SUMO - & CONVENTIONAL DEADLIFT
Every Minute On the Minute x 5
1 Sumo Deadlift

Every Minute On the Minute x 5
3 TnG Deadlift

♂ AHAFA
♀ AHAFA

Met.Con
Death By
1 Deadlift
1 Hang Power Clean
1 Front Squat

♂ 50 kg
♀ 35 kg

Time Cap: 10 min.

Rx+
♂ 60 kg
♀ 45 kg


Tisdag 2023-11-07

Crossfit Standard 60 min
PULL UPS
Every Minute On the Minute x 12
1 - 12-16 Hollow Rocks
2 - 5 Strict Pull ups
3 - 5-10 Butterfly/Kipping Pull Ups

Met.Con
4 Sets of:
AMRAP 3 min
8 Push Ups
16 Alt. Dumbell Snatch
- Rest 1 min b/t sets.

♂ 22,5 kg
♀ 15 kg


Onsdag 2023-11-08

Crossfit Standard 60 min
Met.Con
AMRAP 18 min
20 cal Row
15 Wall Ball Shots
10 Strict Handstand Push Ups +/- Box

♂ 9 kg
♀ 6 kg

ACCESSORY
4 sets of:
45s Plank Hold
30s Elbow Plank Hold
- Rest 45s b/t sets.


Torsdag 2023-11-09

Crossfit Standard 60 min
Met.Con
On The Minute x 36 (40s on/20s off)
1 - Cross Overs/Double Unders
2 - Toes To Bar/Ring
3 - Shuttle Runs
4 - Box Jump Overs
5 - Kettlebell Swings
6 - Rest

♂ 60 cm & 32 kg
♀ 50 cm & 24 kg


Fredag 2023-11-10

Crossfit Standard 60 min
BOX SQUATS
Every 3 min x 4
8-12 Dumbbell Row in Hinge
4-6 Box Barbell Back Squats

♂ AHAFA
♀ AHAFA

Met.Con
5 Sets of:
AMRAP 3 minutes
10 Burpees
5 Barbell Overhead Squats
- Rest 1 minute b/t sets.

♂ 60 kg
♀ 45 kg


Lördag 2023-11-11

Crossfit Par-WOD 60 min
För Barncancerfonden

Barn och Cancer hör inte ihop!

RINDSTÅL BIL FUNDRAISER

Team of 3

Rindstål Bil skänker 3 kr/cal + 6 kr/cal efter 30:00

00:00-10:00
1982 m row*
* 1 varv DB DT för varje row
DT = 12 deadlift, 9 HPC, 6 STOH
AMCAP row remaining time*
* 3 alt devilspress för varje row

10:00-20:00 (1 row, 2 work - fria byten)
2 RFT, split anyhow (90 reps)
15 box jump over
15 burpee box jump over
15 KB box step over

Dir. into
3 RFT, IGUG (1 varv var)
Cindy (5 pullups, 10 pushups, 15 airsquats)
AMCAP row remaining time*
* 3 alt devil press före varje row

20:00-30:00 (1 row, 2 work - fria byten)
6 RFT, IGUG (2 varv var)
1 wall walk
9 wall balls
7 DB alt hang snatch
9 KB swings

30:00-40:00 EMOM until death*

* En person per "station" tills man inte hinner börja på nästa innan minuten är slut

2 - 4 - 6 - 8...
Cal row
Alt DB snatch
Box jump over

Insamlingen gav totalt 14 679 kr till Barncancerfonden


Söndag 2023-11-12

Crossfit Par-WOD 60 min
Met.Con Team of 2
4 Rounds For Time
30 Barbell Power Clean
30 cal Row
30 Barbell Push Presses
30 cal Row
30 Pull Ups

♂ 45 kg
♀ 30 kg

ACCESSORY
Accumulate
100 Hollow Rocks
Vecka 44 2023

Måndag 2023-10-30

Crossfit Standard 60 min
D-BALL SQUATS
Every 4 minutes x 3
30s Plank Hold
2 Lengths D-Ball Carry
8-12 D-ball Squats

♂ AHAFA
♀ AHAFA

Met.Con
AMRAP 20 min
12 Russian Kettlebell Swings
9 Burpees
6 Handstand Push Ups

♂ 32 kg
♀ 24 kg


Tisdag 2023-10-31

Crossfit Standard 60 min
Met.Con
AMRAP 30 min
Buy in:
2000/1500 m Row
Remaining time:
AMRAP
15 Wall Ball Shots
10 Pull Ups
5 Power Clean

♂ 9 kg & 70 kg
♀ 6 kg & 55 kg

ACCESSORY
3 sets of:
20/20s Star Plank
8-12 Barbell Roll Outs
- No rest b/t sets.


Onsdag 2023-11-01

Crossfit Standard 60 min
BOX PUSH UPS
Every 3 minutes x 4
6-8 Dumbbell Hollow Floor Press
10-20 Box Push Ups

♂ AHAFA
♀ AHAFA

Met.Con
3 Rounds For Time
25 Bar-facing Burpees
50 Alt. Dumbbell Hang Snatch
- Rest 1 min b/t rounds.

♂ 22,5 kg
♀ 15 kg


Torsdag 2023-11-02

Crossfit Standard 60 min
Met.Con
3 sets of:
AMRAP 4 min
3 Toes To Bar/Ring
3 Box Jump Over
3 Deadlift
- Add 1 rep each round.
- Rest 1 min b/t sets.
- Begin each AMRAP on 3 reps of each exercise.

♂ 100 kg
♀ 70 kg

ACCESSORY
4 sets of:
10-15 Deadbug Pull Overs +/- band
4-6 Dumbbell Bicep Curls
- No rest b/t sets.


Fredag 2023-11-03

Crossfit Standard 60 min
SNATCH
Every Minute On the Minute x 10
1.1.1 Snatch

Met.Con
Every 2:30 Minute x 6
20/15 cal Row
Remaining Time:
AMRAP
4 Snatch
4 Burpee Over Bar

♂ 40 kg
♀ 30 kg


Lördag 2023-11-04

Crossfit Par-WOD 60 min
TeamWod
AMRAP 30 min
20 Single Dumbbell Reverse Lunges
30 Butterfly Sit Ups
40 Alt. Dumbbell Snatch
50 Double/single Unders Unders
40 Alt Dumbell Clean & Jerk
30 Single Leg V-Ups
20 Single Dumbbell Squats

♂ 22,5 kg
♀ 15 kg


Söndag 2023-11-05

Crossfit Par-WOD 60 min
WoD
Amrap 25
I par, dela som ni önskar:
10 Ring Muscle up / Bar muscle up / Burpee pull-up / Toes to ring x2
20 SA Dumbell hang clean & jerk, 22,5/15
30 Wallballs, 9/6kg
40m shuttlerun (tillsammans)

Styrka/Ass
A1. Assisterad strikt pull up, 4x12
A2. Planka, 4x1 min
Vecka 43 2023

Måndag 2023-10-23

Crossfit Standard 60 min
WALKING LUNGES
Every 3 minutes On the Minute x 4
20s Wall Sit
20 steps D-Ball Walking Lunges

♂ 60 kg
♀ 40 kg

Met.Con
On the Minute x 15 (50s on/10s off)
1 - D-ball Over Shoulder
2 - Row
3 - Barbell Push Press
4 - Rest

♂ 50 kg & 45 kg
♀ 30 kg & 30 kg


Hyrox 60 min
"Maja"
Emom 40
1. 12-15 wallball
2. 10-15 cal row
3. 15 sit up/ttb
4. 45 sec shuttlerun


Tisdag 2023-10-24

Crossfit Standard 60 min
Met.Con
Team of 2
2 Rounds of:
AMRAP 10 min
Buy In: 10 Wall Walks
Remaining Time:
AMRAP
12 Chest To Bar/Pull Ups
12 Burpee To Target
12 Dumbbell Hang Power Clean
- Rest 1 min b/t AMRAPs.

ACCESSORY
3 set av:
15-20 Hollow Rocks
8-12 Dumbbell Bicep Curls
- No rest b/t sets.


Onsdag 2023-10-25

Crossfit Standard 60 min
PISTOLS
4 sets of:
12-16 V-Ups
6-8 Alt. Pistols +/- Band/Box
- Rest 1 min b/t sets.

Met.Con
Every Minute On the Minute x 10
8 Lengths Shuttle runs + Max Alt. Dumbbell Snatch
- 1 Length = Wall To Rigg

♂ 22,5 kg
♀ 15 kg


Hyrox 60 min
"Team Hyrox"
Amrap 40min

25 cal row
25m släde
25 cal Bike
25 wallballs
50 m walking lunge
100m farmes carry


Torsdag 2023-10-26

Crossfit Standard 60 min
RING DIPS
Every 2 Minute On the Minute x 5
6 Kipping Ring/Box Dips +/- Band

Met.Con
4 Rounds For Time
4 Strict Pull Ups
6 Box Jump Over
8 Hand Release Push ups

- Rest 1 minute.

3 Rounds For Time
4 Strict Pull Ups
6 Box Jump Over
8 Hand Release Push ups

♂ 75 cm
♀ 60 cm


Hyrox 60 min
E6M x 6

12,5m sleigh push (tung vikt)
20m Sandback lunges
12/9 cal Echobike


Fredag 2023-10-27

Crossfit Standard 60 min
SQUAT CLEAN
Every Minute On The Minute x 10
1.1 Squat Clean

♂ AHAFA
♀ AHAFA

Met.Con
For TIme
45 Hang Squat Clean
- Every break 30 Double/Single Unders

♂ 60 kg
♀ 45 kg


Lördag 2023-10-28

Crossfit Par-WOD 60 min
Spooky WOD

Team of 3 AMRAP

1 ror eller cyklar hela tiden
2 delar på repsen

150 DB hang snatch (22,5/15 kg)
150 wall ball (9/6 kg)
150 box jump (60/50 cm)

* 6 synkade burpees efter varje övning (alla 3)


Söndag 2023-10-29

Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2 (Split Anyhow)
For Time
3 Rounds For Time
30 cal Echo Bike
30 Deadlifts
30 cal Row
30 Kettlebell Swings
30 Burpees
30 Toes To Ring

♂ 100 kg & 24 kg
♀ 70 kg & 16 kg
Vecka 42 2023

Måndag 2023-10-16

Crossfit Standard 60 min
"DEADLIFT
4 sets of:
10 Renegade Row
5 Barbell Deadlifts
- Rest 1:30 min b/t sets.

♂ AHAFA
♀ AHAFA

Met.Con
"" The Chief""
5 Rounds of:
AMRAP 3 min
3 Power Cleans
6 Push-Ups
9 Air Squats
- Rest 1 minute b/t each round.

♂ 60 kg
♀ 45 kg


Tisdag 2023-10-17

Crossfit Standard 60 min
HANDSTAND PUSH UPS
5 sets of:
4-6 Seated Dumbbell Strict Press
4-6 Handstand Push Ups
- Rest 1 min b/t sets.

♂ AHAFA
♀ AHAFA

Met.Con
4 Rounds For Time
30 Alt. Dumbbell Hang Snatch
15 Toes To Bar
5 Wall Walks

♂ 22,5 kg
♀ 15 kg


Onsdag 2023-10-18

Crossfit Standard 60 min
Met.Con
Every 10 minutes x 3
35/30 cal Row
20-25 Push Ups
14-16 Dual Dumbbell Box Step Ups
10-12 Lengths Shuttleruns
- 1 length = Wall to rigg and back

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand


Torsdag 2023-10-19

Crossfit Standard 60 min
BAR MUSCLE UP
Every 45s x 8
1-3 Bar Muscle Ups +/- Band/Box

Met.Con
AMRAP 8 min
9 V-Ups
6 Chest To Bar/Pull Ups
30 Double/Single Unders

- Rest 1 min

AMRAP 4 min
6 Chest To Bar/Pull Ups
30 Double/Single Unders


Fredag 2023-10-20

Crossfit Standard 60 min
SQUAT CLEAN
Every Minute On The Minute x 8
1 Squat Clean + 1 Hang Squat Clean

♂ AHAFA
♀ AHAFA

For Time
21 - 15 - 9
Deadlift
Wall Ball Shots

Into

For Time
15 - 10 - 5
Power Clean
21 - 15 - 9
Wall Ball Shots

♂ 80 kg & 9 kg
♀ 55 kg & 6 kg


Lördag 2023-10-21

Crossfit Par-WOD 60 min
FRONT SQUATS
4 sets of:
3 Front Squats w/ TEMPO (X3XX)
- Rest 1 min b/t sets.

Met.Con
Team of 2
Every 5 minutes x 5
Buy In:
50 Wall Balls
Remaining Time:
AMRAP
1000/800 m Echo Bike
20 Burpees

♂ 14 kg
♀ 9 kg


Söndag 2023-10-22

Crossfit Par-WOD 60 min
Par WoD (Dela Anyhow)
1600 m row
90 Box jump overs @ 60/50 cm
80 Kb-Svingar @ 24/16 kg
70 Burpees
60 Wall balls @ 9/6 kg
50 T2B/T2Rings
40 Overhead Utfallsteg med vitkskiva @ 20/15 kg
30 Pull ups
1600 m row
Vecka 41 2023

Måndag 2023-10-09

Crossfit Standard 60 min
BOX STEP UPS
4 sets of:
10 Barbell Romanian Deadlifts
10 Dumbbell Box Step Ups

♂ AHAFA
♀ AHAFA

Met.Con
AMRAP 16 min
250/225 m Row
15 V-Ups
10 Pull Ups
5 Box Jumps Overs

♂ 32 kg & 75 cm
♀ 24 kg & 60 cm


Tisdag 2023-10-10

Crossfit Standard 60 min
HANDSTAND/WALL WALK
Every 1:30 minute x 6
5-10 m Handstand Walk/ 3-5 Wall Walks

Met.Con
Team of 2
Every 2:30 min x 5
15 Sync Hang Power Clean
10 Sync Burpee Over Bar
Remaining Time:
Echo Bike
- Rest 1 minute b/t sets.

♂ 60 kg
♀ 45 kg


Onsdag 2023-10-11

Crossfit Standard 60 min
PISTOLS
Every Minute On the Minute x 10
4-6 Pistols +/- Band/Box

Met.Con
Every Minute On the Minute x 5
10 Thrusters + Max Reps Double Unders

- Rest 2:30 min

Every Minute On the Minute x 5
40 Double Unders + Max Reps Thrusters

♂ 20 kg
♀ 15 kg


Hyrox 60 min
4min EMOM

1. Lunges
2. Boxjumps
3. planka
4. Burpee broadjumps

rest 2min

4min Ammap 1. row 2. ski

rest 2min

x 3


Torsdag 2023-10-12

Crossfit Standard 60 min
RING MUSCLE UP
Every 2 minute x 5
1-2 Ring Muscle Ups +/- Band/Box

Met.Con
10 Rounds of:
10 Kettlebell Swings
8 HR Push Ups
6 Toes To Bar

♂ 24 kg
♀ 16 kg


Hyrox 60 min
500m run
50 burpee broadjump
500m ski
50 wallaball
500m row
50m farmers carry
500m ski
50 sandbag lunge
50m släde push/pull


Fredag 2023-10-13

Crossfit Standard 60 min
SQUAT CLEAN
Every Minute On The Minute x 8
1 - 3 Hang Squat Clean
2 - 7-9 Clean Deadlifts

Met.Con
4 Rounds For Time
500/425 m Row
5 Wall Walks
5 Power Clean
- Rest 1 min b/t sets.

♂ 80 kg
♀ 55 kg


Lördag 2023-10-14

Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2 (Split Anyhow)
For Time
100 Alt. Single Arm Dumbell Snatch
75 Wall Ball Shots
50 Burpees
25 Devils Press
50 Burpees
75 Wall Ball Shots
100 Alt. Single Arm Dumbell Snatch

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand


Söndag 2023-10-15

Crossfit Par-WOD 60 min
Par WoD
AMRAP 24 min (Dela Anyhow)
20/16 cal Echo Bike
12 GTO @ 60/45 kg
12 Box Jump overs @ 60/50 cm
2 ropeclimbs

E4M (börjar med detta)
8 Synkade Burpees
Vecka 40 2023

Måndag 2023-10-02

Crossfit Standard 60 min
DEADLIFT
4 sets of:
10 Dumbelll Row in Hinge
5 Deadlift
- Rest 1:30 min b/t sets.

♂ AHAFA
♀ AHAFA

Met.Con
4 Rounds of:
40s Power Clean
20s off
40s Bar-facing Burpees
20s off

♂ 80 kg
♀ 55 kg

Rest 1 min.

4 Rounds of:
20s Bar-facing Burpees
10s off
20s Power Clean
10s off

♂ 50 kg
♀ 35 kg


Hyrox 60 min
"Changning"
Amrap 30min

10 burpee broad jump
20 pushups
30 sandbag lunges
40 cal row


Tisdag 2023-10-03

Crossfit Standard 60 min
HANDSTAND PUSH UPS
On the Minute x 10
20s Handstand Push Ups

Met.Con
AMRAP 10 min
3 Wall Walks
5 Shuttle Runs
7 Toes To Bar/Ring


Onsdag 2023-10-04

Crossfit Standard 60 min
Met.Con
Team of 2 (Split Anyhow)
Every 9 minutes x 3
Buy In:
10 Lengths Bearhug Carry
2000 m Rogue Echo Bike
Remaining Time:
AMRAP
20 Wall Ball Shots
20 cal Row
20 Dumbbell Snatch
- 1 Length = Wall to rig.

♂ 60 kg & 9 kg & 22,5 kg
♀ 40 kg & 6 kg & 15 kg


Hyrox 60 min
A. 4 rounds
20 cal ski
10 burpee broadjump

B. 4 rounds
20 cal Row
20 sandbag lunges

C. 4 rounds
400m Run
12m sled push

10 min för varje intervall och 2 min vila


Torsdag 2023-10-05

Crossfit Standard 60 min
BAR MUSCLE UP
Every Minute On the MInute x 8
1-3 Bar Muscle Ups +/- Band/Box

Met.Con
3 Rounds of:
AMRAP 4 min
5 Chest To Bar/Pull Ups
10 Push Ups
30 Double/Single Unders
- Rest 1 min b/t rounds.


Hyrox 60 min
2000m row
2000m run
2000m ski
100 wallballs


Fredag 2023-10-06

Crossfit Standard 60 min
SQUAT CLEAN
Every Minute On the Minute x 5
3 Hang Squat Clean

Every 1:30 min x 5
1 Hang Squat Clean + 2 Front Squats
Drop
1 Squat Clean
- AHAFA

Met.Con
Every 2 minutes x 5
10 Deadlift
Remaining Time:
Burpee Box Jump Over

♂ 100 kg & 60 cm
♀ 70 kg & 50 cm


Lördag 2023-10-07

Crossfit Par-WOD 60 min
ParWoD
3 varv på tid:
90/70 cal rodd
70 Wallballs, 9/6kg
50 Power snatch, 35/25kg
30 Burpee box jump over
10 ropeclimbs
Time cap: 40 min


Söndag 2023-10-08

Crossfit Par-WOD 60 min
På tid, i par
60 Power Clean, 60/40kg, Dela hur nu vill
1600m löpning, spring tillsammans
50 Strikt pull ups, dela
1600m löp, tillsammans
100 Burpees, synkade

Om du föredrar att köra ensam gör hälften av repsen i snatch och Pull ups.
Vecka 39 2023

Måndag 2023-09-25

Crossfit Standard 60 min
STRICT PULL UP
4 sets of:
5 Strict Pull Ups +/- Weight/Band
- Rest 1 min b/t each set.

♂ AHAFA
♀ AHAFA

2 sets of:
30s Hollow Hold
8-15 Barbelll Assisted Strict Pull Ups

MET.CON
4 Rounds For Time
10 Chest To Bar/Pull Ups
20 Dumbbell Snatch
60 Double/Single Unders
- Rest 1 min b/t each round.

♂ 22,5 kg
♀ 15 kg


Hyrox 60 min
"Changning"
Amrap 30min

10 burpee broad jump
20 pushups
30 sandbag lunges
40 cal row


Tisdag 2023-09-26

Crossfit Standard 60 min
Team of 2
AMRAP 10 min (Split Anyhow)
10 Lengths D-Ball Carry
20 Kettlebell Swings
20 Medball Clean
- 1 Length = Wall to rig.

♂ 60 kg & 24 kg & 14 kg
♀ 40 kg & 16 kg & 9 kg

Into

Within a 8 min window:
Both build to a heavy Clean/Deadlift

Into

AMRAP 10 min (Split Anyhow)
12 Burpees
16 cal Echo Bike
20 Wall Ball Shots

♂ 14 kg
♀ 9 kg


Onsdag 2023-09-27

Crossfit Standard 60 min
DUMBBELL PUSH PRESS
4 sets of:
20s Handstand Hold +/- Box
4-6 Dumbbell l Push Press
- Rest 1 min b/t sets.

♂ AHAFA
♀ AHAFA

MET.CON
Within a 3 minutes window x 4
21/16 cal Row
15 Toes To Bar/Ring
Remaining Time:
Handstand/Hand Relase Push Ups
- Rest 1 min b/t each round.


Hyrox 60 min
"Dumbo"
25min Amrap
400m row
20 wb
400 ski
15 bbj
400m run
20 v-ups


Torsdag 2023-09-28

Crossfit Standard 60 min
BARBELL FRONT RACK LUNGES FROM RACK
Every 1:30 min x 5
8 Barbell Front Rack Lunges

♂ AHAFA
♀ AHAFA

MET.CON
Team of 2
For TIme (Split Anyhow)
50 Box Jump/Step Over
50 Front Squats
50 Power Clean

♂ 60 cm & 70 kg
♀ 50 cm & 50 kg


Hyrox 60 min
For time
1000m Ski,row,(Bike-erg 2000m)
80 wb
200m farmers carry
600m ski bike row
60 wb
100m farmers carry
400m ski,bike,row
40 wb
50m Farmers carry

*Every 2min 5 burpees ;)


Fredag 2023-09-29

Crossfit Standard 60 min

MET.CON
On The Minute x 32 (50s on/10s off)
1: Row
2: Dual Dumbbell Floor Press
3: Burpee Pull Up
4: Rest
5: Shuttleruns
6: Handrelease Push Ups
7: Devils Press
8: Rest

♂ AHAFA/hand
♀ AHAFA/hand


Lördag 2023-09-30

Crossfit Par-WOD 60 min
MET.CON
Team of 2 (Split Anyhow)
For Time
8 - 6 - 4 - 2
Rope Climbs *
*Buy in every round
24 Toes To Rings
2000 m Echo bike
16 D-Ball To Shoulder

♂ 50 kg
♀ 35 kg

Rx+
♂ 60 kg
♀ 40 kg


Söndag 2023-10-01

Crossfit Par-WOD 60 min
WoD
I par:
I GO U GO
6 varv var:
21/17 Cal AB
15 Thrusters, 45/30kg (vikt du klarar obrutet)
9 burpees
Time cap: 3 min per varv
Vecka 38 2023

Måndag 2023-09-18

Crossfit Standard 60 min
BARBELL ASSISTED STRICT PULL UP
3 set of:
20s Ring/Box Support Hold
15s Strict Pull Up Top Hold +/- Band
8-15 Barbell Assisted Strict Pull Up +/- Box
- Rest 1:30 min b/t sets.

MET.CON
AMRAP 12 min
6 Toes To Bar/Ring
6 Hand Release Push Ups
6 Russian Kettlebell Swings
6 Hand Release Burpees

♂ 32 kg
♀ 24 kg


Hyrox 60 min
"Changning"
30min Amrap

10 burpee broadjump
20 push ups
30 sandbag lunges
40 cal row/ski


Tisdag 2023-09-19

Crossfit Standard 60 min
SNATCH
Every Minute On the Minute x 12
3 Snatch Deadlift + 1 Muscle Snatch
- Use first 3 minute to find start weight.

MET.CON
3 Rounds of:
21 cal Row
15 Box Jumps
9 Overhead Squat/Lunges

♂ 60 kg
♀ 45 kg

NOTE
This can be done with a dual dumbbells.


Onsdag 2023-09-20

Crossfit Standard 60 min
BENCH PRESS
3 sets of:
30/30s Single Arm Plank
8-12 Dual Dumbbell Bench Press
- Rest 1 min b/t set.

MET.CON
For Time
30 Strict Pike Handstand Push Ups +/- Box

Rest 1 min.

5 Rounds of:
10 Chest To Bar/Pull Ups
40 Double/Single Unders


Hyrox 60 min
"Beverly Hills"

5 rounds
40sec on 20sec off

wallball
ski-erg
lunges
burpees
v-ups/ttb


Torsdag 2023-09-21

Crossfit Standard 60 min
BACK SQUAT
3 - 3 - 3 - 2 - 2 - 1
Back Squats
- Increase weight each set.
- Rest 1:30 b/t sets.

MET.CON
Team of 2 (Split Anyhow)
3 Rounds of:
AMRAP 4 min
400 m Sync Running
12 Complex
- Rest 1 min b/t sets.

COMPLEX
1 Power Clean
1/1 Front Rack Reverse Lunges
1 Hang Clean

♂ 60 kg
♀ 45 kg


Hyrox 60 min
"Telliskivi"

1000m run (buy in)

25min Amrap
5 burpees
10wallballs
15 cal Ski/row
20 situps/ttb
25 sandbag lunges
30m farmerscarry

1000m run (buy out)


Fredag 2023-09-22

Crossfit Standard 60 min
MET.CON
For Time
1500 m Row
100 Dumbbell Hang Snatch
50 Burpees Over Line
- 1 min on /30s off until completion.

FLOW
On The Minute x 10
1: 20/20s Coach Stretch
2: 20/20s World Greatest Stretch
3: 30s Table Top Lifts
4: 30s Downward Dogs
5: 20/20s Scorpions


Lördag 2023-09-23

Crossfit Par-WOD 60 min
TeamWod (1 round each)
AMRAP 30 min
5 Deadlift
3 Handstand Push Ups
1 Bar/Ring Muscle Up +/- Box/Band

♂ 100 kg
♀ 70 kg


Söndag 2023-09-24

Crossfit Par-WOD 60 min
TeamWoD (1 round each)
Amrap 10 min
D.T

Vila 3 min

Amrap 10 min
”Cindy”

Vila 3 min

Amrap 10
Echo bike (split anyhow)
Vecka 37 2023

Måndag 2023-09-11

Crossfit Standard 60 min
STRICT PULL UP
3 sets of:
5 Strict Pull Up w/ TEMPO (3XXX)
Max Barbell Rows

♂ AHAFA
♀ AHAFA

MET.CON
AMRAP 5 min
5 HR Push Ups
5 Toes To Bar/Ring

Into

AMRAP 6 min
5 Burpee Pull Ups
10 Wall Ball Shots

♂ 9 kg
♀ 6 kg


Hyrox 60 min
"ROBIN"
7 rounds for time
10 bechpress
20m sledpush
500m run


Tisdag 2023-09-12

Crossfit Standard 60 min
POWER CLEAN
Every 2 Minute x 5
1.1.1 Power Clean

♂ AHAFA
♀ AHAFA

MET.CON
On the Minute x 16 (40s on/20s on)
1: 40s Deadlift
2: 40s Box Jump Over
3: 40s Hang Power Clean
4: Rest

♂ 50 kg & 60 cm
♀ 35 kg & 50 cm


Onsdag 2023-09-13

Crossfit Standard 60 min
HANDSTAND HOLD
3 sets of:
20s Handstand Hold +/- Box
6/6 Single Arm Dumbbell Incline Bench Press
- Rest 1 min b/t sets.

♂ AHAFA
♀ AHAFA

MET.CON
AMRAP 16 min
500/425 m Row
20 Alt. Single Leg V-Ups
10 Alt. Dual Dumbbell Floor Press

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand


Hyrox 60 min
"ANDAHALO"

1000m run, then
20min Amrap
20 wallballs
15 sit ups
10 pushups
5 burpees
then 1000m run


Torsdag 2023-09-14

Crossfit Standard 60 min
BULGARIAN SPLIT SQUAT
3 sets of:
8-12 Dual Dumbbell Romanian Deadlift
8/8 Dual Kettlebell Bulgarian Split Squats
- Rest 1:30 min b/t sets.

♂ AHAFA
♀ AHAFA

MET.CON
10 Rounds of:
12 Thruster
24 Double/Single Unders

♂ 20 kg
♀ 15 kg


Fredag 2023-09-15

Crossfit Standard 60 min
MET.CON
Every Minute On the Minute x 24
1: 250/225 m Row
2: 10-15 Burpees
3: 15-20 Alt. Single Arm Dumbbell Snatch
4: Rest

♂ 22,5 kg
♀ 15 kg


Lördag 2023-09-16

Crossfit Par-WOD 60 min
MET.CON
TEAM OF 2
Every 3 minutes x 6 (Split Anyhow)
30 Air Squats
20 Chest To Bar/Pull Ups
10 D-ball To Shoulder
Remaining time: (UGIG)
AMCAP Rogue Echo Bike
- Rest 1:30 b/t sets.

♂ 60 kg
♀ 40 kg


Söndag 2023-09-17

Crossfit Par-WOD 60 min
TeamWoD (spring ihop dela på repsen)
Amrap 10
1600m löpning
Amrap Squat clean, 60/40kg

Vila 3

Amrap 7
800m löp
Amrap Power clean & Jerk, 50/35kg

Vila 3

Amrap 4
400m löp
Amrap Thrusters, 40/30kg
Vecka 36 2023

Måndag 2023-09-04

Crossfit Standard 60 min
DEADLIFT
Within 12 minutes build to a heavy:
1 RM Deadlift

MET.CON
AMRAP 8 min
3 - 4 - 5 - 6 - etc
Handstand Push Ups
Power Clean

Rx
♂ 85 kg
♀ 60 kg


Hyrox 60 min
"Mick"
3 rounds
1000m run
1000m row
1000m ski
20 burpee broad jumps
2min rest


Tisdag 2023-09-05

Crossfit Standard 60 min
MET.CON
AMRAP 20 min
6 Toes To Bar/Ring
12 Wall Ball Shots
24 Double/Single Unders

Rx
♂ 9 kg
♀ 6 kg


Onsdag 2023-09-06

Crossfit Standard 60 min
DUMBBELL SNATCH
Within 10 minutes build to a heavy:
6 Alt. Dumbbell Snatch

MET.CON
Within in a 12 minute window:
2000/1850 m Row
Remaining Time
Dumbbell Snatch

Rx
♂ 22,5 kg
♀ 15 kg


Hyrox 60 min
Emom 30
1. 10-15 wallballs
2. 10-15 cal ski
3.10 singelarm devilspress
4. 150-200m run
5. rest


Torsdag 2023-09-07

Crossfit Standard 60 min
BARBELL ROW IN HINGE
5 - 5 - 5 - 5 - 5
- Increase weight each set.

MET.CON
4 Rounds of:
AMRAP 4 min
5 Chest To Bar/Pull Ups
10 Burpees
20 Air Squats
- Rest 1 min b/t rounds.

NOTE
Start on the C2B/Pull Ups each new round.


Hyrox 60 min
For Time
500m row
30 wallballs
500m run
30 burpeebroad jumps
500m row
30 sandbag lunges
500m run
30 HR pushups
500m row
100m farmers carry
500m run
100 situps


Fredag 2023-09-08

Crossfit Standard 60 min
GROUND TO OVERHEAD
Within 15 minutes build to a heavy:
1 RM Ground To Overhead

MET.CON
For TIme
60 Ground To Overhead
Time Cap: 10 min

Rx
♂ 60 kg
♀ 45 kg


Lördag 2023-09-09

Crossfit Par-WOD 60 min
Team om 2
(Dela Anyhow)

AMRAP 30 min
20 Strikta Pull ups
30 Push-ups
40 Hang Power clean @ 60/45 kg
50 cal Echo Bike
40 C2B/Pull ups
30 Burpee Boxhopp @ 60/50 cm
20 Hang Clean & Jerk @ 22,5/15 kg


Söndag 2023-09-10

Crossfit Par-WOD 60 min
For Time (with a Partner)
800 meter Med Ball Run (20/14 lb)
28 Snatches (135/95 lb)
39 Burpee Box Jump-Overs (24/20 in)
84 Wall Ball Shots (20/14 lb)
800 meter Med Ball Run (20/14 lb)
84 Wall Ball Shots (20/14 lb)
39 Burpee Box Jump-Overs (24/20 in)
28 Clean-and-Jerks (135/95 lb)
800 Medicine Med Ball Run (20/14 lb)
Vecka 35 2023

Måndag 2023-08-28

Crossfit Standard 60 min
MET.CON
Every 6 minutes x 4
500/425 m Row
Remaining Time:
AMRAP
4 Single Arm Dumbbell Snatch
4 Single Arm Dumbbell Front Squats
4 Single Arm Dumbell Devils Press
- Rest 1 min b/t sets.
- Alternate arm each round.

Rx
♂ AHAFA
♀ AHAFA


Hyrox 60 min
"Wola-ish"
Amrap 25min
250m run
10 burpee broadjump
20 wallballs

cash out 200m sandbag lunge


Tisdag 2023-08-29

Crossfit Standard 60 min
BAR MUSCLE UP TURNOVERS & BOX DIPS
Every 90s x 8
1: 1-4 Bar Muscle Up Turnovers +/- Box
2: 4-8 Kipping Box Dips

MET.CON
For Time
10 - 1
Chest To Bar/Pull Ups
Hand Release Push Ups
Deadlift

Rx
♂ 85 kg
♀ 60 kg


Onsdag 2023-08-30

Crossfit Standard 60 min
DOUBLE UNDERS
On The Minute x 4
30s AMRAP Double Unders
30s AMRAP Inch worms

Into

On The Minute x 4
30s AMRAP Double Unders

MET.CON
Team of 2 (Split Anyhow)
60/50 cal Echo Bike
60 Hang Power Clean
60/50 cal Row
60 Box Jump Over
42/35 cal Echo Bike
42 Hang Power Clean
42/35 cal Row
42 Box Jump Over
24/20 cal Echo Bike
24 Hang Power Clean
24/20 cal Row
24 Box Jump Over

Rx
♂ 50 kg & 60 cm
♀ 35 kg & 50 cm


Hyrox 60 min
TeamHyrox
"Brian"
4 rounds
1000m run (together)
100 wallballs
100 lunges
2000m skierg


Torsdag 2023-08-31

Crossfit Standard 60 min
ALT. GOBLET COSSACK SQUATS
4 sets of:
10 Alt. Goblet Cossack Squats
20/20s Copenhagen Plank
- Rest 1 min b/t sets.
- Weight: AHAFA

MET.CON
For Time
21 - 15 - 9 - 15 - 21
Wall ball Shots
10 Burpee Over Line

Rx
♂ 9 kg (Rx+: 14 kg)
♀ 6 kg (Rx+: 9 kg)


Hyrox 60 min
Styrka
Every 90sec 15m släde x5

"Cyrus"
4 rounds
500m run
20 wallballs
20 sandbag lunges
1min rest


Fredag 2023-09-01

Crossfit Standard 60 min
SNATCH
Every Minute On the Minute x 12
1.1 Snatch
- Use 4 first minutes to find working weight.

MET.CON
AMRAP 10 min
6 - 4 - 2
Snatch
Def. Handstand Push Ups
- Rx+: Strict Handstand Push Ups

Rx
♂ 60 kg
♀ 45 kg


Lördag 2023-09-02

Crossfit Par-WOD 60 min
I par:
200 Double unders - Partner hänger i räcke
20 Cal EB, dela
100 Knees to elbow - Partner håller planka på armbågar
40 Cal EB, dela
200m DB Front rack walking lunge, 22.5/15 (en hantel) - Partner går farmers carry
60 Cal EB, dela
4x200m löpning - varannan.

Styrka
I par:
100 Alt fällknivar
100 Flutterkicks


Söndag 2023-09-03

Crossfit Par-WOD 60 min
"Teamwod"
5 Rounds of:
400 m Running together
30 Pull-ups
60 Butterfly Sit-ups
90 Air Squats
Vecka 34 2023

Måndag 2023-08-21

Crossfit Standard 60 min

MET.CON
3 Rounds of:
12 Pull Ups
24 Wall Ball Shots
48 Double/Single Unders

Into

3 Rounds of:
6 Burpee Box Jump Over
12 Toes To Bar/Ring
24 Plate Ground To Overhead

Rx
♂ 9 kg & 60 cm & 20 kg
♀ 6kg & 50 cm & 15 kg

Rx+
♂ 14 kg & 75 cm & 20 kg
♀ 9 kg & 60 cm & 15 kg


Hyrox 60 min
"Barbican"
6 rounds
12m sled push
20 cal row
12m sled push
20 push ups
75m farmers carry


Tisdag 2023-08-22

Crossfit Standard 60 min
SEATED DUMBBELL STRICT PRESS
3 sets of:
20/20s Single Arm Plank
20s Ring Support Hold
6/6 Single Arm Seated Dumbbell Strict Press
- Rest 1 min b/t sets.
- Weight: AHAFA

For Time
30 Strict Pike Handstand Push Ups +/- Box @ 60/50 cm
30 Power Clean
30 Handstand Push Ups

Rx
♂ 60 kg
♀ 45 kg


Onsdag 2023-08-23

Crossfit Standard 60 min
FRONT SQUAT
3 - 2 - 1 - 3 - 2 - 1
Front Squat
- Rest 1:30 min b/t sets.
- AHAFA. Same weight over all set.

MET.CON
For Time
30 Alt. D-Ball Reverse Lunges/Squats
450 m Running
30 V-Ups/Butterfly Sit Ups

Rest 2 minutes.

For Time
30 V-Ups/Butterfly Sit Ups
450 m Running
30 Alt. D-Ball Reverse Lunges/Squats

Rx
♂ 50 kg (Rx+: 60 kg)
♀ 30 kg (Rx+: 40 kg)


Hyrox 60 min
2 rounds
every 5mins
500m ski/1000m echobike
50 wallballs
timecap 4min

2 rounds
every 5mins
500m row
40 burpee broadjump
timecap 4min

2 rounds
500m run
30 ttb
timecap 4min


Torsdag 2023-08-24

Crossfit Standard 60 min
BUTTERFLY PULL UPS
Every 90s x 6
2-6 Butterfly Pull Ups +/- Box

5 Rounds of:
2 min on/ 1 min off
15/12 cal Row
Remaining Time:
Burpee Chest To Bar/Pull Up


Hyrox 60 min
"White rock"
30-20-10-20-30
Push ups
row
wallballs
bike
sandbag/db lunges


Fredag 2023-08-25

Crossfit Standard 60 min
SPLIT JERK FROM RACK
Every Minute On the Minute x 10
1 Split Jerk
- Increase weight each minute.

♂ AHAFA
♀ AHAFA

2 Rounds of:
15 Clean
15 Shoulder To Overhead
- Rest 1 min b/t rounds.

Rx
♂ 60 kg
♀ 45 kg


Lördag 2023-08-26

Crossfit Par-WOD 60 min
For time:
25 synk Devilpress, 1x22,5/15 kg
50 synk Goblet Squats med DB, 22,5/15 kg
75 cal Rodd (partner in deadlift hold)
100 Power Cleans, 60/40 kg (dela)
75 cal Rodd (partner in deadlift hold)
50 synk Goblet Squats
25 synk Devilpress


Söndag 2023-08-27

Crossfit Par-WOD 60 min
Dela anyhow

400 m löpning (tillsammans)
60 Power Cleans 60/40 kg (dela)
400 m löpning (tillsammans)
60 Front Squats 60/40 kg (dela)
400 m löpning (tillsammans)
60 Shoulder to OH 60/40 kg (dela)
400 m löpning (tillsammans)
60 Pull ups (dela)
400 m löpning (tillsammans)
60 Toes 2 bar (dela)
400 m löpning (tillsammans)
60 Burpees (dela)
Vecka 33 2023

Måndag 2023-08-14

Crossfit Standard 60 min
MET.CON
10 Rounds For Time:
250/200m Row
8 Burpee Over Line
12 Thruster
- Rest 1 min b/t each round.

Rx
♂ 20 kg
♀ 15 kg


Hyrox 60 min
Every 90 sec 15m släde x 5

"Bondi"
5 rounds
1000m row
10 burpee over rower
20 wallballs


Tisdag 2023-08-15

Crossfit Standard 60 min
BAR MUSCLE UPS
Within 12 minutes:
6-10 sets of:
1-3 Bar Muscle Ups +/- Box/band

MET.CON
AMRAP 9 min
5 Pull Ups
10 Dumbbell Snatch
20 Double/Single Unders

Rx
♂ 22,5 kg
♀ 15 kg


Onsdag 2023-08-16

Crossfit Standard 60 min
D-BALL SQUATS
4 sets of:
6/6 Dual Dumbbell Front Rack Box Step Ups
8-12 D-ball Squats
- Rest 2 min b/t sets.

MET.CON
4 Rounds of:
AMRAP 3 min
3 Deadlift
6 HR Push Ups
12 Medball Cleans
- Rest 1 min b/t AMRAPs.
- Start where you finished.

Rx
♂ 100 kg & 9 kg
♀ 70 kg & 6 kg


Hyrox 60 min
"Bolt"
10min amrap
250m run
10 devilspress

2min rest

1500m row

2min rest

10min amrap
250m run
10 wallball


Torsdag 2023-08-17

Crossfit Standard 60 min

BARBELL ASSISTED STRICT PULL UPS
3 sets of:
15-20s Pull Up Top Hold
10-15 Barbell Assisted Strict Pull Up
- Rest 2 min b/t sets.

Team of 2 (UGIG)
12 Rounds of: (1 Round each)
8/6 cal Echo Bike
10 Dumbbell Push Press

Rx
♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand


Hyrox 60 min
"Costa"
3 rounds
500m ski-erg
20 pull-ups

rest 2 min

3 rounds
500m row
20 pushups

rest 2min

3 rounds
500m run
20 Toes2bar


Fredag 2023-08-18

Crossfit Standard 60 min
SNATCH
Every Minute On the Minute x 8
1 Power Snatch + 1 Hang Snatch
@ AHAFA

MET.CON
For Time
500/425 m Row

Into

5 Rounds of:
4 Overhead Squat
8 Toes To Bar

Into

500/425 m Row

Rx
♂ 60 kg
♀ 45 kg


Lördag 2023-08-19

Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2 (Split Anyhow)
AMRAP 21 min
400 m Sync Running
48 Air Squats
24 V-Ups
12 Power Cleans
6 Lengths Plate Overhead Walking Lunges

Rx
♂ 20 kg & 70 kg
♀ 15 kg & 50 kg


Söndag 2023-08-20

Crossfit Par-WOD 60 min
TeamWoD
Amrap 35min
14 Thrusters, 70/40kg
14 Strikt pull ups
14 Box jump, 75/60cm

E7M spring 400m med 20/15kg viktskiva
Vecka 32 2023

Måndag 2023-08-07

Crossfit Standard 60 min
MET.CON
4 sets of:
5 minutes on/1 minute off:
12 Unbroken Alt. Dual Dumbbell Box Step Ups
500/425 m Row
Remaining time:
Set 1 & 3: Burpee Over Bar
Set 2 & 4: Muscle Clean

Rx
♂ AHAP & 60 cm & 42,5 kg
♀ AHAP & 50 cm & 30 kg


Tisdag 2023-08-08

Crossfit Standard 60 min
DUMBBELL STRICT PRESS
3 sets of:
25/25s Single Arm Plank
6/6 Single Arm Dumbbell Strict Press
6/6 Single Arm Dumbell Renegade Row
- Rest 1 min b/t sets.

Rx
♂ AHAFA
♀ AHAFA

Team of 2 (UGIG)
AMRAP 12 min
5 Dual Dumbbell Devils Press
5 Deficit Handstand Push Ups
- 1 round each.

Rx
♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand


Onsdag 2023-08-09

Crossfit Standard 60 min
BACK SQUAT
3 sets of:
3 Back Squat
- Rest 2 min b/t sets.
- Same weight every set.

Rx
♂ AHAFA
♀ AHAFA

MET.CON
For Time
12 - 10 - 8
Deadlift
20 Wall Balls
400 m Running

Rx
♂ 100 kg & 9 kg
♀ 70 kg & 6 kg


Torsdag 2023-08-10

Crossfit Standard 60 min
DOUBLE UNDERS & CROSS OVERS
On The Minute x 8
30s Double/Single Unders and/or Cross Overs

MET.CON
4 sets of:
AMRAP 3 min
3 Bar Muscle Up/Chest To Bar/Pull Ups
5 Box Jumps
7 Russian Kettlebell Swings
- Rest 1 minute b/t AMRAPs.

Rx
♂ 60 cm & 32 kg
♀ 50 cm & 24 kg


Fredag 2023-08-11

Crossfit Standard 60 min
PUSH JERK/PRESS FROM RACK
Every 90s x 6
1: 8-12 Alt. Front Rack Reverse Lunges
2: 4-8 Push Jerk/Press

♂ AHAFA
♀ AHAFA

MET.CON
AMRAP 10 min
1 -2 -3- 4 etc.
Bear Complex
Wall Walks

Rx
♂ 60 kg
♀ 45 kg


Lördag 2023-08-12

Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2 (Split Anyhow)
AMRAP 6 min
2000/1650 m Echo Bike
20 Toes To Bar/Ring

- Rest 1 minute.

AMRAP 6 min
1000/825 m Row
30 Hand Relase Push Ups

- Rest 1 minute.

AMRAP 6 min
800 m Sync Running
10 Lengths D-ball Carry

Rx
♂ 60 kg
♀ 40 kg

- Rest 1 minute.

AMRAP 6 min
10 Snatch
10 Burpees

Rx
♂ 30 kg
♀ 20 kg


Söndag 2023-08-13

Crossfit Par-WOD 60 min
Amrap 30 min
I par:
Partner 1: Amrap ”Cindy”
5 Pull ups
10 Push ups
15 Air squat

Partner 2:
200m löpning
3 Clusters
Vecka 31 2023

Måndag 2023-07-31

Crossfit Standard 60 min
MET.CON
Within 7 minutes x 4
20/15 cal Row
10 Lengths D-Ball Carry
20 Dumbbell Hang Snatch
400 m Running

Rx
♂ 50 kg & 22,5 kg
♀ 30 kg & 15 kg


Tisdag 2023-08-01

Crossfit Standard 60 min
BARBELL INVERTED ROW
3 sets of:
20s Ring/Box Support Hold
12-15 Barbell Assisted Inverted Row +/- Feet on Box
- Rest1 min b/t sets.

MET.CON
For Time
21 - 15 - 9
Chest To Bar/Pull Ups
Power Clean
Box Jump Over

Rx
♂ 60 kg & 60 cm
♀ 45 kg & 50 cm


Onsdag 2023-08-02

Crossfit Standard 60 min
HANDSTAND PUSH UPS
2 - 4 - 6 - 8 - 10
Def. Handstand Push Up
- Rest 1 min b/t sets.

MET.CON
4 Rounds of:
AMRAP 3 min
5 Wall Walks/10 Inch Worms
Remaining time:
12 Thrusters
6 Burpee Over Bar
- Rest 1 min b/t AMRAP.

Rx
♂ 20 kg
♀ 15 kg


Torsdag 2023-08-03

Crossfit Standard 60 min
BULGARIAN SPLIT SQUATS & BOX SQUATS
4 sets of:
6/6 Dumbbell Bulgarian Split Squats
8-12 Box Back Squats
- Rest 2 min b/t sets.

MET.CON
For Time
30 Dual Dumbbell Box Step Ups
30 cal Row
30 KettlleBell Swings
30 cal Row
30 Dual Dumbbell Deadlifts

Rx
♂ 22,5 kg & 32 kg
♀ 15 kg & 24 kg


Fredag 2023-08-04

Crossfit Standard 60 min
SNATCH
Build to a heavy complex within 12 minutes:
1 Mid thigh Hang Snatch High Pull + 1 Mid thigh Hang Snatch

MET.CON
AMRAP 10 min
1 -2- 3- 4 .. etc.
Muscle Snatch
Toes To Bar/Ring

Rx
♂ 30 kg
♀ 25 kg


Lördag 2023-08-05

Crossfit Par-WOD 60 min
Teamwod
Amrap 40 min
1000m rodd
80 Ryska svingar, 24/16kg
60 Wallballs 9/6kg
40 Boxhopp
20 Devils press
1000m run (250m var)


Söndag 2023-08-06

Crossfit Par-WOD 60 min
Dela anyhow

400 m löpning (tillsammans)
60 Power Cleans 60/40 kg (dela)
400 m löpning (tillsammans)
60 Front Squats 60/40 kg (dela)
400 m löpning (tillsammans)
60 Shoulder to OH 60/40 kg (dela)
400 m löpning (tillsammans)
60 Pull ups (dela)
400 m löpning (tillsammans)
60 Toes 2 bar (dela)
400 m löpning (tillsammans)
60 Burpees (dela)
Vecka 30 2023

Måndag 2023-07-24

Crossfit Standard 60 min
CLEAN
For Load
1 RM Squat Clean
Time Cap: 10 min.

Met.Con
For Time
12 - 10 - 8
Squat Clean
3 - 5 - 7
Wall Walks

Rx
♂ 70 kg
♀ 50 kg


Tisdag 2023-07-25

Crossfit Standard 60 min
BAR MUSCLE UP
6 sets of:
1-3 Bar Muscle Up +/- Band/Box

Met.Con
AMRAP 6 min
6 Kipping Chest To Bar/Pull Ups
24 Double/Single Unders

Rest 1 minute.

2 Rounds of:
AMRAP 4 min
6 Toes To Bar/Single Leg Toes To Bar
6 Box Jumps
- Rest 1 minute b/t rounds.

Rx
♂ 60 cm
♀ 50 cm


Onsdag 2023-07-26

Crossfit Standard 60 min
ROPE CLIMBS
4 sets of:
1-3 Rope Climbs

Met.Con
AMRAP 12 min
6 Deadlift
12 Wall Ball Shots

Rx
♂ 100 kg & 9 kg
♀ 70 kg & 6 kg


Torsdag 2023-07-27

Crossfit Standard 60 min
STRICT PRESS & PUSH PRESS
4 sets of:
3 Strict press @ AHAP
Max Reps of Push press (Target: 8-15)
- Rest 2 minutes b/t sets.

Met. Con
For Time
50 Handstand Push Ups
50 HR Push Ups


Fredag 2023-07-28

Crossfit Standard 60 min
Met. Con
5 Rounds of:
400 m Running
20 KettleBell Swings
10 Chest To Bar/Pull Ups
- Rest 1 min b/t rounds.

Rx
♂ 24 kg
♀ 16 kg


Lördag 2023-07-29

Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2 (Split Anyhow)
2 Rounds of:
1250/1000 m Row
3000 m Echo Bike

Into

2 Rounds of:
100 Dumbbell Hang Snatch
50 Burpees

Rx
♂ 22,5 kg
♀ 15 kg


Söndag 2023-07-30

Crossfit Par-WOD 60 min
TeamWoD
2 varv på tid:
90/70 cal rodd
70 Wallballs, 9/6kg
50 Power snatch, 35/25kg
30 Burpee box jump over
20 Muscle ups
1000m run (together)
Time cap: 40 min
Vecka 29 2023

Måndag 2023-07-17

Crossfit Standard 60 min
CLEAN
Every 2 minutes x 6
1.1.1 Squat Clean w/ 3s paus in bottom

Met.Con
AMRAP 4 min
3 Clean Deadlift
6 Hand Release Push ups

Rx
♂ 100 kg
♀ 70 kg

Rest 1 min.

AMRAP 4 min
3 Power Clean
6 Burpees

Rx
♂ 80 kg
♀ 50 kg

Rest 1 min.

AMRAP 4 min
3 Squat Clean
6 Burpee Over Bar

Rx
♂ 60 kg
♀ 40 kg


Tisdag 2023-07-18

Crossfit Standard 60 min
HANDSTAND PUSH UP
Every 90s x 6
4-8 Handstand Push Ups/ Pike Handstand Push Ups

Met.Con
4 Rounds of:
Within a 4 minute window:
24 Alt. Dumbbell Snatch
18 Toes To Bar/Ring
Remaning Time:
Wall Ball Shots
- Rest 1 min b/t rounds.

Rx
♂ 22,5 kg/hand & 9 kg
♀ 15 kg/hand & 6 kg


Onsdag 2023-07-19

Crossfit Standard 60 min
Met.Con
On The Minute x 16
1 - 50s AMMAP Echo Bike
2 - 50s AMMAP Row
3 - 50s AMLAP Dual Kettlebell Overhead/Front Rack Carry @ AHAFA
4 - Rest

Into

Every Minute On The Minute x 6
10 KettleBell Swings + Max Burpees
- Add 1 rep Kettlebell Swing/minute.

Rx
♂ 24 kg
♀ 16 kg

Rx+
♂ 32 kg
♀ 24 kg


Torsdag 2023-07-20

Crossfit Standard 60 min
MumsManges sommarspecial :)

EMOM
5 burpees
Samla 300 cal Echobike/Skierg
Fredag 2023-07-21

Crossfit Standard 60 min
Met.Con
On The Minute x 24
1 - AMCAP Row
2 - 45s Ring Suppport Hold
3 - 45s Push ups +/- Band (Rx+ Diamond Push Ups)
4 - 45s Bent Over Rear Delt Flyes w/ Plate/Dumbbell/Banded
5 - AMLAP Shuttle Runs
6 - 45s Hollow Rocks
7 - 45s Ring Row +/- Box
8 - 45s Dumbbell Biceps Curls


Lördag 2023-07-22

Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2
For Time (Split anyhow)
150 Plate Ground To Overhead + RP: Plank Hold
125 V-Ups/Alt Single V-Ups + RP: Wall Sit Hold
100 Goblet Squats + RP: Overhead Plate Hold
75 Toes To Ring/Single Leg Toes To Ring/Chest + RP: Wall Sit Hold
50 cal Echo Bike
- RP = Resting Partner

Rx
♂ 20 kg & 24 kg
♀ 15 kg & 16 kg


Söndag 2023-07-23

Crossfit Par-WOD 60 min
For Time (with a Partner)
Buy-In: 2,001 meter Row
Directly into, 4 Rounds of:
9 Rope Climbs
11 Bear Complexes (135/95 lb)*
Cash-Out: 2,977 meter Row
*1 Bear Complex consists of: 1 Power Clean, 1 Front Squat, 1 Push Press, 1 Back Squat, and 1 Push Press
Vecka 28 2023

Måndag 2023-07-10

Crossfit Standard 60 min
CLEAN
Every 2 minutes x 6
1 Squat Clean + 3 Front Squat w/ TEMPO (X3X1) @ AHAFA

Met.Con
3 Rounds of:
500/425 m Row
10 Power Clean
- Time Cap: 12 min

Rx
♂ 80 kg
♀ 50 kg

Rx+
♂ 80+ kg
♀ 50+ kg


Tisdag 2023-07-11

Crossfit Standard 60 min
For Time
1000 m Row
100 Wall Balls
50 KettleBell Swings
50 Butterfly Sit Ups
25 Chest To Bar/Pull Ups
25 Ring/Box Dips +/- Band/Push ups

♂ 9 kg & 24 kg
♀ 6 kg & 16 kg


Onsdag 2023-07-12

Crossfit Standard 60 min
STRICT PRESS STRENGTH & STABILITY
5 sets of:
20-30s Box Handstand Hold
8-12 Seated Dumbbell Strict Press
@ AHAFA

Met.Con
AMRAP 10 min
1 Wall Walk
7 D-ball Squats
- Add 1 rep each round on Wall Walks.

♂ 60 kg
♀ 40 kg


Torsdag 2023-07-13

Crossfit Standard 60 min
BAR MUSCLE UP
Every 1:30 minutes x 5
3-5 Bar Muscle Up Turn Overs/High Kipping Pull Ups

Met.Con
For Time
4 Rounds of:
12 Alt. Renegade Row
6 Strict Chest To Bar/Pull Ups +/- Ring

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand

Rest 1 min.

For Time
21 - 15 - 9
Toes To Bar/Ring
Dumbbell Muscle Clean

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand


Fredag 2023-07-14

Crossfit Standard 60 min
STRENGTH & MOBILITY
4 Quality sets of:
1/1 KB Turkish Get Up
2/2 KB Turkish Sit Ups
6 Reverse Nordic Curls
8 Alt. ATG Split Squats
- No rest b/t sets.
- Weight AHAFA.

Met.Con
4 Rounds of:
Within 3 Minutes
450 m Running
Remaining Time
Lateral Burpee Over Line
- Rest 1 minute b/t rounds.


Lördag 2023-07-15

Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2
AMRAP 30 min
400 m Sync Running
40 Chest To Bar
800/725 m Row
40 Burpee Box Jump Over
120 Double/Single Unders
40 Dumbbell Snatch
- Split Anyhow except running.

♂ 60 cm & Valfri vikt
♀ 50 cm & Valfri vikt


Söndag 2023-07-16

Crossfit Par-WOD 60 min
team of 2

60-50-40-50-60

burpee broadjump
Skierg/row
sandbag lunges
Vecka 27 2023

Måndag 2023-07-03

Crossfit Standard 60 min
FRONT SQUAT
6 set of:
3 Front Squat w/ TEMPO (X3X1)
@ AHAFA

Met.Con
3 Rounds of:
20 Pull Ups
400 m Running
60 Medball Clean

♂ 9 kg
♀ 6 kg


Tisdag 2023-07-04

Crossfit Standard 60 min
DIPS
Every 90s x 6
2-5 Kipping Ring/Box Dips +/- band

Met.Con
AMRAP 10 min
1 Deadlift
6 Push Up
6 Burpees
- Add 1 rep each round on Deadlifts.

♂ 120 kg
♀ 90 kg


Onsdag 2023-07-05

Crossfit Standard 60 min
Met.Con
AMRAP 22 min
55 Wall Balls
44 cal Rodd
33 HSPU
22 Toes To Bar

♂ 9 kg
♀ 6 kg


Torsdag 2023-07-06

Crossfit Standard 60 min
SNATCH
5 sets of:
3 Snatch Deadlift @ AHAP

Met.Con
For Time
10 - 1
Snatch
Burpee Over Bar

♂ 60 kg
♀ 45 kg


Fredag 2023-07-07

Crossfit Standard 60 min
STRENGTH
3 set
12 Dumbbell Renegade Row
12 Dumbbell Bicep Curls
Max Set Strict Pull Ups +/- Band
- Rest 2 min b/t sets.

Met.Con
4 Rounds of:
AMRAP 4 min
6 Dumbbell Hang Muscle Clean
6 Handstand Push Ups
30 Double/Single Unders
- Rest 1 min b/t AMRAP.


Lördag 2023-07-08

Crossfit Par-WOD 60 min
TeamWod

5 rounds of
400m run (tillsammans)
40 ttb/sit ups
30 cal echobike
20 dubble DB stepup
100m farmerscarry (till pingisbordet och tillbaka)


Söndag 2023-07-09

Crossfit Par-WOD 60 min
TeamWoD
AMRAP 30min
Alternera mellan 500m rodd och 400m löpning
5 varv ”The Chief”

The Chief:
3 Power clean60/40
6 Push ups
9 Airsquat
Vecka 26 2023

Måndag 2023-06-26

Crossfit Standard 60 min
WoD
For Time
40/32 cal Row
40 Toes To Bar/Ring
40 Wall Ball Shots
40 Burpees
40 Dual Dumbbell Hang Power Clean
40 Box Jump Over
40 Thruster
40 V-Ups
40/32 cal Row

♂ 9 kg & 22,5/hand & 60 cm & 30 kg
♀ 6 kg & 15/hand & 50 cm & 25 kg


Tisdag 2023-06-27

Crossfit Standard 60 min
Gymnastic Strength
Every Minute On the Minute x 10
1 - 2-6 Strict Ring/Box Dips/ RIng/Box Push Ups
2 - 4-6 Kipping/Jumping Pull Ups

WoD
On The Minute x 12 (40s on/20s off)
1 - Double/Single Unders
2 - Strict Chest To Bar/Pull ups
3 - Russian KettleBell Swings
4 - HR Push Ups +/- Box/Band

♂ 32 kg
♀ 24 kg


Hyrox 60 min
"Milen"

2500m run
2500m row
2500m Skierg
2500m Echobike


Onsdag 2023-06-28

Crossfit Standard 60 min
Power Clean & Jerk
Every Minute On the Minute x 5
1 Jerk (From ground)
@ AHAP

In till

Every Minute On the Minute x 5
1 Power Clean
@ AHAP

WoD
For Time
21 - 15 - 9
Muscle Clean
Burpee Over Bar
Front Squats

♂ 50 kg
♀ 35 kg


Torsdag 2023-06-29

Crossfit Standard 60 min
Par Wod
Every 7 minute x 4
P1: 500/425 m Row & P2: 400 m Running
9 Bar Muscle Up/15 Chest To Bar/Pull Ups/Toes To Bar
1200/1000 m Echo Bike
15 Def. Handstand Push Ups +/- Box/Pike


Hyrox 60 min
"Ramazzotti"
30-20-10-20-30
wallballs och burpees

Efter varje varv 400m löpning


Fredag 2023-06-30

Crossfit Standard 60 min
5 set
8-12 Dumbbell Romanian Deadlift
8/8 Kettle Bell Bulgarian Split Squats
@ AHAFA

WoD
AMRAP 11 min
3 Wall Walks
6 KettleBell Sumo Deadlift High Pull
12 Wall Balls Shots

♂ 24 kg & 9 kg
♀ 16 kg & 6 kg

Rx+
♂ Valfri vikt
♀ Valfri vikt


Lördag 2023-07-01

Crossfit Par-WOD 60 min
Par WoD
For Time
50 - 40 - 30 - 20 - 10
Rogue Echo Bike
Snatch
Bar Facing Burpee

♂ 30 kg
♀ 25 kg


Hyrox 60 min
"MiniStonybatter"

5k run

*Every 3rd min
10 Pushups 10 squat


Söndag 2023-07-02

Crossfit Par-WOD 60 min
3 set
8 Back squats

Team WoD
AMRAP 24min
20/16 cal Echo Bike
16 T2B/T2Rings
16 Thruster @ 40/30 kg
8 Synkade Burpess
1 min vila efter varje varv,

En jobbar, En vilar förutom burpees då båda jobbar.
Vecka 25 2023

Måndag 2023-06-19

Crossfit Standard 60 min
WoD
Every 4 Minute x 2
20 Toes To Bar/Ring + 20 Wall Ball Shots

♂ 9 kg
♀ 6 kg

Into

Every 4 Minute x 2
20 Dual Dumbbell Hang Power Clean + 15/12 cal Row

♂ Valfri vikt
♀ Valfri vikt

Into

Every 4 Minute x 2
400 m Running + 20 Butterlfy Sit Ups

EXTRA
3 set av:
30/30s Star Plank


Tisdag 2023-06-20

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIC STRENGTH
Every 2 Minutes x 5
3-4 Neg. Ring/Box Dips (5s ner)
6-8 Dumbbell Bench Press @ AHAFA

WoD
AMRAP 10 min
3 Strict Chest To Bar/Pull Up
6 HR Push Ups
9 Deadlift

♂ 80 kg
♀ 55 kg


Onsdag 2023-06-21

Crossfit Standard 60 min
WoD
Every Minute On the Minute x 5
1.1.1.1 Muscle Clean + Strict Press
@ AHAFA

In till

Every Minute On the Minute x 5
1.1.1 Power Clean + Push Press
@ AHAFA

WoD
For Time
60 Power Clean
- Varje bryt 35 Double/Single Unders

♂ 60 kg
♀ 45 kg


Hyrox 60 min
WoD
On The Minute x 42 (45s on/15s off)
1 - Row
2 - Push Ups
3 - Echo Bike
4 - Burpee Pull Up
5 - hollow rocks
6 - Vila


Torsdag 2023-06-22

Crossfit Standard 60 min
BACK SQUAT
1 - 1 - 1 - 3 - 3- 3
Back Squat @ AHAFA

WoD
3 Rounds of:
400 m Run
20 Thruster

♂ 42,5 kg
♀ 30 kg


Fredag 2023-06-23

Crossfit Par-WOD 60 min
Par WoD
10 Rounds of:
3 Rope Climbs (Split Anyhow)
6 D-ball To Shoulder (Split Anyhow)
9 Sync Burpees Box Jump Over

♂ 60 cm
♀ 50 cm

Vecka 24 2023

Måndag 2023-06-12

Crossfit Standard 60 min
WoD
Every 5 minutes x 4
1 - 20 Alt. Dumbell Snatch + 500/425 m Row
2 - 20 Burpees + 20 Thruster

Rx
♂ 22,5 kg & 30 kg
♀ 15 kg & 25 kg

Rx+
Valfri vikt.

EXTRA
3 sets of:
1 min Planche
30/30s Side Planche


Hyrox 60 min
"Bellariva"

100 Wallballs
1000m run

rest 2min

100 sandbag lunges
800m run

rest 2min

100 burpee broadjumps
600m run

Går att skala ner lite om det känns överjävligt :)


Tisdag 2023-06-13

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIC STRENGTH
Every 2 minutes On the Minute x 5
15-20s Ring/Box Support Hold
3-5 Strict Chest To Bar/ Pull Ups +/- band

WoD
3 Rounds of:
AMRAP 3 min
30 Double/Single Unders
6 Chest To Bar/Pull Ups
9 Russian Kettlebell Swings
- Vila 1 min/AMRAP -

♂ 32 kg
♀ 24 kg


Onsdag 2023-06-14

Crossfit Standard 60 min
MUSCLE/POWER CLEAN
Every Minute On the Minute x 5
1.1.1 Muscle Clean

In till

Every Minute On the Minute x 5
1.1 Power Clean

WoD
For Time
6 - 1
Power Clean
15 Wall Ball Shots

♂ 85 kg & 9 kg
♀ 55 kg & 6 kg


Torsdag 2023-06-15

Crossfit Standard 60 min
PISTOLS
3 sets of:
6/6 Box Pistols
6/6 Strict Single Leg Toes To Bar
12 Narrow Goblet Squats (KB/DB) @ AHAFA
- Vila 1 min/set -

AMRAP10 min
8 Handstand Push Ups
12 Toes To Bar
16 Dumbbell Alt.Reverse Lunges

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand


Fredag 2023-06-16

Crossfit Standard 60 min
WoD
"Ingrid Deluxe"
10 Rounds of:
6 Power Snatch/Ground To Overhead
6 Bar-Facing Burpees

In remaining time build to a heavy:
1 RM Snatch/Ground To Overhead

Time Cap: 17 min

♂ 45 kg
♀ 30 kg


Lördag 2023-06-17

Hyrox 60 min
For Time

200-400-600-800-1000-1200-1400m Run

mellan varje löpning
15m släde
10 burpee broadjump

Går att skala bort nått varv om det behövs och burppe och släde spelar ingen roll vilken ordning man tar eftersom vi bara har 2 slädar.


Crossfit Par-WOD 60 min
Par Wod
Every 3 minutes x 4
1 - 1200/1000 m Row (Both)
2 - 30 Burpees Over Line (Splt anyhow)
3 - 450 m Running (Both)
4 - 48/40 cal Rogue Echo Bike (Splt anyhow)

- Vila 1:30 min -

For Time
1200/1000 m Row (Both)
30 Burpees Over Line (Splt anyhow)
450 m Running (Both)
48/40 cal Rouge Echo Bike (Split anyhow)


Söndag 2023-06-18

Hyrox EventVecka 23 2023

Måndag 2023-06-05

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
3 - 3 - 3 - 3 - 3
Back Squats
@ AHAFA
- Samma vikt över alla set.

WoD
AMRAP 15 min
30 Wallballs
15 Toes to bar
8 Box Jump Over
- Vila 1 min/varv.

♂ 9 kg & 60 cm
♀ 6 kg & 50 cm


Hyrox 60 min
30 min Amrap

20 pushups
50m farmers carry
20 cal ski/row
20 wallballs
10 burpee broadjump
20 situps/v-ups/TTB
200m run

rest 1 min


Tisdag 2023-06-06

Crossfit Par-WOD 60 min
Wod

For time (dela anyhow):
1000m-900m-...-100m Rodd
40-36-...-4 KB-svingar, 24/16 kg
20-18-...-2 Burpee över rodd


Testa Hyrox med Lanner 60 min
"La Malagueta"

20 rounds

5 WB
5 burpees
10 Sandbag lunges
5 V-ups/ttb


Onsdag 2023-06-07

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
Every 90s x 6
2-5 Kipping Ring/Box Dips +/- band

WoD
On The Minute x 20 (50s on/10s off)
1 - Row
2 - Hand Release Push Ups +/- band
3 - Echo Bike
4 - Burpees
5 - Vila


Hyrox 60 min
"Roy"

5 Rounds

20 Boxjumps
1000m Ski/Row
10 Burpee Broadjumps

Finisher 200m farmers carry 32/24kg


Torsdag 2023-06-08

Crossfit Standard 60 min
SNATCH
10 - 10 - 8 - 8 - 6 - 6
Alt. Dumbbell Snatch
@ AHAP

WoD
7 Rounds For Time:
35 Double Unders
7 Dumbell Deadlift
5 Dumbbell Hang Power Clean
3 Dumbbell Front Squats

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand


Hyrox 60 min
"Soho"

5 rounds

20 burpees
20 wallballs
20 sandbag lunges
20 cal row
20 situps


Fredag 2023-06-09

Crossfit Standard 60 min
WoD
For Time
10 - 1
Def. Handstand Push Ups
Chest To Bar/Pull Ups
V-Ups
- Valfri höjd på Def. Handstand Push Ups.

EXTRA
3-5 set
1 min Elbow Plank
20-30s Supinated Hollow Dead Hang
10-15 Barbell Ab Roll Outs


Lördag 2023-06-10

Crossfit Par-WOD 60 min
3 varv på tid:
2k rodd
50 Boxhopp
25 Devils press, 2x22,5/15
800m run
Time cap: 40 min


Hyrox 60 min
Styrka
10min OTM 15m släde

"Vasastaden-ish"

10 rounds

500/400m Skierg/row (400m löpning)
10 burpee broadjump

45 sec rest


Söndag 2023-06-11

Crossfit Par-WOD 60 min
WoD
På tid:
100 Wallballs, 9/6kg
80 Cal rodd
60 Alt DB Snatch, 22,5/15
40 Toes to bar
60 Alt DB Snatch, 22,5/15
80 Cal rodd
100 Wallballs, 9/6kg

cashout 1200m run together
Vecka 22 2023

Måndag 2023-05-29

Crossfit Standard 60 min
CLEAN & SHOUDLER TO OVERHEAD
Bygg till dagens tyngsta inom 10 min:
1 Power Clean

WoD
3 Rounds of:
AMRAP 4 min
4 Power Clean
4 Burpee Over Bar
- Vila 1 min/AMRAP.
- Addera 1 rep på varje övning för varje varv

NOTERING
Du börjar om från början vid start av ny AMRAP.

♂ 70 kg
♀ 47,5 kg


Hyrox 60 min
PFT Test

For Time
1000m run
50 burpee broad jump
100 stationary lunges (no weight)
1000m row
30 push ups
100 wb (6kg male / 4kg female)


Tisdag 2023-05-30

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIC TECHNIQUE
Every Minute On the Minute x 10
4-8 Butterfly Chest To Bar/Pull Ups

WoD
For TIme
150 Wall Balls
- Varje bryt 7 Toes To Bar/Ring.-

♂ 9 kg
♀ 6 kg


Onsdag 2023-05-31

Crossfit Standard 60 min
Par WoD
Buy In: 800m Löpning i Par

6 Rounds of:
12 Handstand Push Ups
6 Muscle Clean

♂ 60 kg
♀ 45 kg

6 Rounds of:
6 Wall Walks
12 Hang Power Clean

♂ 60 kg
♀ 45 kg

Buy Out: 400 m Löpning i Par

EXTRA
3 set
20 Russian Twists
30/30s SIdeplank


Hyrox 60 min
PFT Test

For Time
1000m run
50 burpee broad jump
100 stationary lunges (no weight)
1000m row
30 push ups
100 wb (6kg male / 4kg female)


Torsdag 2023-06-01

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
3 set
10 Ring Row +/- Box
15 Dumbbell Romanian Deadlift
10/10 Dumbbell Front Foot Elevated Split Squats

WoD
1: TABATA Double Unders
2: TABATA Dumbbell Snatch
3: TABATA Burpees
4: TABATA Dumbbell Goblet Squats

♂ 22,5 kg
♀ 15 kg


Testa Hyrox med Lanner 60 min
PFT Test

For Time
1000m run
50 burpee broad jump
100 stationary lunges (no weight)
1000m row
30 push ups
100 wb (6kg male / 4kg female)


Hyrox 60 min
PFT Test

For Time
1000m run
50 burpee broad jump
100 stationary lunges (no weight)
1000m row
30 push ups
100 wb (6kg male / 4kg female)


Fredag 2023-06-02

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
Bygg till dagens tyngsta inom 10 min:
1 Push Jerk

WoD
AMRAP 10 min
21/16 cal Row
15 Push Press
9 Box Jump Over

♂ 50 kg & 60 cm
♀ 35 kg & 50 cm


Söndag 2023-06-04

Crossfit Par-WOD 60 min
"Styrka/teknik
EMOM 6
Power clean + hang power clean

WoD
I Par
I GO U GO
4 varv var, byte efter helt varv

15/12 Cal EB
12 Hang Power Cleans 50/35kg
9 Burpee Box Jumps (24/20")
Vecka 21 2023

Måndag 2023-05-22

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK STYRKA
Every 2 minutes On the Minute x 5
5 Def. Strict Handstand Push Ups

WoD
5 Rounds of:
21/16 cal Row
15 Burpees
9 Def. Handstand Push Ups
- Vila 1 min/set. -


Tisdag 2023-05-23

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
Every 2 Minute On the Minute x 6
1-2 Front Squats from the ground
- Same weight each set.

For TIme
10 - 1
Squat Clean
6 Box Jump Over

♂ 60 kg & 60 cm
♀ 45 kg & 50 cm


Onsdag 2023-05-24

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK CYKLING
5 sets of:
1-3 Bar Muscle Up/4-6 Chest To Bar +/- Band/Pull Ups +/- Band
- Vila 1 min/set -

WoD
AMRAP 12 min
3 Strikta Pull Ups +/- band
6 V-Ups/Single Leg V-Ups
12 Alt Dumbbell Hang Snatch

♂ 22.5 kg
♀ 15 kg


Torsdag 2023-05-25

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
4 sets of:
10-15 Diamond Push Ups
10-15 Dumbbell Floor Press @ AHAFA

WoD
Every 3 Minutes on The Minute x 5
12 D-Ball Reverse Lunges
12 Burpees
42 Double/Single Unders

♂ 60 kg
♀ 40 kg


Fredag 2023-05-26

Crossfit Standard 60 min
SNATCH TEKNIK
Bygg till tung inom 12 minuter:
2 Snatch Deadlift + 2 Hang Snatch (Anyhow)

WoD
For Time
75 Snatch
- Varje bryt löp ett varv runt parkeringen.

♂ 42,5 kg
♀ 30 kg


Lördag 2023-05-27

Crossfit Par-WOD 60 min
"WoD
Run! Karen!
10 varv på tid:
30 Wallballs, 9/6kg
200m run"
Spring tillsammans och dela på WB


Söndag 2023-05-28

Murph
"Murph" For time in a weightvest 6/9kg

1600m run
100 pullups
200 pushups
300 airsquats
1600m run

Vi kommer ha rullande starter mellan 9-13!
Man kan köra i lag och man kan skala ner hur mycket som helst så att alla får ett lagom träningspass. Det viktiga är att alla kommer hit och äter en korv efteråt :)
Vecka 20 2023

Måndag 2023-05-15

Crossfit Standard 60 min
SNATCH CYKLING
Every Minute On the Minute x 12
1 - 3-5 TnG Snatch Deadlift
2 - VILA
3 - 1.1 Heavy Snatch

WoD
For TIme
30 Dumbbell Hang Snatch
45 Double/Single Unders
60 Wall Balls *
45 Double/Single Unders
30 Dumbbell Hang Snatch
* Kan göras med tyngre vikt.

♂ 22,5 kg/hand & 9 kg
♀ 15 kg/hand & 6 kg


Tisdag 2023-05-16

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK STYRKA
On the Minute x 9
1 - AMRAP Hollow Rocks
2 - AMRAP Banded Strict Pull Ups
3 - VILA

WoD
Every 2:30 Minutes x 5 (12:30 min)
15/12 cal Row
12 V-Ups/Single Leg V.-Ups
Remaining Time:
Kipping Chest To Bar/Pull Ups/Jumping Pull Ups


Onsdag 2023-05-17

Crossfit Standard 60 min
WoD
AMRAP 6 min
3 Squat clean
6 Burpees

♂ 85 kg
♀ 60 kg

VILA 1 min

AMRAP 6 min
5 Power clean
5 Lateral Burpees

♂ 70 kg
♀ 50 kg

VILA 1 min

AMRAP 6 min
8 Muscle clean
4 Bar facing Burpees

♂ 60 kg
♀ 40 kg


Torsdag 2023-05-18

Crossfit Par-WOD 60 min
STYRKA
Every 2 minute x 6 (12 min)
1 - 2 - 3 - 3 - 2 - 1
Barbell/Dumbbell Strict press

Par WoD
16 Rounds of: (UGIG, One Round Each)
6 Devils Press
4 Dumbbell Renegade Row
2 Wall Walks/4 Inch Worms

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand


Fredag 2023-05-19

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK TEKNIK
5 set av:
1-3 Rope Climbs
- Vila 1 min/set. -

WoD
3 Rounds For Time:
12 - 9 - 6
Handstand Push Ups
Box Jump Over
- Vila 1 min/Round. -

♂ 60 cm
♀ 50 cm


Lördag 2023-05-20

Crossfit Par-WOD 60 min
TYNGDLYFTNING
5 - 5 - 4 - 4 - 3
Thruster

TeamWoD
5 varv av:
400 m Löpning
40 Air Squats
30 Hantel Snatch @ 22,5/15 kg
20 C2B/Pull Ups/T2Rings


Crossfit Standard 60 min
WoD
Every 90s x 20
1: AMCAP Rodd
2: AMRAP Ryska Kb-svingar
3: AMRAP Wallballs
4: AMRAP T2B
5: VILA.

♂ 32 & 9 kg
♀ 24 & 6 kg


Söndag 2023-05-21

Crossfit Par-WOD 60 min
Team Wod:
60/48 cal EB
60 Power clean, 50/35kg
60/48 Cal EB
60 Front squat
60/48 cal EB
60 Squat cleans

cash out 1200m run

3 varv:
20 Fällknivar
20 Tuck ups
vila som du behöver
Vecka 19 2023

Måndag 2023-05-08

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
4 sets of:
10-20 Dumbbell Glute Bridges @ AHAP
3 Bench Press @ AHAP
Vila 1:30min/set.

WoD
On The Minute x 12 min (45s on/15s off)
1 - Bar Muscle Up/Jumping Bar Muscle Up
2 - Hollow Rocks
3 - Double Unders
4 - Push Ups/Dumbbell Floor Press


Tisdag 2023-05-09

Crossfit Standard 60 min
Par WoD
For Time
30 Sync Thruster/Front squat/Push press
@50/35 kg

- Vila 1 min -

2 varv av:
30 Toes To Bar/Ring
15 D-Ball To Shoulder
@60/40 kg
(UGIG)

- Vila 1 min -

2 varv av:
40 Sync Hang Power Clean @ 50/35 kg
20 Sync Box Jump Over @ 60/50 cm

- Vila 1 min -

60/50 cal Echo Bike
(UGIG)


Onsdag 2023-05-10

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
4 sets:
15-30s Handstand Hold
8-12 Rear Delt Flies
Max Set Barbell Z-Press
@ 20/15 kg

WoD
AMRAP 10 min
10 Alt. Dumbbell Snatch
10 m Single Arm Overhead/Front Rack/Carry Walking Lunges
10 Burpee Over Dumbbell
10 Single Arm Overhead/Front Rack/Carry Walking Lunges

♂ 22,5 kg
♀ 15 kg


Torsdag 2023-05-11

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK CYKLING
10 Rounds For Quality
2-7 Butterfly/Kipping Pull Ups
- Vila 20s/set. -

WoD
4 Rounds of:
500/425 m Row
25 Russian KB- Swings
400 m Running
20 Alt Single Leg Toes To Bar

♂ 32 kg
♀ 24 kg


Fredag 2023-05-12

Crossfit Standard 60 min
CLEAN TEKNIK
EMOM x 10 min
3 Clean Deadlift
Drop
1 Clean (Anyhow)
@ AHAP

WoD
6 Rounds of:
12 Burpee utan Push Ups
9 Dumbell Deadlift
6 Dumbell Front Squats
3 Hang To Overhead

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand


Lördag 2023-05-13

Crossfit Par-WOD 60 min
SHOULDER TO OVERHEAD
6 set:
6 Push Press
- Vila 1 min/set. -

ParWoD
AMRAP 30 min
1000 m Row
50 Butterfly Sit Ups
40 Wall Balls
30 V-ups

♂ 9 kg
♀ 6 kg


Söndag 2023-05-14

Crossfit Par-WOD 60 min
Team WoD

AMRAP 25 min ( Dela anyhow)
1500 m Echo Bike
25 Dubbel Hantel Hang clean & Jerk @ 22,5/15 kg
1500 m Echo Bike
50 m Overhead Walking Lunge @ 22,5/15 kg
1500 m Echo Bike
25 Devils press @ 22,5/15 kg/hand
Vecka 18 2023

Måndag 2023-05-01

Crossfit Par-WOD 60 min
Par WoD
AMRAP 7-6-5-4
50/42 cal Rogue Echo Bike
40 Power Clean
30 Burpees
20 Handstand Push Up
- Vila 1 min/AMRAP. -

♂ 60 kg
♀ 40 kg


Tisdag 2023-05-02

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
2-2-2-2-2
Heavy Back Squats

WoD
EMOM x 20 min
1 - 18/15 cal Row
2 - 10-15 HR Burpees
3 - 10-15 Wall Balls
4 - VILA

♂ 22,5 kg/hand & 9 kg
♀ 15 kg/hand & 6 kg


Onsdag 2023-05-03

Crossfit Standard 60 min
SNATCH TEKNIK
E90s x 8 (12 min)
1 Snatch + 1 Drop Snatch/BTN Snatch Push Jerk
@ AHAFA

WoD
For Time
50 Inch Worms
100 Snatch
200 Double/Single Under

♂ 20 kg
♀ 15 kg


Crossfit Oly 60 min
OLY
A.
EMOM x 6
Power clean + 3 jerk

B.
EMOM x 6
Hang clean + 2 jerk

C.
E90s x 5
Clean & jerk


Torsdag 2023-05-04

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
6 set av:
3-5 Kippade Ring/Box Dips
- Vila 1 min/set. -

WoD
4 Rounds of:
15 Knees To Elbow
15 Box Jumps
15 KB-Swings

♂ 60 cm & 24 kg
♀ 50 cm & 16 kg


Fredag 2023-05-05

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
3 Set Av:
10 Dumbell Hinge Row
10 Dumbbell Romanian Deadlift
10 Dumbell Reverse Lunges
@ AHAP
- Vila 2 min/Set.-

WoD
Every 5 minutes x 3 (15 min)
10 Shuttle Runs
15 Pull Ups
20 Thruster
- 1 Shuttle Run = Fram och tillbaka från vägg.

♂ 25 kg
♀ 20 kg


Lördag 2023-05-06

Crossfit Par-WOD 60 min
team wod (spring tillsammans och dela på repsen)
7 varv på tid:
450m löpning
25 KB-svingar, 24/16kg
25 Goblet squat, 24/16kg
25 Burpees till plate


Crossfit Standard 60 min
WoD
On The Minute x 40 (45s on/15s off)
1 - Ring Row +/- Box
2 - Double/Single Unders
3 - VILA
4 - Row
5 - Burpee utan Push Ups
6 - VILA
7 - Butterfly Sit Ups
8 - Push Ups +/- band


Söndag 2023-05-07

Crossfit Par-WOD 60 min
*Team WoD
AMRAP 30
500m rodd (dela)
6 (varannat) varv ”The Chief”

The Chief:
3 Power clean60/40
6 Push ups
9 Airsquat
Vecka 17 2023

Måndag 2023-04-24

Crossfit Standard 60 min
CLEAN TEKNIK
E90s x 10
1 Clean Deadlift + 1 Slow Pull Squat Clean + 1-2 Front Squats
@ AHAFA

WoD
AMRAP 6 min
5 Toes To Bar/Ring
30 Double/Single Under
1 Power Clean

♂ 80 kg
♀ 60 kg

- Vila 2 min -

AMRAP 6 min
10 Power Clean
30 Double/Single Under
5 Toes To Bar/Ring

♂ 60 kg
♀ 40 kg


Tisdag 2023-04-25

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
4 Rullande set av:
10 Ring Rodd
10 Incline Bench Press @ AHAFA

WoD
5 Rounds of:
16 Wall Balls
8 Push Ups
24 Air Squats
8 Burpees
- Vila 1 min/Round. -

♂ 9 kg
♀ 6 kg


Onsdag 2023-04-26

Crossfit Standard 60 min
SNATCH CYKLING
OTM x 15 min
1: 5-10 TnG Snatch Deadlift
2:5-10 TnG Hang Snatch
3: Vila
4: 5-10 TnG Snatch
5: Vila

Hitta en rimlig startvikt och höj vikt efter känsla och förmåga. Sträva att hålla samma vikt över ett helt varv.

WoD
3 min på, 1 min av x 4
10 Chest To Bar/Pull Ups
20 Alt. Hantel Snatch
Resterande Tid:
AMMAP Rodd

♂ 22,5 kg
♀ 15 kg


Torsdag 2023-04-27

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK STYRKA
E2:30min x 4 (10 min)
5-10s Handstand Hold in till 3-6 Strict Handstand Push Ups
- Defecit är tillåtet.

WoD
EMOM x 15 min
1: 1-2 Walll Walk/2-4 Inch Worm + 6-10 Burpee utan Push Ups
2: 15-20 KB-Svingar
3: 15/12 cal Rogue Echo Bike (TC: 50s)


Fredag 2023-04-28

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
5 set av:
10 Dumbell Front Rack Lunges/Goblet Lunges @ AHAP
- Vila 2 min/set. -

WoD
5 Rounds of:
400 m Löpning
20 Back squats

♂ 60 kg
♀ 40 kg


Lördag 2023-04-29

Crossfit Par-WOD 60 min
Team WoD (Lag om 4)
AMRAP 30 min
P1 & P2: (Dela Anyhow)
30 Handstand Push Ups
30 Deadlift
30 Pull Ups
30 Hang Power Clean
30 Burpees

P3 & P4: (Båda jobbar)
AMCAP Rodd

NOTERING
Ni får byta mellan er 4 hur ni vill.

♂ 60 kg
♀ 40 kg


Crossfit Standard 60 min
WoD
På tid:
100 KB-svingar, 24/16kg
20/15 cal rodd
80 SA DB Push press, 22,5/15kg
20/15 cal rodd
60 SDHP, 24/16kg
20/15 cal rodd
40 Goblet squat, 24/16kg
20/15 cal rodd
20 alt SA Devils press, 22,5/15kg
20/15 cal rodd


Söndag 2023-04-30

Crossfit Par-WOD 60 min
For time: Team of 2 (dela hur ni vill)

buy in 400m run
then 2 rounds of

120 doubleunders
20 DB Step ups 2x22.5/15, 50cm
40 wallballs @9/6kg
20 Devils press, 2x22,5/15kg
40 wallballs
20 DB step ups

cash out 400m run

Time cap: 36 min
Vecka 16 2023

Måndag 2023-04-17

Crossfit Standard 60 min
SNATCH TEKNIK
E90s x 4
1.1 Snatch High Pull
Drop
1.1 Power Snatch

- Vila 90s -

E90s x 4
6-8 Snatch Deadlift @ AHAFA

WoD
3 Rounds For Time
12 Box Jump Over
16 Wall Balls
20 Hantel Snatch

♂ 60 cm & 9 kg & 22,5 kg
♀ 50 cm & 6 kg & 15 kg

NOTERING
Kan göras med tung med boll och hantel.


Tisdag 2023-04-18

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK STYRKA
E90s x 5
1-2 Strikta Ring Muscle Up/Chest To Rings/Ring Pull Ups

WoD
EMOM x 5
10 Kippade C2B/Pull Ups
Resterande Tid:
Burpee To Target

- Vila 1 min-

EMOM x 5
10 Burpee To Target
Resterande tid:
Toes To Bar


Onsdag 2023-04-19

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
4 set av:
5/5 Single Leg Glute Bridges
10 Bandad Tricepspress
5 Bänkpress

WoD
For Time
50 Renegade Row
50 KB-Svingar
50 HR Push Ups

♂ 22,5 kg/hand & 32 kg
♀ 15 kg/hand & 24 kg


Crossfit Oly 60 min
OLY
A.
EMOM x 6
Power clean + 3 jerk

B.
EMOM x 6
Hang clean + 2 jerk

C.
E90s x 5
Clean & jerk


Torsdag 2023-04-20

Crossfit Standard 60 min
CLEAN CYKLING
E75s x 6
3-5 TnG Squat Clean

WoD
AMRAP 4 min
750/675 m Rodd
Resterande tid:
D-ball Over Shoulder

- Vila 1 min -

AMRAP 4 min
20 D-ball To Shoulder
Resterande tid.:
Rodd

- Vila 1 min -

AMRAP 4 min
750/675 m Rodd
Resterande tid:
D-ball Squats

♂ 60 kg
♀ 40 kg


Crossfit Gymnastik 60 min
GYMNASTIK
E90s x 6 (9 min)
3-5 Bar Muscle Up/Kippad Chest To Bar/Pull Up

EMOM x 12 min
1: Toes To Bar/Ring
2: Double/Single Unders
3: V-Ups
4: Hang Power Clean

♂ 60 kg
♀ 45 kg


Fredag 2023-04-21

Crossfit Standard 60 min
SHOULDER TO OVERHEAD
3 -2 - 1 - 1 - 2 - 3
Push Press

WoD
For Time
40 Handstand Push Ups/Push Press
30 Hantel Thrusters
20 Burpee Box Jump Over

♂ 22,5 kg/hand & 60 cm
♀ 15 kg/hand & 50 cm

NOTERING
Valfri vikt och föremål på Push Press.


Lördag 2023-04-22

Crossfit Par-WOD 60 min
*ParWoD
AMRAP 25 min
30 cal Rogue Echo Bike
20 KB swings 32/24kg
10 Power Clean
5 BMU/Jumping BMU
♂ 85 kg
♀ 60 kg


Söndag 2023-04-23

Crossfit Par-WOD 60 min
Styrka
Gorilla Row, 3x16-20

ParWoD
E4M i 28 min (varsitt varv)
20 Burpees (time cap 2 min per person)
15 Back squat, 40/30kg
10 Backrackade utfall, 40/30
Vecka 15 2023

Måndag 2023-04-10

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING TEKNIK
EMOM x 10 min
1-2 Slow Pull Squat Clean @ AHAFA

WoD
FT
30 Hang Power Clean
60 Wall Balls
30 Power Clean

♂ 60 kg & 9 kg
♀ 45 kg & 6 kg

NOTERING
Kan göras med tung Wall Ball.

EXTRA
3 set av:
1 min Glute bridge Hold
1/1 min Couch Stretch


Tisdag 2023-04-11

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
EMOM x 10 min
Valfri Längd Handstand Walk/ 10-20s Handstand Hold +/- Låda

WoD
Par WoD
AMRAP 12 min
10 Wall Walk
20 Hantel Snatch
30/24 cal Rogue Echo Bike

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand

EXTRA
Samla
50 Arch Rocks
50 Russian Twists


Onsdag 2023-04-12

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK STYRKA
4 set av:
1-2 Legless Rope Climb/Lying to Standing Rope Climb
15s L-Sit
15-20 Hollow Rocks
- Vila 1:30 min/set. -

WoD
5 RFT
500/425 m Rodd
10 Burpee C2B/Pull Ups

EXTRA
4 set
10s Hollow Hold
10 Hollow Rocks
- Vila 30s/set. -


Torsdag 2023-04-13

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
4 set av:
4 TEMPO Overhead Squats (3s ner, 3s paus, 1s upp)
@ AHAFA

WoD
EMOM x 10 min
5 Power Snatch + 10 Air Squats
Resterande tid:
Double Unders/Single Unders

Rx+
15 Air Squats

♂ 60 kg
♀ 45 kg

EXTRA
5 set
20s Dead Bug Hold
10 Wall Angels


Fredag 2023-04-14

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
E90s x 6
3-5 Strikta Dips + 5-10s Support Hold

WoD
FT
21 - 15 - 9
Box jumps
Knees To Elbow
HR Push Ups

♂ 60 cm
♀ 50 cm

EXTRA
4 set
30/30s Sidoplankan
1 min Plankan
- Vila efter känsla.-


Lördag 2023-04-15

Crossfit Par-WOD 60 min
AMRAP (with a Partner) in 40 minutes
Every 2 minutes, perform:
8 Wall Ball Shots (20/14 lb)
8 Deadlifts (40/30 kg)
8 Power Cleans (40/30 kg)
8 Shoulder-to-Overheads (40/30 kg)
Max Calorie Row (in the remaining time)


Crossfit Standard 60 min
Styrka
Power clean & Push jerk
3-3-2-2-1-1-1

WoD
På tid:
21 Clean & Jerk 60/40kg
400 m löpning
15 Clean & Jerk
400 m löpning
9 Clean & Jerk
400 m löpning


Söndag 2023-04-16

Crossfit Par-WOD 60 min
Par WoD (Dela anyhow)
FT
2500 m Rodd
200 Wall Balls
150 KB-Svingar
100 Toes To Rings

Rx+
Partnerbyte varje minut.

♂ 9 kg & 24 kg
♀ 6 kg & 16 kg
Vecka 14 2023

Måndag 2023-04-03

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
2 set av:
3 - 2 - 1
Back squat
- 2 min/set. -

AMRAP 9 min
4 Renegade Row
8 Burpee Deadlift
12 Wall Balls

♂ 22,5 kg/hand & 9 kg
♀ 15 kg/hand & 6 kg


Tisdag 2023-04-04

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
E90s x 6 (9 min)
3-5 Bar Muscle Up/Kippad Chest To Bar/Pull Up

EMOM x 12 min
1: Toes To Bar/Ring
2: Double/Single Unders
3: V-Ups
4: Hang Power Clean

♂ 60 kg
♀ 45 kg


Onsdag 2023-04-05

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
E2M x 4
5 SHSPU +/- Låda/i Pik + 10s Handstand Hold

2 RFT
800/675 m Rodd
25 HR Push Ups
25 Hantel Push Press

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. E90s x 8
1. 3-4 halted snatch DL
2. 3-4 + 1 low hang snatch pull + power snatch
B. E90s x 8
1. 2-3 segment snatch
2. 2-3 slow pull snatch


Torsdag 2023-04-06

Crossfit Standard 60 min
CLEAN
EMOM x 3
3 Hang Clean

In till

EMOM x 3
2 Hang Clean

In Till

EMOM x 3
1 Hang Clean

Höj vikten varje minut.

FT
5-1
Power Clean
Front Squats
Burpees Over Bar

♂ 70 kg
♀ 50 kg


Fredag 2023-04-07

Crossfit Par-WOD 60 min
Par WoD (Dela Anyhow)
3 min på/1 min av x 6 (24 min)
1:
Buy In:
1000 m Rogue Echo Bike
Resterande Tid:
Rope Climb/Lying to Standing Rope Climb
2:
Buy In:
8 Wall Walks/Inch Worms
Resterande Tid:
Box Jump/Step Over @ 60/50 cm
3:
Buy In:
6 Längder D-ball Walking Lunges @ 40/30 kg
Resterande TId:
C2B/Pull Ups
- 1 Längd = Från vägg till rigg.


Lördag 2023-04-08

Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2
60-50-40-30-20-10-5
KB-svingar 24/16kg
Boxhopp, 60/50
Wallballs 9/6kg
*400m löpning efter varje varv


Crossfit Standard 60 min
WoD
FT
25 HSPU
50 KB-Svingar
1000 m Rodd
75 Butterfly Sit Ups
150 Double/Single Unders

- Vila 2 min. -

FT
150 Double/Single Unders
75 Butterfly Sit Ups
1000 m Rodd
50 KB-Svingar
25 HSPU

♂ 24 kg
♀ 16 kg


Söndag 2023-04-09

Crossfit Par-WOD 60 min
WoD
I Par:
Amrap 30
30 Cal rodd
30 Push jerks, börja på 50/35kg. Öka med 10 resp 5 kg varje varv!
30 Pull ups, RX+ CTB
30 lat burpees över rodd

Dela på repsen.
Vecka 13 2023

Måndag 2023-03-27

Crossfit Standard 60 min
WoD
FT
50 - 40 - 30 - 20 - 10
cal Rodd
10 - 20 - 30 - 40 - 50
Alt. Hantel Snatch

♂ 22,5 kg
♀ 15 kg

SNATCH TEKNIK
EMOM x 10 min
Udda: 1.1.1.1. Muscle Snatch
Jämna: 4-8 Overhead Squat

NOTERING
Vi vill ha relativt lätta vikter på denna teknikdel.
Detta kan bytas ut till Clean.


Tisdag 2023-03-28

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK STYRKA
3 set
30s Hollow Hold/Dead Bug Hold
4 Neg. Strikta C2B/Pull Ups +/- band (4s ner)

In Till

EMOM x 6
1: 8-12 Ringrodd +/- fötter på låda
2: 12-14 Hantel Bicep Curls

WoD
4 varv av:
AMRAP 3 min
5 Push Ups
5 Burpees
5 Front Squats
5 Thrusters
- Vila 1 min/AMRAP.-

♂ 30 kg
♀ 25 kg

NOTERING
Detta är en sprint!


Onsdag 2023-03-29

Crossfit Standard 60 min
Par WoD (1 varv var)
3 varv av:
3 min AMRAP Macho Man
1 min Vila
3 min AMRAP Cindy
1 min Vila

♂ 50 kg
♀ 35 kg

NOTERING
Se till att skala övningarna till en nivå där ett varv är relativt lätt att genomföra.

MACHO MAN
3 Power Cleans
3 Front squats
3 Jerks

CINDY
5 Pull Ups
10 Push Ups
15 Air Squats


Torsdag 2023-03-30

Crossfit Standard 60 min
WoD
EMOM x 24 min (45s på/15s av)
1: Double Unders/Single Unders
2: V-Ups/Single leg V-Ups
3: Rope Climbs
4: Shuttle Runs
5: T2Rings
6: KB-Svingar

♂ 24 kg
♀ 16 kg

EXTRA
5 set
10s Hollow Hold
10 Hollow Rocks
10s Hollow Hold
- Vila 30s/set. -


Fredag 2023-03-31

Crossfit Standard 60 min
CLEAN KOMPLEX
Bygg till tung inom 10 min:
1 High Hang Clean + 3 Front Squats

WoD
FT
12 - 9 - 6
SHSPU/SHSPU i Pik
Box Jump Over

♂ 60 cm
♀ 50 cm

In Till

FT
21 -15 - 9
HSPU
Hang Power Clean

♂ 60 kg
♀ 45 kg


Lördag 2023-04-01

Crossfit Par-WOD 60 min
WoD
6x
1.
Inom 4 min
500/450 m rodd
25 Ryska KB-Svingar, 32/24kg (obrutet)
Amrap laterala burpees över rodd

2.
Inom 4 min
400 m löpning
15 Hantel Push press 2x22,5/15kg (obrutet)
Amrap Devils press 2x22,5kg/15kg

Laget varvar mellan 1 & 2 (3 av varje)
Er score blir alla burpees + devilspress ;)
Vila 2 min mellan intervaller


Crossfit Standard 60 min
Styrka/teknik
OTM
6x 2 Power snatch + 2 Hang Power snatch + 2 OHS
Nytt set var 90:e sek

WoD
3x
Amrap 5 min
5-10-15-20-25 etc
KB-svingar 24/16kg
Goblet squat 24/16kg
Double unders*2

Vila 1 min mellan set


Söndag 2023-04-02

Crossfit Par-WOD 60 min
Styrka
Frontrackad DBL KB-utfallsgång, 4x16-20 steg

WoD
På tid:
1000 m rodd
10 Marklyft 60/40kg
20 Front squat 60/40kg
1000 m rodd
15 Marklyft
15 Front squat
1000 m rodd
20 Marklyft
10 Front squat
Vecka 12 2023

Måndag 2023-03-20

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
4 Rullande set av:
20/20s Sidoplankan
6-8 Strikta T2B/K2C
5/5 Single Arm Hantel Turkish Sit Ups

WoD
AMRAP 15 min
8 Toes To Bar
6 Shuttle Runs
4 Devils Press
- 1 Shuttle Run = Rigg till vägg och tillbaka.

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand

NOTERING
Alla övningar är lätt att justera/skala, prata med Coach.


Tisdag 2023-03-21

Crossfit Standard 60 min
WoD
För Tid:
40 - 30 - 20 - 10
Ryska KB-Svingar
Pistols/Reverse Lunges

♂ 32 kg
♀ 24 kg

STYRKA
4 set av:
8-12 Good mornings @ tom skivstång
5/5 Staggered Stance Hantel RDL @ AHAP/hand
2 Längder D-Ball Walking Lunges @ AHAP
- Vila 1 min/set. -

NOTERING
Börja hellre med lätt vikt och höj vikten efter känsla.

EXTRA
Samla 2:30 min av:
Dead Bug Hold


Crossfit för Yogisar
WoD
3 Varv av:
AMRAP 6 min - 1 min Vila/AMRAP
10 Wall Balls
6 Burpees Över Linje
- Addera 1 repetition på Wall Balls för varje varv.

♂ 9 kg
♀ 6 kg

NOTERING
Kan göras i lag eller med tung boll. Prata med Coach.

EXTRA
3 Unbroken set av:
20 Russian Twist
15 Hollow Rocks
10 V-Ups
- Vila efter känsla. -


Onsdag 2023-03-22

Crossfit Standard 60 min
CLEAN TEKNIK
EMOM x 10
3 High Hang Clean @ AHAFA

NOTERING
Jobba på att sträcka ut och ta emot skivstången med god timing.

WoD
För Tid:
5-1
Shoulder To Overhead
5 Boxhopp
6 Hang Power Clean

♂ 70 kg & 60 cm
♀ 50 kg & 50 cm


Crossfit Oly 60 min
OLY
EMOM 8 min x 3 (3 min mellan EMOM)
1. 3-5 drop snatch
2. 2-4 segment power snatch
3. 2-4 slow pull power snatch


Torsdag 2023-03-23

Crossfit Standard 60 min
Par WoD
För Tid:
100 Marklyft
100 Synk Burpees
100 Synk Alt. Hantel Snatch
100 Pull Ups

Time Cap: 20 min

♂ 90 kg & 22,5 kg
♀ 65 kg & 15 kg

NOTERING
Valfri uppdelning på wodden

EXTRA
3 set av:
15-20 s Sup. Dead Hang
30 s Deadbug In/Out


Fredag 2023-03-24

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
4 set av:
20 s Handstand Hold med fötter på låda
4-6 Sittande Hantel Strikt Press @ AHAFA
- Vila 1 min/set. -

NOTERING
Sträva efter att få armar och höfter i linje.

WoD
AMRAP 12 min
15 - 12 - 9 - 6 - 3
Toes To Bar/T2Rings
15/12 cal Rodd

EXTRA
Samla
50 Dragon T2B


Lördag 2023-03-25

Crossfit Par-WOD 60 min
WoD
Amrap 10
1600 m run or 2000/1600 m row
Amrap Squat clean, 60/40kg

Vila 3

Amrap 7
800 m run or 1000/800 m row
Amrap Power Clean & Jerk, 50/35kg

Vila 3

Amrap 4
400 m run or 500/400 m row
Amrap Thrusters, 40/30kg

Both run/row each followed by sharing reps


Crossfit Standard 60 min
WoD
3 Varv av:
AMRAP 6 min - 1 min Vila/AMRAP
10 Wall Balls
6 Burpees Över Linje
- Addera 1 repetition på Wall Balls för varje varv.

♂ 9 kg
♀ 6 kg

NOTERING
Kan göras i lag eller med tung boll. Prata med Coach.

EXTRA
3 Unbroken set av:
20 Russian Twist
15 Hollow Rocks
10 V-Ups
- Vila efter känsla. -


Söndag 2023-03-26

Crossfit Standard 60 min
WoD
3 Varv av:
AMRAP 6 min - 1 min Vila/AMRAP
10 Wall Balls
6 Burpees Över Linje
- Addera 1 repetition på Wall Balls för varje varv.

♂ 9 kg
♀ 6 kg

NOTERING
Kan göras i lag eller med tung boll. Prata med Coach.

EXTRA
3 Unbroken set av:
20 Russian Twist
15 Hollow Rocks
10 V-Ups
- Vila efter känsla. -


Crossfit Par-WOD 60 min
WoD
Amrap 10
1600 m run or 2000/1600 m row
Amrap Squat clean, 60/40kg

Vila 3

Amrap 7
800 m run or 1000/800 m row
Amrap Power Clean & Jerk, 50/35kg

Vila 3

Amrap 4
400 m run or 500/400 m row
Amrap Thrusters, 40/30kg

Both run/row each followed by sharing reps
Vecka 11 2023

Måndag 2023-03-13

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK STYRKA
4 set
5 Strikta Pull Ups +/- Vikt/Band
8-12 Hollow Pull Downs +/- band
12-16 V-Ups

EMOM x 24 min (50s på/10s av)
1: Rodd
2: KB-Svingar
3: Rogue Echo Bike
4: Butterfly Sit Ups

♂ 24 kg
♀ 16 kg


Tisdag 2023-03-14

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
E2M x 3 (6 min)
4 Bänkpress @ AHAFA

NOTERING
Samma vikt över alla set.

In Till

3 set
6-9 Ring Dips/Push Ups

ParWoD (1 varv var)
AMRAP 8 min
4 Burpee Over Bar
4 Thrusters/Front Squats

- Vila 1 min -

AMRAP 6 min
4 Burpee Over Bar
4 Thrusters/Front Squats

NOTERING
Fortsätt där ni slutade på föregående AMRAP.

♂ 42,5 kg
♀ 30 kg


Onsdag 2023-03-15

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK TEKNIK
6-8 set (Inom 12 min)
1-3 BMU/2-4 Kippade C2B/Pull Ups

NOTERING
Jobba på kipp eller cykling.

AMRAP 10 min
6 T2B/T2Rings
6 Hantel Box Step Overs
30 Double/Single Unders
* Lägg till 1 rep/varv på T2B för varje varv.

♂ 60 cm & 22,5 kg/hand
♀ 50 cm & 15 kg/hand


Torsdag 2023-03-16

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
EMOM x 8 min
5s Deadlift off hold + 2 Marklyft + 2 Romanian Deadlifts @ AHAFA

NOTERING
Samma vikt över alla set.

WoD
5 varv av:
18 Medball Clean
6 HSPU/SHSPU +/- Pik/Push Ups

- Vila 1 min -

5 varv av:
6 Marklyft
12 Wall Balls/Med.Ball Thruster/Front Squats

♂ 9 kg & 100 kg
♀ 6 kg & 60 kg

NOTERING
Kan göras med tung Med. Ball.


Fredag 2023-03-17

Crossfit Standard 60 min
SNATCH CYKLING
EMOM x 10
20s TnG Snatch

NOTERING
Detta görs med lätt vikt. Kan även göras med hantel.

WoD
FT
12 - 10 - 8 - 6
Burpee Hantel Clean
15/12 cal Rodd

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand

In Till

FT
24 - 18 - 12 - 6
Alt. Hantel Snatch
15/12 cal Rodd

♂ 22,5 kg
♀ 15 kg


Lördag 2023-03-18

Crossfit Par-WOD 60 min
Par WoD
FT (Dela Anyhow)
10 Rope Climbs
10 Wall Walks
20 Box Get Over @ 120/100 cm
20 Pistols
30 C2B/Pull Ups
30 Overhead/Front Squats
40 T2B/T2Rings
40 HSPU
50 Burpees
50 Single Arm Hantel Thrusters/Squat Cleans

Detta är en SkillWoD utförd i par. Se till att hitta en skalning på övningar om så behövs. Prata med Coach.

♂ 60 kg & 22,5 kg
♀ 40 kg & 15 kg


Crossfit Standard 60 min
Styrka
Strikt ring pull ups

WoD
3 varv på tid:
800m löpning
50 Wallballs
20 Alt Devils press, 22,5/15kg


Söndag 2023-03-19

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Strikt ring pull ups

WoD
3 varv på tid:
800m löpning
50 Wallballs
20 Alt Devils press, 22,5/15kg


Crossfit Par-WOD 60 min
Par WoD
FT (Dela Anyhow)
10 Rope Climbs
10 Wall Walks
20 Box Get Over @ 120/100 cm
20 Pistols
30 C2B/Pull Ups
30 Overhead/Front Squats
40 T2B/T2Rings
40 HSPU
50 Burpees
50 Single Arm Hantel Thrusters/Squat Cleans

Detta är en SkillWoD utförd i par. Se till att hitta en skalning på övningar om så behövs. Prata med Coach.

♂ 60 kg & 22,5 kg
♀ 40 kg & 15 kg
Vecka 10 2023

Måndag 2023-03-06

Crossfit Standard 60 min
Open 23.3

Starting with a 6-minute time cap, complete as many reps as possible of:
5 wall walks
50 double-unders
15 snatches (weight 1)
5 wall walks
50 double-unders
12 snatches (weight 2)
*If completed before the 6-minute time cap, add 3 minutes to the time cap and complete:
20 strict handstand push-ups
50 double-unders
9 snatches (weight 3)
*If completed before the 9-minute time cap, add 3 minutes to the time cap and complete:
20 strict handstand push-ups
50 double-unders
6 snatches (weight 4)
♀ 65 lb, 95 lb, 125 lb, 155 lb ♂ 95 lb, 135 lb, 185 lb, 225 lb


Tisdag 2023-03-07

Crossfit Standard 60 min
SNATCH TEKNIK
EMOM x 9
1 Power Snatch + 1 OHS/OH-Reverse Lunges + 5-10s Overhead Hold

NOTERING
Kan göras om till Clean. Prata med Coach.

WoD
FT
800 - 600 - 400
m Rodd
40 - 30 - 20
KB-Svingar @ 24/16 kg
20 - 15 - 10
Burpees över linje

EXTRA
6 set
30s Armbågsplankan
30s Wall assisted V-Ups
30s Vila


Onsdag 2023-03-08

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK TEKNIK
E75s x 6 (7:30 min)
1-2 Ropeclimbs

NOTERING
Fokusera på fotlåset eller nedgång.

WoD
3 varv av:
AMRAP 3 min
4 SHSPU +/- i Pik/Hantel Strikt press
4 Marklyft
- Vila 1 min/AMRAP -

♂ 100 kg
♀ 70 kg

EXTRA
4 set
45s Jefferson Curls
45s Sumo Höftfällningar


Torsdag 2023-03-09

Crossfit Standard 60 min
WoD
8 varv:
7 Burpee C2B/Pull Ups
21 Wall Balls

♂ 9 kg
♀ 6 kg

ASSISTANS ÖVNINGAR
3 set
40s Dead Bug In/Out
8-12 Wall Angels
20s Supinerat Hang
8-12 Banded Scap Push Ups
5/5 DB Windmills @ Valfri vikt


Fredag 2023-03-10

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK STYRKA
3 set
20s Ring Plankan
8-12 Rear Delt Flies
8-12 Ring Rodd +/- fötter på låda

WoD
3 min på/1 min av x 5 (20 min)
21/18 cal Rodd
15 Hantel Hang Power Clean
Resterande tid:
HR Push Ups/Hantel Floor Press

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand

EXTRA
4 set
20/20s Suit Case Hold @ AHAFA
20/20s Sidoplankan
40s Russian Twists


Lördag 2023-03-11

Crossfit Par-WOD 60 min
WoD FT
1100/950 m Rodd
2 varv av:
50 Pull-ups/Jumping Pull-ups
100 Push-ups +/- mot skivstång
150 Air Squats
Buy out:
1100/950 m Rodd


Crossfit Standard 60 min
CLEAN KOMPLEX
E90s x 8 (12 min)
3 Marklyft + 2 Clean + 1 Front Squat

NOTERING
Bygg upp till en teknisk tung av komplexet.

WoD
5 RFT
12 T2B/T2Rings
9 Box Jumps
6 Marklyft

♂ 100 kg & 60 cm
♀ 70 kg & 50 cm

EXTRA
För kvalité
60 Dragon T2B


Söndag 2023-03-12

Crossfit Standard 60 min
CLEAN KOMPLEX
E90s x 8 (12 min)
3 Marklyft + 2 Clean + 1 Front Squat

NOTERING
Bygg upp till en teknisk tung av komplexet.

WoD
5 RFT
12 T2B/T2Rings
9 Box Jumps
6 Marklyft

♂ 100 kg & 60 cm
♀ 70 kg & 50 cm

EXTRA
För kvalité
60 Dragon T2B


Crossfit Par-WOD 60 min
WoD FT
1100/950 m Rodd
2 varv av:
50 Pull Ups/Jumping Pull Ups
100 Push Ups +/- mot skivstång
150 Air Squats
Buy out:
1100/950 m Rodd
Vecka 09 2023

Måndag 2023-02-27

Crossfit Standard 60 min
Open 23.2A RX:
Complete as many reps as possible in 15 minutes of:
5 burpee pull-ups
10 shuttle runs (1 rep = 25 ft out/25 ft back)
*Add 5 burpee pull-ups after each round.

23.2B:
Immediately following 23.2A, athletes will have 5 minutes to establish:
1-rep-max thruster (from the floor)
----------------------------------------------
23.2A Scaled:
Complete as many reps as possible in 15 minutes of:
5 burpees
10 shuttle runs (1 rep = 25 ft out/25 ft back)
*Add 5 burpees after each round.

23.2B:
Immediately following 23.2A, athletes will have 5 minutes to establish:
1-rep-max thruster (from the floor)


Tisdag 2023-02-28

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
E90s x 6 (9 min)
20s Hollow Hold + 4-6 Kippade C2B/Pull Ups

WoD
4 RFT
6 Strikta C2B/Pull Ups +/- band/Ring Rodd
12 V-Ups
18 KB-Deadlift
24 Air Squats

♂ 32 kg
♀ 24 kg

EXTRA
3 set
30/30s Suit Case Hold @ AHAP
8-12 Strikta K2C
- Vila 1 min/set. -


Onsdag 2023-03-01

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
E2:30 x 4
6 Front Squats/Back Squats @ AHAFA

NOTERING
Samma vikt över alla set. Tyngre än eller samma vikt som 17.2.2023.

WoD
AMRAP 2 min
Squat Clean/Power Clean

- Vila 1 min. -

AMRAP 7 min
5 Hang Power Clean
5 Box Hopp
5 T2B/T2Rings

♂ 60 kg & 60 cm
♀ 45 kg & 50 cm


Torsdag 2023-03-02

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
EMOM x 10
Udda: 20/20s Sidoplankan
Jämna: 4-6 Sittande Hantel Strikt Press @ AHAFA

WoD
4 varv av:
6 Hantel Push Press
9 HR Push Ups
12 cal Rodd

In Till

3 varv av:
4 Devils Press
8 Burpee över Hantel
12 cal Rodd

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand


Fredag 2023-03-03

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK TEKNIK
EMOM x 8 min
1-3 BMU +/- band/Jumping BMU

WoD
6 RFT
35 DU/SU
7 Power Snatch

♂ 60 kg
♀ 40 kg

EXTRA
Samla 2 min av:
Hanging L-sit/Hanging


Lördag 2023-03-04

Crossfit OPEN 2023
Open 23.3

Starting with a 6-minute time cap, complete as many reps as possible of:
5 wall walks
50 double-unders
15 snatches (weight 1)
5 wall walks
50 double-unders
12 snatches (weight 2)
*If completed before the 6-minute time cap, add 3 minutes to the time cap and complete:
20 strict handstand push-ups
50 double-unders
9 snatches (weight 3)
*If completed before the 9-minute time cap, add 3 minutes to the time cap and complete:
20 strict handstand push-ups
50 double-unders
6 snatches (weight 4)
♀ 65 lb, 95 lb, 125 lb, 155 lb ♂ 95 lb, 135 lb, 185 lb, 225 lb


Söndag 2023-03-05

Crossfit Standard 60 min
Styrka
5 varv på tid
15 DB Bent over row (2 hantlar)
15 DB Push press (2 hantlar

Time cap: 10 min

WoD
På tid:
2000m rodd
20 Push ups
40 DBL Hantel Hang Power clean, 2x22,5/15
20 Push ups
40 DBL Hantel Marklyft
20 Push ups
40 Hang hantelsnatch
20 Push ups


Crossfit Par-WOD 60 min
"
Par WoD
AMRAP 24 min
21/16 cal Rodd
18 Hantelsnatch
15/12 cal Echo Bike
12 Burpees

♂ 22,5 kg
♀ 15 kg

NOTERING
Detta görs i stafettform (""Följa john"" ). Exempel. P1 inleder på rodden. När P1 har rott in sina kalorier (21 eller 16 cal) fortsätter P1 vidare till hantelsnatchen. Då får P2 börja ro in sina kalorier. Dvs P2 får inte avancera vidare till en övning förrän P1 är färdig.

EXTRA
Samla inom laget:
120 Hollow Rocks (UGIG)
Vecka 08 2023

Måndag 2023-02-20

Crossfit Standard 60 min
Open 23.1

60 cal row
50 ttb
40 wallball
30 power cleans 60/40kg
20 ring muscle up

TC 14 min


Tisdag 2023-02-21

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
EMOM x 6
Udda: 45s Glute Bridge Hold
Jämna: 3-6 TEMPO Push Ups (3s ner, 1s upp)

In Till

Every 2:30 min x 4 (10 min)
4-8 Bänk Press @ AHAFA

WoD
3 varv av:
2 min Rodd
2 min AMRAP GYMNASTIK
1 min Vila

GYMNASTIK
6 C2B/Pull Ups/T2B
6 Burpee Box Jump Over

♂ 60 cm
♀ 50 cm


Onsdag 2023-02-22

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK TEKNIK
EMOM x 5 min
1-3 BMU +/- Band/Jumping BMU

Följt av

EMOM x 5 min
3--5 Kippade Pull Ups

WoD
AMRAP 18 min
18 cal Rodd
18 Push Press
18 Burpee utan Push Ups
18 STO
18 T2B/T2Rings

♂ 30 kg
♀ 25 kg


Torsdag 2023-02-23

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
3 - 2- 1 - 1 - 2 - 3
Back Squat

WoD
FT
10 - 1
Alt. Hantel Snatch
30 DU/SU

Time Cap: 10 min.

Rx+
♂ 22,5 + kg
♀ 15 + kg

Rx
♂ 22,5 kg
♀ 15 kg


Fredag 2023-02-24

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
För Max Vikt:
Bygg till tung:
3 Clean Deadlift + 1 Hang Clean

WoD
FT
75 Burpee Over Bar

* Every Minute On The Minute med start av detta: 5 Power Clean @ 60/45 kg

Time Cap: 12 min


Lördag 2023-02-25

Crossfit OPEN 2023
Open 23.2A RX:
Complete as many reps as possible in 15 minutes of:
5 burpee pull-ups
10 shuttle runs (1 rep = 25 ft out/25 ft back)
*Add 5 burpee pull-ups after each round.

23.2B:
Immediately following 23.2A, athletes will have 5 minutes to establish:
1-rep-max thruster (from the floor)
----------------------------------------------
23.2A Scaled:
Complete as many reps as possible in 15 minutes of:
5 burpees
10 shuttle runs (1 rep = 25 ft out/25 ft back)
*Add 5 burpees after each round.

23.2B:
Immediately following 23.2A, athletes will have 5 minutes to establish:
1-rep-max thruster (from the floor)


Söndag 2023-02-26

Crossfit Standard 60 min
WoD
2 Varv Av:
AMRAP 7 min
3-4-5-6-7- etc
HSPU
Hantel Deadlift
- Vila 2 min/AMRAP.-

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand

ASSISTANS ÖVNINGAR
AMRAP 4 min
10 Shoulder Taps
10 Mountain Climbers
4 Längder Single Arm KB Overhead/Front Rack Carry @ AHAP

In Till

AMRAP 4 min
3/3 KB Turkish Get Ups @ AHAFA
12 Med Ball Russian Twist @ AHAFA


Crossfit Par-WOD 60 min

Par WoD (Dela Anyhow)
AMRAP 30 min
22 GTO
22 Box Jumps
44 cal Echo Bike
22 Burpees
22 Wall Balls

♂ 40 kg & 60 cm & 9 kg
♀ 30 kg & 50 cm & 6 kg
Vecka 07 2023

Måndag 2023-02-13

Crossfit Standard 60 min
WoD
AMRAP 20 min
8 T2B/T2Rings
16 Ryska KB-Svingar
24 Air Squats

♂ 24 kg
♀ 16 kg

ASSISTANS ÖVNINGAR
3-4 set
4 Längder Farmers Carry @ AHAFA
12 Hollow Rocks


Tisdag 2023-02-14

Crossfit Standard 60 min

Tyngdlyftning:
Bygg till tung:
1 Clean (Anyhow)

WoD
EMOM for As Long As Possible
3 Burpee Over Bar
3 Power Cleans
3 Front Squats

Time Cap: 15 min

Rx
♂ 70 kg
♀ 50 kg

CORE
Samla
75 Deadbug In/Out


Onsdag 2023-02-15

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
6 set
20s Ring Plankan
8-12 Hantel Rodd i höftfällning
4-8 Bänk Press

WoD
5 RFT
20/18 cal Rodd
20/15 HR Push Up

CORE
8 set
30s Armbågsplankan
30s Vila


Torsdag 2023-02-16

Crossfit Standard 60 min
WoD
AMRAP 7 min
7 GTO
3 BMU/5 C2B/7 Pull Ups

♂ 35 kg
♀ 25 kg

Vila 2 min.

AMRAP 9 min
16 Hantel Snatch
16 Butterfly Sit Ups
16 Alt. Reverse Lunges

♂ 22,5 kg
♀ 15 kg

CORE
Samla
100 Hollow Rocks
- Vila efter känsla. -


Fredag 2023-02-17

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
5 set
5 Front Squats/Back Squats @ AHAFA
- Vila 2 min/set.

NOTERING
Samma vikt över alla set. Max 80 % av ditt 1 RM.

WoD
FT
30 - 24 - 18 - 12 - 6
Wall Balls
Box Jumps

♂ 9 kg & 60 cm
♀ 6 kg & 50 cm

CORE
5 set
20/20s Sidoplankan
20s Vila
30s V-Ups


Lördag 2023-02-18

Crossfit OPEN 2023
Open 23.1

60 cal row
50 ttb
40 wallball
30 power cleans 60/40kg
20 ring muscle up

TC 14 min


Söndag 2023-02-19

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Rear foot elevated RDL, 4x8-10/sida (hantlar)

WoD
5 varv
15 Marklyft, 60/40kg
12 Front squat, 60/40kg
9 Lat burpees
Vila 1 min


Crossfit Par-WOD 60 min
TeamWoD
FT
100 cal Rodd
75 GTO
50 C2B/Pull Ups
75 GTO
100 cal Rodd

ASSISTANS ÖVNINGAR
4 set
4/4 Längder Suitcase Carry @ AHAP
8-12 Dragon T2B
Vecka 06 2023

Måndag 2023-02-06

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
3 set
4 Längder Front Rack Walking @ AHAP
5/5 Bulgarian Split Squats @ AHAP
8-16 Goblet Squats @ AHAP
- Vila 2 min/set. -

WoD
AMRAP 5 min
4 Strikta Pull Ups +/- fötter på låda
8 Push Ups
12 Medball Clean

Rx+
♂ 20 kg
♀ 14 kg

♂ 9 kg
♀ 6 kg

- Vila 1 min. -

AMRAP 5 min
6 C2B/Pull Up/Jumping Pull Ups
8 Burpee 2 Target
10 Wall Balls

Rx+
♂ 14 kg
♀ 9 kg

♂ 9 kg
♀ 6 kg


Tisdag 2023-02-07

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYTFTNING
EMOM x 12 min
1: 20s Handstand Hold
2: 4-8 TnG Muscle Snatch @ AHAFA

NOTERING
Se till att ha en vikt som du kan justera din teknik under tiden du jobbar.

WoD
10 varv av:
30 DU/SU
12 Alt. Hantel/KB Hang To Overhead

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand


Onsdag 2023-02-08

Crossfit Standard 60 min
Par WoD
AMRAP 24 min (Dela Anyhow)
800/725 m Rodd
12 Hantel Komplex *
24 T2Rings
24 Wall Balls
12 Längder Shuttle Runs

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand
______________________________

Hantel Komplex
1/1 Renegade Row + 1 Devils Press
______________________________

1 Längd
Från vägg till rigg
______________________________


Torsdag 2023-02-09

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
E2M x 4
6-8 Romanian Deadlift (RDL)
8-12 Ryska Svingar @ AHAP

WoD
AMRAP 12 min
3 Power Clean
5 Box Jump Over
7 C2B/Pull Ups

♂ 70 kg & 60 cm
♀ 50 kg & 50 cm


Fredag 2023-02-10

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
Bygg till tung inom 12 min:
3 Push Press + 1 Split Jerk @ AHAFA

NOTERING
Se till att verkligen driva stången uppåt genom ditt bendriv.

WoD
E2:30 min x 5 (12:30 min)
250/200 m Rodd + 10 HSPU
Resterande Tid:
HR Burpees


Lördag 2023-02-11

Crossfit Par-WOD 60 min
Styrka
Back squat 12-10-8-6

WoD
I par:
Amrap 25
Partner 1:
Amcap Echobike
Partner 2
:30 sek L-sit /Tuck-sit/Pike leg-lift
16 Dbl KB/DB Frontrackade utfall KB 2x24/16 kg alt. DB22,5/15 kg


Crossfit Standard 60 min
WoD
FT (30s på/30s av tills du är färdig)
30 Hang Power Clean @ 60/45 kg
40 T2B/T2Rings
50 KB-Svingar @ 24/16 kg
60 Thrusters @ 20/15 kg

CORE
TABATA
Hollow Hold
Butterfly Sit Ups


Söndag 2023-02-12

Crossfit Standard 60 min
WoD
FT (30s på/30s av tills du är färdig)
30 Hang Power Clean @ 60/45 kg
40 T2B/T2Rings
50 KB-Svingar @ 24/16 kg
60 Thrusters @ 20/15 kg

CORE
TABATA
Hollow Hold
Butterfly Sit Ups


Crossfit Par-WOD 60 min
Styrka
Back squat 12-10-8-6

WoD
I par:
Amrap 25
Partner 1:
Amcap Echobike
Partner 2
:30 sek L-sit /Tuck-sit/Pike leg-lift
16 Dbl KB/DB Frontrackade utfall KB 2x24/16 kg alt. DB22,5/15 kg
Vecka 05 2023

Måndag 2023-01-30

Crossfit Standard 60 min
WoD
"FIGHT GONE BAD"
3 varv av:
1 min Wall Balls
1 min KB SDLHP/KB SDL
1 min Box Jump
1 min Push Press
1 min Rodd
1 min VILA

♂ 9 kg & 24 kg & 60 cm & 35 kg
♀ 6 kg & 16 kg & 50 cm & 25 kg

NOTERING

CORE
3 set
30/30s Sidoplankan
30s V-Ups


Tisdag 2023-01-31

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
EMOM x 10 min
1 High Hang Clean + 1 Hang Clean @ AHAFA

NOTERING
Valfri mottagningsposition. Hitta en startvikt och höj efter känsla.

WoD
FT
21 Pull Ups/T2B/T2Rings
21 Muscle Clean
15 Pull Ups/T2B/T2Rings
15 Power Clean
9 Pull Ups/T2B/T2Rings
9 Squat Clean

♂ 60/70/80 kg
♀ 45/50/55 kg

NOTERING
Vikten på wodden ska vara utmanade för dig, höj efter egen förmåga.


Onsdag 2023-02-01

Crossfit Standard 60 min
WoD
4 varv av:
AMRAP 5 min
5 m Handstand Walk/3 Wall Walk/5 Inch Worm +/- Låda
7 HR Burpee
9 Ryska Svingar
12 Medball Butterfly Sit Ups
- Vila 1 min/varv. -

♂ 32 kg & 9 kg
♀ 24 kg & 6 kg

CORE
4-5 set
30s Armbågsplankan
30s Medball Russian Twists


Torsdag 2023-02-02

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
FT
50 T2B/T2Rings*

*Varje bryt 30 DU/SU

Time Cap: 6 min.

WoD
FT
25/20 cal Rodd
20 Squat Snatch/OHS
25/20 cal Rodd
25 Power Snatch
25/20 cal Rodd
30 Snatch (Anyhow)

♂ 30 kg
♀ 25 kg


Fredag 2023-02-03

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
4 set
15s D-ball Hold + 8-12 Alt. D-ball Reverse Lunges/Squats
8-12 Hantel Rodd i höftfällning
- Vila 1 min/set. -

NOTERING
Välj en vikt som utmanar dig.

WoD
EMOM x 16 (45s på/15s av)
1: Echo Bike
2: Devils press
3: Burpee Box Jump Over
4: Vila.

♂ 22,5 kg/hand & 60 cm
♀ 15 kg/hand & 50 cm


Söndag 2023-02-05

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Sumo marklyft
5-5-5-5-5

WoD
5x
Amrap 3 min
3 Marklyft, 80/60kg
6 Sprawls (Burpee utan armhävning och hopp)
9 Airsquat
Vila 1 min


Crossfit Par-WOD 60 min
Styrka/teknik
Clean (Anyhow)
Inom 10min
Bygg upp till tung

WoD 20 min amrap start på Minut 10

Buy-In 2000 rodd

Sedan
Amrap
4 Power clean, 60/40kg
8 Front squat, 60/40kg
16 Box jump over, 75/60cm
Vecka 04 2023

Måndag 2023-01-23

Crossfit Standard 60 min
WoD
AMRAP 18 min
30 DU/SU
6 C2B/Pull Ups
9 Burpees
12 Alt. Pistols/Reverse Lunges

TILLSKOTTSÖVNINGAR
3 set
40s Armbågsplankan
20s Dead Hang
8-12 Rear Delt flies @ Valfri vikt
8-12 Cossack Squats @ Valfri vikt
- Vila 1 min/set.-


Tisdag 2023-01-24

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
4 set
6 Front Squats med 3s Paus i botten @ AHAFA

WoD
2 varv av:
AMRAP 4 min
1 Marklyft
2 Power Clean
3 Front Squat

♂ 50 kg
♀ 35 kg

- Vila 1 min. -

AMRAP 4 min
18/15 cal Rodd
14 Alt. Hantel Snatch

♂ 32 kg
♀ 24 kg

NOTERING
1 varv = 9 min inkl. vila. Efter andra amrap, gå direkt in till första igen utan vila.

CORE
3 set
30/30s Sidoplankan
30s V-Ups


Onsdag 2023-01-25

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
Bygg till tung inom 10 min:
3:a Strikt Press @ AHAFA

In till

3 set
4-6 HSPU

WoD
5 RFT
20 Alt. Reverse Lunges
16 KB-svingar
12 Burpees
8 Box Jump Over

♂ 24 kg & 60 cm
♀ 16 kg & 50 cm

CORE
Samla
100 Hollow Rocks


Torsdag 2023-01-26

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
EMOM x 10
Udda: 30s AMRAP 1:or Power Clean
Jämna: 30s AMRAP TnG Power Clean

NOTERING
Hitta en lämplig vikt att jobba med.

WoD
AMRAP 20 min
50 cal Rodd
50 Wall Balls
50 T2B/T2Rings
50 Wall Balls
50 cal Rodd

♂ 9 kg
♀ 6 kg


Fredag 2023-01-27

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
6 set
2 Viktade Strikta Pull Ups

In Till

4 set
30/30s Sidoplankan
10-12 Renegade Row @ AHAFA

WoD
FT
10 - 1
Hantel Push Ups
Devils Press

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand

CORE
3 set
40s Russian Twists
20s Vila.


Lördag 2023-01-28

Crossfit Par-WOD 60 min
Team Barbara + (1 work 1 rest)

5 rounds of
30 pullups
45 push ups
60 sit ups
75 air squats

Rest 3 mins between rounds


Crossfit Standard 60 min
WoD: AMRAP 20 min
2 BMU/4 C2B/5 Pull Ups/5 T2B/T2Rings
4 HSPU
8 KB-svingar

♂ 24 kg
♀ 16 kg

CORE
Samla
75 Hollow Pull Backs
Vecka 03 2023

Måndag 2023-01-16

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
4 set
4 Längder KB Front Rack Walking @ AHAP
12-16 Alt. KB Front rack Reverse Lunges

WoD
FT
500 m Rodd
21 Marklyft
21 Box Hopp
500 m Rodd
15 Marklyft
15 Box hopp
500 m Rodd
9 Marklyft
9 Box Hopp

♂ 100 kg @ 60 cm
♀ 70 kg & 50 cm

CORE
20s på/10s av x 10
Dead Bug Hold


Tisdag 2023-01-17

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTICS
EMOM x 5
4-6 SHSPU +/- låda

EMOM x 5
4-6 HSPU

NOTERING
Deficit är tillgänglig om man så vill.

WoD
AMRAP 10 min
12 - 9 - 6
T2B/T2Rings
Hantel Snatch

Rx+
♂ 30 kg
♀ 22,5 kg

Rx
♂ 22,5kg
♀ 15 kg


Onsdag 2023-01-18

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
E3M x 4
6-9 Back Squats @ AHAFA

In Till

TABATA
Goblet Squat @ 24/16 kg

NOTERING
Hitta en utmanande vikt på båda delarna.

WoD
FT
50 Hantel Hang Power Clean
75 Wall Balls
* EMOM 6 Burpee utan Push Up

♂ 60 kg & 9 kg
♀ 45 kg & 6 kg

CORE
3 set
4-6 Jefferson Curls +/- Vikt


Torsdag 2023-01-19

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
3 set
20s Handstand Hold +/- vägg
5-10 TnG Hantel Push Press @ AHAFA
8-12 Hantel Floor press @ AHAFA
- Vila 1 min/set. -

NOTERING

WoD
2 Varv av:
AMRAP 6 min
1-2-3- 4-5 etc
BMU/ C2B/ Pull Ups
5 HR Push Ups
35 DU/SU
- Vila 1 min/AMRAP. -

NOTERING
Väljer du att göra C2B/Pull Ups, starta från 2.


Fredag 2023-01-20

Crossfit Standard 60 min
Par-WoD
"LAURA"
AMRAP 21 min (Dela anyhow)
30 cal Rodd
20 Burpee över rodd
10 Power Clean

♂ 70 kg
♀ 55 kg

ASSISTANS
EMOM x 9 (45s på/15s av)
1: Hollow Hold
2: Cosack Squats
3: Copenhagen Hold

CORE
4 set
20/20s Suit Case Hold
30s Russian Twist


Lördag 2023-01-21

Crossfit Par-WOD 60 min
Teamwod
Inom 35 min
Buy in: 4000m rodd (varsin rodd)
Sedan, AMRAP:
5 Boxhopp, 75/60cm
5 Push press, AHAP
5 Marklyft, 80/60kg
5 Burpees

Person 1: 5 boxhopp
Person 2: 5 boxhopp
Person 1: 5 Push press
Person 2: 5 Push press
Etc…


Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
EMOM x 12
Udda: 4-6 Kippade C2B/Pull Ups
Jämna: 4-6 Höga Box Hopp

WoD
EMOM x 15 min
5 GTO + 5 Thrusters @ AHAFA

NOTERING
Tanken är att detta ska vara en vikt där du kan jobba med din teknik under flås.


Söndag 2023-01-22

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
EMOM x 12
Udda: 4-6 Kippade C2B/Pull Ups
Jämna: 4-6 Höga Box Hopp

WoD
EMOM x 15 min
5 GTO + 5 Thrusters @ AHAFA

NOTERING
Tanken är att detta ska vara en vikt där du kan jobba med din teknik under flås.


Crossfit Par-WOD 60 min
Teamwod
Inom 35 min
Buy in: 4000m rodd (varsin rodd)
Sedan, AMRAP:
5 Boxhopp, 75/60cm
5 Push press, AHAP
5 Marklyft, 80/60kg
5 Burpees

Person 1: 5 boxhopp
Person 2: 5 boxhopp
Person 1: 5 Push press
Person 2: 5 Push press
Etc…
Vecka 02 2023

Måndag 2023-01-09

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
6 set
3/3 Wind Mills + 5/5 Overhead Reverse Utfallssteg

NOTERING
Kan göras med hantel eller KB.

WoD
AMRAP 9 min
9 Power Snatch/Ground To Overhead
6 Burpees

♂ 45 kg
♀ 30 kg


Tisdag 2023-01-10

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTK TEKNIK
EMOM x 10 min
10 Ryska KB-svingar @ AHAP
4-6 C2B/Pull Ups

NOTERING
Valfri teknik dvs Butterfly/Kippade. Strikt +/- band finns också tillgängligt: Prata med Coach för repsantal.

Par WoD
2 varv av:
AMRAP 6 min (Dela Anyhow)
30 cal Echo Bike
6 Rope Climbs

In Till

AMRAP 6 min
6 Wall Walks (Dela Anyhow)
12 Synkade KB-svingar
12 Synkade Box Hopp

♂ 24/16 kg
♀ 60/50 cm


Onsdag 2023-01-11

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
E90s x 6 (9 min)
10 Deadlift Off Hold + 4-6 Marklyft @ AHAP

NOTERING
Switch/Clean Grip är välkommet.

WoD
FT
30 HR Push Up
30 Marklyft
30 Burpees over bar
30 Power clean

♂ 60 kg
♀ 45 kg

CORE
4 set
30s Dead Bug Hold
15s Vila.


Torsdag 2023-01-12

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK STYRKA
4 set
3/3 Box Step Downs med TEMPO (3XXX)
5/5 Single Leg Strikta Toes 2 Bar/Strikta Knees To Elbow
5/5 Pistols +/- låda/Hantel Reverse Lunges

WoD
EMOM x 24 (50s på/10s av)
1: KB Front rack Walk @ AHAP
2: SHSPU +/- låda/ SHSPU i Pik
3: Echo Bike
4: KB/Hantel (DB) Snatch

♂ KB 20/ DB 22,5 kg
♀ KB 16/DB 15 kg


Fredag 2023-01-13

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
EMOM x 10 min
Udda: 30s DU/SU
Jämna: 30s Box Jump Over @ 60/50 cm

NOTERING
Sträva att jobba oavbrutet i 30s/övning. Prata med Coach för skalningsalternativ.

WoD
AMRAP 20 min
8 Toes 2 Bar
10 Hantel Hang Clean
14 cal Rodd

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand


Lördag 2023-01-14

Crossfit Par-WOD 60 min
Teamwod (1 work 1 rest)
5 varv på tid:
1000/800m rodd
50 KB-svingar, 24/16kg
50 Goblet squat, 24/16kg
50 Burpees till plate


Crossfit Standard 60 min
WoD
30 varv av:
5 Wall Balls
3 HSPU
1 Marklyft

♂ 9 kg & 120 kg
♀ 6 kg & 85 kg

NOTERING
Prata med Coach för lämplig skalning om det behövs.

CORE
3 set
15 Hollow Rocks
15 Hollow Benlyft
15 Hollow Rocks


Söndag 2023-01-15

Crossfit Standard 60 min
WoD
30 varv av:
5 Wall Balls
3 HSPU
1 Marklyft

♂ 9 kg & 120 kg
♀ 6 kg & 85 kg

NOTERING
Prata med Coach för lämplig skalning om det behövs.

CORE
3 set
15 Hollow Rocks
15 Hollow Benlyft
15 Hollow Rocks


Crossfit Par-WOD 60 min
Teamwod (1 work 1 rest)
5 varv på tid:
1000/800m rodd
50 KB-svingar, 24/16kg
50 Goblet squat, 24/16kg
50 Burpees till plate
Vecka 01 2023

Måndag 2023-01-02

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
3 set
5/5 Single Leg Hantel RDL
5/5 Bulgarian Split Squats
5/5 Single Arm Hantel Rodd
- Vila 1 min/set. -

WoD
AMRAP 2:30 x 5
35 DU
12 Marklyft
Resterande Tid:
Air Squats

- Vila 1 min/AMRAP. -

♂ 100 kg
♀ 70 kg

CORE
4 set
30/30s Sidoplankan
4-8 Jefferson Curls @ Valfri Vikt & Tempo


Tisdag 2023-01-03

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
5 set
3 Bänk press @ AHAP

In Till

3 set
6/6 Single Arm Floor Press

WoD
4 RFT
500/425m Rodd
20 KB-Svingar
20 T2B/T2Rings
20 HR Push Ups

♂ 24 kg
♀ 16 kg

CORE
6-9 set (20s på/10s av)
20s on/10s off
1: Plankan
2: Shoulder Taps
3: Armbågsplankan


Onsdag 2023-01-04

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
Inom 10 min bygg till tung:
2 Hang Squat Clean + 1 Front Squat

In Till

EMOM x 5
2 Hang Squat Clean + 1 Front Squat @ AHAFA

NOTERING
Hitta en vikt där du får jobba med tekniken på utmanande sätt.

WoD
5 - 1
BEAR COMPLEX

BEAR COMPLEX
1 Power Clean
1 Front Squat
1 STO
1 Back Squat
1 STO

♂ 70 kg
♀ 50 kg

NOTERING
Hitta en vikt som känns rimlig att utföra wodden på. Detta kan göras med hantlar.

CORE
6 set
20/20s Suit Case Hold @ AHAP
20s Vila.


Torsdag 2023-01-05

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
E90s x 6
1-2 Legless Rope Climbs/1-3 Rope Climbs

NOTERING
Helt ok att alternera mellan de olika varianterna varje intervall.

AMRAP 15 min
4 Längder KB Front Rack Carry
6 K2E
8 Burpee 2 Target
12 Box Jumps

♂ 24 kg/hand & 60 cm
♀ 16 kg/hand & 50 cm

CORE
4 set
30s Hollow Rocks
10 Dragon T2B


Fredag 2023-01-06

Crossfit Standard 60 min
WoD
E4M x 5
600/500 m Rodd
Resterande Tid:
1: Renegade Row
2: Hantel Power Clean
3: Hantel STO
4: Devils Press
5: Hantel Thrusters

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand

NOTERING
Använd gärna samma vikt på varje rörelse. Fokusera på att samla in så mycket reps som möjligt än att det ska vara utmanade viktmässigt.

CORE
Samla 4 min
Dead Bug Hold


Lördag 2023-01-07

Crossfit Par-WOD 60 min
Teamwod (1 work 1 rest)
Amrap 40 min
1000m rodd
80 Ryska KB-svingar, 24/16kg
60 Push ups
40 Boxhopp
20 TTB/TTR
10 Devils press


Crossfit Standard 60 min
WoD
EMOM x 24 (45s on/15s off)
1: Echo Bike
2: T2Rings
3: Shuttle Runs
4: Butterfly Sit Ups
5: Jumping Split Squats/Reverse Lunges

CORE
6 set
10 Alt. Bird Dog
30s Armbågsplankan
30s Table Top Plank Hold


Söndag 2023-01-08

Crossfit Standard 60 min
WoD
EMOM x 25 (45s on/15s off)
1: Echo Bike
2: T2Rings
3: Shuttle Runs
4: Butterfly Sit Ups
5: Jumping Split Squats/Reverse Lunges

CORE
6 set
10 Alt. Bird Dog
30s Armbågsplankan
30s Table Top Plank Hold


Crossfit Par-WOD 60 min
Teamwod (1 work 1 rest)
Amrap 40 min
1000m rodd
80 Ryska KB-svingar, 24/16kg
60 Push ups
40 Boxhopp
20 TTB/TTR
10 Devils press
Vecka 52 2022

Måndag 2022-12-26

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
E2:30 x 6
5 Overhead Squat @ AHAFA

NOTERING
60-70 % av 5:a Overhead Squat (2022-12-13).

WoD
1000 m Rodd
50 OHS
25 HR Push Ups
25 Burpee över lInje

♂ 20 kg
♀ 15 kg

CORE
4 set
20/20s Sidoplankan
15 Scapula Push Ups
15 Cat Cows


Tisdag 2022-12-27

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
3 set
4-8 Bandade Marklyft @ AHAFA
3-6 Höga Box Hopp @ AHAP
- Vila 1 min/set. -

WoD
7 varv av:
7 HSPU
7 Squat Clean
7 C2B/Pull Ups/T2B/T2Rings
7 Power clean

♂ 60 kg
♀ 45 kg


Onsdag 2022-12-28

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
EMOM x 10 min
Valfri m Handstand Walk/ 2-4 Wall Walks

Jobba i max 30s varje minut. Prata med Coach för att få lämplig progression.

Par WoD
AMRAP 20 min (Ett varv var)
Buy In:
4 Renegade Row
8 Push Ups
12 Air squats

1-2-3 4- etc...
Devils Press

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand

Man genomför buy in för att få göra repantalet på Devils Press-stegen.

CORE
Tabata
Dead bug Hold


Torsdag 2022-12-29

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
EMOM x 10
6-12 Hollow Rocks
4-8 Butterfly C2B/Pull Ups/Kippade Pull Ups

WoD
AMRAP 12 min
30 DU
6 T2B/T2Rings
9 Hang Power Clean
12 Box Jumps

♂ 60 kg & 60 cm
♀ 45 kg & 50 cm


Fredag 2022-12-30

Crossfit Standard 60 min
WoD
AMRAP 7 min
15 Wall Balls
20/17 cal Rodd

♂ 9 kg
♀ 6 kg

- Vila 1 min. -

AMRAP 7 min
5 Thrusters
5 Burpee over bar

♂ 45 kg
♀ 30 kg

- Vila 1 min. -

Vänd tillbaka.

Kör två och två där ni börjar på varsin AMRAP. Ni börjar om från 0 vid varje nystart.

CORE
4 set
20/20s Suit Case Hold
30s Russian Twist
Vecka 51 2022

Måndag 2022-12-19

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
5 set
20s Wide Handstand Hold
10 TnG Push Press @ AHAFA

NOTERING
Detta kan utbytas till strikt press om OH inte är tillgängligt, prata med Coach.

WoD
5 varv
10 Burpee C2B/Pull Ups /T2B
10 Devils press

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand

CORE & MOBILITY
3 Set
30s Deadbug Hold
5/5 Armcircles längs med vägg


Tisdag 2022-12-20

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
6 set
1-3 Rope Climbs

NOTERING
Detta kan bytas ut till något snarlikt, prata med Coach.

WoD
4 varv av:
AMRAP 3 min
15/12 cal Rodd
15 Wall Balls
Resterande TId:
DU/SU

- VILA 1 min/AMRAP. -

♂ 9 kg
♀ 6 kg

CORE
TABATA
Russian Twist


Onsdag 2022-12-21

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
Bygg till tung av detta:
E2M x 5 (10 min )
1 Hang Power clean + 1 Hang Squat Clean + 1 Front Squat

NOTERING
Sträva efter kvalité, men våga också köra tungt om tekniken känns bra.

WoD
FT
21 - 15 - 9
HSPU/SHSPU i Pik/Hantel Push Press
T2B/T2Rings
Box Jump Over/Box Step Overs

♂ 60 cm
♀ 50 cm

CORE
4 set
30s Plankan
20 Shoulder Taps i plankan
Vila 1 min/set.


Torsdag 2022-12-22

Crossfit Standard 60 min
WoD
FT
10 BMU/C2B
20 Marklyft @ 100/70 kg
40 Butterfly Sit Ups
60 KB- Svingar @ 24/16 kg
40 Butterfly Sit Ups
20 Marklyft @ 100/70 kg
10 BMU/C2B

♂ 100 & 24 kg
♀ 70 kg & 16 kg

ASSISTANS ÖVNINGAR
3 set
12 Alt Single leg Deadlift
6/6 Single leg Glute Bridge


Fredag 2022-12-23

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
3 set
8-12 Renegade Row @ AHAFA
8-12 D-ball Floor Press @ AHAFA
Max set Push Ups +/- band (Min. 10 Reps)
- Vila 2 min/set. -

Par WoD
FT (Dela Anyhow)
6-8-10-12-14-12-10-8-6
D-ball 2 Shoulder Partner (Jägarvila)
Synkade Burpee över linje

♂ 60 kg
♀ 40 kg

In till

FT (Dela Anyhow)
30-25-20-15-10
cal Echo Bike (Partner D-ball Hold)
20 Synkade Air Squats

CORE
3 set
20/20s Star Plank


Lördag 2022-12-24

Crossfit Par-WOD 60 min
12 DAYS OF CHRISTMAS (Dubbla reps eftersom det är Team of 2)

For time
1 Sumo Deadlift High Pull
2 Thrusters
3 Push Press
4 Power Cleans
5 Power Snatch
6 KB Swings
7 Pull Ups
8 Knees2elbow
9 Boxjumps
10 Double Unders
11 Burpees
12 OH Lunges (Plate)

Kör 1 SDLHP
2 Thrusters, 1 SDLHP
3 Push Press, 2 Thrusters, 1 SDLHP o.s.v.


Söndag 2022-12-25

Crossfit Standard 60 min
Styrka
4 set
3 Hang squat clean + 5 Front squat

WoD
32 - 24 - 16 - 8
Hang power clean, 40/30kg
Front rack lunges, 40/30kg
Double unders x2 / laterala hopp över stång


Crossfit Par-WOD 60 min
Dela anyhow

100 cal rodd
100 KB-svingar, 24/16 kg
100 Wallballs, 9/6 kg
100 Situps
100 Medball squats, 9/6 kg

Twist: EMOM 3 synkade burpees
Vecka 50 2022

Måndag 2022-12-12

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
EMOM x 8
35 DU/SU
7 T2B/T2RINGS/7-12 V-Ups

NOTERING
Sträva att hålla detta unbroken så länge du kan.

WoD
AMRAP 12 min
500/425 m Rodd
15 KB-Svingar @ 32/24 kg
12 Boxhopp @ 60/50 cm

CORE
TABATA
Armbågsplankan


Tisdag 2022-12-13

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
Bygg till tung: (Inom 15 min)
5:a Overhead Squat

NOTERING
Anteckna gärna vikten du lyfte.

WoD
FT
21 - 15 - 9
Snatch @ 45/30 kg
Burpees
7 OHS

CORE & MOBILITY
4 set
30/30s Sidoplankan
15 Wall Angels


Onsdag 2022-12-14

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
E75s x 8
2-8 Butterfly C2B/Pull Ups/Kippade Pull Ups

NOTERING
Fokusera på cykling av Pull Ups, d.v.s. minst 2:or.

WoD
EMOM x 20 min (50s på/10s av)
1: Strikta C2B/Pull Ups
2: D-Ball 2 Box @ 60/40 kg & 120/100 cm
3: Ring Rodd
4: Push Ups
5: Echo Bike

CORE
3 set
30s Hollow Hold
30s Russian Twist med fötter mot vägg


Torsdag 2022-12-15

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
4 set
4-8 Bandade Marklyft @AHAFA
6 Seated Boxhopp @ AHAFA
10-15 Ryska KB-Svingar @ AHAP

WoD
10 varv av: (90s på/30s av tills du är färdig)
8 Power clean @ 60/45 kg
12 Wall Balls @ 9/6 kg

CORE
3 set
30/30s Couch Stretch
1 min Hip Swivels


Fredag 2022-12-16

Crossfit Standard 60 min
WoD
AMRAP 15 min
3 Wall Walks
12 Hantel Snatch @ 22,5/15 kg
15 Box Jump Overs @ 60/50 cm

ASSISTANS ÖVNINGAR
3 set
30s Armbågsplankan
10 Table Top Ups
10 Jefferson Curls
5/5 Single Leg Deadlifts längs med vägg
15 Sittande Vrängningar med Pinne


Lördag 2022-12-17

Crossfit Par-WOD 60 min
Team WoD (3 pers)
EMOM tills ni är färdig (se notering)
1 min Rodd
1 min Echo Bike
1 min DU

RESTERANDE TID:
AMRAP
Synkade Burpee
Synkade Hang to Overhead
Synkade T2B/T2Rings/K2C

RX
♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand

TC: 18 min.

NOTERING
När laget samlat i hop har följande rep får man gå vidare:
150/125 cal Rodd
150/120 cal Echo Bike
500 DU/SU

CORE
3 set för Kvalité
20 Hollow Pull Downs
10 Dragon T2B


Crossfit Standard 60 min
Styrka
Utfallsteg bakåt 4x10/10
Ett ben i taget med främre ben på viktskiva

WoD
3 varv på tid:
7 Devils press 2x22,5kg/15kg
14 Toes to bar
21 Wallballs 9/6kg


Söndag 2022-12-18

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Utfallsteg bakåt 4x10/10
Ett ben i taget med främre ben på viktskiva

WoD
3 varv på tid:
7 Devils press 2x22,5kg/15kg
14 Toes to bar
21 Wallballs 9/6kg


Crossfit Par-WOD 60 min
Team WoD (3 pers)
EMOM tills ni är färdig (se notering)
1 min Rodd
1 min Echo Bike
1 min DU

RESTERANDE TID:
AMRAP
Synkade Burpee
Synkade Hang to Overhead
Synkade T2B/T2Rings/K2C

RX
♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand

TC: 18 min.

NOTERING
När laget samlat i hop har följande rep får man gå vidare:
150/125 cal Rodd
150/120 cal Echo Bike
500 DU/SU

CORE
3 set för Kvalité
20 Hollow Pull Downs
10 Dragon T2B
Vecka 49 2022

Måndag 2022-12-05

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
Inom 10 min
Samla snygga reps av:
30-40 Butterfly C2B/Pull Ups/Kippade Pull Ups

FT
24 - 21 - 18 -15 - 12 - 9
Wall balls
6 Marklyft
6 Def. HSPU/HSPU/SHSPU +/- Pik/Hantel Strikt Press

♂ 9 & 100 kg
♀ 6 & 70 kg

CORE
4 varv av:
30s Hollow Hold
30s Arch Hold


Tisdag 2022-12-06

Crossfit Standard 60 min
STYRKA (Inom 15 min)
Bygg till tung:
3:a Front Squat

NOTERING
Jämför gärna med din 3:a från 2022.11.01.

3 RFT
500/425 meter Rodd
20 KB-Svingar
20 T2B/T2Rings
20 HR Push Ups

♂ 24 kg
♀ 16 kg

3 set
30/30s Sidplankan
30/30s Suit Case Carry


Onsdag 2022-12-07

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
3 - 2 - 1- 1 - 2 - 3
GTO

WoD
10 varv av:
10 GTO
10 Bar-facing Burpees

Rx
♂ 45 kg
♀ 30 kg

CORE
3 set
30s Armbågsplankan
30s Dead Hang


Torsdag 2022-12-08

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
EMOM x 5
25/25s KB-Wind Mills

In till

EMOM x 5
25/25s KB-Turkish Get Ups

WoD
EMOM x 24 (50s på/10s av)
1: Hollow Rocks
2: Ryska Svingar
3: DU/SU
4: Goblet Squats
5: Wall Walks
6: Front Rack Carry @ AHAP

♂ 24 kg
♀ 16 kg

NOTERING
Kör gärna ihop med någon du det underlättar logistik och material.


Fredag 2022-12-09

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
Bygg till tung: (Inom 15 min)
1:a Power clean

WoD
FT
Buy in inför varje set av Cleans:
5 Strikta C2B/Pull Ups +/-band/Ring Rodd +/- låda
7 Burpees 2 Target
9 Box Jump over
5 - 4 - 3 - 2- 1
Power clean

♂ 60 cm & 85 kg
♀ 50 cm & 60 kg

CORE
4 set
20s Dead bug
10 Dead bug In/Outs
10 Alt Single leg V-Ups


Lördag 2022-12-10

Crossfit Par-WOD 60 min
"TEAM BRADSHAW"
10 Rounds for Time
6 Handstand Push-Ups
12 Deadlift, 100/70 kg
24 Pull-Ups
48 Double-Unders


Crossfit Standard 60 min
WoD
5 varv av:
1 min Rodd
1 min Thruster
1 min T2Rings
1 min Hantel Snatch
1 min Shuttle Run

♂ 20 kg & 22,5 kg
♀ 15 kg & 15 kg

FINISHER
40s Armbågsplankan
20 Stångrodd
20 Biceps Curl


Söndag 2022-12-11

Crossfit Standard 60 min
WoD
5 varv av:
1 min Rodd
1 min Thruster
1 min T2Rings
1 min Hantel Snatch
1 min Shuttle Run

♂ 20 kg & 22,5 kg
♀ 15 kg & 15 kg

FINISHER
40s Armbågsplankan
20 Stångrodd
20 Biceps Curl


Crossfit Par-WOD 60 min
"TEAM BRADSHAW"
10 Rounds for Time
6 Handstand Push-Ups
12 Deadlift, 100/70 kg
24 Pull-Ups
48 Double-Unders
Vecka 48 2022

Måndag 2022-11-28

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
4 set
5 Front squat @ AHAFA

NOTERING
80-85 % av tyngsta 3:an från 2022.11.01.

WoD
E3M x 5 (15 min)
300/225 m Rodd
Resterande tid:
AMRAP
4 Strikta Pull Ups
8 KB-Svingar

♂ 24 kg
♀ 16 kg


Tisdag 2022-11-29

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
Bygg till tung: (Inom 10 min)
1:a Snatch

eller

EMOM x 10 min
1 Snatch @ AHAFA

WoD
FT
100 Alt Hantel Snatch

EMOM tills du är färdig:
5 Burpees över linje

Rx+
♂ 30 kg
♀ 22,5 kg

Rx
♂ 22,5 kg
♀ 15 kg


Onsdag 2022-11-30

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
3 set
30s Armbågsplankan
20 Med.ball Russian Twists med fötterna på vägg
15 Good mornings med tom skivstång
5/5 Single Arm KB-Wind Mills

WoD
AMRAP 12 min
500/425 m Rodd
25 Wall Balls
12 C2B/Pull Ups

♂ 9 kg
♀ 6 kg


Torsdag 2022-12-01

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
FT
30 Def. HSPU/HSPU/Hantel Push Press

Time Cap: 6 min

WoD
4 RFT
20 Med Ball Butterfly Sit Ups
15 HR Push Ups
10 K2E/K2C
50 DU/SU

♂ 9 kg
♀ 6 kg


Fredag 2022-12-02

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
EMOM x 12 min
1 Power clean

NOTERING
Hitta en startvikt (~60-65 % av 1 RM). Höj vikt var 3:de min.

WoD
3 Varv Av:
AMARAP 4 min.
12 Marklyft
9 Hang Power clan
6 STO

- VILA 1 min/AMRAP. -

♂ 70 kg
♀ 50 kg


Lördag 2022-12-03

Crossfit Event 45 min
WE ARLANDASTAD REOPENING

SALMING WOD

Team of 2 (share anyhow)

3 x 6 min AMRAP

21 WB
21 cal ROW
21 DB SNATCH
21 DB BOX STEP UP
21 BURPEES OVER PARTNER

1 min VILA/AMRAP


Söndag 2022-12-04

Crossfit Standard 60 min
Styrka
10-8-6-4-2
Strikt Pull-ups
Strikt press (tungt, ska ej kunna göra obrutet första 2-3 seten)

WoD
Hantel-Isabel
30 Alt hantel snatch, 30/22,5kg
Direkt till
Hantel-Grace
30 Alt Clean & Jerk, 30/22,5kg

DiscoSöndag
100 ”Crush curls” m KB, vid varje bryt 5 smala push-ups


Crossfit Par-WOD 60 min
Par WoD (Dela Anyhow)
"Winter Extravaganza"

FT
50 - 40 - 30 - 20 - 10
DU
25 - 20 - 15 - 10 - 5
T2B/T2Rings

In Till

FT
30 - 20 - 10
HSPU
7 - 5 - 3
Rope Climbs

In till

FT
20 Man Makers

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand
Vecka 47 2022

Måndag 2022-11-21

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING TEKNIK
EMOM x 6
1.1 Power Snatch

Direkt in till

EMOM x 6
1.1 Snatch

NOTERING
Hitta en startvikt och gör en valfri höjning varje minut.

WoD
FT
10 - 1
Muscle Clean
T2B/T2Rings
Burpee over line

♂ 50 kg
♀ 35 kg

CORE & MOBILITY
3-4 set
30s Hollow Hold
10 Wide Scap Pull Ups
10 Scapular Y-Raises


Tisdag 2022-11-22

Crossfit Standard 60 min
Par WoD
AMRAP 15 min (Dela Anyhow)
5 Längder KB Front Rack Carry (Börja vid räcke)
2000 m Echo Bike
10 Box get overs/ Box Jump Overs
5 Längder KB Front Rack Carry
1000 m Rodd
30 Wall Balls mot target/Goblet Squats

- Vila 3 min. -

AMRAP 12 min (Dela Anyhow)
5 Längder KB Front Rack Carry (Börja vid räcke)
2000 m Echo Bike
10 Box get overs/ Box Jump Overs
5 Längder KB Front Rack Carry
1000 m Rodd
30 Wall Balls mot target/Goblet Squats

♂ 24 kg/hand & 120 cm & 9 kg
♀ 16 kg/hand & 100 cm & 6 kg

CORE
4 set
20s Dead bug
10 Dead bug In/Outs
10 Alt Single leg V-Ups


Onsdag 2022-11-23

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK & MONOSTRUCTUAL
E30s x 4 (2 min)
2-6 Def. HSPU/HSPU

E30s x 4 (2 min)
20-40 DU

E30s x 6 (3 min)
1: 2-6 Def. HSPU/HSPU
2: 20-40 DU

NOTERING
Hitta ett antal som du känner att du kan jobba med.

WoD
FT
1 Wall Walk/2 Inch Worms/5 Push Ups
10 Hantel Snatch
3 Wall Walk/5 Inch Worms/10 Push Ups
15 Hantel Snatch
5 Wall Walk/8 Inch Worms/15 Push Ups
20 Hantel Snatch
7 Wall Walk/ 11 Inch Worms/20 Push Ups
25 Hantel Snatch

♂ 22,5 kg
♀ 15 kg

CORE & MOBILITY
3 set
20s Sup. Hang
20s Table Top Hold
12 Armbågs Scap Push Ups
6/6 Arm circles


Torsdag 2022-11-24

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
E2M x 4
1 Power Clean + 2 Front squat
Drop.
1 Power clean

NOTERING
Detta är tänkt att det ska vara tungt och utmanande.

WoD
2 varv av:
AMRAP 3 min
300/250 m Rodd
10 Squat Clean
Resterande Tid:
Barfacing Burpees

- VILA 1 min. -

AMRAP 3 min
300/250 m Rodd
10 Front Squats
Resterande Tid:
Box Jump Overs

- VILA 1 min-

♂ 70 kg & 60 cm
♀ 50 kg & 50 cm

NOTERING
1 varv = 8 min, inklusive vila.

CORE & MOBILITY
3 set
20/20s Single leg Glute bridge hold
20/20s Couch Stretch
5-10 Reverse Nordic Curls


Fredag 2022-11-25

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
EMOM x 10
2- 4 Butterfly Pull Ups/Kippade Pull Ups/Strikta Pull Ups

Par WoD
AMRAP 17 min (1 varv var)
6 Hantel Push press
7 Längder Shuttle Run
8 T2B/T2Rings

RX+
♂ 22,5 + kg/hand
♀ 15 + kg/hand

RX
♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand

ALTERNATIV:
♂ Valfri vikt
♀ Valfri vikt.

CORE
4 set
20/20s Sid plankan
20s Hollow Hold
10 Hollow Rocks


Lördag 2022-11-26

Crossfit Par-WOD 60 min
WoD Team of 2
Amrap 30 min
30/25cal rodd
25 Wallballs 9/6kg
20 Toes to bar
10 Devils press
5 Rope climbs


Crossfit Standard 60 min
STYRKA
3 set
6-9 Wall Angels (Sittande eller Stående)
3-6 Strikta Rope Pull ups
10-15 Triceps Extensions med band
7/7 Hantel Single Arm Bänkpress

NOTERING
Gå så tungt som formen tillåter.

WoD
5 varv av:
AMRAP 3 min
8 KB-Marklyft
8 Ring Push Ups/Hantel Push Ups (Alternera varje varv)
16 Alt Reverse Lunges

- VILA 1 min/AMRAP -

♂ 32kg/hand
♀ 24 kg/hand

CORE
4 set
30s Armbågsplankan
16 Alt. Mountain Climbers
4/4 Single Leg Strikta T2B


Söndag 2022-11-27

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
3 set
6-9 Wall Angels (Sittande eller Stående)
3-6 Strikta Rope Pull ups
10-15 Triceps Extensions med band
7/7 Hantel Single Arm Bänkpress

NOTERING
Gå så tungt som formen tillåter.

WoD
5 varv av:
AMRAP 3 min
8 KB-Marklyft
8 Ring Push Ups/Hantel Push Ups (Alternera varje varv)
16 Alt Reverse Lunges

- VILA 1 min/AMRAP -

♂ 32kg/hand
♀ 24 kg/hand

CORE
4 set
30s Armbågsplankan
16 Alt. Mountain Climbers
4/4 Single Leg Strikta T2B


Crossfit Par-WOD 60 min
WoD Team of 2
Amrap 30 min
30/25cal rodd
25 Wallballs 9/6kg
20 Toes to bar
10 Devils press
5 Rope climbs
Vecka 46 2022

Måndag 2022-11-14

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
EMOM x 9
1:25/25s Single Arm KB-Wind Mills @ AHAFA
2:30s AMRAP Strikta T2B/K2C
3:25/25s Upside Down KB-Hold @ AHAFA

WoD
E5:30min x 2
1000/900 m Rodd
Resterande tid:
Burpee 2 Plate

CORE
Tabata Hollow Rocks


Tisdag 2022-11-15

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
E2M x 3
1.1.1.1 Power clean

3 set
8-12 KB-Marklyft @ AHAP
4 Höga Box hopp

WoD
4 RFT
1 min Echo Bike
1 min Hantel Snatch
1 min Vila.

♂ 22,5 kg
♀ 15 kg

CORE
4 set
30s Deadbug In/Outs
5/5 Single leg deadlift


Onsdag 2022-11-16

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
EMOM x 9
3-7 Def. HSPU/HSPU

WoD
AMRAP 11 min
30 DU
7 T2B
11 Push Ups
15 Ryska Svingar

♂ 32 kg
♀ 24 kg

CORE & MOBILITY
3 set
20s Sup. Dead Hang
10 Down ward Dogs
10 Hindu Push Ups


Torsdag 2022-11-17

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
EMOM x 5
2 Kippade Pull Ups
Drop.
2-4 Butterfly Pull Ups

EMOM x 5
3-5 Butterfly Pull Ups

WoD
FT
50 Wall Balls
40 cal Rodd
30 Hang Power clean
20 Box Jump over
30 Hang Power clean
40 cal Rodd
50 Wall Balls

♂ 9 kg & 60 kg & 60 cm
♀ 6 kg & 45 kg & 50 cm

CORE
4 set
15s Hollow Hold
8 Hollow Rolls


Fredag 2022-11-18

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
5 set
4 Front squat @ AHAFA

NOTERING
80-85 % av tyngsta 3:an från 2022.11.01.

♂ 22,5 kg/Hand
♀ 15 kg/hand

5 RFT
5 Marklyft
10 Laterala HR Burpees

♂ 110 kg
♀ 80 kg

CORE
3 set
20s Plankan
20s Mountain Climbers
20s Plankan


Lördag 2022-11-19

Crossfit Par-WOD 60 min
AMRAP 25 min (Dela Anyhow)
3 Rope climbs
6 Wall Walks
12 Längder D-ball Carry @ 60/40 kg
24 Thruster

♂ 35 kg
♀ 25 kg

CORE
4 set
10 Banded Hollow Pull Downs
10 Dragon T2B


Crossfit Standard 60 min
Styrka
5x
3 Push press + 3 Push jerk

WoD
5x
20 Cal rodd
15 Box jump over, 60/50cm
10 Shoulder to overhead, 60/40kg (vikt du kan köra unbroken)
Vila 1 min mellan set


Söndag 2022-11-20

Crossfit Standard 60 min
Styrka
5x
3 Push press + 3 Push jerk

WoD
5x
20 Cal rodd
15 Box jump over, 60/50cm
10 Shoulder to overhead, 60/40kg (vikt du kan köra unbroken)
Vila 1 min mellan set


Crossfit Par-WOD 60 min
AMRAP 25 min (Dela Anyhow)
3 Rope climbs
6 Wall Walks
12 Längder D-ball Carry @ 60/40 kg
24 Thruster

♂ 35 kg
♀ 25 kg

CORE
4 set
10 Banded Hollow Pull Downs
10 Dragon T2B
Vecka 45 2022

Måndag 2022-11-07

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK CYKLING
E30s x 12
3-6 Def. HSPU

ALTERNATIV
- HSPU
- SHSPU i Pik +/- band
- Hantel Push Press

WoD
3 varv av:
AMRAP 4 min
3 Squat cleans @ 60/45 kg
30 DU/SU
3 Push Jerk

VILA 1 min/AMRAP.

CORE & MOBILITY
4 set
10 Wall Angels
10 Vrängningar
10 Down ward dogs


Tisdag 2022-11-08

Crossfit Standard 60 min

GYMNASTIK
EMOM x 10
2-5 Butterfly C2B/Pull Ups

NOTERING
Hitta ett rep antal där du får jobba på att hålla rytmen i dina Pull ups.

ALTERNATIV
- Kippade C2B/Pull Ups
- Strikta Pull Ups +/-band

WoD
EMOM x 20 (40s på/20s av)
1: T2Rings
2: Push Ups
3: cal Rodd
4: Burpees

CORE
3 set
30s Hollow Hold Pull Downs


Onsdag 2022-11-09

Crossfit Standard 60 min
4 set
3 Front squat @ AHAFA

NOTERING
80-85 % av tyngsta 3:an från 2022.11.01.

WoD
FT
21 - 15 - 9 - 15 - 21
STO
6 Box Jump Overs

♂ 60 kg & 60 cm
♀ 45 kg & 50 cm

CORE
4 set
15s Jefferson Hold
15-20 Butterfly Sit Ups


Torsdag 2022-11-10

Crossfit Standard 60 min
Par WoD
3 Varv av:
AMRAP 7 min (UGIG)
6 BMU/MU
9 Marklyft
12 Barfacing Burpees
15 cal Echo Bike

VILA 1 min/AMRAP.

♂ 100 kg
♀ 70 kg


Fredag 2022-11-11

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING TEKNIK
EMOM x 5
3 Snatch Balance @ AHAFA

EMOM x 5
1.1.1.1.1 Power Snatch @ AHAFA

WoD
E3M x 4
500/425 m Rodd
Resterande tid:
OHS

ALTERNATIV
- OH-Reverse Lunges
- Front Squats
- Front rack Lunges

♂ 45 kg
♀ 30 kg


Lördag 2022-11-12

Crossfit Par-WOD 60 min
AMRAP (with a Partner) in 40 minutes
Every 2 minutes, perform:
8 Wall Ball Shots (20/14 lb)
8 Deadlifts (40/30 kg)
8 Power Cleans (40/30 kg)
8 Shoulder-to-Overheads (40/30 kg)
Max Calorie Row (in the remaining time)


Crossfit Standard 60 min
STYRKA
3 set
6/6 Single arm Renegade Row
6/6 Single Leg RDL
6/6 Single Leg Spilt Squat

WoD
EMOM x 24 min
1: Suit Case Carry + Jägarvila
2: Burpee Box Get over @ 100/75 cm
3: KB- SDLHP @ 24/16 kg
4: D-ball 2 Box @ 60/45 kg

CORE
Samla
100 Hollow Rocks


Söndag 2022-11-13

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
3 set
6/6 Single arm Renegade Row
6/6 Single Leg RDL
6/6 Single Leg Spilt Squat

WoD
EMOM x 24 min
1: Suit Case Carry + Jägarvila
2: Burpee Box Get over @ 100/75 cm
3: KB- SDLHP @ 24/16 kg
4: D-ball 2 Box @ 60/45 kg

CORE
Samla
100 Hollow Rocks


Crossfit Par-WOD 60 min
AMRAP (with a Partner) in 40 minutes
Every 2 minutes, perform:
8 Wall Ball Shots (20/14 lb)
8 Deadlifts (40/30 kg)
8 Power Cleans (40/30 kg)
8 Shoulder-to-Overheads (40/30 kg)
Max Calorie Row (in the remaining time)
Vecka 44 2022

Måndag 2022-10-31

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
EMOM x 5
1.1.1.Butterfly C2B/Pull Ups

EMOM x 5
4-6 Butterfly C2B/Pull Ups

ALTERNATIV
- Kippade Pull Ups
- Strikta Pull Ups

WoD
AMRAP 7 min
3 Def. HSPU/HSPU/SHSPU i Pik
6 HR Push Ups
9 Marklyft

VILA 1 min.

AMRAP 5 min
3 Def. HSPU/HSPU/SHSPU i Pik
6 HR Push Ups
9 Marklyft

♂ 100 kg
♀ 70 kg

CORE
3 set
30s Table Top Hold
5 Down ward Dogs
20s Jefferson Curl Hold


Tisdag 2022-11-01

Crossfit Standard 60 min
STYRKA (Inom 15 min)
Bygg till tung:
3:a Front Squat

NOTERING
Anteckna gärna vilken vikt ni hamnade på.

WoD
FT
12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2
T2B
24- 20 - 16 - 12 - 8 - 4
Wall Balls

♂ 9 kg
♀ 6 kg

CORE
3 set
30/30s Sid plankan
30s Dead Hang


Onsdag 2022-11-02

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING TEKNIK
EMOM x 10 min
1 Muscle Snatch + 1 OHS @ AHAFA

ALTERNATIV
2 + 2: Med. Vikt
3 + 3: Lätt Vikt

NOTERING
Hitta en vikt där du kan jobba på

WoD
EMOM x 8 min
8 Burpee over bar
Resterande tid:
Power Snatch

♂ 45 kg
♀ 30 kg

STRETCHING
2-3 set
1/1 mn Couch Stretch
1/1 min Pigeon Stretch


Torsdag 2022-11-03

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
EMOM x 6
Udda: 20/20s Single arm KB/DB Turkish Sit Ups
Jämna: 40s Dragon T2B

In TIll

EMOM x 6
Udda: 20/20s Starplank/Sidplankan
Jämna: 20/20s Suit case KB Carry @ AHAP

WoD
AMRAP 15 min
5 SHSPU +/- låda
10 Box jump overs
5 Strikta Pull Ups
10 Hantel Reverse Lunges

♂ 60 cm & 22,5 kg
♀ 50 cm & 15 kg

CORE
Samla
2 min Deadbug Hold


Fredag 2022-11-04

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
E2:30 x 7
1.1 Power Clean

NOTERING
Detta ska vara tunga power clean. Kan bytas ut till marklyft.

WoD
FT
9 - 7 - 5 - 3
C & J
15/12 cal Rodd

VILA 1 min.

3 - 5 - 7 - 9
C & J
15/12 cal Rodd

♂ 70 kg
♀ 50 kg

CORE & MOBILITY
3 set
15 Wall Angels
15 Dead Bug In/Outs


Lördag 2022-11-05

Crossfit Par-WOD 60 min
Par WoD
AMRAP 20 min
2 Rope Climbs
4 Synkade Devils Press @ 22,5 kg/hand
8 Synkade Shuttle Runs
12 T2Rings

ASSISTANS ÖVNINGAR
3 set
8-12 Hantel Pull Over
8/8 Viktade Glute Bridge
8-12 Triceps Curl med band
12-20 Hollow Rocks


Crossfit Standard 60 min
Styrka
A. Strikt pull ups, 5x5
B. Enarms hantelrodd 4x10-12/s

WoD
På 00:00
1000m rodd på tid, ALL OUT

På 6:00

Amrap 10
4 alt SA Devils press, 22,5/15kg
8 HR Push ups
24 DU


Söndag 2022-11-06

Crossfit Standard 60 min
Styrka
A. Strikt pull ups, 5x5
B. Enarms hantelrodd 4x10-12/s

WoD
På 00:00
1000m rodd på tid, ALL OUT

På 6:00

Amrap 10
4 alt SA Devils press, 22,5/15kg
8 HR Push ups
24 DU


Crossfit Par-WOD 60 min
Par WoD
AMRAP 20 min
2 Rope Climbs
4 Synkade Devils Press @ 22,5 kg/hand
8 Synkade Shuttle Runs
12 T2Rings

ASSISTANS ÖVNINGAR
3 set
8-12 Hantel Pull Over
8/8 Viktade Glute Bridge
8-12 Triceps Curl med band
12-20 Hollow Rocks
Vecka 43 2022

Måndag 2022-10-24

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
EMOM x 5
6 Dubbel Hantel Hang Snatch @ AHAFA

In Till

EMOM x 5
6 Devils Press @ AHAFA

WoD
E4M x 4
500/425 m Rodd
Resterande tid:
AMRAP
6 Burpees
9 Wall Balls

♂ 9 kg
♀ 6 kg

CORE & MOBILITY
3-4 set
10-15s Dead Hang
30-45s Dead bug Hold


Tisdag 2022-10-25

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
4 set
30s Table Top Hold
4/4 KB Wind Mills @ AHAFA
8-12 RDL @ AHAP

WoD
5 RFT
6 Power clean @ 70/50 kg
6 T2B/T2Rings
6 Box jump overs @ 60/50 cm

♂ 70 kg & 60 cm
♀ 45 kg & 50 cm

CORE & MOBILITY
3 set
30/30s Couch Stretch
1 min Hip Swivels


Onsdag 2022-10-26

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK TEKNIK
E90s x 5 (7:30 min)
5-15 m Handstand Walk/4 Wall Walks/8 Inch Worms/

NOTERING
Helt ok att öka upp distans/ reps (Volym)/ intervall om du känner det.

WoD
AMRAP 11 min
1 Längd Walking OH-Lunges/Front rack Lunges
5 Burpee over hantel
1 Längd Walking OH-Lunges/Front rack Lunges
5 C2B/Pull Ups

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand

CORE
5 set
15s Hollow Hold
10 Hollow Rocks
5 Hollow V-Ups


Torsdag 2022-10-27

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING TEKNIK
E30s x 12
1: Muscle Snatch
2: TnG Power Snatch

NOTERING
Dessa övningar kan bytas ut till clean varianter om snatch inte är aktuellt för dagen. Prata med Coach.

WoD
10 varv av:
12 Alt Hantel Snatch
30 DU/SU

♂ 22,5 kg
♀ 15 kg

CORE & MOBILITY
3 sert
20-30s Dead Bug Hold
10-12 Vräningar med pinne


Fredag 2022-10-28

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
6 - 5 - 2 - 4 -
Front/Back Squats

NOTERING
Se till att 2:an är tung och utmanande.

WoD
2 varv av:
AMRAP 5 min
1-2-3 etc
HSPU
Power clean
Hang Squat Clean

VILA
1 min/AMRAP.

♂ 60 kg
♀ 45 kg

CORE
3 set
10 Banded Hollow Pull Downs
10 Dragon T2B


Lördag 2022-10-29

Crossfit Par-WOD 60 min
Styrka
Back squat
5x5

WoD
I par
Amrap 20
I GO U GO ( ett helt varv var i taget)
1 BMU/3 CTB
10 Wallballs
200m Echo bike


Crossfit Standard 60 min
STYRKA
8 - 6 - 4 - 2
Bänk press/Hantel Bänk Press/ Floor Press

WoD
EMOM x 24 min
1: AMCAP Rodd
2: AMRAP Burpees
3: AMRAP Kb-svingar @ 24/16 kg
4: AMRAP Wallballs @ 9/6 kg
5: AMRAP T2B/T2Rings
6: VILA.

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand


Söndag 2022-10-30

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
8 - 6 - 4 - 2
Bänk press/Hantel Bänk Press/ Floor Press

WoD
EMOM x 24 min
1: AMCAP Rodd
2: AMRAP Burpees
3: AMRAP Kb-svingar @ 24/16 kg
4: AMRAP Wallballs @ 9/6 kg
5: AMRAP T2B/T2Rings
6: VILA.

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand


Crossfit Par-WOD 60 min
Styrka
Back squat
5x5

WoD
I par
Amrap 20
I GO U GO ( ett helt varv var i taget)
1 BMU/3 CTB
10 Wallballs
200m Echo bike
Vecka 42 2022

Måndag 2022-10-17

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
(16 min)
5 - 5 - 3 - 3 - 5 - 5
Marklyft

NOTERING
Detta ska vara utmanande. Vila minst 2 min/set. Om du inte vill gå tungt kör exempelvis 6 - 6 - 5 - 5 - 6 - 6.

WoD
TABATA Push Ups
TABATA KB SDLHP
TABATA Burpees
TABATA KB-Svingar

♂ 24kg
♀ 16 kg

CORE & MOBILITY
3 set
30s Dead Bug In/Outs
30/30s Couch Stretch
1 min Hip Swivels


Tisdag 2022-10-18

Crossfit Standard 60 min

GYMNASTIK STYRKA
3 set
5 SHSPU på låda/i Pik/Z-press
8-15 Ring Push Ups +/- band

AMRAP 11 min
3 Strikta C2B/Pull Ups
6 T2B
9 Hantel Push Press
18 Air Squats

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand

CORE & MOBILITY
2 set
30s Armbågsplankan
8-12 Sittande Wall Angels
8-12 Vrängningar med pinne


Onsdag 2022-10-19

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
EMOM x 5
1 Power clean + 1-2 Front Squats

WoD
4 varv av:
AMRAP 3 min
1-2-3- etc
Power clean
Front squat
Barfacing Burpees

VILA
1 min/AMRAP.

♂ 70 kg
♀ 50 kg

NOTERING
Du börjar om från början varje intervall.

CORE & MOBILITY
3 set
20/20s Star Plank
5 Jefferson Curls


Torsdag 2022-10-20

Crossfit Standard 60 min
Par WoD
AMRAP 20 min (UGIG)
10 RC
16 Wall Walks
28 D-ball 2 Box
40 cal Echo Bike
56 KB-svingar

♂ 60 kg & 120 cm & 32 kg
♀ 40 kg & 100 cm & 24 kg

CORE & STABILITY
2-3 Kvalité set
30/30s Sidplankan
3/3 Hantel/KB Turkish Get ups
@ Valfri vikt


Fredag 2022-10-21

Crossfit Standard 60 min
GYMNASITK TEKNIK
EMOM x 4 min
8 Alt Pistols/Dragon Squats/Reverse Lunges

EMOM x 4 min
2 set
20-30 DU/SU

EMOM x 4
20 DU
Resterande tid:
Alt Pistols/Dragon Squats/Reverse Lunges

WoD
2 varv av:
1000/900 m Rodd
50 Hantel Snatch
25 T2B/T2Rings

VILA
2 min/Round.

♂ 22,5 kg
♀ 15 kg

CORE & MOBILITY
3 set
20s Dead Bug Hold
12 Alt Bird Dogs
10 Nordic Reverse Curls


Lördag 2022-10-22

Crossfit Par-WOD 60 min
Par WoD
20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 -2
Marklyft @ 100 kg
HSPU
Clean @ 60/45 kg
Burpees

Rx:
♂ 100 kg & 60 kg
♀ 70 kg & 45 kg

A1:
♂ 80 kg & 50 kg
♀ 55 kg & 35 kg

A2:
KB- Marklyft
Hantel Clean
@ Valfri vikt

CORE & MOBILITY
3-4 Kvalité set
5/5 KB Wind Mills
20/20s Copenhagen Hold


Crossfit Standard 60 min
Styrka
Squat Clean, 1 RM

WoD
”Double Grace”
60 C&J, 60/40kg


Söndag 2022-10-23

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Squat Clean, 1 RM

WoD
”Double Grace”
60 C&J, 60/40kg


Crossfit Par-WOD 60 min
Par WoD
20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 -2
Marklyft @ 100 kg
HSPU
Clean @ 60/45 kg
Burpees

Rx:
♂ 100 kg & 60 kg
♀ 70 kg & 45 kg

A1:
♂ 80 kg & 50 kg
♀ 55 kg & 35 kg

A2:
KB- Marklyft
Hantel Clean
@ Valfri vikt

CORE & MOBILITY
3-4 Kvalité set
5/5 KB Wind Mills
20/20s Copenhagen Hold
Vecka 41 2022

Måndag 2022-10-10

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK TEKNIK
E90s x 5 (7:30 min)
10 m Handstand Walk/4 Wall Walks/8 Inch Worms/

NOTERING
Helt ok att öka upp distans/ reps (Volym)/ intervall om du känner det.

WoD
EMOM x 20 min (50s på/10s av)
1: Rodd
2: Burpees
3: Echo Bike
4: Snatch
5: DU/SU/Box Step Ups

♂ 20 kg
♀ 15 kg

NOTERING
Hanterar du Double Unders så jobbar du tid. Kan du göra DU men inte så många i rad bestäm ett antal reps och samla så många set inom de 50s.

SNATCH ALTERNATIV:
1: Squat snatch
2: Power snatch
3: Muscle snatch
4: Hantel Snatch

CORE
5 set
15s Hollow Hold
10 Hollow Rocks
5 Hollow V-Ups


Crossfit Oly 60 min
OLY
A1. EMOM x 6
power clean + 2 jerk
Vila 2min
A2. EMOM x 6
clean + 2 jerk

B. E2Ms x 5 AHAFA
4-6 Push press


Tisdag 2022-10-11

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
(Inom 15 min)
5 - 5 - 3 - 5 - 5
Back Squats

Direkt in till

ASSISTANS ÖVNINGAR
E2:30m x 2
3-6 Höga Boxhopp
6-12 Ryska Svingar @ AHAP

WoD
FT
6 - 9 - 12
Thruster
T2B/T2Rings
Muscle clean

1 min VILA.

12 - 9 - 6
Muscle clean
T2B/T2Rings
Thruster

♂ 60 kg
♀ 45 kg

CORE
4 set
10-15s Dead Hang
15s Jefferson Curl Hang +/- vikt


Onsdag 2022-10-12

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK STYRKA
E90s x 6 (9 min)
5-10s Ring Support Hold + 1 Neg. MU (= 5s)

ALTERNATIV (A)
A1: 5-10s Ring Support Hold + 1 Neg. Dip
A2: 5-10s Ring Push up Hold + 1 Neg. Push Up

Direkt in till

E3min x 2 (6 min)
Max set Strikta C2B/Pull Ups +/-band/Ring Rodd

NOTERING
Fokusera på att bibehålla bra teknik så länge du bara kan.

WoD
AMRAP 13 min
8 Push Ups +/- band
10 KB-svingar
8 Box Jump overs

♂ 32 kg & 60 cm
♀ 24 kg & 50 cm

*Addera 1 rep på Push ups för varje varv genomfört.

CORE
TABATA
Hollow rocks

VIla 2 min.

TABATA
Arch Rocks


Torsdag 2022-10-13

Crossfit Standard 60 min
FT
55 Marklyft
55 Wall Balls
55 cal Rodd
55 HSPU

Time Cap: 20 min.

NOTERING
Se till att välja en vikt på marklyften som du kan hantera. Hellre lite för lätt än för tungt.

RX
♂ 100 kg & 9 kg
♀ 70 kg & 6 kg

ALTERNATIV (A)
A1:
♂ 85 kg & 9 kg
♀ 60 kg & 6 kg

A2:
♂ Max 70 kg & 6 kg
♀ Max 55 kg & 4 kg

A3:
55 KB-Marklyft
55 Front squats med boll/skivstång /Air squats
55 cal Rodd
55 Hantel Push press

På valfri vikt på de viktade övningarna.


Fredag 2022-10-14

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING TEKNIK
EMOM x 9 min (30s av/30s av)
1: 2-3 BTN Push jerk
2: 3-4 Muscle Snatch
3: 3-6 Power Snatch

NOTERING
Dessa övningar kan bytas ut till clean varianter om snatch inte är aktuellt för dagen. Prata med Coach.

FT
1-10
C2B/Pull ups/T2B/T2Rings
Bar-Facing Burpees

Resterande tid bygg till tung:
1 Hang Snatch/Hang Clean

Time Cap: 16 min

CORE & MOBILITY
20-30s Dead Bug Hold
10-12 Vrängningar med pinne


Lördag 2022-10-15

Crossfit Par-WOD 60 min
E5MOM i 40 min
400/ m löpning eller 450/400m rodd (tillsammans)
40 KB-swingar, 24/16 kg (dela)
40 Wallaballs, 9/6 kg (RX 14 kg) (dela)


Crossfit Standard 60 min
STYRKA
3 set
15-20s Handstand Hold
5/5 KB-Wind Mills @ AHAFA

WoD
AMRAP 18 min
12 Alt Hantel Reverse Lunges
9 Hantel Hang Cleans
6 Hantel STO
300/250 m Rodd

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand


Söndag 2022-10-16

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
3 set
15-20s Handstand Hold
5/5 KB-Wind Mills @ AHAFA

WoD
AMRAP 18 min
12 Alt Hantel Reverse Lunges
9 Hantel Hang Cleans
6 Hantel STO
300/250 m Rodd

♂ 22,5 kg/hand
♀ 15 kg/hand


Crossfit Par-WOD 60 min
E5MOM i 40 min
400/ m löpning eller 450/400m rodd (tillsammans)
40 KB-swingar, 24/16 kg (dela)
40 Wallballs, 9/6 kg (RX 14 kg) (dela)
Vecka 40 2022

Måndag 2022-10-03

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK STYRKA
3 set
5 SHSPU på låda/i Pik/Z-press
4-8 Tempo Ring Push Ups +/- band
(5s ner, 1s upp)

AMRAP 6 min
8 Hantel Box Step ups
8 T2B/K2C/V-Ups

Direkt In till

AMRAP 9 min
6 Burpees
10 Air Squats
14 Hantel Snatch

♂ 22,5 kg
♀ 15 kg

CORE & MOBILITY
2 set
30s Armbågsplankan
8-12 Sittande Wall Angels
8-12 Vrängningar med pinne


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. EMOM x 6
2-3 muscle snatch

B. EMOM x 6
Snatch pull + rev snatch + high h snatch

C. E90s x 5 (1s paus vid knäskålen)
3-4 snatch


Tisdag 2022-10-04

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
(Inom 20 min)
4 - 4 - 3 - 3 - 4 - 4
Marklyft

NOTERING
Detta ska vara utmanande. Vila max 2:30 min/set. Om du inte vill gå tungt kör exempelvis 6 - 6 - 5 - 5 - 6 - 6 eller lättare vikt med ovanstående repschema.

WoD
10 varv av:
1 Marklyft
2 Hang Power clean
3 Power clean

NOTERING
Väldigt viktigt idag att hitta en lämplig vikt att köra med.

♂ 60 kg
♀ 45 kg

CORE & MOBILITY
3-4 set
10-15s Dead Hang
30-45s Dead bug Hold


Onsdag 2022-10-05

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK TEKNIK
E75s x 5 (6:15 min)
4-8 C2B/Pull ups

NOTERING
Är du ny/ovan till övningen fokusera på att lära/förbättra din kipp. Har du erfarenhet med rörelsen jobba på att cykla ihop flera reps med ett flyt (gäller även butterfly också).

ASSISTANS ÖVNINGAR
E2:30m x 3 (7:30 min)
15/15s Single arm planka
10-15 Scap Pull ups
6-8 Hantel Rodd i höftfällning @ AHAP

NOTERING
Vi är ute efter kvalité i dessa set.

WoD
3 varv av:
600/500 m Rodd
20 Burpees

Time cap: 13 min.

DAGENS MOBILITY
3 set
30/30s Couch Stretch
1 min Hip Swivels


Torsdag 2022-10-06

Crossfit Standard 60 min
CORE & STABILITY
3 Kvalité set
30/30s Sidplankan
3/3 Hantel/KB Turkish Get ups
6/6 Single leg Strikt T2B

Par WoD
AMRAP 26 min (UGIG)
12 Längder KB Carry * @ 24/16 kg
16 HSPU/Hantel Push Press
20 Kb-svingar ** @ 32/24 kg
24 T2Rings
28/24 cal Echo Bike

* Person i jägarvila medan den andra jobbar
** Person i plankan medan den andra jobbar

1 Längd = Vägg til rigg till vägg.

NOTERING
Kör gärna med någon med samma vikt på KB. Underlättar en hel del.


Fredag 2022-10-07

Crossfit Standard 60 min
Bygg till tung av detta komplex: (Inom 16 min)
1 Hang Squat Clean + 2 Front squat
Drop.
1 Clean + 1 Front squat

WoD
AMRAP 11 min
1 Power Clean
1 Burpee over bar
2 Power clean
2 Burpee over bar
3 Power clean
3 Burpee over bar
etc...

♂ 60 kg
♀ 45 kg

DAGENS MOBILITY
3 set
20s Glute Bridge Hold
5 Jefferson Curls


Lördag 2022-10-08

Crossfit Par-WOD 60 min
Wod

For time (dela anyhow):
1000m-900m-...-100m Rodd
40-36-...-4 KB-svingar, 24/16 kg
20-18-...-2 Burpee över rodd


Crossfit Standard 60 min
"ANGIE HAS SOME BALLS"
FT
100 Pull ups
100 Push Ups
100 Butterfly Sit Ups
100 Wall Balls

Timecap: 25 min

♂ 9 kg
♀ 6 kg

ALTERNATIV
5 varv av:
20 Pull ups/Jumping Pull ups/5-10 Strikta Pull ups +/- band
20 Push Ups +/- band
20 Butterfly Sit Ups
20 Wall Balls/ Medball Cleans @ Valfri vikt

NOTERING
Detta kan också köras i lag om 2. Prata med Coach så gör hen eventuell justering på rep antal.

DAGENS CORE
3 set
10 Baned Hollow Pull Downs
10 Dragon T2B


Söndag 2022-10-09

Crossfit Standard 60 min
"ANGIE HAS SOME BALLS"
FT
100 Pull ups
100 Push Ups
100 Butterfly Sit Ups
100 Wall Balls

Timecap: 25 min

♂ 9 kg
♀ 6 kg

ALTERNATIV
5 varv av:
20 Pull ups/Jumping Pull ups/5-10 Strikta Pull ups +/- band
20 Push Ups +/- band
20 Butterfly Sit Ups
20 Wall Balls/ Medball Cleans @ Valfri vikt

NOTERING
Detta kan också köras i lag om 2. Prata med Coach så gör hen eventuell justering på rep antal.

DAGENS CORE
3 set
10 Baned Hollow Pull Downs
10 Dragon T2B


Crossfit Par-WOD 60 min
Wod

For time (dela anyhow):
1000m-900m-...-100m Rodd
40-36-...-4 KB-svingar, 24/16 kg
20-18-...-2 Burpee över rodd
Vecka 39 2022

Måndag 2022-09-26

Crossfit Standard 60 min
WoD
FT
60/50 cal Echo Bike
50 Wall Balls @ 14/9 kg
40 Ryska KB-Svingar
30 HR Burpee
40 Ryska KB-Svingar @ 24/16 kg
50 Wall Balls @ 14/9 kg
80/60 cal Rodd

NOTERING
Gå ihop i par. Varje person börjar på varsin ände av WODen.

DAGENS CORE
5 set
20s Dead bug Hold
10 Dragon T2B


Crossfit Oly 60 min
OLY
A1. EMOM x 6
3-pos power clean
Vila 2min
A2. EMOM x 6
3-pos clean (sq)

B. E2Ms x 5 AHAFA
4-6 clean deadlift fr deficit


Tisdag 2022-09-27

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
E90s x 6 (9 min)
1.1.1 Power clean

NOTERING
Inled med en startvikt som är lämplig att öva teknik med
och höj vikten eftersom.

WoD
2 rundor av:
AMRAP 6 min
9 Box Jump over @ 60/50 cm
6 D-ball Clean @ 40/30 kg
3 BMU/6 C2B/Pull Up

VILA 1 min/AMRAP.

DAGENS CORE
3 set
20/20s Star Plank
5 Jefferson Curls


Onsdag 2022-09-28

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
3 set
4-6 SHSPU/ SHSPU i Pik/ Ring Push Ups

NOTERING
Skala så att repantalet är hanterbart.

2 set
20-30s Wide Handstand Hold
12-15 Hantel Strikta Pressar @ AHAFA

WoD (10 min)
AMRAP 10 min
1 Längd Farmers Carry @ AHAP
3 Wall Walks
6 Alt Singel arm Devils press @ 22,5/15 kg

NOTERING
1 Längd = Vägg til rigg till vägg.

DAGENS CORE
3 set
30s Armbågsplanka
12 Good mornings utan vikt
12 Hip Swivels


Torsdag 2022-09-29

Crossfit Standard 60 min
WoD
EMOM x 9 min (50s på/10s av)
1: Hollow Rocks
2: Alt Pistols/Cossack Squat/Reverse Lunges
3: DU/SU

VILA 1 min.

EMOM x 9 min (50s på/10s av)
1: Shuttle runs
2: Push ups
3: Alt Renegade Row @ 22,5/15 kg

VILA 1 min.

EMOM x 9 min (50s på/10s av)
1: Shuttle runs
2: Burpees
3: Alt Hantel Snatch @ 22,5/15 kg

DAGENS CORE
Samla
75 Hollow Rocks


Fredag 2022-09-30

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
E3M x 4
1-2 Front Squats + 3-5 Back squats @ AHAFA

WoD
FT
10 - 1
Muscle clean @ 60/45 kg
7 T2B

DAGENS CORE
3 set
20s Dead Bug Hold
12 Alt Bird Dogs
10 Nordic Reverse Curls


Lördag 2022-10-01

Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2 (1 work 1 rest and run together)
3 rounds
100 air squats
200m run
100 push ups
200m run
100 sit ups
200m run
100 lunges
200m run


Crossfit Standard 60 min
STYRKA
E2M x 5 (10 min)
3-5 Bänkpress @ AHAFA

3 set
8-12 Rear Delt Flies i höftfällning
8-12 Hantel RDL
8-12 Hantel Rodd

WoD
AMRAP 10 min
2 - 4 - 6 - 8... etc.
Devils press Thruster @ 15/10 kg/hand
35 DU/35 SU

DAGENS CORE
3 set
1/1 min Couch Stretch
10/10 Single leg Glute bridge
10-20s Dead Hang


Söndag 2022-10-02

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
E2M x 5 (10 min)
3-5 Bänkpress @ AHAFA

3 set
8-12 Rear Delt Flies i höftfällning
8-12 Hantel RDL
8-12 Hantel Rodd

WoD
AMRAP 10 min
2 - 4 - 6 - 8... etc.
Devils press Thruster @ 15/10 kg/hand
35 DU/35 SU

DAGENS CORE
3 set
1/1 min Couch Stretch
10/10 Single leg Glute bridge
10-20s Dead Hang


Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2 (1 work 1 rest and run together)
3 rounds
100 air squats
200m run
100 push ups
200m run
100 sit ups
200m run
100 lunges
200m run
Vecka 38 2022

Måndag 2022-09-19

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
6-8 set (Inom 15 min)
1-2 Def.HSPU/HSPU @ AHAP

WoD
3 varv av:
1 min Echo Bike
1 min VILA

Direkt in till

7 varv av:
3 BMU/6 C2B/Pull Ups
9 Hantel Power clean @ 22,5/15 kg/hand

DAGENS CORE
3-4 set
15s Hollow Hold
12 Hollow Rocks
9 Fällknivar

Testa att göra seten unbroken. Vila inte mer än det tog att genomföra setet.


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. EMOM x 6
2-3 no contact muscle snatch

B. EMOM x 6
Snatch deadlift + p snatch + h snatch

C. E90s x 5 (markera ”fånga”)
4 snatch


Tisdag 2022-09-20

Crossfit Standard 60 min
WoD
5 varv av:
25/20 cal Rodd
25 Thruster @ 20/15 kg
25 Kb-Svingar
25 Butterfly Sit Ups

DAGENS CORE
4 set
30s Dead bug Hold
30s Bäckenlyft Hold


Onsdag 2022-09-21

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNNG
5 set
3 Clean Marklyft
Drop
1 Squat clean + 3 Front squats

WoD
4 varv av:
AMRAP 3 min
50 DU
12 T2B

RESTERANDE TID:
1: Power Clean @ 60/45 kg
2: Burpee over bar
3: Hang Power clean
4: Burpees

VILA 1 min/AMRAP.

DAGENS CORE & MOBILITY
3 set
60s Armbågsplankan
12 Good mornings utan vikt
12 Hip Swivels


Torsdag 2022-09-22

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK TEKNIK
EMOM x 10 min
Udda: 2-4 Kippade C2B/Pull up
Jämna: 4-6 Strikta Ring Dips/Push Ups

NOTERING
Jobba på att få höjd i räcket och ha kontroll i ringarna.

WoD
FT
10 - 1
Hantel STO @ 22,5/15 kg/hand
5 Box jump overs @ 60/50 cm

DAGENS CORE
5 set
10 Banded Hollow Pull Down
10 Hollow Rocks


Fredag 2022-09-23

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
E3M x 4
4 Front Squats + 1-2 Back squats @ AHAFA

WoD
AMRAP 10 min
3 Snatch @ 60/45 kg
4 -6- 8 - 10 .. etc.
Wall Balls @ 9/6 kg

DAGENS CORE
4 set
1/1 min Couch Stretch
16 Alt Bird Dogs


Lördag 2022-09-24

Crossfit Par-WOD 60 min
"Make up break up"
Two parts (with a partner)

Emom for as long as possible
1 min: 1 push press 55/35kg + 1 burpee
2min: 2 pp + 2 burpees
etc.

10 min rest

6 rounds for time (alternating rounds)
5 squat cleans 55/35kg
10 pullups
200m row

one partner completes a round while the other performs a max L-sit then rests.


Crossfit Standard 60 min
WoD
FT
150/125 Push Ups *

* Varje bryt
325/250 m Rodd
10 Pull ups
5 Marklyft @ 100/70 kg

ASSISTANS ÖVNINGAR
3 Kvalité set
5/5 KB Wind Mills
6/6 Cossack Squats
20/20 Copenhagen Hold


Söndag 2022-09-25

Crossfit Standard 60 min
WoD
FT
150/125 Push Ups *

* Varje bryt
325/250 m Rodd
10 Pull ups
5 Marklyft @ 100/70 kg

ASSISTANS ÖVNINGAR
3 Kvalité set
5/5 KB Wind Mills
6/6 Cossack Squats
20/20 Copenhagen Hold


Crossfit Par-WOD 60 min
"Make up break up"
Two parts (with a partner)

Emom for as long as possible
1 min: 1 push press 55/35kg + 1 burpee
2min: 2 pp + 2 burpees
etc.

10 min rest

6 rounds for time (alternating rounds)
5 squat cleans 55/35kg
10 pullups
200m row

one partner completes a round while the other performs a max L-sit then rests.
Vecka 37 2022

Måndag 2022-09-12

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
E3M x 4
4 Front Squats @ AHAFA

NOTERING
Samma vikt genom alla set.

WoD
E2M x 3
35 DU
9 Snatch @ 60/45 kg
Resterande Tid:
Front squats

VILA 2 min.

E2M x 3
35 DU
9 Front squats
Resterande Tid:
Snatch

DAGENS CORE
3 set
20s Dead bug Hold
3/3 Single leg deadlift


Crossfit Oly 60 min
OLY
A1. EMOM x 6 (slow pull)
2-3 power clean
Vila 2min
A2. EMOM x 6 (slow pull)
2-3 sq. clean

B. E2Ms x 6
4-6 clean deadlift w 3s stop/hold at the knee


Tisdag 2022-09-13

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK TEKNIK
EMOM x 5
2-4 Kippade C2B/Pull up

VILA 1 min.

EMOM x 5
4-6 Strikta Ring Dips/Push Ups

NOTERING
Jobba på att få höjd i räcket och ha kontroll i ringarna.

WoD
FT
12 - 9 -6
Strikta Pull ups
Burpee Box jump overs @ 60/50 cm

In till

21 - 18 - 15 - 12
Burpees
20 Kb-svingar @ 24/16 kg

DAGENS CORE
Samla
100 Hollow Rocks


Onsdag 2022-09-14

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
Bygg till tung (Inom 15 min)
1 RM Clean & Jerk

WoD
5 RFT
500 m Rodd
5 C & J @ 70/55 kg

DAGENS CORE & MOBILITY
3 set
45-60s Armbågsplankan
12 Good mornings utan vikt
12 Hip Swivels


Torsdag 2022-09-15

Crossfit Standard 60 min
EMOM x 30 min (50s på/10s av)
1: Shuttle Runs
2: T2B/T2Rings
3: Wall Balls @ 9/6 kg
4: Burpees
5: VILA
6: Echo Bike
7: Ryska Kb-svingar @ 32/24 kg
8: Hantel Utfallssteg @ 22,5/15 kg/hand
9: Push ups
10: VILA.

NOTERING
Hitta en partner. P1 börjar med shuttle runs och P2 börjar med Echo bike.


Fredag 2022-09-16

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNNG
5 set
5s Floating Deadlift Hold + 3 Clean Marklyft
Drop
1 Clean @ AHAFA

NOTERING
Se till att hitta och lyfta med benen varje set.

WoD
5 varv av:
12 Marklyft
9 Hang Power clean
6 STO

@ 60/45 kg

DAGENS CORE
3 set
6 Jefferson Curls
6/6 En bens bäckenlyft


Lördag 2022-09-17

Crossfit Par-WOD 60 min
WoD
Partner-Whitten
5 varv på tid:
22 KB-svingar - synkade, 32/24kg
22 Boxhopp - alternerande, 60/50cm
400m löpning - tillsammans
22 Burpees - dela som ni vill
22 Wallballs - synkade, 9/6kg
Time cap: 40 min


Crossfit Standard 60 min
Hero WoD
”Small”
3 varv på tid:
1000m rodd
50 Burpees
50 Boxhopp, 60/50cm
800m löpning


Söndag 2022-09-18

Crossfit Standard 60 min
Hero WoD
”Small”
3 varv på tid:
1000m rodd
50 Burpees
50 Boxhopp, 60/50cm
800m löpning


Crossfit Par-WOD 60 min
WoD
Partner-Whitten
5 varv på tid:
22 KB-svingar - synkade, 32/24kg
22 Boxhopp - alternerande, 60/50cm
400m löpning - tillsammans
22 Burpees - dela som ni vill
22 Wallballs - synkade, 9/6kg
Time cap: 40 min
Vecka 36 2022

Måndag 2022-09-05

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
EMOM x 10
1.1 Clean @ AHAFA

WoD
10 varv av:
3 Snatch/C & J @ 60/45 kg
3 Burpees over bar

DAGENS CORE
4 set
30s Dead bug In/outs
30/30s Sid Plankan


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. EMOM x 6
1. snatch pull + power snatch

B. EMOM x 6
1. 2-3 snatch (slow pull)

C. E90s x 6 Snatch complex (markera ”fånga”)
Snatch + hang snatch + snatch balance


Tisdag 2022-09-06

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
4 set
6-12 Strikta K2E
6-8 D-ball Squats @ AHAP

WoD
5 varv av:
400 m Löpning/500/450 m Rodd
20 Pull Ups/

DAGENS CORE
4 set
30s Hollow Hold
30s Bäckenlyft Hold


Onsdag 2022-09-07

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
OTM x 4
Max 30s Handstand hold +/- vägg

ViILA 1 min.

OTM x 6
Valfri m Handstand walk/2-4 Wall Walk

WoD
FT
21 - 15 - 9
HSPU
Marklyft @ 100/70 kg

DAGENS MOBILITY
3.set
1/1 min Couch Stretch
15 Nordic Reverse Curls
30/30s Pigeon Stretch


Torsdag 2022-09-08

Crossfit Standard 60 min
WoD
EMOM x 20 min
1: AMCAP Rodd/Echo Bike (Altenera varje varv)
2: AMRAP Hantel Snatch @ Valfri vikt
3: AMRAP DU/Box hopp @ 60/50 cm (Altenera varje varv)
4: AMRAP T2B
5: KB-Front Rack Carry @ AHAP/Hand

ASSISTANS ÖVNINGAR
3 set
30s Armbågsplankan
8-12 Hantel Rodd
8-12 Rear Delt Flies


Fredag 2022-09-09

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
E30s x 10
1 Split Jerk @ AHAP

WoD
FT
10 - 1
Squat Cleans @ 60/45 kg
Burpees

DAGENS CORE
Samla
80 Hollow Rocks
40 Arch Rocks


Lördag 2022-09-10

Crossfit Par-WOD 60 min
""Styrka
Back squat
5x6

WoD
I par
Amrap 30
I GO U GO ( ett helt varv var i taget)
2 BMU/ 5 CTB
10 Wallballs
200m Echo bike


Crossfit Standard 60 min
WoD
AMRAP 20 min
2 MU/BMU/4 C2B/Pull Ups
4 HSPU
8 Kb-svingar @ 24/16 kg

ASSISTANS ÖVNINGAR
3 set
20/20s Copenhagen Hold
6/6 Single leg hipthrusters @ AHAP
8-12 Tricep Press @ AHAP


Söndag 2022-09-11

Crossfit Standard 60 min
WoD
AMRAP 20 min
2 MU/BMU/4 C2B/Pull Ups
4 HSPU
8 Kb-svingar @ 24/16 kg

ASSISTANS ÖVNINGAR
3 set
20/20s Copenhagen Hold
6/6 Single leg hipthrusters @ AHAP
8-12 Tricep Press @ AHAP


Crossfit Par-WOD 60 min
""Styrka
Back squat
5x6

WoD
I par
Amrap 30
I GO U GO ( ett helt varv var i taget)
2 BMU/ 5 CTB
10 Wallballs
200m Echo bike
Vecka 35 2022

Måndag 2022-08-29

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
6 set
1-3 MU/C2B

WoD
FT
21 - 15 - 9
T2B/T2Rings
Kb-Svingar @ 24/16 kg
Burpees
42 DU/SU

DAGENS CORE
4 set
10 Russian Twist @ Valfri
20/20s Suit case Carry @ AHAP


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. EMOM x 6
1. Power clean + hang power clean
2. Sq. Clean + hang sq. clean

B. EMOM x 6
1. 2-3 Power jerk
2. 2-3 jerk

C. E2Ms x 6 c&j complex
power clean + .sq. clean + p jerk + jerk


Tisdag 2022-08-30

Crossfit Standard 60 min
WoD
FT
Buy in:
15 - 12 - 9
Thruster @ 60/45 kg

Vila 1 min/set.

1000 m Rodd
50 Thruster 20/15 kg
500 m Rodd
25 Thruster @ 20/15 kg

ASSISTANS ÖVNINGAR
3-5 set
12 Jefferson Curls
12 Dragon T2B
12 Hamstring curl med roddsäte


Onsdag 2022-08-31

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
3 set
5/5 KB Wind Mills @ Valfri vikt
2 längder D-ball Carry @ AHAP
10 Alt Single arm Z-Press @ AHAFA

WoD
FT
30 - 25 - 20
Hantel Snatch @ 22,5/15 kg
400 m Löpning

DAGENS CORE
4 set
1/1 min Couch Stretch
16 Alt Bird Dogs


Torsdag 2022-09-01

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
4-3-3-4
TnG Marklyft @ AHAFA

WoD
AMRAP 15 min
1 Power clean @ 70/55 kg
3 Boxjump over @ 60/50 cm
5 Wall Balls @ 9/6 kg

DAGENS CORE
8 varv av:
20s Hollow Flutter Kicks
Vila 10s.


Fredag 2022-09-02

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
OTM x 8
Udda: 30-45s Handstand Walk/Handstand Hold/Wall Walk
Jämna: 45s Alt Turkisk Get Ups

WoD
AMRAP 20 min
5 HSPU/5 HR Push ups
7 Pull Ups/T2B/T2Rings
9 Snatch @ 20/15 kg
11 cal Rodd

DAGENS CORE
Samla
3:30 min Hollow Hold


Lördag 2022-09-03

Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2. (1 work 1 rest)
3 varv på tid:
2k rodd
50 Boxhopp
25 Devils press, 2x15/10
5 ropeclimbs
Time cap: 40 min


Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
EMOM x 12
1: 1 STO (från marken)
2: 1 Squat Clean
3: 1 Squat Clean + 1 STO

WoD
4 varv av:
1 min D-ball over shoulder @ 60/40 kg
1 min cal Echo Bike
1 min Renegade Row @ 22,5 kg
1 min Burpees
1 min Vila


Söndag 2022-09-04

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
EMOM x 12
1: 1 STO (från marken)
2: 1 Squat Clean
3: 1 Squat Clean + 1 STO

WoD
4 varv av:
1 min D-ball over shoulder @ 60/40 kg
1 min cal Echo Bike
1 min Renegade Row @ 22,5 kg
1 min Burpees
1 min Vila


Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2. (1 work 1 rest)
3 varv på tid:
2k rodd
50 Boxhopp
25 Devils press, 2x15/10
5 ropeclimbs
Time cap: 40 min
Vecka 34 2022

Måndag 2022-08-22

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
E3M x 4
3-5 Def. HSPU/HSPU/SHSPU +/- pik/STO
5 TnG Marklyft @ AHAFA

WoD
3 varv:
10 Boxhopp @ 60/50 cm
15 Hantel STO @ 22,5/15 kg
20 Hang Clean @ 60/45 kg

Vila 1 min/varv.

DAGENS CORE
Samla
3 min Hollow Hold


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. EMOM x 6
1. Power snatch + low hang power snatch
2. Power snatch + high hang power snatch

B. EMOM x 6
1. 2-3 Hang snatch(sq)
2. 2-3 Hang snatch(sq)

C. E2Ms x 6 Snatch complex
3 snatch deadlift + 3 snatch hang pull


Tisdag 2022-08-23

Crossfit Standard 60 min
WoD
E2:30M x 8
200 m Löpning
Resterande Tid:
1: Air Squats
2: Kb-svingar @ 24/16 kg
3: T2B/T2Rings
4: Front/Suit case Carry @ AHAFA

ASSISTANS ÖVNINGAR
3 set
30s Dead bug Hold
8-12 Jefferson Curls
8-12 Dragon T2B


Onsdag 2022-08-24

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
3 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3
Back Squats

WoD
FT
50 Burpee 2 Target *

* EMOM (från start)
10 Wall Balls @ 9/6 kg

TC: 10 min

DAGENS CORE
4 set
30/30s Sid plankan
15 Hollow Rocks
15 Arch Rocks


Torsdag 2022-08-25

Crossfit Standard 60 min
WoD
2 varv av:
AMRAP 7 min
3 BMU/C2B/Pull Ups/T2B/Strikta Pull ups +/-band
6 Hantel Snatch @ 22,5 kg
9 cal Rodd
4 BMU/C2B/Pull Ups/T2B
8 Hantel Snatch @ 22,5 kg
12 cal Rodd
5 BMU/C2B/Pull Ups/T2B
10 Hantel Snatch @ 22,5 kg
15 cal Rodd

VILA 1 min/AMRAP.

DAGENS CORE
4 set
15 Alt Bird Dogs
10 Nordic Reverse Curls


Fredag 2022-08-26

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
EMOM x 7 min
1 Clean + 1 Front squat @ AHAFA

VILA 1 min.

EMOM x 5
2-4 STO @ AHAFA

WoD
AMRAP 9 min
3 Power clean @ 80/55 kg
5 HSPU

DAGENS CORE
Samla
4 min Armbågsplankan


Lördag 2022-08-27

Crossfit Par-WOD 60 min
Par WoD
50 C2B/Pull Ups
75 Push ups
100 Wall Balls @ 14/9 kg
75 Burpees
50 T2B/T2Rings

Cash Out:
1200 m Löpning. (Tillsammans)

DAGENS CORE
60 Partner Leg throws/per person


Crossfit Standard 60 min
Långlördag

5 varv på tid:
400m löpning /500m rodd
30 Medball clean
30 Boxhopp, 60/50cm
30 KB-svingar, 24/16kg
30 Situps


Söndag 2022-08-28

Crossfit Standard 60 min
Långlördag

5 varv på tid:
400m löpning /500m rodd
30 Medball clean
30 Boxhopp, 60/50cm
30 KB-svingar, 24/16kg
30 Situps


Crossfit Par-WOD 60 min
Par WoD
50 C2B/Pull Ups
75 Push ups
100 Wall Balls @ 14/9 kg
75 Burpees
50 T2B/T2Rings

Cash Out:
1200 m Löpning. (Tillsammans)

DAGENS CORE
60 Partner Leg throws/per person
Vecka 33 2022

Måndag 2022-08-15

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
FT
50 C2B/Pull ups/T2B/T2Rings
(20s på/40s av) x 10

WoD
3 varv av:
20 - 15 - 10 - 5
Wall Balls @ 9/6 kg
10 Burpees
30 DU

VILA 1 min/varv.

DAGENS CORE
8 varv av:
10 Fällkninvar
Vila 10s.


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. EMOM x 12
1. 2 clean
2. 2 mid hang clean
3. 2-pos clean (floor, mid)

B. E2M x 6
Jerk complex
2 Push jerk + 2 power jerk + 2 split jerk


Tisdag 2022-08-16

Crossfit Standard 60 min
WoD
0:00 - 25:00
Bygg till tung:
1 STO
1 Back/Front Squat
1 Power Clean

25:00 - 36:00
FT
2000/1750 m Rodd
Resterande tid:
Snatch @ 20/15 kg

DAGENS CORE
4 set
20s Dead hang
40s Dead bug Hold


Onsdag 2022-08-17

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
3 set
3-5 Stritkta Pull Ups
6-9 Hantel Rodd
3-5 Hantel RDL
6-9 Bicep Curls

WoD
50 varv av:
1 Push up
1 Burpee
1 Box jump over @ 60/50 cm

DAGENS CORE
4-6 set
20/20s Sid plankan
20s Reverse Table Top Hold


Torsdag 2022-08-18

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
EMOM x 5 min
1 Hang Clean + 1 Front Squat @ AHAFA

VILA 1 min.

EMOM x 6 min
1.1 Clean @ AHAFA

WoD
FT
10 - 1
HSPU/Push Press @ 50/35 kg
Längder Shuttle Runs
7 T2B/T2Rings

DAGENS CORE
4 set
1/1 min Couch Stretch
30s Nordic Reverse Curl Hold


Fredag 2022-08-19

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
4 set
20s Handstand Hold mot vägg
3/3 Turkish Get Ups @ AHAP
20s Hollow Hold

WoD
AMRAP 13 min
4 Strikta Pull Ups/C2B/Pull ups
8 Butterfly Sit Ups
12 Hantel Snatch @ 22,5/15 kg
16 Air Squats

DAGENS CORE
Samla 4 min
Plankan


Lördag 2022-08-20

OPEN GYM BOKAD
Boxarna abonnerade hela lördag och hela söndag pga SM i Funktionell fitness
Ordinarie pass utgår och det går ej att träna i boxarna


Söndag 2022-08-21

OPEN GYM BOKAD
Boxarna abonnerade hela lördag och hela söndag pga SM i Funktionell fitness
Ordinarie pass utgår och det går ej att träna i boxarna
Vecka 32 2022

Måndag 2022-08-08

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
6 set (20s på/10s av)
Handstand Hold +/- mot vägg/OH-Hold

VILA 1 min .

EMOM x 6
3-5 Def. HSPU/HSPU/SHSPU +/- pik/STO

WoD
AMRAP 15 min
32 -24 - 16
Air Squats
16 -12 - 8
Push ups
8 - 6 - 4
Strikta C2B/Pull ups

DAGENS CORE
6 set
20/20s Star Plank


Tisdag 2022-08-09

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
Front squat från Marken (15 min)
3-3-3-3-3

WoD
5 varv av:
3 GTO @ 60/45 kg
6 Clean
12/10 cal Rodd

DAGENS CORE & MOBILITY
4 set
30s Deadbug Hold
10 Nordic Reverse Curls


Onsdag 2022-08-10

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
3 set
8-12 Hantel RDL @ AHAP
8-12 Strikta K2C
6/6 SL Deadlift @ AHAFA

Vila 2 min set.

WoD
AMRAP 16 min
200 m Löpning
3 BMU/5 C2B/PU/T2B
6 Box hopp @ 60/50 cm
12 Kb-svingar @ 24/16 kg
36 DU

DAGENS CORE
4 set
10 Hollow Rocks
5 Hollow Rolls
10 Arch Rocks


Torsdag 2022-08-11

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
EMOM x 10
1-3 Push jerk med 3s paus i power position (Mottag) @ AHAFA

NOTERING
Kan göras BTN (Snatch).

5 varv av:
AMRAP 3 min
250/200 m Rodd
Resterande tid:
1: Burpees
2: Hantel Snatch
3: Burpee over Hantel
4: Hantel C & J
5: Alt Devils Press

VILA 1:30 min. /AMRAP

DAGENS CORE & MOBILITY
3 set
1/1 min Couch Stretch
30s Table Top Hold


Fredag 2022-08-12

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
E2M x 5
1-3 Repklättring

Par WoD
AMRAP 20 min (Dela Anyhow)
10 Box Jump Over @ 75/60 cm
20 Ring Dips/Ring Push ups
3000 m Echo Bike
20 T2Rings
10 D-ball over shoulder @ 60/40 kg

DAGENS CORE
50 Partner Leg throws/per person
15-20s Synkad Dead Hang


Lördag 2022-08-13

Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2 (1 work 1 rest)
Min 0-6 find 1 rm C&J
Min 6-25
60 marklyft 60/40kg
30 burpees
60 frontsquat
30 burpees
60 Push press
30 burpees

remaning time AMRAP C&J


Crossfit Standard 60 min
STYRKA
3 set
4 Clean Marklyft (5s ner, 1s upp) @ AHAFA

WoD
3 Varv av:
15 Clean
5 Burpee over bar
10 Clean
5 Burpee over bar
5. Clean
5 Burpee over bar

VILA 1 min/varv.

VARV
1: 70/55 kg
2: 65/ 50 kg
3: 60/45 kg

DAGENS CORE
Samla 3 min
Plankan/Armbågsplankan


Söndag 2022-08-14

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
3 set
4 Clean Marklyft (5s ner, 1s upp) @ AHAFA

WoD
3 Varv av:
15 Clean
5 Burpee over bar
10 Clean
5 Burpee over bar
5. Clean
5 Burpee over bar

VILA 1 min/varv.

VARV
1: 70/55 kg
2: 65/ 50 kg
3: 60/45 kg

DAGENS CORE
Samla 3 min
Plankan/Armbågsplankan


Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2 (1 work 1 rest)
Min 0-6 find 1 rm C&J
Min 6-25
60 marklyft 60/40kg
30 burpees
60 frontsquat
30 burpees
60 Push press
30 burpees

remaning time AMRAP C&J
Vecka 31 2022

Måndag 2022-08-01

Crossfit Standard 60 min
WoD
4 varv av:
600/500 m Rodd
30 Hantel GTO @ 22,5/15 kg
400 m Löpning
15 T2B/T2Rings

DAGENS CORE
4 set
30s Deadbug Hold
15-20s Dead Hang


Tisdag 2022-08-02

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
Hitta dagens tyngsta: (Inom 15 min)
2 Hang Clean + 1 STO @ AHAP

Par WoD
FT (En jobbar, En vilar)
100 Power Clean @ 60/45 kg
100 HSPU

NOTERING
Ni får pendla mellan övningarna som ni vill. Ni behöver INTE göra 100 Power clean för att börja med HSPU.

DAGENS CORE
Samla
120 Partner Plank Claps


Onsdag 2022-08-03

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
6 set
1-3 Neg. MU/ C2B/PU
3-6 Kippade C2B/PU

EMOM x 20 min (45s på/15s av)
1: AMRAP DU/SU/Jumping Jacks
2: AMRAP T2B/T2Rings
3: VILA
4: AMCAP Rodd
5: AMRAP Burpee Boxjump overs @ 60/50 cm

DAGENS CORE
4 set
15 Arch Rocks
20 Russian Twists


Torsdag 2022-08-04

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
5 set
5 Bandade Marklyft @ AHAFA
3 Höga Boxhopp

WoD
FT
150 Wall Balls @ 9/6 kg

DAGENS MOBILITY
3.set
1/1 min Couch Stretch
15 Nordic Reverse Curls
30/30s Pigeon Stretch


Fredag 2022-08-05

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
3 set
8-12 Hantel Bänk Press
8-12 Hantel Rodd
8-12 Diamond Push ups
8-12 Biceps Curl

WoD
3 varv av:
AMRAP 6 min
500/425 m Rodd
10 Hang Power clean @ 60/45 kg
10 C2B/Pull Ups

VILA 1 min/AMRAP.

DAGENS CORE
Samla
100 Hollow Roks


Lördag 2022-08-06

Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2 Amrap 40min Row
Every 2nd min
8 wallball
8 deadlift 40/30
8 power cleans
8 STOH

1 work 1 rest


Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
EMOM x 10 min
3-5 OHS från marken

WoD
EMOM x 10
0 Thruster @ 20/15 kg + 1 Burpees *

NOTERING
Addera 2 Thruster/min.
Addera 1 Burpee/min.

Om du inte hinner med antalet fortsätt med det senaste repantalet du klarade av resterande av tiden.

DAGENS CORE & MOBILITY
3 set
30s Dead Hang
30s Down ward dog stretch


Söndag 2022-08-07

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
EMOM x 10 min
3-5 OHS från marken

WoD
EMOM x 10
0 Thruster @ 20/15 kg + 1 Burpees *

NOTERING
Addera 2 Thruster/min.
Addera 1 Burpee/min.

Om du inte hinner med antalet fortsätt med det senaste repantalet du klarade av resterande av tiden.

DAGENS CORE & MOBILITY
3 set
30s Dead Hang
30s Down ward dog stretch


Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2 Amrap 40min Row
Every 2nd min
8 wallball
8 deadlift 40/30
8 power cleans
8 STOH

1 work 1 rest

Vecka 30 2022

Måndag 2022-07-25

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
5 - 4 - 3 - 2 - 1
Power Clean @ AHAP *

* Försök köra TnG upp till dagens tyngsta 1:a.

WoD
AMRAP 10. min
1-2-3-4- etc
Power Clean @ 70/50 kg
5 Burpees

DAGENS CORE
4 set
30s Deadbug Hold
8-12 Dragon T2B


Tisdag 2022-07-26

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
5 set
1-3 Neg. MU/C2B/Pull ups @ ASAP
8-12 Hantel Rodd @ AHAP

WoD
FT
15 - 14 - 13 - 12 - 11
T2B/T2Rings
20 Wall Balls @ 9/6 kg

DAGENS CORE
6 set
20s Hollow Hold
20s Hollow Flutterkicks


Onsdag 2022-07-27

Crossfit Standard 60 min
WoD
AMRAP 18 min
400 m Löpning
24 Kb-svingar @ 24/16 kg
12 Pull Ups
6 Box Jump over @ 60/50 cm

ASSISTANS
3-4 set
20/20s Star Plank
5/5 Single leg Glute Bridge
30s Jägarvila


Torsdag 2022-07-28

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
EMOM x 12
Udda: 30s Handstand Hold
Jämna: 2-4 BTN Push Jerk (Snatch Grepp)/ Push Jerk @ AHAFA

WoD
5 varv av:
AMRAP 3 min
5 Burpees
10 Hantel Snatch @ 22,5 kg

VILA 1 min/AMRAP.

DAGENS CORE
Samla 4 min
Armbågsplankan


Fredag 2022-07-29

Crossfit Standard 60 min
Par WoD (Dela Anyhow)
AMRAP 20 min
30 cal Echo Bike
40 C2B/Pull ups
50 Push ups
60 Butterfly Sit-ups
70 Air squats

DAGENS CORE
4 set
30/30s SA KB Front rack Carry @ AHAP


Lördag 2022-07-30

Crossfit Par-WOD 60 min
Teamwod AMRAP 30min (1 work 1 rest)
2000m rodd
100 KB-svingar, 24/16kg
100 Push ups
100 Situps
100 Thrusters, 30/20kg


Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
Bygg till tung:
1:a Squat Clean Thruster

WoD
AMRAP 14 min
12 cal Rodd
9 Marklyft
6 Hang Power Clean
3 Front Squats
@ 60/45 kg

DAGENS CORE
3 set
30s Sidplankan
30 Shoulders
30s Sidplankan


Söndag 2022-07-31

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
Bygg till tung:
1:a Squat Clean Thruster

WoD
AMRAP 14 min
12 cal Rodd
9 Marklyft
6 Hang Power Clean
3 Front Squats
@ 60/45 kg

DAGENS CORE
3 set
30s Sidplankan
30 Shoulders
30s Sidplankan


Crossfit Par-WOD 60 min
Teamwod AMRAP 30min (1 work 1 rest)
2000m rodd
100 KB-svingar, 24/16kg
100 Push ups
100 Situps
100 Thrusters, 30/20kg
Vecka 29 2022

Måndag 2022-07-18

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
EMOM x 5
6-8 Hantel Squat Clean @ AHAP/hand

VILA 1 min.

EMOM x 5
Hantel STO @ AHAP/hand

VILA 1 min.

EMOM x 5
Hantel Clean & Jerk @ AHAP/hand

WoD
FT
21 - 18 - 15 - 12 - 9 - 6
cal Rodd
10 HSPU

DAGENS CORE
3 set
20s Deadbug H


Tisdag 2022-07-19

Crossfit Standard 60 min
Par WoD
AMRAP 22 min (1 varv var) *
3 BMU/6 C2B/Pull ups/T2B
9 Push ups
12 Reverse Lunges

* NOTERING
Vilande person samlar cal på Echo Bike under tiden.

DAGENS CORE
Tabata
Shoulder Taps


Onsdag 2022-07-20

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
3 set
5/5 KB Wind Mills
10-12 Alt Hantel Strikt Press
10-12 Rodd med skivstång
@ AHAP

WoD
4 varv av:
400 m Löpning
15 T2B/T2Rings
10 Alt SA Devils Press @ 22,5/15 kg
5 Marklyft @ 110/80kg

DAGENS CORE
4 set
1/1 min Couch Stretch
6/6 Single leg Deadlift (utan vikt)
12 Alt Bird Dogs


Torsdag 2022-07-21

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
6 set
2 Front squats + 1 STO
(Frän Rack)

WoD
3 varv av:
15 Hang Power clean @ 60/45 kg
20 Wall Balls @ 14/9 kg
25 Butterfly Sit Ups

Bygg til tung:
1:a Clean

DAGENS CORE
8 set
20s Sidplankan (H)
Vila 10s
20s Sidplankan (V)


Fredag 2022-07-22

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
E90s x 3
8-12 Hollow Rocks + 3-5 Strikta Pull up

E90s x 3
8-12 Push up + 4-8 C2B/Pull Ups

WoD
FT
50 cal Rodd
50 Kb-svingar @ 24/16 kg
50 Burpees
50 Hantel GTO @ 22,5/15 kg

DAGENS CORE
Samla
80 Hollow Rocks
40 Arch Rocks


Lördag 2022-07-23

Crossfit Par-WOD 60 min
Team WoD
3 varv på tid:
90/70 cal rodd
70 Wallballs, 9/6kg
50 Power clean, 40/30kg
30 Burpee box jump over
Time cap: 45 min


Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
Bygg till tung:
1:a Hang Power Snatch

WoD
FT
21 - 15 - 9
Power snatch/GTO @ 60/45 kg
BJO @ 60/50 cm

VILA 1 min.

6 - 9 - 12
Power snatch/GTO @ 60/45 kg
BJO @ 60/50 cm


Söndag 2022-07-24

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
Bygg till tung:
1:a Hang Power Snatch

WoD
FT
21 - 15 - 9
Power snatch/GTO @ 60/45 kg
BJO @ 60/50 cm

VILA 1 min.

6 - 9 - 12
Power snatch/GTO @ 60/45 kg
BJO @ 60/50 cm


Crossfit Par-WOD 60 min
Team WoD
3 varv på tid:
90/70 cal rodd
70 Wallballs, 9/6kg
50 Power clean, 40/30kg
30 Burpee box jump over
Time cap: 45 min
Vecka 28 2022

Måndag 2022-07-11

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
EMOM x 9 min
3 Push Press

WoD
FT
15 - 12 - 9 - 6
Marklyft @ 80/55 kg
Box Hopp @ 60/50 cm

In till

12 - 9 - 6 - 3
Power Clean @ 60/45 kg
HR Burpee over bar

CORE
4 set
30s Kneeling Around the world
30s Deadbug Benlyft


Tisdag 2022-07-12

Crossfit Standard 60 min
Par WoD
FT
Buy in:
1500 m/1250 m Rodd

10 varv av: (Dela Anyhow)
30 Air squats
25 Snatch @ 20/15 kg
15 T2RIngs
10 m Handstand Walk/5 Wall Walks

Cash Out:
1500 m/1250 m Rodd


Onsdag 2022-07-13

Crossfit Standard 60 min
WoD
00:00 -08:00
FT
1200 m Löpning

08:00 - 12:00
AMRAP
Burpee 2 Target

ASSISTANS ÖVNINGAR
3 set
6/6 Hantel RDL
6/6 Cossack Squats
6/6 Split Squats
@ Valfri vikt

Vila 2 min/set.

CORE
6 set
30s Deadbug Hold
15s Vila.


Torsdag 2022-07-14

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
5 - 5 - 3 - 3 - 1 - 1
Sumo Deadlift

WoD
3 ronder av:
AMRAP 5 min
5 SHSPU/HSPU/
10 Pull Ups
20 Kb-svingar @ 24/16 kg
30 Air Squats

1 min vila/rond.

CORE & MOBILITY
Tabata
Hollow Rocks

3 set
1/1 min Couch Stretch


Fredag 2022-07-15

Crossfit Standard 60 min
UTHÅLLIGHET
E2:30min x 5
250/200 m Rodd @ AFAP
30-50 DU (max 45s jobb)

Vila återstående tid.

WoD
FT
42 - 36 - 30 - 24 - 18 - 12
Wall Balls @ 9/6 kg
6 Längder Shuttle Runs

CORE
20/20s Sidplanks lyft
20 Handstand Hold mot vägg


Lördag 2022-07-16

Crossfit Par-WOD 60 min
WoD
”Team Eva”
5 varv på tid:
800m löpning (tillsammans)
30 KB-svingar, 32/24kg
30 Pull ups/Ringrodd
Time cap: 40 min


Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
4 set
4-6 Kippade Ring Dips/3-5 Strikta Ring Dips/3-5 Ring Push Ups

WoD
3 varv av:
20 T2B
30 Hantel Snatch @ 22,5/15 kg
20 Burpees

VILA 1 min/varv.

CORE
Samla
25 Hollow Komplex

Hollow komplex
2 Hollow Rocks + 2 Fällknivar )


Söndag 2022-07-17

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
4 set
4-6 Kippade Ring Dips/3-5 Strikta Ring Dips/3-5 Ring Push Ups

WoD
3 varv av:
20 T2B
30 Hantel Snatch @ 22,5/15 kg
20 Burpees

VILA 1 min/varv.

CORE
Samla
25 Hollow Komplex

Hollow komplex
2 Hollow Rocks + 2 Fällknivar )


Crossfit Par-WOD 60 min
WoD
”Team Eva”
5 varv på tid:
800m löpning (tillsammans)
30 KB-svingar, 32/24kg
30 Pull ups/Ringrodd
Time cap: 40 min
Vecka 27 2022

Måndag 2022-07-04

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
4 set
4/4 Wall Assisted Single leg Deadlift
5/5 Elevated Single leg Squats
6/6 Split Squats
@ Valfri vikt

WoD
3 varv av:
400 m Löpning
20 Thruster @ 20/15 kg

VILA 2 min.

3 varv av:
400 m Löpning
24 Wall Balls @ 9/6 kg

DAGENS CORE
Samla
50 Dead Bug In/Outs


Tisdag 2022-07-05

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
FT
30 Pull ups

TC: 6 min.

ASSISTANS ÖVNINGAR
4 set
15-20s Top of Pull up hold
8-12 Hantel Rodd i höftfällning @ AHAP
20s Hollow Hold

WoD
EMOM (45s på/15 av) x 12
1: Renegade Row @ 22,5/15 kg /hand
2: Box jump overs @ 60/50 cm
3: Hang Power clean @ 60/45 kg
4: Burpee over bar

DAGENS CORE
5 set
15 Hollow Rocks
15 Hollow Flutter Kicks


Onsdag 2022-07-06

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
6 set
1 BTN Push Jerk (Snatch Grip) + 3 OHS/OH-Reverse Lunges

WoD
FT
15 - 12 - 9 - 6 - 3
T2B
Snatch/GTO @ 60/45 kg

DAGENS CORE
6 set (20s på/10s av)
Sid plankan
Plankan
Sid plankan


Torsdag 2022-07-07

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
EMOM x 10 min
1: 30s HSPU
2. 30s Push ups

WoD
5 varv av:
500 m Rodd
15 Kb-svingar @ 24/16 kg
3 Wall Walks

DAGENS CORE
Samla
90s D-ball Carry Hold @ Valfri vikt


Fredag 2022-07-08

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
Bygg till dagens tyngsta clean:
E30s x 10
1 Clean

WoD
FT
30 Devils Press @ 22,5/15 kg *

* EMOM
12 Air Squats

DAGENS CORE
5 set
30s Reverse Plank
20s Down ward dog (Hold)


Lördag 2022-07-09

Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2
80 wallball / dip hold
80 ttb / wall sit
80 stoh / plank
80 DU / L-sit
80 deadlifts / HS hold


Crossfit Standard 60 min
STYRKA
5 set
6-8 Strikta Pull ups
4 Bänk Press @ AHAFA

WoD
AMRAP 8 min
10 Hantel Snatch @ 22,5/15 kg
30 DU

Direkt in till

AMRAP 2 min
Burpees 2 Plate over

DAGENS CORE
3 set
20 Butterfly Situps
20 Fällknivar


Söndag 2022-07-10

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
5 set
6-8 Strikta Pull ups
4 Bänk Press @ AHAFA

WoD
AMRAP 8 min
10 Hantel Snatch @ 22,5/15 kg
30 DU

Direkt in till

AMRAP 2 min
Burpees 2 Plate over

DAGENS CORE
3 set
20 Butterfly Situps
20 Fällknivar


Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2
80 wallball / dip hold
80 ttb / wall sit
80 stoh / plank
80 DU / L-sit
80 deadlifts / HS hold
Vecka 26 2022

Måndag 2022-06-27

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
6 set
1 Hang Squat Clean + 1 Front Squat
Drop
1 Squat clean

WoD
FT
20 - 15 - 10 - 5
HSPU/Push press @ 50/35 kg
15/12 cal Rodd

DAGENS CORE
4 set
20/20s Suit Case Carry
20/20s Sidplankan


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. EMOM x 8
3-pos snatch
Direkt in i 10min bygg tung
singel hang snatch

VILA 2min

B. E90s x 6
6 Snatch pull


Tisdag 2022-06-28

Crossfit Standard 60 min
UTHÅLLIGHET
EMOM x 10
1: 50s Echo Bike
2: 30-50 DU

WoD
EMOM x 5 min
1: 2 Burpee + Max Hantel Snatch
2: 4 Burpees + Max Hantel Snatch
3: 6 Burpees + Max Hantel Snatch
4 : 8 Burpees + Max Hantel Snatch
5 : 10 Burpees + Max Hantel Snatch

VILA 1 min.

EMOM x 5 min
1: 4 Hantel Snatch + Max Burpees
2: 6 Hantel Snatch + Max Burpees
3: 8 Hantel Snatch + Max Burpees
4 : 10 Hantel Snatch + Max Burpees
5 : 12 Hantel Snatch + Max Burpees

DAGENS CORE
4 set
30s Armbågs Plankan
30s Bird Dogs


Onsdag 2022-06-29

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
E90s x 8
Handstand Hold/Walk/Tripod Hold/Wall Walks (max 60s jobb)

WoD
AMRAP 20 mn
12 Hantel Box Step overs @ 60/50 cm & 22,5/15 kg/hand
8 T2B/T2rings
6 Hantel Hang to Overhead @ 22,5/15 kg/hand
200 m Löpning

DAGENS CORE
5 set
20s Dead Bug In/Outs
10s Vila.


Torsdag 2022-06-30

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
4 set
8-12 Hantel RDL
4/4 Viktade Cossacks Squats
8-12 Narrow Goblet Squats
12-16 Viktade Russian Twists

WoD
FT
40 Gorilla Burpees

E2M tills du är färdig (startar min 2)
12 Kb-svingar @ 24/16 kg

Gorilla Burpee = 1 Burpee + 1/1 Reverse Lunge + 1 Air Squat

DAGENS CORE
6 set
20s Jefferson Curl Hold
15s Supinerat Häng i räcket
8/8 Single leg Bäckenlyft


Fredag 2022-07-01

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK TEKNIK
E45s x 8
4-8 Butterfly /Kippade /Strikta Pull ups

WoD
4 varv av:
AMRAP 4 mn
9 Wall Balls @ 14/9 kg
6 T2B/T2Rings
3 Power clean @ 70/50 kg

VILA 1 min/AMRAP.

DAGENS CORE
6 set
12 Hollow Rocks
6/6 Sid Plankslyft


Lördag 2022-07-02

Crossfit Par-WOD 60 min
WoD

5 varv på tid:
22 KB-svingar - synkade, 32/24kg
22 Boxhopp - alternerande, 60/50cm
400m löpning - tillsammans
22 Burpees - dela som ni vill
22 Wallballs - synkade, 9/6kg
Time cap: 40 min


Crossfit Standard 60 min
STYRKA
3 - 3 - 2 - 2 - 1 - 1
Back Squats

WoD
FT
12- 10 - 8 - 6 - 4
Power Snatch @ 60/45 kg
Burpee over bar
Front Squats @ 60/45 kg

DAGENS CORE
12 set
20s Armbågsplankan
10s VIla.


Söndag 2022-07-03

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
3 - 3 - 2 - 2 - 1 - 1
Back Squats

WoD
FT
12- 10 - 8 - 6 - 4
Power Snatch @ 60/45 kg
Burpee over bar
Front Squats @ 60/45 kg

DAGENS CORE
12 set
20s Armbågsplankan
10s VIla.


Crossfit Par-WOD 60 min
WoD

5 varv på tid:
22 KB-svingar - synkade, 32/24kg
22 Boxhopp - alternerande, 60/50cm
400m löpning - tillsammans
22 Burpees - dela som ni vill
22 Wallballs - synkade, 9/6kg
Time cap: 40 min
Vecka 25 2022

Måndag 2022-06-20

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
E90s x 10
1: 6-8 Front Squats
2: 12 Alt Hantel Strikt press

WoD
FT
21 -15 - 9 - 15 - 21
Marklyft @ 100/70 kg
Push ups

DAGENS CORE
3 set
1/1 min Couch Strech
8/8 Single Leg Glute Bridge


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. EMOM x 8
3-pos clean
Direkt in i 10min bygg tung
singel hang clean

VILA 3min

B. E2M x 6
6 clean deficit deadlift


Tisdag 2022-06-21

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK TEKNIK
E75s x 8
4-6 Butterfly /Kippade /Strikta Pull ups

WoD
5 varv av:
400 m Löpning
20 Wall Balls @ 9/6
10 Kb-Svingar @ 32/24 kg

DAGENS CORE
Samla
100 Hollow Rocks


Onsdag 2022-06-22

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
3 - 3 - 2 - 2 - 1 - 1
Hang Squat Clean

WoD
10-1
Power Clean @ 60/45 kg
Burpee over bar

DAGENS CORE
4 set
30s Dead Bug Hold
30s V-ups


Torsdag 2022-06-23

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK TEKNIK
6 set
3-5 Def. HSPU/HSPU/SHSPU/ SHSPU i Pik

WoD
4 varv av:
1 min Thursters @ 30/25 kg
1 min T2RIngs
1 min Air squats.
1 min HSPU

DAGENS CORE
3 set
10/10 Side Plank Rotations
5/5 Hantel Wind Mills


Fredag 2022-06-24

Crossfit Standard 60 min
UTHÅLLIGHET
EMOM x 10
1: 50s Echo Bike
2: 30-50 DU

WoD
FT
27 - 21 - 15 - 9
Hantel Snatch @ 22,5/15 kg
Cal Rodd

DAGENS CORE
4 set
30s Armbågs Plankan
30s Bird Dogs


Lördag 2022-06-25

Crossfit Par-WOD 60 min
Par WoD
1600 m Löpning
90 Box jump overs @ 60/50 cm
80 Kb-Svingar @ 24/16 kg
70 Burpees
60 Wall balls @ 9/6 kg
50 T2B/T2Rings
40 Overhead Utfallsteg med vitkskiva @ 20/15 kg
30 Pull ups
1600 m Löpning


Crossfit Standard 60 min
Styrka
5x
3 Push press + 3 Push jerk

WoD
5x
20 Cal rodd
15 Box jump over, 60/50cm
10 Shoulder to overhead, 60/40kg (vikt du kan köra unbroken)
Vila 1 min mellan set


Söndag 2022-06-26

Crossfit Standard 60 min
Styrka
5x
3 Push press + 3 Push jerk

WoD
5x
20 Cal rodd
15 Box jump over, 60/50cm
10 Shoulder to overhead, 60/40kg (vikt du kan köra unbroken)
Vila 1 min mellan set


Crossfit Par-WOD 60 min
Par WoD
1600 m Löpning
90 Box jump overs @ 60/50 cm
80 Kb-Svingar @ 24/16 kg
70 Burpees
60 Wall balls @ 9/6 kg
50 T2B/T2Rings
40 Overhead Utfallsteg med vitkskiva @ 20/15 kg
30 Pull ups
1600 m Löpning
Vecka 24 2022

Måndag 2022-06-13

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK TEKNIK
8 set
4-6 Butterfly/Kippade/Strikta Pull ups

WoD
5 RFT
8 Burpees
10 cal Rodd
12 T2B/T2Rings/Butterfly Sit ups
14 KB-svingar @ 24/16 kg

DAGENS CORE
4 set
6/6 Single leg Deadlift (utan vikt)
12 Alt Bird Dogs


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. EMOM x 14
1-6: 2-3 snatch
7-8: Vila
9-14: 2-3 Clean

B. Bygg complex inom 14min
Välj av följande:
1. S+HS+rev. snatch+SB+OHS
2. C+HC+rev. clean+PJ+J


Tisdag 2022-06-14

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
E90s x 10
1: 6-8 Back Squats
2: 20-30s Handstand Hold

WoD
AMRAP 12 min
1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - etc....
GTO @ 60/45 kg
10 Wall Balls @ 9/6 kg

DAGENS CORE
5 set
30s Deadbug Hold
10 Fällknivar


Onsdag 2022-06-15

Crossfit Standard 60 min
WoD
E6M x 4
400 m Löpning
15 Burpees over Rodd/Linje
500/425 m Rodd

ASSISTANS ÖVNINGAR
4 set
15 Dead Bug In/Outs
10 Hamstrings Curls med roddsäte
20/20s Copenhagen Hold

DAGENS CORE
4-6 set
4/4 KB Wind Mills


Torsdag 2022-06-16

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
Inom 12 min
Bygg till tung:
2 Hang Power clean + 2 Front squats

WoD
EMOM x 15
1: 45s Squat clean @ 60/45 kg
2: 45s DU
3: 45s STO @ 60/45 kg

DAGENS CORE
3 set
1/1 min Couch Stretch
10/10 Side Plank Rotations


Fredag 2022-06-17

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
EMOM x 10 min
3 Strikta C2B/Pull ups
6 Push ups
9 Air Squats

Skala ner antal så att du max jobbar i 45s.

WoD
FT
60 Hantel Snatch @ 22,5/15 kg
30 T2B
15 BBJO @ 75/60 cm

DAGENS CORE
4 set
10 Hollow Flutter Kicks
10 Hollow rocks
10 Hollow Russian Twists


Lördag 2022-06-18

Crossfit Par-WOD 60 min
Finalen WE games 2

"For time:
9 Repklättringar
30 Hang Cluster, 50/35 kg
30 synk lat Burpee over bar
9 D-ball over shoulder, 60/40 kg
30 Pullups

6 Repklättringar
20 Hang Cluster, 50/35 kg
20 synk lat Burpee over bar
6 D-ball over shoulder
20 CTB Pullups

3 Repklättringar
10 Hang Cluster, 50/35 kg
10 synk lat Burpee over bar
3 D-ball over shoulder
10 Bar Muscle ups

Time Cap: 30 min


Crossfit Standard 60 min
STYRKA
5 set
8-12 Sittande Hantel Strikt Press
3/3 Bulgarian Split Squats med Tempo

TEMPO
3X11

WoD
5 RFT
30 Wall Balls @ 9/6 kg
150 m Löpning (Runt Parkeringen)

DAGENS CORE
4 set
5/5 Hantel Turkisk Sit Ups @ Valfri vikt
20/20 m KB Suit Case Carry @ Valfri vikt


Söndag 2022-06-19

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
5 set
8-12 Sittande Hantel Strikt Press
3/3 Bulgarian Split Squats med Tempo

TEMPO
3X11

WoD
5 RFT
30 Wall Balls @ 9/6 kg
150 m Löpning (Runt Parkeringen)

DAGENS CORE
4 set
5/5 Hantel Turkisk Sit Ups @ Valfri vikt
20/20 m KB Suit Case Carry @ Valfri vikt


Crossfit Par-WOD 60 min
Finalen WE games 2

"For time:
9 Repklättringar
30 Hang Cluster, 50/35 kg
30 synk lat Burpee over bar
9 D-ball over shoulder, 60/40 kg
30 Pullups

6 Repklättringar
20 Hang Cluster, 50/35 kg
20 synk lat Burpee over bar
6 D-ball over shoulder
20 CTB Pullups

3 Repklättringar
10 Hang Cluster, 50/35 kg
10 synk lat Burpee over bar
3 D-ball over shoulder
10 Bar Muscle ups

Time Cap: 30 min
Vecka 23 2022

Måndag 2022-06-06

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
E3M x 5
5 Deadlift
10 Hantel RDL

WoD
FT
75 T2B

EMOM x tills du är färdig
12 Hantel Snatch @ 22,5/15 kg


Tisdag 2022-06-07

Crossfit Standard 60 min
WoD
FT
1200 m Löpning (1750/1500 m Rodd)

10 varv av:
5 GTO @ 60/45 kg
6 Burpees
400 m Löpning (600/500 m Rodd)

TC: 40 min


Onsdag 2022-06-08

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
EMOM x 10
5 HSPU

WoD
E3M x 5
20/15 cal Rodd
12 Pull ups/T2B
Resterande tid:
Devils Press @ 22,5/15 kg/hand


Torsdag 2022-06-09

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
6-6-5-5-4-4
TnG Hang Power clean

Öka vikten för varje genomfört set.

WoD
AMRAP 12 min
4 Burpee over bar
8 Hang Power clean @ 60/40 kg
4 Burpee over bar
16 Wall Balls @ 9/6 kg


Fredag 2022-06-10

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
4 set
5 Strikt press
10 Floor Press

WoD
8 varv av:
3 Wall Walks
9 KB-svingar @ 24/16 kg
15/12 cal Rodd


Lördag 2022-06-11

Crossfit Par-WOD 60 min
TEAM OF 2

9 min (1 round I go U go)
6 clean and jerk 60/40kg
4 Bar facing burpees

3 min rest

9 min
7 box jumps
7 Wallballs

3 min rest

9 min
12 DB snatch
6 Fr DB box step up


Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
5 - 5 - 4 - 4 - 3
Thruster

WoD
3 varv av:
400 m Löpning
30 Air Squats
20 Hantel Snatch @ 22,5/15 kg
10 C2B/Pull Ups/T2Rings


Söndag 2022-06-12

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
5 - 5 - 4 - 4 - 3
Thruster

WoD
3 varv av:
400 m Löpning
30 Air Squats
20 Hantel Snatch @ 22,5/15 kg
10 C2B/Pull Ups/T2Rings


Crossfit Par-WOD 60 min
TEAM OF 2

9 min (1 round I go U go)
6 clean and jerk 60/40kg
4 Bar facing burpees

3 min rest

9 min
7 box jumps
7 Wallballs

3 min rest

9 min
12 DB snatch
6 Fr DB box step up
Vecka 22 2022

Måndag 2022-05-30

Crossfit Standard 60 min
"Murph"
1600m run
100 pullup
200 push up
300 air squat
1600m run

(skala efter förmåga (ex 5 varv 20, 40, 60 reps) eller kör i lag om 2?)

TC: 45 min


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. EMOM x 8
1. 1-2 power snatch
2. 1-2 snatch

B. Inom 12 min bygg:
3 rm snatch

C. E90s x5
2-4 back squat @70-80%


Tisdag 2022-05-31

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
4 set
5/5 Bulgarian Split Squats
10 Hantel RDL

WoD
FT
35-30-25-20 -15
Buttefly Sit ups
70 - 60 - 50 - 40 - 30
Double-unders

In till

FT
5 - 10 - 15 - 20 - 25
Wall Balls @ 9/6 kg
KB-svingar @ 24/16 kg


Onsdag 2022-06-01

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
EMOM x 8
30s Handstand Walk/Wall Walks/OH-Walk

WoD
2 RFT
600 m Rodd
40 Hantel Snatch @ 22,5/15 kg
30 C2B/Pull ups
400 m Rodd
20 Hantel Snatch 22,5/15 kg
15 C2B/Pull ups

VILA 1 min.


Torsdag 2022-06-02

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
AMRAP 9 min
3/3 KB Wind Mills
10-15 Hollow Rocks
3/3 Turkish Get Up

WoD
4 varv av:
1 min KB Front rack Carry @ 24/16 kg/hand
1 min Box Jump overs @ 60/50 cm
1 min KB Deadlift
1 min Utfallssteg


Fredag 2022-06-03

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
5 set
1 Front Squat + 3-5 Back Squat
@ AHAFA

WoD
FT
100 Power clean @ 60/45 kg

EMOM
5 Burpees

TC: 12 min


Lördag 2022-06-04

Crossfit Standard 60 min
EMOM x 30 min
1: 45s Shuttle Runs
2: 45s HR Push ups
3: 45s Echo bike
4: 45s Hantel Strikt Press
5: 45s Strikta Pull ups
6: 45s Kb-Svingar @ 24/16 kg


Crossfit Par-WOD 60 min
TeamWoD om 2
AMRAP 32 min
40 Marklyft @ 80/55 kg
40 HSPU
40 cal Rodd
40 K2E/T2B/T2Rings
40 Burpees
40 Hang To Overhead @ 22,5/15 kg/hand

Vänd tillbaka och gör Burpees när du gjort färdigt Hang To Overhead.


Söndag 2022-06-05

WE Games II

EVENT 1

TBD

EVENT 2

TBD

EVENT 3

TBD

EVENT 4

TBD

FINAL

TBD
Vecka 21 2022

Måndag 2022-05-23

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
OTM x 12 min
1 Muscle Snatch + 1 OHS + 1 Snatch Balance

WoD
5 varv av:
10 BMU/15 C2B/Pull ups/T2B/T2rings
20 Butterfly Sit ups
30 Hantel Snatch @ 22,5/15 kg
40 Air squats


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. EMOM x 8
1. Power clean & jerk
2. Clean & Jerk

B. Inom 12min bygg:
3 RM Jerk

C. E90s x5
3 front squat @70-80%


Tisdag 2022-05-24

Crossfit Standard 60 min
WoD
AMRAP 25 min
400 m Löpning
10 Push ups
10 Burpees
10 Ryska Kb-Svingar @ 24/16 kg
10 Box Hopp @ 60/50 cm


Onsdag 2022-05-25

Crossfit Standard 60 min
TYNGD LYFTNING
Bygg till dagens tunga:
1 Strikt Press + 3-5 Push Press

WoD
E3M x 5
600/500 m Rodd
Resterande tid:
1: Marklyft
2: Hang Power clean
3: Power Clean
4: Front squat
5: STO

Vikt @ 70/50 kg


Torsdag 2022-05-26

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
4 set
3-5 Strikta Pull ups
8-12 Ringrodd/Räckhäv
8-12 Biceps Curls

WoD
Buy in: 450 m löpning

125 DU
50 T2B/T2Rings
100 Wall Balls @ 9/6 kg
125 DU

Cash out: 450 m Löpning


Fredag 2022-05-27

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
Bygg till tung
1 RM Back Squat

WoD
5 varv av:
20 Hantel Floor Press
20 Box Step over @ 60/50 cm
20 HSPU/Hantel Push press

Hantelvikt @ 22,5/15 kg/hand


Lördag 2022-05-28

Crossfit Par-WOD 60 min
Par WoD (Dela Anyhow)
AMRAP 20 min
4 Rope climbs
6 Wall Walks
10 D-ball 2 Shoulder @ 60/40 kg
16 Devils Press @ 22,5/15 kg/hand
24 Hantel Utfallssteg
34 cal Echo Bike


Crossfit Standard 60 min
6x

1.
Inom 4 min
500/450m rodd
25 Ryska KB-svingar @ 32/24kg (obrutet)
AMRAP laterala burpees över rodd

2.
Inom 4 min
450m löpning
15 Hantel Push press, 2x22,5/15kg (obrutet)
AMRAP Devils press, 2x22,5kg/15kg

Varva 1 & 2 (3 av varje)
Vila 2 min mellan intervaller


Söndag 2022-05-29

Crossfit Standard 60 min
6x

1.
Inom 4 min
500/450m rodd
25 Ryska KB-svingar @ 32/24kg (obrutet)
AMRAP laterala burpees över rodd

2.
Inom 4 min
450m löpning
15 Hantel Push press, 2x22,5/15kg (obrutet)
AMRAP Devils press, 2x22,5kg/15kg

Varva 1 & 2 (3 av varje)
Vila 2 min mellan intervaller


Crossfit Par-WOD 60 min
Par WoD (Dela Anyhow)
AMRAP 20 min
4 Rope climbs
6 Wall Walks
10 D-ball 2 Shoulder @ 60/40 kg
16 Devils Press @ 22,5/15 kg/hand
24 Hantel Utfallssteg
34 cal Echo Bike
Vecka 20 2022

Måndag 2022-05-16

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
4 - 4 - 4 - 5 - 5
Front squats (3s Paus i botten)

WoD
FT
150 Wall Balls @ 9/6 kg*

* E2M (Börjar med detta)
Löpning 150m (till lilla parkeringen och tillbaka)


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. EMOM x 8
Power snatch + reverse power snatch

B. EMOM x 8
Snatch + hang snatch

C. E2Mx4
3 front squat 31X0


Tisdag 2022-05-17

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
OTM x 10 min
Udda: 20s Handstand Hold mot vägg
Jämna: 3-6 Power Snatch @ Valfri vikt

WoD
4 varv av:
20/16 cal Rodd
15 Kb-svingar @ 32/24 kg
7 Burpee BMU/ 10 Burpee C2B/Pull up


Onsdag 2022-05-18

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
3 set
8 Jefferson Curls
4-6 Strikta Ring C2R/Pull ups
Max set Push ups +/- Band

WoD
10 varv av:
35 DU
14 Hantel Snatch @ 22,5/15 kg


Torsdag 2022-05-19

Crossfit Standard 60 min
WoD
3 rounds of:
AMRAP 4 min
6 - 4 - 2
Squat cleans @ 80/55 kg
8 - 6 - 4
HSPU

VILA 1 min. Börja där du slutade efter varje vila.

STYRKA
3 set
8-12 Cossack Squats
4/4 Plate Skater Squats
4-6 Höga Box hopp


Fredag 2022-05-20

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
E75s x 6
2-4 MU/6-8 C2B/Pull ups

WoD
EMOM x 15
5 Burpees
10 Kb-Svingar @ 24/16 kg

Var 3:de min addera med 1 på burpees och 2 på kb-svingarna. Om det blir för tufft. Fortsätt som om det vore en AMRAP på det repschemat du inte klarade av.


Lördag 2022-05-21

Crossfit Par-WOD 60 min
Team WoD (1 work 1 rest)
50-40-30-20-10*
KB-Svingar, 24/16kg
Burpees
*400m löpning innan varje varv (tillsammans)


Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
20s på/10s av x 10
TnG Power Clean @ AHAFA

WoD (Dela Anyhow)
AMRAP 20 min
2 Rope climbs
4 Wall Walks
8 D-ball over Shoulder @ 60/40 kg
16 cal Echo Bike


Söndag 2022-05-22

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
20s på/10s av x 10
TnG Power Clean @ AHAFA

WoD (Dela Anyhow)
AMRAP 20 min
2 Rope climbs
4 Wall Walks
8 D-ball over Shoulder @ 60/40 kg
16 cal Echo Bike


Crossfit Par-WOD 60 min
Team WoD (1 work 1 rest)
50-40-30-20-10*
KB-Svingar, 24/16kg
Burpees
*400m löpning innan varje varv (tillsammans)
Vecka 19 2022

Måndag 2022-05-09

Crossfit Standard 60 min
Par WoD
AMRAP 32 min (Dela Anyhow)
20/16 cal Echo Bike
12 GTO @ 60/45 kg
12 Box Jump overs @ 60/50 cm

E4M (börjar med detta)
8 Synkade Burpees


Crossfit Oly 60 min
TYNGDLYFTNING
E90s x 8
1 Clean + 2 Front Squats + 1 STO

WoD
2 varv av:
AMRAP 6 Min
8 - 6 - 4
Marklyft @ 100/70 kg
16 - 12 - 8
Wall Balls @ 9/6 kg

VILA 1 min/AMRAP.


Tisdag 2022-05-10

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
8 set
1-2 MU/4-6 C2B/Pull ups

WoD
FT
1000/850 m Rodd
50 Hantel snatch @ 22,5/15 kg
30 T2B/T2Rings
50 Hantel snatch @ 22,5/15 kg
1000/850 m Rodd


Onsdag 2022-05-11

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
3-3-1-1-6-6
Back Squats

WoD
2 varv av:
AMRAP 5 min
16 Air squats
14 Kb-svingar @ 24/16 kg
12/10 Push ups

In till

AMRAP 5 min
16 Alt Jumping Lunges/Reverse Lunges
12 Med ball Butterfly Sit Ups @ 9/6 kg
8 Burpees


Torsdag 2022-05-12

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
Bygg till dagens tyngsta:
2 Hang Power clean
Drop.
1.1 Power clean

WoD
AMRAP 12 min
4 Längder Shuttle run
4 Marklyft
3 Power clean
2 STO @ 70/50 kg

1 längd = Från vägg till rigg.


Fredag 2022-05-13

Crossfit Standard 60 min
WoD
3 varv av:
400/350 m Rodd
15 C2B/Pull ups
20 Wall balls @ 9/6 kg

STYRKA
3 set
20s Handstand Hold mot vägg
6/6 Hantel Reverse Lunges
6 Strikta Pull ups
6/6 Single leg Hantel RDL


Lördag 2022-05-14

Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2

200m x 4 run
then
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 of (1 work 1 rest)
pullups
pushups
airsquats
situps
burpees

then
800m run together


Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
OTM x 10 (30s på/30s av)
Udda: DU
Jämna: HSPU

WoD
FT
10 - 1
KB-svingar @ 24/16 kg
Burpee Box Jump overs @ 60/50 cm
Hantel snatch @ 22,5/15 kg


Söndag 2022-05-15

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
OTM x 10 (30s på/30s av)
Udda: DU
Jämna: HSPU

WoD
FT
10 - 1
KB-svingar @ 24/16 kg
Burpee Box Jump overs @ 60/50 cm
Hantel snatch @ 22,5/15 kg


Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2

200m x 4 run
then
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 of (1 work 1 rest)
pullups
pushups
airsquats
situps
burpees

then
800m run together
Vecka 18 2022

Måndag 2022-05-02

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
6 set
1-2 MU/4-6 C2B/Pull ups

WoD
E2M x 4
20 Hantel Snatch @ 22,5/15 kg
35 DU

Direkt in till

E2M x 4
15 Wall balls @ 9/6 kg
35 DU


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. EMOM x 9
2-3 power snatch

B. EMOM x 9
3-pos snatch

C. inom 10min bygg AHAFA Snatch complex
Snatch + snatch balance + OHS


Tisdag 2022-05-03

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
4-4-5-5-5
OHS (3s paus i botten)

WoD
5 RFT
500/400 m Rodd
20/15 Push ups
12 T2B


Onsdag 2022-05-04

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
OTM x 10
Udda: Valfri m Handstand Walk/3-5 HSPU/2-3 Wall walks/6-10 Hantel Push press
Jämna: 1-3 Rep klättring

WoD (40s på/20s av tills du är färdig)
FT
30 - 20 - 10
Thruster @ 60/40 kg
Burpees


Torsdag 2022-05-05

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
5 set
5s Snatch Deadlift Off
Drop.
3 Hang Power Snatch

WoD
FT
75 Power snatch @ 50/35 kg

* EMOM 5 Burpee (Från start)


Fredag 2022-05-06

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
4 set
10/10 m Suit Case Carry @ AHAP
2/2 Turkish Get Up
4/4 Hantel Split squats

WoD
AMRAP 16 min
5 Knee 2 Elbow
10 Pistols/Utfallssteg
15 Hang Power clean @ 50/35 kg
200 m Löpning


Lördag 2022-05-07

Crossfit Par-WOD 60 min
FOR TIME (team of 2)

5 rounds
22 power cleans 90/65kg
12 medball over shoulder 70/50kg
400m run (together)

buy out 129 burpees


Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
E90s x 8
1 Clean + 2 Front Squats + 1 STO

WoD
2 varv av:
AMRAP 6 Min
8 - 6 - 4
Marklyft @ 100/70 kg
16 - 12 - 8
Wall Balls @ 9/6 kg

VILA 1 min/AMRAP.


Söndag 2022-05-08

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
E90s x 8
1 Clean + 2 Front Squats + 1 STO

WoD
2 varv av:
AMRAP 6 Min
8 - 6 - 4
Marklyft @ 100/70 kg
16 - 12 - 8
Wall Balls @ 9/6 kg

VILA 1 min/AMRAP.


Crossfit Par-WOD 60 min
FOR TIME (team of 2)

5 rounds
22 power cleans 90/65kg
12 medball over shoulder 70/50kg
400m run (together)

buy out 129 burpees
Vecka 17 2022

Måndag 2022-04-25

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
3-3-3-3
Front Squat + STO

WoD
AMRAP 10 min
3 - 6 - 9 - 12 etc
Hang Power clean @ 60/45 kg
6 Burpees
12 Air Squats

In till

8 min
Bygg till dagens tyngsta:
1:a Power clean


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. EMOM x 9
2 Power clean + 1 clean

B. EMOM x 9
2 Push jerk + 1 split jerk

C. inom 12min bygg AHAFA C&J complex
Clean + frontsquat + jerk


Tisdag 2022-04-26

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
OTM x 6 min
3-5 BMU/5-7 C2B/Pull ups

VILA 1 min.

OTM x 6 min
3-5 Viktade C2B/Pull ups

WoD
AMRAP 20 min
450 m Löpning/500 m Rodd
20 Hantel snatch @ 22,5/15 kg/hand
15 Med Butterfly Sit Ups @ 9/6 kg
10 Box Jump over @ 60/50 cm


Onsdag 2022-04-27

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
EMOM x 8
3-5 SHSPU/HSPU + 5-10s Handstand Hold mot vägg

WoD
FT
21 - 15 - 9
Push press @ 60/45 kg
T2B

VILA 2 min.

FT
30 - 20 - 10 - 5
Wall balls @ 9/6 kg
Kb-svingar @ 24/16 kg"


Torsdag 2022-04-28

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
6 set
1 Hang Power clean
Drop
1.1 Power clean @ AHAFA

WoD
FT
15 - 12 - 9 - 6 - 3
C2B/Pull ups
15/12 cal Rodd
Marklyft @ 100/70 kg


Fredag 2022-04-29

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
5 set
20/20s Star Plank
8-12 Ring Rodd
12 Alt Hantel Bänk press

WoD
4 varv av:
1 min D-ball over shoulder @ 60/40 kg
1 min cal Echo Bike
1 min Vila
1 min Thruster @ 20/15 kg
1 min Burpees
1 min Vila


Lördag 2022-04-30

Crossfit Par-WOD 60 min
Team wod of 2
200m run x 4 (i go you go)
20 rounds nate
(1 round nate 2 MU 4 HSPU 8 KB swings)
800m run (together)


Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
EMOM x 12
Udda: 3-5 Hang Power Snatch @ AHAFA
Jämna: 3-5 Höga Box Hopp

WoD
8 RFT
40 DU
6 Hantel Squat clean @ 22,5/15 kg/hand
9 T2B/T2rings"


Söndag 2022-05-01

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
EMOM x 12
Udda: 3-5 Hang Power Snatch @ AHAFA
Jämna: 3-5 Höga Box Hopp

WoD
8 RFT
40 DU
6 Hantel Squat clean @ 22,5/15 kg/hand
9 T2B/T2rings"


Crossfit Par-WOD 60 min
Team wod of 2
200m run x 4 (i go you go)
20 rounds nate
(1 round nate 2 MU 4 HSPU 8 KB swings)
800m run (together)
Vecka 16 2022

Måndag 2022-04-18

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
3-3-3-3
Front Squat

WoD
AMRAP 7 min
14 Wall Balls @ 9/6 kg
10/7 Push ups

VILA 1 min.

AMRAP 6 min
12 Wall Balls @ 9/6 kg
6 Burpees


Tisdag 2022-04-19

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
EMOM x 5
3-5 Neg HSPU (3s ner)

VILA 1 min.

EMOM x 5
30s Kipping HSPU

WoD
FT
10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1
Snatch @ 50/35 kg
4 BMU/ 6 C2B/Pull ups


Onsdag 2022-04-20

Crossfit Standard 60 min
Par WoD
AMRAP 8 min
30 cal Rodd
30 KB-svingar @ 24/16 kg

VILA 1 min.

AMRAP 8 min
30 T2Rings
30 cal Echo Bike

VILA 1 min.

AMRAP 8 min
20 Shuttle runs
40 Hantel snatch @ 22,5/15 kg

En jobbar, En vilar.


Torsdag 2022-04-21

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
5 - 4 - 3 - 4 - 5
Marklyft

WoD
FT
21 - 15 - 9
Bar facing Burpees
Front squats @ 60/40 kg
Box hopp @ 60/50 cm


Fredag 2022-04-22

Crossfit Standard 60 min
WoD
3 varv:
9 STO @ 60/45 kg
15/12 cal Rodd

VILA 1 min.

2 varv av:
12 Power Clean @ 60/45 kg
18/15 cal Rodd

VILA 1 min.

FT
15 Clean & Jerk @ 60/45 kg
21/18 cal Rodd

ASSISTANS
3 set
8-12 Hamstrings curl med roddmaskinens säte
15-20 Hollow Rocks


Lördag 2022-04-23

Crossfit Par-WOD 60 min
For time
120 DU
60 pullups
60 burpee over bar
60 hang power snatch 40/30
60 box jumps
120 DU

allt synkat utom DU :)


Crossfit Standard 60 min
WoD
EMOM x 30 min
1: Hantel Front rack Walking Lunges
2: KB Wind mills (25s/arm)
3: Renegade row
4: Push ups
5: VILA
6: Air Squats
7: Hantel OH-Walking
8: Strikta Pull ups
9: Hantel Strikt press
10: VILA.

50s på/10s av.
Valfri vikt på hantel och KB övningarna.


Söndag 2022-04-24

Crossfit Standard 60 min
WoD
EMOM x 30 min
1: Hantel Front rack Walking Lunges
2: KB Wind mills (25s/arm)
3: Renegade row
4: Push ups
5: VILA
6: Air Squats
7: Hantel OH-Walking
8: Strikta Pull ups
9: Hantel Strikt press
10: VILA.

50s på/10s av.
Valfri vikt på hantel och KB övningarna.


Crossfit Par-WOD 60 min
For time
120 DU
60 pullups
60 burpee over bar
60 hang power snatch 40/30
60 box jumps
120 DU

allt synkat utom DU :)
Vecka 15 2022

Måndag 2022-04-11

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
E3M x 3
3 Front Squat med 3s Paus i botten @ Samma vikt

E3M x 3
3 Back Squat @ Öka vikten efter varje set.

WoD
AMRAP 12 min
35 DU
7 Snatch @ 40/30 kg
14 Air Squats


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. EMOM x 8
1. Power snatch + hang power snatch
2. Hang snatch + reverse snatch

B. EMOM x 8
1. 2-3 Snatch(sq)
2. 2-3 hang snatch(sq)

C. E2Ms x 4 Snatch complex
p snatch + snatch(sq) + snatch balance + OHS


Tisdag 2022-04-12

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
E90s x 8
1: Handstand walk/20s Handstand Hold +/- vägg/ 3-5 Wall walks
2: 2 set av 10-15 Hollow Rocks

WoD
AMRAP 8 min
6 C2B/Pull ups
8 Push ups
11 Wallballs @ 9/6 kg

VILA 1 min.

AMRAP 8 min
6 HSPU
8 Renegade Row @ 22,5/15 kg
11 Medball Sit ups @ 9/6 kg


Onsdag 2022-04-13

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
6 set
1.1 Bandade Marklyft @ Tung

WoD
6 varv av
300/250 m Rodd
6 Marklyft
5 Hang Power clean
4 STO @ 60/45 kg


Torsdag 2022-04-14

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
OTM x 5
2-4 BMU/4-6 C2B/Pull ups

OTM x 5
2-4 Viktade Strikta Pull ups (1s upp, 3s ner)

WoD
2 varv av:
AMRAP 7 min
20 -30- 40 -50 -60 ...
DU
5-6-7-8-9-10...
Burpees

VILA 1 min/varv.

Börja om från början på nästa varv.


Fredag 2022-04-15

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
EMOM x 16 min
1: ALAP OH-Walking med hantlar
2: 5/5 Single leg deadlift med hantel
3: 5/5 KB Bulgarian Split squats
4: 12-15 Glute Bridges

WoD
AMRAP 12 min
6 Längder Shuttle Run
10 T2B/T2rings
6 Längder Shuttle Run
15 Kb-svingar @ 24/16 kg


Lördag 2022-04-16

Crossfit Par-WOD 60 min
Amrap 30

60 cal row
50 wallball
40 ttb
30 pullups
20 power cleans 70/50kg

1 work 1 rest


Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
EMOM x 12 min
1: 4-6 Snatch Marklyft
2: 2-4 Hang Power snatch

WoD
4 varv av:
12 Box jump over @ 60/50 cm
12 Burpee över hantel
20 Hantel Snatch @ 22,5/15 kg

VILA 1 min /varv.


Söndag 2022-04-17

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
EMOM x 12 min
1: 4-6 Snatch Marklyft
2: 2-4 Hang Power snatch

WoD
4 varv av:
12 Box jump over @ 60/50 cm
12 Burpee över hantel
20 Hantel Snatch @ 22,5/15 kg

VILA 1 min /varv.


Crossfit Par-WOD 60 min
Amrap 30

60 cal row
50 wallball
40 ttb
30 pullups
20 power cleans 70/50kg

1 work 1 rest
Vecka 14 2022

Måndag 2022-04-04

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
5 set
1.1.1 Bandade Marklyft @ AHAP
5 Boxhopp @ 75/60 cm

WoD
AMRAP 5 min
300/250 m Rodd
12 Hang Power clean @ 60/45 kg

VILA 1 min.

AMRAP 5 min
300/250 m Rodd
9 Power clean @ 60/45 kg


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. EMOM x 8 AHAFA
2-4 Snatch

B. EMOM x 8 AHAFA
2-4 Jerk

C. E2Ms x4 AHAFA
4-6 zombie squat


Tisdag 2022-04-05

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
OTM x 10 min
1: 3-5 Viktade Strikta Pull ups/Strikta Pull ups
2: 4-6 Kippade Dips/Strikta Dips/Box dips

WoD
FT
50 T2B
75 Wallballs @ 9/6 kg
50 Kb-svingar @ 24/16 kg
75 Wallballs @ 9/6 kg
50 Med ball Situps @ 9/6 kg


Onsdag 2022-04-06

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
1-1-4-4-6-6
Front squats

WoD
5 varv av:
1 min BMU/C2B/Pull ups
1 min DU
1 min Burpees
1 min Cossack Squats


Torsdag 2022-04-07

Crossfit Standard 60 min
WoD
FT
1200 m Rodd
48 Alt Hantel Snatch @ 22,5/15 kg
800 m Rodd
36 Alt Hantel C & J @ 22,5/15 kg
400 m Rodd
24 Alt Devils Press @ 22,5/15 kg

ASSISTANS ÖVNINGAR
4 set
20s Handstand Hold mot vägg/Hantel Overhead Hold
8-12 Hantel Rodd @ AHAP


Fredag 2022-04-08

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
OTM x 12
1: 4-8 HSPU/SHSPU i Pik/Hantel Push press
2: 8-12 Pistols

WoD
AMRAP 12 min
7 Marklyft @ 100/70 kg
6 HSPU
5 Box jump over @ 60/50 cm


Lördag 2022-04-09

Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2

200 DU
175 push ups
150 wb
125 double KB DL
100 box jump over
75 KB swings
50 Pull up

every 3rd min 10 sync burpees


Crossfit Standard 60 min
STYRKA
5 set
10 Alt Renegade Row @ AHAP
5/5 Staggered Stance Hantel RDL @ AHAP
6-10 D-ball Squats @ 60/40 kg

WoD
AMRAP 20 min
m Rodd*

*E4M (startar på min 4)
15/10 Push ups
10 Power Snatch @ 30/25 kg


Söndag 2022-04-10

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
5 set
10 Alt Renegade Row @ AHAP
5/5 Staggered Stance Hantel RDL @ AHAP
6-10 D-ball Squats @ 60/40 kg

WoD
AMRAP 20 min
m Rodd*

*E4M (startar på min 4)
15/10 Push ups
10 Power Snatch @ 30/25 kg


Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2

200 DU
175 push ups
150 wb
125 double KB DL
100 box jump over
75 KB swings
50 Pull up

every 3rd min 10 sync burpees
Vecka 13 2022

Måndag 2022-03-28

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
3 set
3-5 Strikta C2B/Pull ups (3s ner, 1s upp)
12-15 KB-Marklyft @ AHAFA

WoD
6 varv av:
20 Kb-svingar @ 24/16 kg
15 cal Rodd
10 HR Burpees to Plate


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. Snatch (18min)
Build to heavy single(HS) then:
3x2 @ 80% of HS

Vila 3min

B. Clean & Jerk (18min)
Build to heavy single(HS) then:
3x1 @ 80% of HS


Tisdag 2022-03-29

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
OTM x 10 min
1.1 Power clean + 1 Power clean & STO @ AHAFA

WoD
AMRAP 12 min
15 - 12 - 9
Box jump overs @ 60/50 cm
HSPU
T2B/T2Rings


Onsdag 2022-03-30

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
E2:30 x 4
4 Back squats @ AHAP

WoD
AMRAP 13 min
12 Air squats
9 Pull ups
6 Burpees 2 Target


Torsdag 2022-03-31

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
4 set
8 Sittande Hantel Strikt Press @ AHAP
12 Ring Rodd

WoD
EMOM x 30 min
1: 45s AMLAP Shuttle runs
2: 45s Hantel Snatch @ 22,5/15 kg
3: 45s KB Front rack Walking @ AHAFA/hand
4: 45s DU
5: 45s Plankan


Fredag 2022-04-01

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
EMOM x 10
1: 20s Handstand Hold
2: 2-4 BMU/4-6 C2B/Pull ups

WoD
3 varv av:
750/600 m Rodd
40 Wallballs @ 9/6 kg
15 Marklyft @ 100/70 kg


Lördag 2022-04-02

Crossfit Standard 60 min
WoD
4 varv av:
AMRAP 3 min
9 Hang Power clean @ 60/45 kg
6 Bar facing Burpees
3 Front Squats @ 60/45 kg

VILA 1 min/AMRAP.

ASSISTANS ÖVNINGAR
4 set
8-12 Hamstrings curl med roddmaskinens säte
8-12 Hantel Glute Bridges


Crossfit Par-WOD 60 min
Team WOD of 2

2 rounds for time
12 burpees
12 thrusters
12 burpees
12 power snatch
12 burpees
12 push jerks
12 burpees
12 hang squat cleans
12 burpees
12 OHS

Each person must complete each movement before you move to the next movement .


Söndag 2022-04-03

Crossfit Par-WOD 60 min
Team WOD of 2

2 rounds for time
12 burpees
12 thrusters
12 burpees
12 power snatch
12 burpees
12 push jerks
12 burpees
12 hang squat cleans
12 burpees
12 OHS

Each person must complete each movement before you move to the next movement .


Crossfit Standard 60 min
WoD
4 varv av:
AMRAP 3 min
9 Hang Power clean @ 60/45 kg
6 Bar facing Burpees
3 Front Squats @ 60/45 kg

VILA 1 min/AMRAP.

ASSISTANS ÖVNINGAR
4 set
8-12 Hamstrings curl med roddmaskinens säte
8-12 Hantel Glute Bridges
Vecka 12 2022

Måndag 2022-03-21

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
4 set
20s Handstand Hold mot vägg
4-6 Strikt press (3s ner, 1s upp)

WoD
FT
20 Devils press @ max 22,5/15 kg /hand
40 Wallballs @ 9/6 kg
60 cal Rodd
40 Wallballs @ 9/6 kg
20 Devils press @ max 22,5/15 kg /hand


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. EMOM x 8
Snatch + OHS + Hang snatch

B. EMOM x 8
Power clean + hang power clean + jerk

C. E2M x4
5 Snatch deadlift w 1-2s pause in liftoff


Tisdag 2022-03-22

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING (Inom 15 min)
5 - 5 - 3 - 3 - 3
Hang Clean

WoD
4 varv:
21 Hang Power Clean @ 60/45 kg
15 Burpees over bar
9 STO @ 60/45 kg


Onsdag 2022-03-23

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
OTM x 8
2-4 BMU/4-6 C2B/Pull ups/Strikta Pull ups

WoD
FT
750 m Rodd
50 Butterfly sit ups
25 Kb-svingar @ 32/24 kg

600 m Rodd
40 Butterfly sit ups
20 Kb-svingar @ 32/24 kg

500 m Rodd
30 Butterfly Situps
15 Kb-svingar @ 32/24 kg


Torsdag 2022-03-24

Crossfit Standard 60 min
WoD
3 Rounds of:
AMRAP 5 min
12 Boxhopp @ 60/50 cm
10 Push press @ 60/45 kg
8 T2B/T2rings

VILA 1 min/AMRAP.

STYRKA
4 set
5 Romanian Deadlift (3s ner, 1s upp)
12-16 Hantel Utfallssteg (Framåt)


Fredag 2022-03-25

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
5 set
10 Ring Rodd
10 Hantel Bänkpress @ AHAP

WoD
5 varv av:
30s på/30s av
Power snatch @ 40/30 kg
Burpees
Front squats @ 40/30 kg
DU


Lördag 2022-03-26

Crossfit Standard 60 min
WoD
600 m Rodd
6 varv av:
6 C2B/Pull ups
12 Air squats

500 m Rodd
5 varv av:
6 C2B/Pull ups
12 Air squats

400 m Rodd
4 varv av:
6 C2B/Pull ups
12 Air squats

ASSISTANS
4-5 set
20s Reverse Plank Hold
10 Banded Hollow Pull downs
3/3 Turkisk Get ups @ Valfri vikt


Crossfit Par-WOD 60 min
31 MIN AMRAP

8 thrusters 70/50kg
4 ropeclimbs
11 boxjumps

partner 1
amrap
partner 2
400m plate carry 20/10kg


Söndag 2022-03-27

Crossfit Par-WOD 60 min
31 MIN AMRAP

8 thrusters 70/50kg
4 ropeclimbs
11 boxjumps

partner 1
amrap
partner 2
400m plate carry 20/10kg


Crossfit Standard 60 min
WoD
600 m Rodd
6 varv av:
6 C2B/Pull ups
12 Air squats

500 m Rodd
5 varv av:
6 C2B/Pull ups
12 Air squats

400 m Rodd
4 varv av:
6 C2B/Pull ups
12 Air squats

ASSISTANS
4-5 set
20s Reverse Plank Hold
10 Banded Hollow Pull downs
3/3 Turkisk Get ups @ Valfri vikt
Vecka 11 2022

Måndag 2022-03-14

Crossfit Standard 60 min
Open 22.3

For time:

21 pull-ups
42 double-unders
21 thrusters (weight 1)
18 chest-to-bar pull-ups
36 double-unders
18 thrusters (weight 2)
15 bar muscle-ups
30 double-unders
15 thrusters (weight 3)

RX
Damer: 29/34/38 kg
Herrar: 43/52/61 kg

Time cap: 12 min

Klicka här för standards och ytterligare alternativ


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. EMOM x 8
Power snatch + snatch balance + OHS

B. EMOM x 8
Clean deadlift + clean + hang clean

C. E2M x4
5 Push jerk w 2-3s pause in receiving position


Tisdag 2022-03-15

Crossfit Standard 60 min
WoD
3 varv:
400/320 m Rodd
20 Hantel snatch @ 22,5/15 kg

3 varv:
400/320 m Rodd
15 Burpees

3 varv:
400/320 m Rodd
10 Alt SA Devils press @ 22,5/15 kg

ASSISTANS
OTM x 12 Min
1: 8-12 Ring Rodd
2: 12-15 Hantel RDL @ AHAP
3: 30/30s Star plank


Onsdag 2022-03-16

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
OTM x 10 min
Udda: 30s Handstand walk practice/Kick Up mot vägg/ Overhead Hold
Jämna: 4-6 Kippade Ring dips

WoD
AMRAP 12 min
42 DU
16 Utfallssteg
12 Ryska Svingar @ 32/24 kg
6 Def. HSPU/HSPU/ Push ups


Torsdag 2022-03-17

Crossfit Standard 60 min
Par WoD (Dela anyhow)
3 rounds of:
AMRAP 6 min
20 GTO @ 40/30 kg
20 Burpees
20 C2B/Pull ups/T2B

VILA 1 min./AMRAP.

ASSISTANS
OTM x 12
1: 8-12 Hamstrings curlS med roddmaskinens säte
2: 30s Hollow Rocks/Hold
3: 8-12 Hantel Glute Bridges


Fredag 2022-03-18

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
5 - 5 - 5 - 3 - 3
Sumo Marklyft @ AHAP

WoD
7 varv av:
12 Medball Sit ups @ 9/6 kg
10 Hantel Marklyft @ 22,5/15 kg/hand
8 Box Jump @ 60/50 cm
6 Renegade Row @ 22,5 kg/hand


Lördag 2022-03-19

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
5 set
3 Front squats med 3s paus i botten @ AHAP

WoD
AMRAP 14 min
12 - 9 - 6
T2B/T2Rings
15 Wallballs @ 9/6 kg
5 Power clean @ 60/45 kg


Crossfit Par-WOD 60 min
EMOM x 32 (50s på/10s av)
Min 1: AMCAP Rodd
Min 2: AMRAP Thruster @ 20/15 kg
Min 3: AMRAP T2B/T2Rings
Min 4: VILA
Min 5: AMCAP Echo bike
Min 6: AMRAP HSPU/SHSPU i PIk/Push ups
Min 7: AMRAP Power snatch @ 20/15 kg
Min 8: VILA

Gå ihop 2 och 2. Person 1 börjar från minut 1 och person 2 börjar från minut 5.


Söndag 2022-03-20

Crossfit Par-WOD 60 min
EMOM x 32 (50s på/10s av)
Min 1: AMCAP Rodd
Min 2: AMRAP Thruster @ 20/15 kg
Min 3: AMRAP T2B/T2Rings
Min 4: VILA
Min 5: AMCAP Echo bike
Min 6: AMRAP HSPU/SHSPU i PIk/Push ups
Min 7: AMRAP Power snatch @ 20/15 kg
Min 8: VILA

Gå ihop 2 och 2. Person 1 börjar från minut 1 och person 2 börjar från minut 5.


Crossfit Standard 60 min
STYRKA
5 set
3 Front squats med 3s paus i botten @ AHAP

WoD
AMRAP 14 min
12 - 9 - 6
T2B/T2Rings
15 Wallballs @ 9/6 kg
5 Power clean @ 60/45 kgVecka 10 2022

Måndag 2022-03-07

Crossfit Standard 60 min
Open 22.2

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 reps for time

Deadlifts
Bar-facing burpees

RX: 102/70 kg

Time cap: 10 min

Klicka här för standards och ytterligare alternativ


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. EMOM x 8
snatch pull + hang snatch + reverse snatch

B. EMOM x 8
1. Dip clean + high hang clean + low hang clean

C. E2M x4
5 clean deadlift w 3s paus at the knee


Tisdag 2022-03-08

Crossfit Standard 60 min
WoD
5 rounds of:
1 min Marklyft @ 85/55 kg
1 min HSPU/Hantel Push press
1 min cal Rodd

ASSISTANS
OTM x 12 Min
1: ALAP Overhead Walking med Hantel/KB @ Valfri vikt
2: 12 Hantel RDL
3: 8-12 Cossack squats


Onsdag 2022-03-09

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
OTM x 10 min
4-6 Kippade Ring dips

WoD
AMRAP 15 min
12 Ryska Kb-svingar @ 32/24 kg
8 Box jump over @ 60/50 cm
6 K2E
4 Shuttle runs

1 Längd = Från vägg till rigg.


Torsdag 2022-03-10

Crossfit Standard 60 min
TYNGDLYFTNING
E90s x 8
1 Hang Snatch + 3 OHS @ AHAFA

WoD
2 varv av:
AMRAP 6 min
12 OHS @ 30/25 kg
12 Burpee
12/10 cal Rodd

VILA 1 min/AMRAP.


Fredag 2022-03-11

Crossfit Standard 60 min
GYMNASTIK
OTM x 10 min
Udda: 1-2 Rope climbs
Jämna: 6-8 Pistols

WoD
4 varv av:
6 C2B/Pull ups
9 Hang Squat cleans @ 60/40 kg
27 DU

In till

4 varv av:
6 C2B/Pull ups
12 Hang Power cleans @ 60/40 kg
36 DU


Lördag 2022-03-12

Crossfit OPEN 2022
Open 22.3

For time:

21 pull-ups
42 double-unders
21 thrusters (weight 1)
18 chest-to-bar pull-ups
36 double-unders
18 thrusters (weight 2)
15 bar muscle-ups
30 double-unders
15 thrusters (weight 3)

RX
Damer: 29/34/38 kg
Herrar: 43/52/61 kg

Time cap: 12 min

Klicka här för standards och ytterligare alternativ


Söndag 2022-03-13

Crossfit Par-WOD 60 min
GYMNASTIK
OTM x 10 min
Udda: 3-5 Strikta Ring C2B/Pull ups
Jämna: 30s Dragon T2B

Team WoD
AMRAP 20 min (Lag om 2)
1000 m Echo Bike
20 Hantel Snatch @ 22,5/15 kg
30 Butterfly situps
2000 m Echo Bike
30 Hantel Snatch @ 22,5/15 kg
40 Butterfly situps
3000 m Echo Bike
40 Hantel Snatch @ 22,5/15 kg
50 Butterfly situps
etc ..

Dela Anyhow.
Vecka 09 2022

Måndag 2022-02-28

Crossfit Standard 60 min
Open 22.1

Amrap 15

3 wall walks
12 DB snatches
15 box jump-overs

RX: 22,5/15 kg, 60/50 cm

Klicka här för standards och ytterligare alternativ


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. EMOM x 8
1. 2 snatch w paus at the knees
2. 2 snatch w paus at mid thigh

B. EMOM x 8
1. Power clean + 2 push jerk
2. Power clean + 2 split jerk

C. E2M x4
6 deficit clean deadlift


Tisdag 2022-03-01

Crossfit Standard 60 min
WoD
AMRAP 12 min
15 Wallballs @ 9/6 kg
12 Kb-svingar @ 24/16 kg
10 cal Rodd
8 C2B/Pull ups

ASSISTANS
EMOM x 15 min
1: 4 Turkish Get ups
2: 8-12 Hamstrings curl med roddmaskinens säte
3: 10-15 Butterfly Situps
4: 8-12 Hantel RDL
5: 8-12 Hantel Glute Bridges


Onsdag 2022-03-02

Crossfit Standard 60 min
TEKNIK
OTM x 10 min
Udda: 4-8 HSPU/Hantel Push press/SHSPU i Pik
Jämna: 20-30s Handstand Hold/Walk/Kick upp mot vägg/Wall walk

WoD
FT
50 Snatch @ 40/30 kg

EMOM tills du är klar
12 Air squats


Torsdag 2022-03-03

Crossfit Standard 60 min
OTM x 10 min
Udda: 3-5 Kippade Dips
Jämna: 6-9 Ring Rodd

WoD
EMOM x 5 min
1: 2 Burpee + AMRAP Power cleans
2: 4 Burpees + AMRAP Power cleans
3: 6 Burpees + AMRAP Power cleans
4: 8 Burpees + AMRAP Power cleans
5: 10 Burpees + AMRAP Power cleans

SCORE: Antalet Power cleans.

VILA 2 min.

EMOM x 5 min
1: 2 Power clean + AMRAP Burpees
2: 4 Power cleans + AMRAP Burpees
3: 6 Power cleans + AMRAP Burpees
4: 8 Power cleans + AMRAP Burpees
5: 10 Power cleans + AMRAP Burpees

SCORE: Antalet Burpees.

Vikt på Power cleans @ 60/40 kg.


Fredag 2022-03-04

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
OTM x 12 min
Udda: 4-6 Strikta C2B/Pull ups +/- band
Jämna: 8-14 Hollow Pull downs med band

WoD
FT
10 - 8 - 6 - 4 - 2
D-ball over shoulder @ 60/40 kg
42 DU


Lördag 2022-03-05

Crossfit OPEN 2022
Open 22.2

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 reps for time

Deadlifts
Bar-facing burpees

RX: 102/70 kg

Time cap: 10 min

Klicka här för standards och ytterligare alternativ


Söndag 2022-03-06

Crossfit Par-WOD 60 min
3 set
8 Back squats @ AHAFA

Team WoD
AMRAP 16 min
20/16 cal Echo Bike
16 T2B/T2Rings
16 Thruster @ 40/30 kg
8 Synkade Burpess

En jobbar, En vilar förutom burpees då båda jobbar.


Crossfit Standard 60 min
STYRKA
5 set
3 Marklyft @ AHAFA

WoD
AMRAP 20 Min
500/450 m Rodd
25 Air squats
15 Kb-svingar @ 32/24 kg
7 Boxhopp/8 Box step ups @ 60/50 cm
Vecka 08 2022

Måndag 2022-02-21

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
OTM x 10 min
3 Tempo Overhead squats (3s ner, 1s upp) @ Valfri vikt

WoD
4 varv av:
AMRAP 4 min
3 Snatch @ 60/40 kg
6 Burpees
9 Air squats

VILA 1 min/Varv.


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. EMOM x 8 AHAFA
2-4 Snatch

B. EMOM x 8 AHAFA
2-4 Clean

C. E2Ms x4 AHAFA
4-6 zombie squat


Tisdag 2022-02-22

Crossfit Standard 60 min
TEKNIK
OTM x 10 min
3-6 HSPU

WoD
AMRAP 12 min
6 C2B/Pull ups/T2B/T2rings
36 DU
9 Marklyft @ 100/70 kg
36 DU


Onsdag 2022-02-23

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
5 set
3 Front squats @ AHAP
9 -12 Ring Rodd +/- låda

WoD
10 varv av:
6 Längder Shuttle Runs
6 Devils Press @ 22,5/15 kg/hand

1 Längd = Från rigg till vägg


Torsdag 2022-02-24

Crossfit Standard 60 min
STYRKA & TEKNIK
OTM x 10
Udda: 6-12 T2Rings
Jämna: 4-8 Ring dips/Dips på låda/Push ups på hantlar

WoD
FT
1000 m Rodd
20 Clean & Jerk @ 60/40 kg
10 Burpee over bar
750 m Rodd
15 Clean & jerk @ 60/40 kg
15 Burpee over bar
500 m Rodd
10 Clean & Jerk @ 60/40 kg
20 Burpee over bar


Fredag 2022-02-25

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
5 set
12 RDL med skivstång @ AHAFA
6/6 Bulgarian Split squats @ AHAFA

WoD
3 varv av:
AMRAP 5 min
8 Renegade Row @ 22,5/15 kg
10 Ryska KB-svingar @ 32/24 kg
12 Wallballs @ 9/6 kg

VILA 1 min/AMRAP.


Lördag 2022-02-26

Crossfit OPEN 2022
Open 22.1

Amrap 15

3 wall walks
12 DB snatches
15 box jump-overs

RX: 22,5/15 kg, 60/50 cm

Klicka här för standards och ytterligare alternativ


Söndag 2022-02-27

Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2!

60 DB lunges
60 pullups
60 boxjumps
60 DU
60 ring dips
60 K2E
60 KB swings
60 sit ups
60 DB hang squat clean
60 back extension
60 wall balls
12 rope climbs


Crossfit Standard 60 min
WoD
OTM i 30 min
1: 12-16 Thrusters @ 20/15 kg
2: 8-14 Burpees
3: 10-18 cal Rodd
4: 16 - 20 Hantel Snatch @ 22,5/15 kg
5: AMLAP Armbågsplankan
6: VILA
Vecka 07 2022

Måndag 2022-02-14

Crossfit Standard 60 min
TEKNIK
OTM x 5 min
1 Squat clean + 2-4 Front squat @ AHAFA

VILA 1 min.

OTM x 5 min
1.1 Squat clean @ AHAFA

WoD
FT
1000 m Rodd
50 Thrusters @ 20/15 kg
15 BMU/22 C2B/30 Pull ups/30 T2B


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. EMOM x 8 (tyngdpunkt)
1. 2 Clean deadlift + hang power clean
2. 2 Clean pull + hang clean

B. EMOM x 8 (hög, låg, golv)
1. 3-pos clean

C. E2Ms x 5 Clean complex
p clean + hang p clean + fs + clean + hang clean


Tisdag 2022-02-15

Crossfit Standard 60 min
WoD
FT
50 - 40 - 30 - 20 - 10
DU
Butterfly Sit ups
Reverse Lunges

TEKNIK
EMOM x 10 min
Udda: 8-12 Hantel Push Press @ AHAFA
Jämna: 40-30s Kick ups mot vägg/Handstand Hold mot/utan vägg

ASSISTANS
3 varv av:
10-12 Hantel Bänk press @ AHAP
AMRAP 1/2 Push ups +/- Band

VILA 1:30 min/varv.

1/2 Push ups = Botten position är när axlar är i linje med armbågarna.


Onsdag 2022-02-16

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
EMOM x 12
1: 30s Strikta Pull ups +/- band med TEMPO (3010)
2: 30s Ring/Box Support Hold
3: 30s Alt Single leg Pik lyft
4: 8-12 Hamstring curls på roddmaskin

WoD
4 varv av:
1 min DB Snatch @ 22,5/15 kg
1 min Burpees
1 min cal Rodd
1 min VILA.


Torsdag 2022-02-17

Crossfit Standard 60 min
TEKNIK
OTM x 10 min
1.1. Clean & Jerk @ AHAFA

WoD
AMRAP 5 min
10 Marklyft @ 100/75 kg
20 Wallballs @ 9/6 kg

VILA 1:30 min.

AMRAP 5 min
10 Marklyft @ 80/55 kg
15 Wallballs @ 9/6 kg

VILA 1.30 min.

AMRAP 5 min
5 Laterala Burpees
10 Hang Power clean @ 60/45 kg
15 Wallballs @ 9/6 kg


Fredag 2022-02-18

Crossfit Standard 60 min
WoD
AMRAP 9 min
4 Box jump overs @ 75/60 cm
6 Push ups
8 C2B/Pull ups

In till

AMRAP 7 min
5 Strikta Pull ups
10 Power Snatch @ 20/15 kg
15 Butterfly Situps

ASSISTANS
4-6 set
20s Reverse Plank Hold
5/5 Arm circles
10 Banded Hollow Pull downs
3/3 Turkisk Get ups @ Valfri vikt


Lördag 2022-02-19

WE Games

EVENT 1 - Acid party

Amrap 16 min

Två stationer:

S1 - Amrap
Echo Bike för kalorier

S2 - Amrap
5-10-15-20-25-30...
Devilpress 2*15/2*10 kg
15 Box jump-overs 60/50 cm

Fria byten!

Resultat: Reps =
totalt antal reps + antal kalorier

EVENT 2 - Rings of glory

For time:

21-15-9

Synk lat burpees over bar
Hang Power Clean 40/30 kg
D-ball to shoulder 40/30 kg
Toes 2 rings
Time Cap: 10 min

Resultat är tid eller reps vid TC.

Totalt antal reps: 180

EVENT 3 - Synk is key!

(EVENT 4 börjar direkt efter E3)

Event 3:

For time:
S1: 500/400 m rodd
S2: 40/30 cal Echo bike

Direkt in i:

30 synkade Thrusters
S1: Skivstång 35/25 kg
S2: Hantlar 2x15/2x10 kg

Time Cap: 5 min

1 min transition till Event 4:

1 RM Thruster

Time Cap: 4 min

RESULTAT = max vikt för A1 + max vikt för A2

EVENT 4 - I Thrust you!

1 RM Thruster

Time Cap: 4 min

RESULTAT = max vikt för A1 + max vikt för A2

FINAL

For time:
I go, you go
4 varv (2 vardera) av:

10 Burpee to target (killar hög, damer låg)
10 WallBalls 14/9 kg

In i:
30 Synk alt DB Snatch 22,5/15kg / 15/10 kg
25 marklyft 100/70 kg
20 C&J 50/35 kg
15/10 pull-ups
8/6 rope climbes
15/10 pull-ups
20 C&J
25 marklyft
30 Synk alt DB Snatch

Time Cap: 20 min

Totalt reps killar: 268, damer: 256

Klicka här för resultat och ytterligare info


Söndag 2022-02-20

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
E3M x 5
5 Back squat @ AHAFA
12 Hantel Glute bridges @ AHAP

WoD
AMRAP 8 min
10/8 cal Rodd
8 T2Rings
6 Hantel Clean & Jerk 2 22,5/15 kg

VILA 1 min.

AMRAP 8 min
8/6 cal Echo Bike
12 Ryska Kb-svingar @ 32/24 kg
16 Airsquats

Alla kör igång tillsammans. Hälften av er börjar med det övre delen medan resterande börjar med den undre. Efter vilan så skiftar ni.
Vecka 06 2022

Måndag 2022-02-07

Crossfit Standard 60 min
DAGENS PASS

TEKNIK
OTM x 10 min
Udda: 4-8 C2B/Pull ups
Jämna: 8-12 Hollow Rocks

5 varv av:
3 min på/1 min av
20/16 cal Rodd
15 T2B

Resterande tid:
Power Clean @ 60/40 kg (minst 1 min jobb)


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. EMOM x 8 (tyngdpunkt)
1. Power snatch + hang power snatch
2. Reverse power snatch + OHS

B. EMOM x 8 ((långsamt)
1. 2-3 Snatch(sq)
2. 2-33 hang snatch(sq)

C. E2Ms x 5 Snatch complex
p snatch + snatch(sq) + OHS + rev snatch(sq)


Tisdag 2022-02-08

Crossfit Standard 60 min
TEKNIK
E90s x 5
1 Split jerk + 3 Front squat + 1 Split jerk @ AHAFA

WoD
AMRAP 10 min
6 Längder Shuttle Runs (börja från rigg)
10 Burpees 2 Target
16 Wallballs @ 9/6 kg

VILA 2 min.

AMRAP 8 min
10 -12 - 14 -16 etc..
Hantel Snatch @ 22,5/15 kg
30 DU
6 Burpee över Wallball


Onsdag 2022-02-09

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
10 varv:
40s på/20s Av
Turkish Get Up @ Valfri vikt

WoD
6 varv av:
4 Wall walks
8 HR Push ups
12 Pistols

TC: 18 min


Torsdag 2022-02-10

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
E90s x 6
1: 3-6 Back Squats @ AHAFA
2: 4-8 Strikta Pull ups +/- Band

AMRAP 14 min
250/200 m Rodd
4 Marklyft @ 110/ 80 kg
8 Hantel Hang Power clean @ 22,5/15 kg/ hand
16 Wallballs @ 9/6 kg


Fredag 2022-02-11

Crossfit Standard 60 min
TEKNIK
E90s x 8
4-6 HSPU

Par WoD (Dela Anyhow)
AMRAP 20 min
6 Längder Table Top Crawl/ Bear Crawl
12 D-ball 2 Shoulder @ 60/40 kg
1800 m Echo Bike
24 T2Rings
2-3-4-5.. etc
Rope Climbs

1 Längd = Vägg till Rigg


Lördag 2022-02-12

Crossfit Standard 60 min
TEKNIK
OTM x 10 min
2 Hang Power snatch + 2 BTN Push jerk (snatch grip) @ AHAFA

WoD
3 varv av:
AMRAP 4 min
6 C2B/Pull ups/T2B
8 Snatch @ 30/25 kg
6 Laterala Burpees

VILA 1 min/AMRAP.


Crossfit Par-WOD 60 min
Amrap 30min (1 work 1 rest)

100 KB swings (32/24kg)
80 TTB
60 STOH (60/40kg)
40 burpee boxjump over
20 devils press (22,5/15)


Söndag 2022-02-13

Crossfit Par-WOD 60 min
Amrap 30min (1 work 1 rest)

100 KB swings (32/24kg)
80 TTB
60 STOH (60/40kg)
40 burpee boxjump over
20 devils press (22,5/15)


Crossfit Standard 60 min
TEKNIK
OTM x 10 min
2 Hang Power snatch + 2 BTN Push jerk (snatch grip) @ AHAFA

WoD
3 varv av:
AMRAP 4 min
6 C2B/Pull ups/T2B
8 Snatch @ 30/25 kg
6 Laterala Burpees

VILA 1 min/AMRAP.
Vecka 05 2022

Måndag 2022-01-31

Crossfit Standard 60 min
TEKNIK
OTM x 10 min
2-4 Split jerk/Push jerk

WoD
AMRAP 6 min
9-6-3
Hang power clean @ 60/40 kg
27 DU

VILA 2 min.

AMRAP 8 min
15/12 cal Rodd
12 Hantel snatch @ 22,5/15 kg
9 Burpees


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. EMOM x 8
1. 2 Halted clean + instant jerk
2. Clean + 2 Halted jerk

B. EMOM x 8 (tyngdpunkt)
1. 3 push Jerk BTN
2. 3 Split jerk BTN

C. E2M x 6 Clean & Jerk complex
Power clean + clean + frontsquat + jerk


Tisdag 2022-02-01

Crossfit Standard 60 min
TEKNIK
OTM x 10 min
3-5 C2B/Pull ups

AMRAP 12 min
2 T2B
2 Burpees
2 KB-svingar @ 32/24 kg
2 Boxhopp @ 60/50 cm
4 T2B
4 Burpees
4 KB-svingar
4 Boxhopp @ 60/50 cm
6 T2B
6 Burpees
6 KB-svingar
6 Boxhopp @ 60/50 cm
osv....


Onsdag 2022-02-02

Crossfit Standard 60 min
WoD
FT
18-15-12-9-6-3
Deadlift @ 85/60 kg
Floor press @ 22,5/15 kg/hand
Wallballs @ 9/6 kg

ASSISTANS
Rullande Klocka 10 min
15/15s Star plank
4/4 Turkisk Sit up med hantel
20 Hollow Flutter kicks
10 Hamstrings curl med roddmaskinens säte


Torsdag 2022-02-03

Crossfit Standard 60 min
EMOM 12
1: 10 Hantel RDL
2: 10-14 Piklyft på låda
3: 10 Alt Pistols

Team WoD
AMRAP 25 min (Par om 2, Dela anyhow)
800 m Rodd
40 Kb-svingar @ 24/16 kg
15 BMU/20 C2B/25 Pull ups
800 m Rodd
30 Kb-svingar @ 24/16 kg
15 BMU/20 C2B/25 Pull ups
800 m Rodd
20 Kb-svingar @ 24/16 kg
15 BMU/20 C2B/25 Pull ups


Fredag 2022-02-04

Crossfit Standard 60 min
OTM x 5 min
3 TnG Clean Deadlift

VILA 1 min.

OTM x 6 min
1 Power clean
Drop
1 Clean + 1 Front squat

WoD
FT
15 - 12 - 9
Back squats @ 70/50 kg
HSPU/Hantel Push press

VILA 2 min.

FT
15- 12- 9
GTO @ 40/30 kg
Burpee over bar


Lördag 2022-02-05

Crossfit Standard 60 min
EMOM x 24 min (Notering: Tänk Stationer)
1: 10 Overhead Reverse Lunges med hantel (Vänster) @ 22,5/15 kg
2: 8- 14 cal Echo Bike
3: 10 Overhead Reverse Lunges med hantel (Höger) @ 22,5/15 kg
4: 10-12 Renegade Rodd @ 22,5/15 kg
5: 30-40s Wall Walks
6: 30-45s Hollow Rocks

VILA 1 min därefter.

AMRAP 7 min (Par om 2)
6 Synkade Burpee 2 Plate
12 Synkade Hantel snatch @ 22,5/15 kg


Crossfit Par-WOD 60 min
In teams of 2

from 0:00
30 rounds
2 burpeeboxjumps
2 squat snatch

from 15:00
20 rounds
3 db box step overs
3 squat clean

from30:00
10 rounds
4 db burpeee box step overs
4 thrusters


Söndag 2022-02-06

Crossfit Par-WOD 60 min
In teams of 2

from 0:00
30 rounds
2 burpeeboxjumps
2 squat snatch

from 15:00
20 rounds
3 db box step overs
3 squat clean

from30:00
10 rounds
4 db burpeee box step overs
4 thrusters


Crossfit Standard 60 min
EMOM x 24 min (Notering: Tänk Stationer)
1: 10 Overhead Reverse Lunges med hantel (Vänster) @ 22,5/15 kg
2: 8- 14 cal Echo Bike
3: 10 Overhead Reverse Lunges med hantel (Höger) @ 22,5/15 kg
4: 10-12 Renegade Rodd @ 22,5/15 kg
5: 30-40s Wall Walks
6: 30-45s Hollow Rocks

VILA 1 min därefter.

AMRAP 7 min (Par om 2)
6 Synkade Burpee 2 Plate
12 Synkade Hantel snatch @ 22,5/15 kg
Vecka 04 2022

Måndag 2022-01-24

Crossfit Standard 60 min
SKILL PRACTICE
OTM x 10 min
Udda: 8-12 Pistols
Jämna: 30-45s DU (Max 50 DU/set)

FT
10 Hantel snatch @ 22,5/15 kg
15 Burpee Box Jump Over @ 60/50 cm
20 Hantel snatch
15 Burpee Box Jump Over
30 Hantel snatch
15 Burpee Box Jump Over
40 Hantel snatch
15 Burpee Box Jump Over
50 Hantel snatch
15 Burpee Box Jump Over

TC: 20 min


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. EMOM x8
1. 3 Hang muscle snatch
2. 3 muscle snatch

B. EMOM x 8
1. 3 high hang snatch
2. 3 low hang snatch

C. E2M x 5 AHAFA
5-8 floating Snatch pull


Tisdag 2022-01-25

Crossfit Standard 60 min
WoD

FT
1500 m Rodd
100 Wallballs @ 9/6 kg
50 T2B

T2B ALTERNATIV
1. Single Leg T2B
2. T2Shoulder
3. K2C
4. Dragon T2B

ASSISTANS
EMOM x 12
1: 5/5 Bulgarian Split squats
2: 5/5 Single leg Glute bridge med hantel
3 6-8 Hantel RDL
4: 6-10 Dragon T2B


Onsdag 2022-01-26

Crossfit Standard 60 min
Team WoD
(Dela Anyhow)
AMRAP 35 min
6 Längder Front rack carry med KB @ 24/16 kg/hand
30 Burpees over KB
6 Längder Front rack carry med KB @ 24/16 kg/hand
15 D-ball 2 Shoulder @ 60/40 kg
6 Längder Farmers carry med KB @ 24/16 kg/hand
40 Sit ups med Medball @ 9/6 kg
6 Längder Farmers carry med KB @ 24/16 kg/hand
15 Strikta Pull ups

E7M
24/18 cal Echo Bike (Dela Anyhow)

1 Längd = Vägg till Rigg


Torsdag 2022-01-27

Crossfit Standard 60 min
WoD

FT
30 Snatch @ 60/45 kg

VILA 3 min.

FT
30 Snatch @ 40/30 kg

TC: 15 min

MODFIERING
Se till att vikten du väljer är en vikt du kan göra 3-4 reps TnG.

ASSISTANS
EMOM x 12 min
1:8-12 Hantel Rodd
1: 8-12 Sittande Wide Hantel Strikt Press
3: 14-20 Banded Pull aparts
4: 6-10 Hantel Lateral Raises


Fredag 2022-01-28

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
Inom 12 min
Bygg till tung 3:a Front squat

3 varv av:
AMRAP 4 min
6 Hang Power Clean @ 70/50 kg
12 Pull-ups
24 Airsquats
48 DU

VILA 1 min/AMRAP.

Fortsätt från där du slutade.


Lördag 2022-01-29

Crossfit Standard 60 min
WoD
FT
20 - 10 - 15 - 5
HSPU
cal Rodd
Ryska Kb-svingar @ 32/24 kg
Burpees

ASSISTANS
3-4 set
30s Deadbug Hold
12 Hamstrings curl på säte av rodd maskiin.
12 Hantel Romanian Deadlift
12 Hantel Rodd


Crossfit Par-WOD 60 min
In team of 2 (1 work 1 rest)

A. 15min amrap
30 wb
30 sit ups
30 push ups

vila 5min

B. 15min amrap
30 step ups 2 x22,5/15kg DB
30 FLR burpees
30 russian twist


Söndag 2022-01-30

Crossfit Par-WOD 60 min
In team of 2 (1 work 1 rest)

A. 15min amrap
30 wb
30 sit ups
30 push ups

vila 5min

B. 15min amrap
30 step ups 2 x22,5/15kg DB
30 FLR burpees
30 russian twist


Crossfit Standard 60 min
WoD
FT
20 - 10 - 15 - 5
HSPU
cal Rodd
Ryska Kb-svingar @ 32/24 kg
Burpees

ASSISTANS
3-4 set
30s Deadbug Hold
12 Hamstrings curl på säte av rodd maskiin.
12 Hantel Romanian Deadlift
12 Hantel Rodd
Vecka 03 2022

Måndag 2022-01-17

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
5 -5 - 4 - 4 - 3
Sumo Deadlift @ Samma vikt eller tyngre än förra gången.

WoD
10 Rounds of:
35 DU
7 Devils press @ 22,5/15 kg per hand

TC: 15 min


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. EMOM Clean pull (samma tyngdpunkt)
1. 6-10 hip to knee
2. 6-10 below the knee to above the knee
3. 6-10 floor to knee

B. EMOM x 9 (tyngdpunkt)
1. 3 dip clean
2. 3 high hang clean
3. 3 low hang clean

C. E2M x 5 Clean complex
Segment clean deadlift + 3-pos clean


Tisdag 2022-01-18

Crossfit Standard 60 min
WoD
2 varv av:
AMRAP 5 min
7 Pull ups
9 Power snatch @ 30/25kg

VILA 1 min/AMRAP.

STYRKA
3 set
Max set Ring Push ups
Max set Unbroken Floor press @ AHAP

3 set hängandebenlyft


Onsdag 2022-01-19

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
E4M x 4
10-14 Backsquats @ AHAFA

ANTECKNA

WoD
"Remember me"
4 Varv av:
20 ALT Hantel Snatch @ 22,5/15 kg
20 Hantel ALT Reverse Lunges @ 22,5/15 kg

VILA
30s/varv.

TC: 12 min


Torsdag 2022-01-20

Crossfit Standard 60 min
TEKNIK KOMPLEX
E90s x 8
4-6 (1 K2E + 1 T2B)

MODIFIKATION
(1 K2C + 1 T2Shoulder/Hips)

WoD
3 varv:
AMRAP 5 min
400/350 m Rodd
10 Renegade Row @ 22,5/15 kg per hand
10 Hantel STO

VILA 1 min.


Fredag 2022-01-21

Crossfit Standard 60 min

TEKNIK
OTM x 10 min
3 Hang Power clean @ AHAFA

WoD
FT
30 Burpee Broad jumps (ca 1,5 m)

VILA

2RFT
15 Barfacing Burpees
15 Power clean @ 60/45 kg

VILA

3RFT
10 Laterala Burpees
10 STO @ 60/45 kg

VILA

5 RFT
6 Burpees
6 Thruster @ 60/45 kg


Lördag 2022-01-22

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
E2M x 5
3-6 SHSPU
20s Reverse Table Top

WoD
AMRAP 16 min
16 Butterfly situps
24 Airsquats
16 Butterfly situps
8 Def.HSPU/HSPU


Crossfit Par-WOD 60 min
team of 2 (1 work 1 rest)
Amrap 40 min
1000m rodd
80 Ryska svingar, 24/16kg
60 Push press, 40/30kg
40 Boxhopp
20 Devils press


Söndag 2022-01-23

Crossfit Par-WOD 60 min
team of 2 (1 work 1 rest)
Amrap 40 min
1000m rodd
80 Ryska svingar, 24/16kg
60 Push press, 40/30kg
40 Boxhopp
20 Devils press


Crossfit Standard 60 min
STYRKA
E2M x 5
3-6 SHSPU
20s Reverse Table Top

WoD
AMRAP 16 min
16 Butterfly situps
24 Airsquats
16 Butterfly situps
8 Def.HSPU/HSPU
Vecka 02 2022

Måndag 2022-01-10

Crossfit Standard 60 min
TEKNIK
OTM x 12 min
Jämna: 6-8 Ryska Kb-svingar @ 32/24 kg
Udda: 4-8 Pull ups

WoD
FT
2 km Rodd
Resterande Tid:
Burpees 2 Plate

TC: 10 min.


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. EMOM x 8 (långsamt drag till höften)
1. 2 power snatch
2. 2 snatch

B. E90s x 6
Snatch complex
Hang power snatch + Snatch + OHS

C. E2M x 4
3-5 snatch deadlift w 5s paus below the knee


Tisdag 2022-01-11

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
3 - 2 - 1 - 2 - 3
Sumo Deadlift @ AHAFA

ANTECKNA
Vikterna du körde på Sumo Dead liften.

WoD
5 Rounds of:
AMRAP 3 min
8 Hantel Reverse Lunges @ 22,5/15 kg/hand
6 Hantel Hang Squat clean @ 22,5/15 kg/hand
4 Hantel STO @ 22,5/15 kg/hand

VILA 1 min. /AMRAP


Onsdag 2022-01-12

Crossfit Standard 60 min
TEKNIK
Bygg till tung (10 min)
3:a Muscle snatch

In till

OTM x 8
Udda: 3-5 Muscle Snatch @ Valfri vikt
Jämna: 6-8 Strikt press @ Valfri vikt

WoD
FT
30 - 20 - 10
Renegade Row @ 22,5/15 kg
Push ups
15 T2B


Torsdag 2022-01-13

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
E4M x 4
8-12 Back squats @ Samma vikt som förra gången/eller tyngre

WoD
AMRAP 15 min
30 Wallballs @ 9/6 kg
15 Power Cleans @ 70/55 kg


Fredag 2022-01-14

Crossfit Standard 60 min
Team om 2
(Dela Anyhow)

AMRAP 30 min
20 Strikta Pull ups
30 Push-ups
40 Hang Power clean @ 60/45 kg
50 cal Echo Bike
40 C2B/Pull ups
30 Burpee Boxhopp @ 60/50 cm
20 Hang Clean & Jerk @ 22,5/15 kg


Lördag 2022-01-15

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
E2M x 5
3-6 (3s Neg SHSPU på låda)

in till

E2M x 5
3 Wallwalks
6/6 SA Hantel Rodd @ AHAP

WoD
EMOM x 18
1: ALAP Shuttle Runs (vägg till rigg)
2: AMRAP Kb-svingar @ 24/16 kg
3: AMCAP Rodd


Crossfit Par-WOD 60 min
For time (1 work 1 rest)

3 rounds
200 mountianclimbers
50 db snatch

3 rounds
60 wb
60 singel arm OH lunge

3 rounds
70 db goble squat
14 wall walks


Söndag 2022-01-16

Crossfit Par-WOD 60 min
For time (1 work 1 rest)

3 rounds
200 mountianclimbers
50 db snatch

3 rounds
60 wb
60 singel arm OH lunge

3 rounds
70 db goble squat
14 wall walks


Crossfit Standard 60 min
STYRKA
E2M x 5
3-6 (3s Neg SHSPU på låda)

in till

E2M x 5
3 Wallwalks
6/6 SA Hantel Rodd @ AHAP

WoD
EMOM x 18
1: ALAP Shuttle Runs (vägg till rigg)
2: AMRAP Kb-svingar @ 24/16 kg
3: AMCAP Rodd
Vecka 01 2022

Måndag 2022-01-03

Crossfit Standard 60 min
5 - 5 - 5 - 4 - 3
Sumo Deadlift @ AHAFA

ANTECKNA
Vikten

WoD
2 Rounds of:
AMRAP 7 min
8 Reverse Lunges med hantlar @ 22,5/15 kg per hand
8 Burpees
8 Boxstep ups med hantlar @ 60/50 cm & 22,5/15 kg per hand
8 Burpees

VILA 1 min./AMRAP


Crossfit Oly 60 min
OLY
A.
EMOM x 9 (paus 3s i fånga)
1. 3 Push jerk
2. 3 Power jerk
3. 3 split Jerk

B.
E90s x 6 Jerk complex (bygg varje set)
2 push jerk + 2 power jerk + 2 split jerk

C.
E90s x 6
3-5 half OHS with close grip


Tisdag 2022-01-04

Crossfit Standard 60 min
EMOM x 10
Udda: 5-10 T2B
Jämna: 8-12 Narrow Airsquats

WoD
FT
45 Power snatch @ 60/45 kg

Görs med TABATA-form.
20s på/10s av tills du är färdig.

100 SIT UPS FOR TIME.


Onsdag 2022-01-05

Crossfit Standard 60 min
E4M x 4
6-10 Backsquats @ AHAFA

ANTECKNA
Vikten.

WoD
5 varv:
8 Strikta Pull ups
16 Push ups
24 Ryska Kb-svingar @ 32/24 kg


Torsdag 2022-01-06

Crossfit Standard 60 min
3 set
8 Hantel Bänkpress @ AHAP
Max set Unbroken Floor press @ AHAP

FT
80/60 cal Rodd
80 Wallballs @ 9/6 kg

VILA 2 min.

FT
1000/750m Rodd
60 Wallballs @ 9/6 kg

TC: 20 min.


Fredag 2022-01-07

Crossfit Standard 60 min
Bygg till tung: ( 10 min)
1:a Power clean

in till

OTM x 6 min
3 Power clean @ 70-80 % av 1 RM

ANTECKNA
1 RM

WoD
AMRAP 10 min
30 DU
6 Barfacing Burpees
9 Hang Power clean 60/40 kg

TABATA hollow hold/rock varannan


Lördag 2022-01-08

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
5 - 3 - 1
Strikt press @ AHAFA

in till

5 - 5 - 5
Push press @ AHAFA

WoD
EMOM x 20 min
1: AMRAP Air squats
2: 10- 16 Hantel snatch @ 22,5/15 kg
3: ALAP Armbågsplankan
4: 8- 14 T2Rings


Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2 (1 round each)

20 rounds
12 singel arm DB deadlift
9 hang power clean
6 stoh
3 burpees over DB

vikt 22,5/15kg


Söndag 2022-01-09

Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2 (1 round each)

20 rounds
12 singel arm DB deadlift
9 hang power clean
6 stoh
3 burpees over DB

vikt 22,5/15kg


Crossfit Standard 60 min
STYRKA
5 - 3 - 1
Strikt press @ AHAFA

in till

5 - 5 - 5
Push press @ AHAFA

WoD
EMOM x 20 min
1: AMRAP Air squats
2: 10- 16 Hantel snatch @ 22,5/15 kg
3: ALAP Armbågsplankan
4: 8- 14 T2Rings
Vecka 52 2022

Söndag 2022-01-02

Crossfit Par-WOD 60 min
5 varv på tid av:
24 Wallballs, 9/6 kg (dela)
24 KB-Svingar, 16/24 kg (dela)
24 Goblet Squats, 16/24 kg (dela)
24 pullups (dela)
24 cal row (dela)

TC: 45 min
Vecka 52 2021

Måndag 2021-12-27

Crossfit Standard 60 min
EMOM x 12 min
Udda: 5-10 T2B
Jämna: 10-12 Ryska Kb-svingar @ 32/24 kg

WoD
AMRAP 15 min.
3 Strikta Pull ups
6 Hantel Hang squat cleans @ 22,5/15 kg/hand
9 HSPU


Tisdag 2021-12-28

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
E2M x 5
4-6 Sittande Hantel Strikt press
4-8 Ring/Def. Push ups

WoD
3 varv av:
15 - 12 - 9
Push press @ 50/35 kg
20/18 cal Rodd


Onsdag 2021-12-29

Crossfit Standard 60 min
Inom 10 min
Bygg till tung:
1.1.1 Power clean

WoD
30 Varv
5 Burpees
30 DU
1 Power clean @ 100/75 kg


Torsdag 2021-12-30

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
E3M x 4
5 Front squats @ AHAFA

WoD
FT
20 Front rackade Reverse lunges @ 22,5/15 kg
20 BBJO @ 75/60 cm
20 Front rackade Reverse lunges @ 22,5/15 kg
40 K2E
20 Front rackade Reverse lunges @ 22,5/15 kg
60 Hantel snatch @ 22,5/15 kg
Vecka 51 2021

Måndag 2021-12-20

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
E3M x 6
3 Back squats @ AHAFA

WoD
AMRAP 12 min
6 HSPU
36 DU
6 Marklyft @ 100/70 kg
36 DU


Crossfit Oly 60 min
OLY
15min egen grunduppvärmning

Start: 1920
A. Snatch (18min)
Planera 3 tunga lyft*

Vila 4min

B. Clean & Jerk (18min)
Planera 3 tunga lyft*

*Upptrappning + dessa 3 lyft inom angiven tid. Missar du något av de tunga lyften väljer du samma vikt igen eller höjer
OBSERVERA att du endast har 3 tunga lyft / moment


Tisdag 2021-12-21

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
E2M x 5
3-5 Strikta Pull ups
6-8 Floor Press @ AHAP

AMRAP 20 min
500/400 m Rodd
40 Airsquats
30 Butterfly Sit ups
20 Kb-svingar @ 24/16 kg
10 Renegade Row @ 22,5/15 kg


Onsdag 2021-12-22

Crossfit Standard 60 min
TEAM WOD
(Dela anyhow)

6 varv av:
12 T2B
6 Wall walks
12 Burpees

2 varv av:
12 DL @ 70/55 kg
9 HPC
6 Push jerk

4 varv av:
12 T2B
6 Wall walks
12 Burpees

2 varv av:
12 DL @ 70/55 kg
9 HPC
6 Push jerk

2 varv av:
12 T2B
6 Wall walks
12 Burpees

2 varv av:
12 DL @ 70/55 kg
9 HPC
6 Push jerk


Torsdag 2021-12-23

Crossfit Standard 60 min
EMOM x 10
Udda: 8-12 Pistols +/- band
Jämna: 30s Hollow Rocks

WoD
3 varv av:
1000 m Rodd
20 Boxstep ups @ 60/50 cm @ 22,5/15 kg
30 Hantel snatch @ 22,5/15 kg


Competition klass 90 min
Competition Class
A)
Teknik – Toes 2 bar

B)
5 varv på tid:
500/400 m rodd
20 toes 2 bar
3 squat clean, 80/60 kg

C)
3 set
30 Sek Sittande Overhead Hold
30 Sek Armbågsplankan
1 min Vila


Fredag 2021-12-24

Crossfit Standard 60 min
12 DAYS OF CHRISTMAS

For time
1 sumo deadlift high pull
2 thrusters
3 push press
4 power cleans
5 power snatch
6 kb swings
7 pull ups
8 knees2elbow
9 boxjumps
10 DU
11 Burpees
12 OH lunge (plate)


Lördag 2021-12-25

Crossfit Standard 60 min
"Rene:ish"

7 rounds
500m row
21 DB lunge
15 pullups
9 burpees


Crossfit Par-WOD 60 min
Dela hur ni vill (1 jobbar 1 vilar)

200 cal row
200 thrusters 40/30
200 burpees


Söndag 2021-12-26

Crossfit Par-WOD 60 min
Dela hur ni vill (1 jobbar 1 vilar)

200 cal row
200 thrusters 40/30
200 burpees


Crossfit Standard 60 min
"Rene:ish"

7 rounds
500m row
21 DB lunge
15 pullups
9 burpees
Vecka 50 2021

Måndag 2021-12-13

Crossfit Standard 60 min
GENOMGÅNG
T2B
(För att kunna jobba med under de 60s)

WoD
"FOUNDATION"

EMOM x 18
1: AMCAP Rodd
2: AMRAP Burpees
3: AMRAP Kb-svingar @ 24/16 kg
4: AMRAP Wallballs @ 9/6 kg
5: AMRAP T2B
6: VILA.


Crossfit Oly 60 min
OLY

Rullande klocka 39min
00:00-02:59 OTM x 3 3 snatch
03:00-04:59 vila
05:00-07:59 EMOM x 3 2 clean & jerk
08:00-09:59 vila
10:00-22:59 1rm Snatch
23:00-25:59 VILA
26:00-39:00 1rm Clean & jerk


Tisdag 2021-12-14

Crossfit Standard 60 min
GENOMGÅNG
Snatch cykling

E90s x 5
2 sets
3 TnG Power Snatch @ AHAFA

WoD

5 Rounds of
5 Strikta Pull ups
10 Push ups
20 Air squats

VILA 1 min.

5 Rounds of.
12 Renegade Row 22,5/15 kg /hand
12 Power Snatch @ 30/25 kg


Onsdag 2021-12-15

Crossfit Standard 60 min
Team WoD

AMRAP 25 min ( Dela anyhow)
1500 m Echo Bike
25 Dubbel Hantel Hang clean & Jerk @ 22,5/15 kg
1500 m Echo Bike
50 m Overhead Walking Lunge @ 22,5/15 kg/hand
1500 m Echo Bike
25 Devils press @ 22,5/15 kg/hand

50 m = 2 Längder vägg till vägg.


Torsdag 2021-12-16

Crossfit Standard 60 min
GENOMGÅNG
Strikt pull up 5x5

AMRAP 7 min
4 BMU/6-8 C2B/Pull ups/T2B
12/10 cal Rodd

VILA 2 min.

4 varv av:
16 Ryska Kb-svingar @ 32/24 kg
12/10 cal Rodd
8 Boxhopp @ 75/60 cm


Fredag 2021-12-17

Crossfit Standard 60 min
GENOMGÅNG
CLEAN

Inom 10 min
Bygg till tung:
1 Power clean
Drop
1 Power clean + 2 Hang Squat Clean

AMRAP 6 min
3 Squat clean @ 85/60 kg
6 Burpees

VILA 2 min.

AMRAP 5 min
5 Power clean @ 70/50 kg
5 Laterala Burpees

VILA 1 min.

AMRAP 4 min
8 Muscle clean @ 60/40 kg
4 Barfacing Burpees


Lördag 2021-12-18

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Floating deadlift, 5x5 (stanna 2cm ovan marken)

WoD
21-15-9
Marklyft, 100/70kg
HR Push ups
Boxhopp, 75/60cm (gå ner)


Crossfit Par-WOD 60 min
For Time Team of 2
50 Lunges
40 pull ups
100 boxjumps
40 DU
50 ring dips
40 KTE
60 KB swings
60 sit ups
40 DB hang squat clean
50 back extensions
60 WB
6 rope climbs


Söndag 2021-12-19

Crossfit Par-WOD 60 min
For Time Team of 2
50 Lunges
40 pull ups
100 boxjumps
40 DU
50 ring dips
40 KTE
60 KB swings
60 sit ups
40 DB hang squat clean
50 back extensions
60 WB
6 rope climbs


Crossfit Standard 60 min
Styrka
Floating deadlift, 5x5 (stanna 2cm ovan marken)

WoD
21-15-9
Marklyft, 100/70kg
HR Push ups
Boxhopp, 75/60cm (gå ner)
Vecka 49 2021

Måndag 2021-12-06

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
OTM x 10 min
1: 2 set om 15s Wall facing Handstand Hold/ Handstand Hold/
Sittande Overhead Hold med hantlar (@AHAFA)/ Ring Plankan
2: 3-5 Viktade Strikta Pull ups/ Strikta Pull ups +/- band

WoD
AMRAP 12 min
5 Def. Push up/Push up +/- Band / Floor press @ Valfri vikt
10 Ring Rodd på Låda/ Ring Rodd
15/12 cal Rodd


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. EMOM x 12
1. 3 clean
2. 3 low hang clean
3. 3 high hang clean
4. 3-pos clean

B. E2M x 6
Jerk complex
2 Push jerk + 2 power jerk + 2 split jerk


Tisdag 2021-12-07

Crossfit Standard 60 min
GENOMGÅNG
Cykling av Power Clean

TEKNIK
E90s x 5
2 sets
3-5 TnG Power Clean @ Medium vikt

WoD
3 Rounds of:
AMRAP 4 min
9 BJO @ 60/50 cm
6 Hantel Marklyft @ 22,5/15 kg/hand
3 Dubbel Hantel C & J @ 22,5 kg/hand

VILA 1 min/AMRAP.


Onsdag 2021-12-08

Crossfit Standard 60 min
Team WoD

AMRAP 10 min
P1: 4 D-ball to shoulder + 1 längder D-ball Carry @ 60/40 kg

P1 + P2: 4 Synkade Burpees

P2: 4 D-ball to shoulder + 1 längder D-ball Carry @ 60/40 kg

P1 + P2: 4 Synkade Burpees

1 Längd = från vägg till rigg tillbaka till väggen igen

Direkt in till

AMRAP 12 min
cal Echo Bike
längder Shuttle runs

1 Längd = från vägg till rigg tillbaka till väggen igen

E2M
5 Synkade Burpee Box step ups @ 60/50 cm


Torsdag 2021-12-09

Crossfit Standard 60 min
STYRKA
E3M x 4
8-12 Bulgarian Split Squats (4-6 reps/ben) @ AHAFA

WoD
AMRAP 14 min
Stigande stege av

1 Marklyft @ 85/60 kg
2 Laterala Burpees
3 Wallballs @ 9/6 kg

Addera med 1 för varje genomfört varv.


Fredag 2021-12-10

Crossfit Standard 60 min
GENOMGÅNG
T2B & DU
(Hitta alternativ för att hantera wodden)

WoD
EMOM x 24
1: AMLAP Shuttle runs (kortsida till kortsida)
2: 6-12 T2B
3: 25-50 DU (ca 40s)
4: 8-16 Kb-svingar @ 32/24 kg


Competition klass 90 min
Competition pass

A) Barbell cykling
Clean & Jerk
STHO

B) WOD
15
10
15
10


Lördag 2021-12-11

Crossfit Standard 60 min
Inom 10 min
Bygg till dagens tekniskt tunga:
1:a Snatch

Direkt in till

OTM x 6
1 Snatch Deadlift + 1 Floating Power Snatch @ Valfri vikt

WoD
FT
15 HSPU
20 Back squat @ 60/35 kg
15 HSPU
18 Back squat @ 70/45 kg
15 HSPU
16 Back squat @ 80/55 kg

Alternativ:
SHSPU i Pik
Hantel Push press @ 22,5/15 kg


Crossfit Par-WOD 60 min
5 rounds each
20 cal row
15 burpee to plate
10 thrusters 40/30kg

IgoUgo (tryck på hårt)


Söndag 2021-12-12

Crossfit Par-WOD 60 min
5 rounds each
20 cal row
15 burpee to plate
10 thrusters 40/30kg

IgoUgo (tryck på hårt)


Crossfit Standard 60 min
Inom 10 min
Bygg till dagens tekniskt tunga:
1:a Snatch

Direkt in till

OTM x 6
1 Snatch Deadlift + 1 Floating Power Snatch @ Valfri vikt

WoD
FT
15 HSPU
20 Back squat @ 60/35 kg
15 HSPU
18 Back squat @ 70/45 kg
15 HSPU
16 Back squat @ 80/55 kg

Alternativ:
SHSPU i Pik
Hantel Push press @ 22,5/15 kg
Vecka 48 2021

Måndag 2021-11-29

Crossfit Standard 60 min
Styrka
4x
A1. 8-10, Rear foot elevated split squat,
A2 8-10 Staggered DB RDL
Vila 30s mellan ben, 1-2 min mellan övning

WoD
5 set
Amrap 3 min
4 Devils press, 2x22.5/15kg
6 T2B
24 DU
Vila 1 min mellan amraps


Crossfit Oly 60 min
OLY
A. EMOM x 12
1. 3 snatch
2. 3 low hang snatch
3. 3 high hang snatch
4. 3-pos snatch

B. E2M x 6
Snatch complex
PS + HPS + OHS + HS + SB


Tisdag 2021-11-30

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Strikt press
4x10 (1-2 RiR)
1 x amrap
(Totalt 5 set)

WoD
27-21-15-9
Box jump over
Thruster, 40/30kg


Onsdag 2021-12-01

Crossfit Standard 60 min
WoD
I lag om 2
3 varv på tid:
250m rodd+3 Power cleans
500m + 5 Power cleans
750m + 7 Power clean

70/45kg
GÅ HÅRT på rodden och förtjäna vilan.

P1: 250m + 3 PC
P2: 250m + 3 PC
P1: 500m + 5 PC
P2: 500m + 5 PC
P1: 750m + 7 PC
P2: 750m + 7 PC
P1: 250m + 3 PC
Etc..tills båda har gjort 3 varv.


Torsdag 2021-12-02

Crossfit Standard 60 min
Styrka
EMOM 12
1: 10 Front squat, utan paus i toppen
2: 10-15 Fotassisterad Strikt CTB pull up
3: vila

WoD
3x
12-15-18
Wallballs, 9/6kg (unbroken)
Burpees
(Time cap 6)
Vila 3 min mellan set


Fredag 2021-12-03

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Marklyft
5x5 E2M

WoD
5 varv på tid:
1 min Farmers march, 2x24/16 alt 2x22.5/15kg
30 Abmat situps
10 Marklyft, 100/70kg


Competition klass 90 min
Competition Class

A)
Repklättring teknikträning
Vanliga och leg less

B)
8 Varv

Inom 1 min:
1 Repklättring
8 Wall Balls 14/9
AMRAP Devil press @ 2*15/2*10 kg

Vila 1 min / varv


Lördag 2021-12-04

Crossfit Standard 60 min
Herowod "Ryan"

5 rounds
7 muscle up
21 target burpees


Crossfit Par-WOD 60 min
WoD
”Murph”
Individuellt eller i par.
TC: 45 min


Söndag 2021-12-05

Crossfit Par-WOD 60 min
WoD
”Murph”
Individuellt eller i par.
TC: 45 min


Crossfit Standard 60 min
Herowod "Ryan"

5 rounds
7 muscle up
21 target burpees
Vecka 47 2021

Måndag 2021-11-22

Crossfit Standard 60 min
WoD
E4M x6
1000m EB / 500m rodd (alterna varje varv)
10 Strikt press, 35/35kg
20 Front rack lunges
Resterande tid:
Varv 1-2: Max planka
Varv 3-4: Max hollow
Varv 5-6: Max sittande L-sit


Crossfit Oly 60 min
OLY
A.
EMOM x 12
1. Clean deadlift + hang power clean + power jerk
2. Clean pull + hang clean + jerk
3. Power clean + clean + jerk

B.
E2M x 9(3/3/3)vila 2 mellan Bx
B1. 3 power clean + 3 power jerk
B2. 2 clean + 2 jerk
B3. Clean & Jerk


Tisdag 2021-11-23

Crossfit Standard 60 min
Styrka/teknik
Inom 10 min: Power clean, bygg till tung 3:a

WoD
På 00:00
12-9-6
Power clean, 60/40kg
Burpee box jump over, 75/60cm

På 10:00
15-12-9
Power clean, 40/30kg
Box jump over, 60/50cm

På 20:00
21-15-9
Power clean, 35/25
Bar facing burpees


Onsdag 2021-11-24

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Front squat + Back squat
4x5+5

WoD
3 varv:
15 Dbl DB Squats, 22,5/15kg
15 HSPU / Db Push press

3 min DB Farmers march

3 varv:
45 Air squats
15 DB Shoulder to overhead


Torsdag 2021-11-25

Crossfit Standard 60 min
Styrka /teknik
4 varv:
1 min handstand walk / Wall walk
Vila 30 sek
1 min alternerande pistols
Vila 30 sek
1 min Strikt pull up
vila 30

WoD
Amrap 15
15 cal rodd
15 Burpees över rodd


Fredag 2021-11-26

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Ring dips / Box dips
4x8-12

WoD
Amrap 12
6 HR Push ups
6 Hantel snatch, 22,5/15kg
30 DU
6 HR Push ups
8 Hantel snatch, 22,5/15kg
30 DU
6 HR Push ups
10 Hantel snatch, 22,5/15kg
30 DU

Hantel snatchen ökar med 2 reps för varje varv


Competition klass 90 min
Competition Class

A)
Skillsträning:
Pullups - kippad och butterfly – effektivitet

B)
Team of 2 träning
Utvärdering av WOD och genomförande

TBA
60
80
100


Lördag 2021-11-27

Crossfit Standard 60 min
For time

50 pull ups
500m row
21 thrusters 40/30kg
1000m row
21 thrusters
500m row
50 pullups


Crossfit Par-WOD 60 min
WoD
I par:
3 varv på tid:
1000m löp (tillsammans)
20 BMU / 40 Pull ups
30 Hang power clean, 70/45kg
Time cap: 35 min


Söndag 2021-11-28

Crossfit Par-WOD 60 min
WoD
I par:
3 varv på tid:
1000m löp (tillsammans)
20 BMU / 40 Pull ups
30 Hang power clean, 70/45kg
Time cap: 35 min


Crossfit Standard 60 min
For time

50 pull ups
500m row
21 thrusters 40/30kg
1000m row
21 thrusters
500m row
50 pullups
Vecka 46 2021

Måndag 2021-11-15

Crossfit Standard 60 min
Teknik
Snatch (squat)

WoD
E2M x 10
15 Box jump, 60/50cm
10 Toes to bar
1 Snatch, bygg till tung eller håll samma (utmanande men görbara) vikt alla set


Crossfit Oly 60 min
OLY
A.
EMOM x 12
1. 2 Snatch deadlift + power snatch
2. 2 Snatch pull + snatch
3. Power snatch + snatch

B.
E2M x 9(3/3/3)vila 2 mellan Bx
B1. 3 Power snatch + 3 hang power snatch
B2. 2 snatch + 2 hang snatch
B3. Snatch + hang snatch


Tisdag 2021-11-16

Crossfit Standard 60 min
Styrka

E2M x 5
3 Front squat, m 5 sek paus

WoD
42-30-18
Wallballs, 9/6
HR-Push ups
Alt hantel snatch, 22,5/15kg


Onsdag 2021-11-17

Crossfit Standard 60 min
WoD
EMOM 7
7 Marklyft, 50-60% av 1RM

Vila 3

Amrap 7
7 Power clean, 50/35kg (sträva efter tng)
10 DU (öka med 10 reps för varje varv)

Vila 3

AMRAP 7 (Open 12.1)
Target burpee


Torsdag 2021-11-18

Crossfit Standard 60 min
WoD
Mikko-isch
EMOM 40
1: 12-20 Cal Echo bike
2: 12-20 cal Rodd
3: 12-20 Burpees
4: vila


Fredag 2021-11-19

Crossfit Standard 60 min
Styrka
EMOM 15
1: Max UB Strict HSPU (nivå så att du gör 5-10) / Strikt hantel press 2x22,5/15kg
2: Strikt pull ups (skala så att du gör 5-10 reps varje set, 1-2 RiR)
3: vila

WoD
15-12-9
Devils press, 2x22,5/15kg
CTB Pull ups

Direkt till

9-12-15
DB Thrusters, 22,5/15kg
Pull ups


Competition klass 90 min
BMU Teknikträning
Vi fokuserar specifikt på övergången från hängande till support. Nästa vecka samma upplägg men vi har fokus på dip och övergång till nästa repetition istället.

WoD

21-15-9
Thrusters @42,5/30 kg
Burpees over bar

Vila 2 min

9-15-21
Thrusters @35/25 kg
Burpees over bar

Mål: Unbroken


Lördag 2021-11-20

Crossfit Standard 60 min
Hero Wod "Nate"

20 min Amrap

2 MU/2 burpee pullup
4 Hspu/4 DB press
8 KB swings


Crossfit Par-WOD 60 min
WoD
”Manion” i par
7 varv:
400m löp (tillsammans)
29 Back squat, 60/40kg (dela)
Time cap: 35min


Söndag 2021-11-21

Crossfit Par-WOD 60 min
WoD
”Manion” i par
7 varv:
400m löp (tillsammans)
29 Back squat, 60/40kg (dela)
Time cap: 35min


Crossfit Standard 60 min
Hero Wod "Nate"

20 min Amrap

2 MU/2 burpee pullup
4 Hspu/4 DB press
8 KB swings
Vecka 45 2021

Måndag 2021-11-08

Crossfit Standard 60 min
WoD
Amrap 30
Max meter rodd

E5M (starta på 00:00)
3-5 Muscle ups/X CTB/Pull ups / 5 Burpee pull ups
10 Hang power snatch, 40/30kg
15 Box jump over


Crossfit Oly 60 min
OLY
A.
EMOM x 10 (hing, low, floor)
1. 3-pos power clean
2. 3-pos clean

B.
E90s x 6
1. 3 clean w paus below the knee
2. 3 Hang w paus above the knee

C.
E2M x 4
4 Segmenterad front squat


Tisdag 2021-11-09

Crossfit Standard 60 min
Styrka
A1. Floor press, 4x8-10
Direkt till
A2. Amrap push ups
Vila 2-3 min

WoD
Amrap 10
9 Thrusters, 35/25kg
35 DU


Onsdag 2021-11-10

Crossfit Standard 60 min
WoD
E3M x 7
15 Target burpees
12 Toes to bar
9 Marklyft, 80/60kg

ASS
A1. Bandad /fotassisterad CTB Pull ups, 4x10-15 reps
A2. Hollow hold, 4x20-30 sek


Torsdag 2021-11-11

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Front squat
5x5, 3 sek paus

WoD
5 varv på tid:
15/12 Cal rodd
12 Hang squat clean, 40/30kg
8 Devils press snatch, 22,5/15kg


Fredag 2021-11-12

Crossfit Standard 60 min
Styrka
EMOM 8
Unbroken Strict ring dips / Push ups på hantlar
Hitta ett antal mellan 5-10 reps och försök hålla det

WoD
I par:
Amrap 16
Echo bike för cal
Amrap unbroken Wallballs 9/6kg


Competition klass 90 min
A)
Barbell cycling – Power Clean

Hitta
3 RM tng Power Clean

B)
21-15-9
Echo Bike
Power Clean


Lördag 2021-11-13

Crossfit Standard 60 min
Crossfit "White"

5 rounds
3 rope climbs
10 ttb
21 oh lunges (plate)
500m row


Crossfit Par-WOD 60 min
WoD
Amrap 40
I lag om 2
60 C&J, 50/35kg - dela
1600m löp/rodd - tillsammans
20 Rope climbs - Dela
1600m löp /rodd - Tillsammans
100 Burpees - synk


Söndag 2021-11-14

Crossfit Par-WOD 60 min
WoD
Amrap 40
I lag om 2
60 C&J, 50/35kg - dela
1600m löp/rodd - tillsammans
20 Rope climbs - Dela
1600m löp /rodd - Tillsammans
100 Burpees - synk


Crossfit Standard 60 min
Crossfit "White"

5 rounds
3 rope climbs
10 ttb
21 oh lunges (plate)
500m row
Vecka 44 2021

Måndag 2021-11-01

Crossfit Standard 60 min
WoD
Amrap 20
5 Strikt Pull ups
10 Alt DB Snatch, 22,5/15kg
15 Laterala DB burpees

ASS
4 varv:
20 DB OH Utfallsteg, byt arm efter 10
10/10 Bent over DB Row
30 sek hollow


Crossfit Oly 60 min
OLY
A.
EMOM x 10
1. 3-pos power snatch
2. 3-pos snatch

B.
E90s x 6(3/3)
B1. 3 Snatch fr. below the knee from blocks
B2. 3 Hang snatch

C.
E2M x 4
4 Segmenterad OHS


Tisdag 2021-11-02

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Bygg till max av
1 Power clean + 1 Front Squat + 1 Push Jerk

WoD
1 varv Macho man*
50 DU

2 varv Macho man
50 DU

3 varv Macho man
50 DU

4 varv Macho man
50 DU

5 varv Macho man
50 DU

*Macho man:
3 Power clean, 60/40kg
3 Front squat
3 Push jerk


Onsdag 2021-11-03

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Floor press, 5x10, E2M

WoD
00:00-10:00
AMRAP
20 Dbl DB Box step ups, 2x22.5/15kg
6 Renegade rows
10:00-20:00
AMRAP
20 BW Box step ups
12 Mountain climbers, knä till triceps
6 Sprawls


Torsdag 2021-11-04

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Back squat
5x5, 3 sek paus i botten

WoD
I Par:
3-6-9-12-15-18
Toes to bar
Kettlebell Swing
Burpees

P1 gör 3-3-3, sen gör P2 3-3-3,
Sen
P1: 6-6-6, sen P2: 6-6-6
Etc


Fredag 2021-11-05

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Bygg till tung 3:a Marklyft

WoD
3 varv på tid:
21/15 cal rodd
15 Marklyft, 100/70kg
12 Strict HSPU, Dbl DB Strict press
9 Box jump, 60/50cm


Lördag 2021-11-06

Crossfit Standard 60 min
"Blake"
4 rounds for time

30m plate OH walking lunge
30 box jumps
20 WB
10 HSPU


Crossfit Par-WOD 60 min
WoD
I lag om 3
På tid:
400 Wallballs, 9/6kg
200 Pull ups
10 000m Echo bike

Time cap: 40 min


Söndag 2021-11-07

Crossfit Par-WOD 60 min
WoD
I lag om 3
På tid:
400 Wallballs, 9/6kg
200 Pull ups
10 000m Echo bike

Time cap: 40 min


Crossfit Standard 60 min
"Blake"
4 rounds for time

30m plate OH walking lunge
30 box jumps
20 WB
10 HSPU
Vecka 43 2021

Måndag 2021-10-25

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Strikt supinerad CTB pull ups, 4x8-12

WoD
4 varv på tid
500m Rodd
12 Burpee pull ups
21 Boxhopp, 60/50cm


Crossfit Oly 60 min
OLY
A.
EMOM x 9 (fr. rack)
1. 3 push Jerk
2. 3 power jerk
3. 3 split jerk

B.
E90s x 6(3/3)
B1. 3 clean fr. above the knee from blocks
B2. 3 deficit clean

C.
E2M x 4
2+2+2 Front squat + push jerk + split jerk


Tisdag 2021-10-26

Crossfit Standard 60 min
Styrka
E2M
Overhead squat
3-3-3-3-3

Alt. Front squat + 10 OHS med Pinne varje set

WoD
21 OHS, 40/30kg
800m löp
18 OHS
600m
15 OHS
400m
12 OHS
200m
9 OHS

(Skala med Front squat)

Time cap: 20 min


Onsdag 2021-10-27

Crossfit Standard 60 min
WoD
Amrap 25 min
I par:

P1:
10 Hang power clean, 60/40kg
30 Double unders

P2:
Amcap Echo bike

Bål/ass
3 set
10 DB Bent over row
10 DB RDL
1 min planka


Torsdag 2021-10-28

Crossfit Standard 60 min
WoD
5 varv
800m löp/1000m rodd
30 Wallballs

Time cap 40 min


Fredag 2021-10-29

Crossfit Standard 60 min
Styrka
EMOM 8
1: 3 Power snatch
2: 3 Push press

WoD
Amrap 7
Power snatch, 50/35kg
EMOM:
7 Toes to bar

Vila 3

Amrap 7
Bar facing burpees
EMOM:
7 Push press, 50/35kg


Lördag 2021-10-30

Crossfit Standard 60 min
Teknik
Repklättring

WoD
10-9-8-7..1
DBL DB/KB Squats, 2x22.5/15kg (24/16kg)

Efter varje varv
1 Repklättring
30 sek Farmers march (på stället)Crossfit Par-WOD 60 min
For Time (with a Partner)
Buy-In: 400 meter Partner Carry

Then, 3 Rounds of:
32 Partner Deadlifts (140/100 kg)
13 Synchro Hand Release Push-Ups
36 Partner Wall Ball Shots (9/6 kg) (alternating)
16 Synchro Burpees

Cash-Out: 400 meter Partner Carry


Söndag 2021-10-31

Crossfit Par-WOD 60 min
For Time (with a Partner)
Buy-In: 400 meter Partner Carry

Then, 3 Rounds of:
32 Partner Deadlifts (140/100 kg)
13 Synchro Hand Release Push-Ups
36 Partner Wall Ball Shots (9/6 kg) (alternating)
16 Synchro Burpees

Cash-Out: 400 meter Partner Carry


Crossfit Standard 60 min
Teknik
Repklättring

WoD
10-9-8-7..1
DBL DB/KB Squats, 2x22.5/15kg (24/16kg)

Efter varje varv
1 Repklättring
30 sek Farmers march (på stället)

Vecka 42 2021

Måndag 2021-10-18

Crossfit Standard 60 min
Styrka/teknik

EMOM 8

Power snatch + Hang power snatch

WoD
På tid:
100/80 cal rodd
50 Alt Hang Power snatch, 22,5/15kg
30 DB Facing burpees

Direkt till

50 Alt SA DB OH Lunge, 22,5kg

Time cap: 15 min


Crossfit Oly 60 min
OLY
A.
EMOM x 9
1. 3 slow pull power snatch
2. 3 slow pull snatch
3. 1+1+1 snatch + snatch balance + OHS

B.
E2M x 6(3/3)
B1. 3 Snatch fr. above the knee from blocks
B2. 3 deficit snatch

C.
E2M x 5
2+2 Snatch balance + OHS


Tisdag 2021-10-19

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Front squat
Bygg till tung 4:a

WoD
På tid:
3 varv på tid:
10 Front squat, 80/60kg
20 Toes to bar
50 Double unders


Onsdag 2021-10-20

Crossfit Standard 60 min
WoD

På 00:00:
200 m löp + 3 Marklyft 100/70kg
På 02:00:
400 m löp + 6 Marklyft 100/70kg
På 06:00:
600 m löp + 9 Marklyft 100/70kg
På 12:00:
200 m löp + 3 Marklyft 100/70kg
På 14:00:
400 m löp + 6 Marklyft 100/70kg
På 18:00:
600 m löp + 9 Marklyft 100/70kg
På 24:00:
200 m löp + 3 Marklyft 100/70kg
På 26:00:
400 m löp + 6 Marklyft 100/70kg
På 30:00:
600 m löp + 9 Marklyft 100/70kg


Torsdag 2021-10-21

Crossfit Standard 60 min
Styrka/teknik
Hang power clean
7-7-7-5-5-5-3-3-3

WoD
30-20-10
Hang power clean, 40/30kg
Situps
Reverse lunges, 40/30kg
Situps


Fredag 2021-10-22

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Viktad/Strikt Pull up / Neg pull ups
5x3-5
Alt
Assisterad 4x8-10

WoD
Amrap 20
400m rodd
Max unbroken Strikt HSPU/ Push ups / Strikt DB Press, 2x22.5/15kg (du ska kunna göra minst 5 reps per varv)


Lördag 2021-10-23

Crossfit Standard 60 min
"Painstorm"

5 Rounds for time

10 Manmakers
20 DB deadlifts
30 DB snatch
40 SA DB OH lunge
50 DB swings


Crossfit Par-WOD 60 min
Styrka
Back squat
5x6

WoD
I par
Amrap 20
I GO U GO ( ett helt varv var i taget)
1 BMU/3 CTB
10 Wallballs
200m Echo bike


Söndag 2021-10-24

Crossfit Par-WOD 60 min
Styrka
Back squat
5x6

WoD
I par
Amrap 20
I GO U GO ( ett helt varv var i taget)
1 BMU/3 CTB
10 Wallballs
200m Echo bike


Crossfit Standard 60 min
"Painstorm"

5 Rounds for time

10 Manmakers
20 DB deadlifts
30 DB snatch
40 SA DB OH lunge
50 DB swings
Vecka 41 2021

Måndag 2021-10-11

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Strikt/Negativ pull ups
5x5

WoD
Amrap 20
500m Rodd
15 DBL DB Floor press
12 DBL DB Alt Renegade row (utan push up)
9 DBL DB Burpee Deadlift


Crossfit Oly 60 min
OLY
A.
EMOM x 12
1. 3 clean
2. 3 Push Jerk
3. 3 Jerk

B.
E2M x5 (öka varje set)
Clean & jerk 2+2

C.
E90s x 5 (addera 5-10% på tyngsta B)
4-6 Clean lift off


Tisdag 2021-10-12

Crossfit Standard 60 min
Styrka/Teknik

Power snatch
E2Mx5
5-4-3-2-1 reps, öka vikt

WoD
2-4-6-8-10

Power snatch, 40/30kg
Efter varje varv:
400m löpning/rodd
10 Toes to bar


Onsdag 2021-10-13

Crossfit Standard 60 min
WoD
Amrap 6 min
D.T

Vila 3 min

Amrap 6 min
”Cindy”

Vila 3 min

Amrap 6
Echo bike

Skjuten starten 6 min för hälften av gänget.

Bål
3x
60 sek planka
30 Flutterkicks
20 Russian twists


Torsdag 2021-10-14

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Marklyft
15-12-10-8-6

WoD
I Par:
Amrap 20
Max meter rodd

20 Boxhopp. 60/50cm
60 sek bearhug march


Fredag 2021-10-15

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Frontrackade utfall bakåt
4x12-16 alternerande steg

WoD
21-15-9
Kettlebell svingar, 32/24kg
Burpees

Direkt in i

3 varv på tid:
400m löp
21 Burpees


Lördag 2021-10-16

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Thruster
5x3, bygg

WoD
10 varv på tid:
3 Thruster, 60/40kg
3 BMU/6 CTB/6 Pull ups / 3 Burpee pull up


Crossfit Par-WOD 60 min
30min Amrap

30 cal row
40 DB snatch
30 cal row
40 TTB
30 cal row
40 DB lunges


Söndag 2021-10-17

Crossfit Par-WOD 60 min
30min Amrap

30 cal row
40 DB snatch
30 cal row
40 TTB
30 cal row
40 DB lunges


Crossfit Standard 60 min
Styrka
Thruster
5x3, bygg

WoD
10 varv på tid:
3 Thruster, 60/40kg
3 BMU/6 CTB/6 Pull ups / 3 Burpee pull up
Vecka 40 2021

Måndag 2021-10-04

Crossfit Standard 60 min
WoD
Amrap 26
800m löpning
26 Alt DB Snatch, 22,5/15kg
26 Burpee over DB

Bål
3 varv
1 min planka
20 russian twist, 22,5/15kg


Crossfit Oly 60 min
OLY
A.
EMOM x 10
1. 2 power snatch + OHS
2. 2 sq. snatch + snatch balance

B.
E2M x6 (öka varje set + paus 1-2s i fånga)
1 high hang sq snatch + 1 low hang sq snatch + 1 reverse sq. snatch

C.
E2M x 4
3-5 OHS 5-10% mer än B


Tisdag 2021-10-05

Crossfit Standard 60 min
Styrka
A.Strikt press
Bygg till tung 4:a gör sedan 4 ytterligare set på 90% av tung
B. Push press, bygg till tung 3:a

WoD
Amrap 10
1 Push press, 40/30kg
1 Burpee boxhopp

2 Push press, 40/30kg
2 Burpee boxhopp

3 Push press, 40/30kg
3 Burpee boxhopp

Etc


Onsdag 2021-10-06

Crossfit Standard 60 min
WoD
5 varv
Amrap 4
30/21 Cal rodd
21 KB-svingar, 24/16kg
AMRAP Wall walks / RX+ AMMAP Handstandwalk

Vila 2 min mellan set


Torsdag 2021-10-07

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Power clean & Jerk
5x3+1, ej tng

WoD
Buy in
50/35 cal Echo bike (starta med 4 minuters fördröjning)

3 varv:
15 Power clean, 60/40kg
30 DU
15 Push jerk, 60/40kg
30 DU


Fredag 2021-10-08

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Front squat
4x5, tempo: 33X1

WoD
På 00:00
3 varv:
200m rodd
25 Wallballs, 9/6kg

På 09:00
3 varv:
200m rodd
20 Pull ups

På 18:00
3 varv:
200m rodd
15 lat Burpees över rodd


Lördag 2021-10-09

Crossfit Standard 60 min
"For Time"
100 DU
90 Wallballs
80 push ups
70 DB deadlifts
60 burpee boxjump over
50 DB front squat
40 HSPU
30 DB box step overs
20 Devils press
10 wall walks

(2x22.5/15 kg DB)


Crossfit Par-WOD 60 min
"Crazy Eights"

8 rounds for time (alternating rounds)

8 thrusters 35/25 kg
8 ctb
8 lateral burpees

then

4x200m row
4x200m run

then

8 thrusters 35/25 kg
8 ctb
8 lateral burpees


Söndag 2021-10-10

Crossfit Par-WOD 60 min
"Crazy Eights"

8 rounds for time (alternating rounds)

8 thrusters 35/25 kg
8 ctb
8 lateral burpees

then

4x200m row
4x200m run

then

8 thrusters 35/25 kg
8 ctb
8 lateral burpees


Crossfit Standard 60 min
"For Time"
100 DU
90 Wallballs
80 push ups
70 DB deadlifts
60 burpee boxjump over
50 DB front squat
40 HSPU
30 DB box step overs
20 Devils press
10 wall walks

(2x22.5/15 kg DB)
Vecka 39 2021

Måndag 2021-09-27

Crossfit Standard 60 min
WoD
Amrap 8
15 Marklyft, 60/40kg
12 Box jump over, 60/50cm
9 Push jerks, 60/40kg

Vila 4

Amrap 8
15 Marklyft, 50/35kg
12 Box jump over, 60/50cm
9 Push jerk, 50/35kg

Styrka/ass
3 set
A1. 8-12 Bent over row
A2. 5-10 Strikt toes to bar


Crossfit Oly 60 min
OLY
A.
EMOM x 12
1. 2 power clean
2. 2 clean
3. 2 jerk

B.
E2M x5 (öka varje set + paus 2-3s i fånga)
1 high hang clean + 1 low hang clean + 1 clean + 1 jerk

C.
E2M x 4
3-5 clean segment deadlift (lift off, under knä, ovan knä)


Tisdag 2021-09-28

Crossfit Standard 60 min
Styrka
5 set, bygg
Clean Deadlift + Hang Power clean + Front squat + Hang squat clean + Squat clean

WoD
På tid:
30 Hang power clean, 40/30kg
30 HSPU / DBL DB Push press, 2x22,5/15kg
30 Front squat, 40/30kg
30 BF Burpees
30 Hang squat clean, 40/30kg


Onsdag 2021-09-29

Crossfit Standard 60 min
Styrka
EMOM 8 - 3 Power snatch

WoD
3 Varv på tid:
400m löpning
20 CTB Pull ups
10 Power snatch, 60/40kg


Torsdag 2021-09-30

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Back squat 12-10-8-6

WoD
I par:
Amrap 25
Partner 1:
Amcap Echobike
Partner 2
:30 sek L-sit /Tuck-sit/Pike leg-lift
16 Dbl KB/DB Front rackade utfall KB 2x24/16 alt DB22,5/15


Fredag 2021-10-01

Crossfit Standard 60 min
WoD
4 varv på tid:
400m rodd
80 Double unders
12 DB Hang squat clean, 2x22.5/15kg

Styrka
3x
1 min Planka
10-15 Sup CTB Bandad pull up
10-15 Bicep curls


Lördag 2021-10-02

Crossfit Standard 60 min
WoD
10 varv på tid:
10 Toes to bar
10 Burpees
10 Alt hantel snatch, 22,5/15kg


Crossfit Par-WOD 60 min
Buy in: 800 m löpning (tillsammans)

4 varv av:
50 KB-svingar, 24/16 kg (dela på)
40 Boxhopp, 60/50 cm (dela på)
30 Boxstepups med 1 KB i frontrack, 24/16 kg (dela på)
20 synk Burpees

Cash out: 800 m löpning (tillsammans)


Söndag 2021-10-03

Crossfit Par-WOD 60 min
Buy in: 800 m löpning (tillsammans)

4 varv av:
50 KB-svingar, 24/16 kg (dela på)
40 Boxhopp, 60/50 cm (dela på)
30 Boxstepups med 1 KB i frontrack, 24/16 kg (dela på)
20 synk Burpees

Cash out: 800 m löpning (tillsammans)


Crossfit Standard 60 min
WoD
10 varv på tid:
10 Toes to bar
10 Burpees
10 Alt hantel snatch, 22,5/15kg
Vecka 38 2021

Måndag 2021-09-20

Crossfit Standard 60 min
Styrka
A. Strikt press, 4x8, bygg till 8RM gör sen 3x8 på 90% av tung

B. Push press, 3x10-12, på samma vikt som ovan

WoD
Amrap 12
3 Wall walks, Rx+ 3x6m Handstand walk (1 ruta=6m)
60 Double unders


Crossfit Oly 60 min
OLY
A.
EMOM x 12
1. 2 snatch m paus nedom knäna
2. 2 snatch m paus ovan knäna
3. 2 snatch

B.
E2M x5 (öka varje set + paus 2-3s i fånga)
2 Snatch + 2 low hang snatch + 2 high hang snatch

C.
E2M x 4
4-6 flat foot snatch pull fr. deficit


Tisdag 2021-09-21

Crossfit Standard 60 min
WoD
10-8-6-4-2
Muscle up (ring eller bar) / Pull up x2 / Burpee pull up
Devils press, 2x22,5/15kg
Box step overs, 2x22,5/15kg

Styrka/ass
3 set
8-12 Bent over DB Row, 2x22.5/15kg
1 min planka
20 Starfish-fällknivar (höger arm till vänster ben, alternera)
Vila som du behöver


Onsdag 2021-09-22

Crossfit Standard 60 min
Styrka
5x
5 Back squat + 3 längdhopp

WoD
E2M tills 150 Wallballs
18/14 cal rodd
Amrap Wallballs, 9/6kg


Torsdag 2021-09-23

Crossfit Standard 60 min
Styrka
EMOM 6
Hang Power clean + Power clean

WoD
5 varv på tid:
200m löpning
9 Hang power clean, 70/45kg
1-2-3-4-5 Repklättring
Vila 1 min mellan varv


Fredag 2021-09-24

Crossfit Standard 60 min
Styrka/teknik
Power snatch
EMOM 9 - 1 rep, i ”vågor”
Ex: 70%-75%-80%-70-75-80-70-75-80

WoD
På tid:
3 varv
21 Kip HSPU / Dbl Hantel Push press
12 Power snatch, 40/30kg

Direkt till:

3 varv:
21 Bar facing burpees
12 Power snatch, 40/30kg


Lördag 2021-09-25

Crossfit Standard 60 min
WoD
På tid:
3 varv:
12 Thrusters, 40/30
12 Pull ups

sen
800m löpning

3 varv:
9 Thrusters, 50/35kg
9 CTB Pull ups

sen
800m löpning

3 varv:
6 Thrusters, 60/40kg
6 Bar muscle ups

sen
800m löpning


Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2 (I go U go)
60 rounds for time

1 power clean 40/30kg
2 frontsquat
3 stoh
4 lateral burpees

TC 35minn


Söndag 2021-09-26

Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2 (I go U go)
60 rounds for time

1 power clean 40/30kg
2 frontsquat
3 stoh
4 lateral burpees

TC 35min


Crossfit Standard 60 min
WoD
På tid:
3 varv:
12 Thrusters, 40/30
12 Pull ups

sen
800m löpning

3 varv:
9 Thrusters, 50/35kg
9 CTB Pull ups

sen
800m löpning

3 varv:
6 Thrusters, 60/40kg
6 Bar muscle ups

sen
800m löpning
Vecka 37 2021

Måndag 2021-09-13

Crossfit Standard 60 min
E2Mx6
3 back squat + 5 tall box jump, landa med så rak ben som
Möjligt

WoD
7 varv
7 Pull ups
7 Thrusters
7 Burpees


Crossfit Oly 60 min
OLY
A.
EMOM x 12
1. 2 High hang power clean
2. 2 Low hang power clean
3. 2 Slow pull power clean

B.
E2M x6 (öka varje set)
Power clean triples

C.
E2M x 3 (10-20% mer än B)
4-6 reverse clean pull


Tisdag 2021-09-14

Crossfit Standard 60 min
Teknik
Repklättring

WoD
5 varv:
1 min Repklättring
1 Min hantel snatch, 30/22,5
1 Min rodd
1 min vila


Onsdag 2021-09-15

Crossfit Standard 60 min
Styrka/teknik
EMOM 6
Power clean + hang power clean

WoD
I Par
I GO U GO
4 varv var, byte efter helt varv

15/12 Cal EB
12 Hang Power Cleans 50/35kg
9 Burpee Box Jumps (24/20")


Torsdag 2021-09-16

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Front squat
5-5-5-3-3-3-1-1-1

WoD
450m löp
45 Wallballs, 9/6kg
450m löp


Fredag 2021-09-17

Crossfit Standard 60 min
Teknik
Power snatch

WoD
00:00-10:00
Amrap
15 Toes to bar
10 Marklyft, 50/35
5 Power snatch,50/35

10:00-15:00
Bygg till tung Power snatch


Lördag 2021-09-18

Crossfit Standard 60 min
”Whitten”
5 varv på tid
22 KB-svingar, 32/24kg
22 Boxhopp
400m löp
22 Burpees
22 Wallballs


Crossfit Par-WOD 60 min
Teamwod

buy in 56 burpee box jump over

then
22 rounds
5 hspu
27 DU
3 powercleans 70/50kg

buy out 1200m run together.


Söndag 2021-09-19

Crossfit Par-WOD 60 min
Teamwod

buy in 56 burpee box jump over

then
22 rounds
5 hspu
27 DU
3 powercleans 70/50kg

buy out 1200m run together.


Crossfit Standard 60 min
”Whitten”
5 varv på tid
22 KB-svingar, 32/24kg
22 Boxhopp
400m löp
22 Burpees
22 Wallballs
Vecka 36 2021

Måndag 2021-09-06

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Marklyft
Bygg till tung 1:a. Perfekt form

WoD
På tid:
2 varv
30 cal rodd
25 CTB Pull ups
20 Marklyft, 100/70kg
15 Boxhopp, 75/60cm


Crossfit Oly 60 min
OLY
EMOM x9 alla lyft med paus i fånga
1. 2 hang power snatch
2. 2 hang snatch
3. 2 reverse snatch

E2M x5 (öka varje set)
Snatch doubles

E2M x4
3 OHS (5-20% mer än tyngsta snatch double)


Tisdag 2021-09-07

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Back squat
8-8-6-6

WoD
10-9-8…1
Thrusters, 40/30kg
Toes to bar
Lat burpees


Onsdag 2021-09-08

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Strikt Ringdips, 4x8-12
Alt
Box-dips, 4xamrap (12-20 reps)

WoD
10 varv på tid:
25 Double unders
6 Dumbell strict press, 22,5/15kg
4 Bar facing burpees


Torsdag 2021-09-09

Crossfit Standard 60 min
WoD
Amrap 20
I par, dela som ni önskar:
10 Ring Muscle up / Bar muscle up / Burpee pull-up / Toes to ring x2
20 SA Dumbell hang clean & jerk, 22,5/15
30 Wallballs, 9/6kg

Styrka/Ass
A1. Assisterad strikt pull up, 4x12
A2. Planka, 4x1 min


Fredag 2021-09-10

Crossfit Standard 60 min
WoD
5 varv på tid:
400m löpning
15 Power clean, 40/30kg
12 Frontrackade utfall, 40/30kg
9 Push press, 40/30kg

Ass
3x
20 alt fällknivar
20 sek hollow hold


Lördag 2021-09-11

Crossfit Standard 60 min
EMOM 8 min 1 Cluster + 2 Thruster

For time, partition reps anyhow (Cap 20 min)
50 HSPU
100 KB swings 32/24kg
150 wallbals


Crossfit Par-WOD 60 min
"Carrier"
For time
2016m row (plank hold)
66 DB snatches
65 TTB
55 goblet squats 32/24kg
53 burpees
37 thrusters 50/35kg
21 CTB
37 thrusters
53 burpees
55 goblet squats
65 TTB
66 DB snatch
2016m row (plank hold)


Söndag 2021-09-12

Crossfit Par-WOD 60 min
"Carrier"
For time
2016m row (plank hold)
66 DB snatches
65 TTB
55 goblet squats 32/24kg
53 burpees
37 thrusters 50/35kg
21 CTB
37 thrusters
53 burpees
55 goblet squats
65 TTB
66 DB snatch
2016m row (plank hold)


Crossfit Standard 60 min
EMOM 8 min 1 Cluster + 2 Thruster

For time, partition reps anyhow (Cap 20 min)
50 HSPU
100 KB swings 32/24kg
150 wallbals
Vecka 35 2021

Måndag 2021-08-30

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Back squat
10-10-8-8

WoD
5 varv på tid:
10 Alt frontrackade utfall m hantel, 22.5/15kg
25 Wallballs, 9/6kg
10 10 Alt frontrackade utfall m hantel, 22.5/15kg
10 Alt Devils press, 22,5/15kg


Crossfit Oly 60 min
OLY
EMOM x 9 (paus 1-2s i dip)
1. 2 Power Jerk
2. 2 Push Jerk
3. 2 Split Jerk

E2m x 5 Jerk Complex (Öka vikt per set)
Power Jerk + Push Jerk + Split Jerk

E90s x 5 (fr. rack)
3-5 Jerk Drive


Tisdag 2021-08-31

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Push press + Push jerk
5x2+2

WoD
27-21-15-9
Pull ups
Push jerk, 60/40kg
400m löpning


Onsdag 2021-09-01

Crossfit Standard 60 min
I par:
60/48 cal EB
60 Power clean, 50/35kg
60/48 Cal EB
60 Front squat
60/48 cal EB
60 Squat cleans

3 varv:
20 Fällknivar
20 Tuck ups
vila som du behöver


Torsdag 2021-09-02

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Snatch
3-3-3-2-2-2-1-1-1, ej tng,

WoD
Amrap 10
10 Box jump over, 60/50cm
10 Hang (squat) snatch, 40/30


Fredag 2021-09-03

Crossfit Standard 60 min
WoD
5 varv
400m löpning
20 Thrusters, 40/30kg unbroken
Vila 2 min

Styrka
A. Strikt assisterad pull up,
4x12, CTB

B. Diamond push ups, 4x15


Lördag 2021-09-04

Crossfit Standard 60 min
WoD
Amrap 25
15/12 Cal rodd
3 Toes to bar
3 Power clean & jerk

15/12 Cal rodd
6 Toes to bar
6 Power clean & jerk

15/12 Cal rodd
9 Toes to bar
9 Power clean & jerk

Addera 3 reps för varje varv

Bål
3 varv:
1 min planka
30 Russian twists


Crossfit Par-WOD 60 min
Teams of 2
30-20-10
KBS
Sit-ups
30-20-10
Wallballs
push ups
30-20-10
Cal row
pull-ups
30-20-10
Goblet squat
OH plate lunge


Söndag 2021-09-05

Crossfit Par-WOD 60 min
Teams of 2
30-20-10
KBS
Sit-ups
30-20-10
Wallballs
push ups
30-20-10
Cal row
pull-ups
30-20-10
Goblet squat
OH plate lunge


Crossfit Standard 60 min
WoD
Amrap 25
15/12 Cal rodd
3 Toes to bar
3 Power clean & jerk

15/12 Cal rodd
6 Toes to bar
6 Power clean & jerk

15/12 Cal rodd
9 Toes to bar
9 Power clean & jerk

Addera 3 reps för varje varv

Bål
3 varv:
1 min planka
30 Russian twists
Vecka 34 2021

Måndag 2021-08-23

Crossfit Standard 60 min
Styrka/teknik
Snatch
5x3, ca 75% av 1RM, ej tng

Buy in
1600m löp/2000m rodd

Direkt till
Alt 1:
”Amanda”
9-7-5
Snatch, 60/40kg
Ring muscle up

Alt 2:
5 varv på tid:
7 Burpee pull ups
9 Power snatch, 50/30kg


Crossfit Oly 60 min
OLY
EMOM x 8
1. 3-pos power snatch (floor, low, high)
2. 3-pos sq. snatch (floor, low, high)

Snatch: heavy triple
within 12min build to heavy triple

E2M x 4
4-6 Floating Snatch pull on riser


Tisdag 2021-08-24

Crossfit Standard 60 min
Back squat, 10-8-8-6-6

WoD
Amrap 4
21/15 cal EB
21 Toes to bar
21 Front squat, 40/30kg

Vila 4

Amrap 4

15/12 Cal EB
15 Toes to bar
15 Front squat 50/35kg

Vila 4

Amrap 4
9/6 Cal EB
9 Toes to bar
9 Front squat, 60/40kg


Onsdag 2021-08-25

Crossfit Standard 60 min
Snatch grip RDL, 4x8-10, Tempo: 31X0

WoD
30 varv på tid:
3 Marklyft, 60kg
3 BF burpees

Time cap: 12 min


Torsdag 2021-08-26

Crossfit Standard 60 min
A. Floor press
8-8-8-8-8

B. Single arm Seated DB Press, 3x12-15/sida

WoD
150 Wall Balls

EMOM - 4 Box jump over
Time cap: 10 min


Fredag 2021-08-27

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Power clean, 6x3, ej tng, ca:75% av 1RM ”across”

WoD
På tid:
Power clean
21-18-15-12-9-6-3, 40/30kg
Före varje set gör 8 laterala burpees


Lördag 2021-08-28

Crossfit Standard 60 min
Herowod "Nate"
20 min amrap
2 muscle ups/burpee pullup
4 HSPU
8 KBswing


Crossfit Par-WOD 60 min
Amrap 30 min
I par:
Partner 1: Amrap ”Cindy”
5 Pull ups
10 Push ups
15 Air squat

Partner 2:
200m löpning
3 Clusters


Söndag 2021-08-29

Crossfit Par-WOD 60 min
Amrap 30 min
I par:
Partner 1: Amrap ”Cindy”
5 Pull ups
10 Push ups
15 Air squat

Partner 2:
200m löpning
3 Clusters


Crossfit Standard 60 min
Herowod "Nate"
20 min amrap
2 muscle ups/burpee pullup
4 HSPU
8 KBswing
Vecka 33 2021

Måndag 2021-08-16

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Squat clean
E90s x8, bygg till tung

WoD
Elizabeth
21-15-9
Squat clean, 60/40kg
Ring dips / HR-Push ups


Crossfit Oly 60 min
OLY
EMOM x 8
1. 3 Clean w paus at the knee
2. 3 Hang clean above the knee

E2m x4 Clean complex (öka vikt varje set)
PC + HPC + HSC + 2 FS

E2M x 4
3-5 Floating clean pull


Tisdag 2021-08-17

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Strikt pullups
4x10-15, använd band eller assistera med fötter

WoD
På tid:
800m löp
150 DU
800m löp
50 Burpee boxhopp övers
800m löp


Onsdag 2021-08-18

Crossfit Standard 60 min
Styrka
EMOM 12
1: 10-12 Suitcase DL, höger (KB)
2: 10-12 Suitcase DL, vänster
3: 16-20 Alt Goblet step ups
4: vila

WoD
Amrap 15
3 Bar muscle ups / Burpee pull ups
6 Marklyft, 100/70kg
12/9 Cal rodd


Torsdag 2021-08-19

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Push press
5-3-2-1-1-2-3-5

WoD
I par:
Amrap 12
Max Cal Echo bike
Max antal Wallballs

Samla i paret ihop så många reps av varje. Dela som ni vill.


Fredag 2021-08-20

Crossfit Standard 60 min
Teknik
Teknik i kipping pull ups

WoD
”Helen”
3 varv på tid:
400m löp
21 KB-svingar, 24/16kg
12 Pull ups

Styrka
3 set
15/15 Bicep curl med hantel
Amrap Tricep extensioner bakom huvud.


Lördag 2021-08-21

Crossfit Standard 60 min
Styrka

Power clean + thruster
5x2+2, ej tng på PC

WoD
Inom 20 min
Buy in: 2000m rodd
Sen
Amrap
15 Power clean, 40/30kg
12 Box jump over, 60/50cm
9 Thrusters, 40/30kg


Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2

200 DU
175 Push ups
150 wb
125 Dubble KB deadlifts
100 boxjump over
75 KB swings
50 pull ups


Söndag 2021-08-22

Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2

200 DU
175 Push ups
150 wb
125 Dubble KB deadlifts
100 boxjump over
75 KB swings
50 pull ups


Crossfit Standard 60 min
Styrka

Power clean + thruster
5x2+2, ej tng på PC

WoD
Inom 20 min
Buy in: 2000m rodd
Sen
Amrap
15 Power clean, 40/30kg
12 Box jump over, 60/50cm
9 Thrusters, 40/30kg
Vecka 32 2021

Måndag 2021-08-09

Crossfit Standard 60 min
WoD
På tid:
800m löp
60 Alt pistols
50 CTB
40 Bar facing burpees
30 Power snatch, 60/40kg
800m löp


Crossfit BAS
WoD
På tid:
200m löp
60 Air squats
200m löp
50 KB swings
200m löp
40 ring rows
200m löp
30 burpees
200m löp


Crossfit Oly 60 min
OLY
EMOM x 8
1. 3 snatch deadlift to power position
2. 3 Snatch from power position

E2m x4 öka vikt varje set
4 Snatch

E2M x 4
3-5 Deficit snatch deadlift paus at the knee


Tisdag 2021-08-10

Crossfit Standard 60 min
Styrka
E90S x 6
2 Power clean, tng, öka vikten vartannat set

WoD
Amrap 12
15/12 Cal rodd
3 Power clean, 60/40kg
15/12 cal rodd
6 Power clean, 60/40kg
15/12 cal rodd
9 Power clean, 60/40kg
Etc.. öka med 3 PC varje varv


Onsdag 2021-08-11

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Front rack utfallsteg
4x16-20 alternerande reps

WoD
Amrap 8
Buy in: 800m löp
Sedan Amrap
30 Double unders
15 Thrusters, 35/25

Vila 4

Amrap 8
Buy in 800m löp
Sedan amrap
30 Double unders
15 Overhead squats, 35/25kg


Crossfit BAS
"Barbara"
5 rounds
20 pullups/ringrows
30 push ups
40 situps
50 air squats
rest 3min


Torsdag 2021-08-12

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Flytande Marklyft, 4x6-8, Tempo: 31X1, pausa 5 cm ovan mark

WoD
5 varv på tid:
Hantel Farmers carry till staketet,
30 Abmat situps
10 DBl DB Power clean


Fredag 2021-08-13

Crossfit Standard 60 min
WoD
I par, I GO U GO (en övning i taget)
Amrap 20
16 Toes to bar
16/12 Cal Echo bike
16 Hang power clean, 40/30kg
16 Push pressar, 40/30kg

”Styrka”
Med tom stång
21-15-9
Bent over row
Bicep curls
Strikt press
Push up


Lördag 2021-08-14

Crossfit Standard 60 min
WoD
Amrap 30
8 Thrusters, 70/40kg
8 Strikt pull ups
12 Box jump, 75/60cm

E6M spring 400m med 20/15kg viktskiva


Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2

80 wallball / dip hold
80 ttb / wallsit
80 stoh / plank
80 DU / L-sit
80 deadlift / handstand hold


Söndag 2021-08-15

Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2

80 wallball / dip hold
80 ttb / wallsit
80 stoh / plank
80 DU / L-sit
80 deadlift / handstand hold


Crossfit Standard 60 min
WoD
Amrap 30
8 Thrusters, 70/40kg
8 Strikt pull ups
12 Box jump, 75/60cm

E6M spring 400m med 20/15kg viktskiva
Vecka 31 2021

Måndag 2021-08-02

Crossfit Standard 60 min
Styrka/teknik
Snatch
3-2-1-3-2-1

WoD
21-15-9
Squat snatch, 40/30kg /Power snatch
CTB Pull ups


Crossfit BAS
WoD
E10M x4
30/24 cal rodd
200m löp
30 KB swings
200m löp


Tisdag 2021-08-03

Crossfit Standard 60 min
WoD
E10M x4
30/24 cal rodd
200m löp
30/24 cal EB
200m löp


Onsdag 2021-08-04

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Bygg till tung
1 Power clean + 1 Front squat + 1 Push jerk

WoD
Amrap 13
10 Lat burpees
1 varv ”Macho man*” 70/45kg
10 lat burpees
2 varv ”Macho man”
10 Lat burpees
3 varv ”Macho man”
Etc.
Lägg på ett varv ”Macho man”

*Macho man = 3 Power clean + 3 Front squat + 3 Push jerk


Crossfit BAS
WoD
AMRAP 25min
400m löpning
21 KB-svingar, 24/16kg
15 Burpees
9 boxjumps


Torsdag 2021-08-05

Crossfit Standard 60 min
I par:
200 Double unders - Partner hänger i räcke
20 Cal EB, dela
100 Knees to elbow - Partner håller planka på armbågar
40 Cal EB, dela
200m DB Front rack walking lunge, 22.5/15 (en hantel) - Partner går farmers carry
60 Cal EB, dela
4x200m löpning - varannan.

Styrka
I par:
100 Alt fällknivar
100 Flutterkicks


Fredag 2021-08-06

Crossfit Standard 60 min
Styrka
A1. Single leg RDL, håll i något för balansen, 4x8-12/sida
A2. Goblet Box step ups, 4x8-12/sida,
Vila 30 sek mellan sidor och mellan set

WoD
4 varv på tid:
500m rodd
9 Marklyft, 120/80kg
27 HR Push ups


Lördag 2021-08-07

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Strikt ring pull ups

WoD
3 varv på tid:
800m löpning
50 Wallballs
20 Alt Devils press, 22,5/15kg


Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2

AMRAP 25min

5 rounds
10 d-ball squats
10 syncDB hang clean and jerk

4 rounds
10 devilspress
10 sync DB snatch

3 rounds
10 DB clusters
10 sync DB squats


Söndag 2021-08-08

Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2

AMRAP 25min

5 rounds
10 d-ball squats
10 syncDB hang clean and jerk

4 rounds
10 devilspress
10 sync DB snatch

3 rounds
10 DB clusters
10 sync DB squats


Crossfit Standard 60 min
Styrka
Strikt ring pull ups

WoD
3 varv på tid:
800m löpning
50 Wallballs
20 Alt Devils press, 22,5/15kg
Vecka 30 2021

Måndag 2021-07-26

Crossfit Standard 60 min
Styrka/teknik
Power snatch
2-2-2-2-2

WoD
Amrap 10
4 varv
30 Air squat
200m löpning

Resterande tid:
Amrap Power snatch, 50/35kg


Crossfit BAS
EMOM 36min (5 rounds)

1. Row
2. slamball over shoulder
3. KB swing
4. single arm farmers carry
5. plank
6. rest


Tisdag 2021-07-27

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Marklyft
5-3-1-5-3-1

WoD
Pa° tid:
3 varv:
15 Marklyft, 60/40kg
10 Push press
5 Bar muscle up

Direkt till:

1500m rodd

Direkt till:

3 varv:
15 Marklyft, 60/40kg
10 Push press
5 Bar muscle up


Onsdag 2021-07-28

Crossfit Standard 60 min
Styrka
5x5

1 1/4 Back squat

WoD
Inom 5 min
Buy in: 400m lo¨p
Amrap
12 Front squat, 40/30kg
6 Burpee box jump over

Vila 3

Inom 5 min
Buy in: 400m lo¨p
Amrap
9 Front squat, 60/40kg
6 Burpee box jump over

Vila 3

Inom 5 min
Buy in 400m lo¨p
Amrap
6 Front squat, 80/50kg
6 Burpee boxhopp


Crossfit BAS
10 rounds of
200m run
1 round "Cindy"

1 round "Cindy" =
5 pull-ups/ringrows
10 push ups
15 air squats


Torsdag 2021-07-29

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Press
5x5-10
Alt:
Strikt HSPU
Strikt HSPU pa° la°da
Pik Push up
Z-press med hantlar
Sittande press med hantlar

WoD
I par:
Amrap 18
50 Double unders
6 Strikta ring pull ups / 12 Ringrodd

Partner ha°ller 20kg vikt na¨r den andre jobbar.


Fredag 2021-07-30

Crossfit Standard 60 min
WoD
3 varv
2 min amrap Alt DB Snatch, 22,5/15kg
2 min amrap cal Echo bike
2 min amrap Toes to bar
2 min amrap Single DB Box step ups

Starta ha¨lften med 2 min fo¨rdro¨jning

Styrka
EMOM 12
1 - 30 sek Pike leg lifts
2 - 30 sek Alt Fa¨llkniv
3 - 30 sek Sidoplanka, h
4 - 30 sek Sidoplanka, v


Lördag 2021-07-31

Crossfit Standard 60 min
Styrka
E90Sx 5
2 Squat clean + 2 Push jerk

WoD
15 Squat cleans, 60/40kg
12 Squat cleans, 60/40kg
9 Squat cleans, 60/40kg
6 Squat cleans, 60/40kg
6 Push jerk, 60/40kg
9 Push jerk, 60/40kg
12 Push jerk, 60/40kg
15 Push jerk, 60/40kg
*Spring 200m efter varje set*

Time cap: 20


Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2 (Girls gone wild)

400m run
"Karen" 150 wb
400m run
"Isabell" 30 snatch 60/40kg
400m run
"Grace"
400m run


Söndag 2021-08-01

Crossfit Par-WOD 60 min
Team of 2 (Girls gone wild)

400m run
"Karen" 150 wb
400m run
"Isabell" 30 snatch 60/40kg
400m run
"Grace"
400m run


Crossfit Standard 60 min
Styrka
E90Sx 5
2 Squat clean + 2 Push jerk

WoD
15 Squat cleans, 60/40kg
12 Squat cleans, 60/40kg
9 Squat cleans, 60/40kg
6 Squat cleans, 60/40kg
6 Push jerk, 60/40kg
9 Push jerk, 60/40kg
12 Push jerk, 60/40kg
15 Push jerk, 60/40kg
*Spring 200m efter varje set*

Time cap: 20
Vecka 29 2021

Måndag 2021-07-19

Crossfit Standard 60 min
Styrka
EMOM 12
1: 8-12 Suit case box step up, höger (KB i motsatt arm), 32/24kg
2: 8-12 Suit case step up, vänster (KB i motsatt arm), 32/24kg
3: 16-20 Ryska KB-svingar, 32/24kg
4: vila

WoD
Amrap 20
40 Wallballs, 9/6kg
30/24 cal rodd
20 Toes to bar
10 Alt DB Snatch, 30/22,5kg


Crossfit BAS
EMOM 36min (5 rounds)

1. AB
2. wallballs
3. situps
4. push ups
5. boxjumps
6. rest


Tisdag 2021-07-20

Crossfit Standard 60 min
Styrka
A. 3x amrap Strict ring dips/Box dips
Vila 1 min mellan set

B. 3x amrap HR Push ups
Vila 1 min mellan set

WoD
På tid:
21 Marklyft, 100/70kg
200m löp
21 Lat burpees
200m löp
15 Marklyft, 100/70kg
200m löp
15 Lat burpees
200m löp
9 Marklyft, 100/70kg
200m löp
9 Lat burpees
200m löp

Time cap: 15 min


Onsdag 2021-07-21

Crossfit Standard 60 min
WoD
E4M x5
15/12 cal Echo bike
12 Chest to bar pull ups
9 Thrusters, 50/35kg

(Hälften startar på 00:00 och hälften på 02:00)

Styrka
3 set
10 Z-press
30 sek Front leaning plank
20 alt fällknivar


Crossfit BAS
Every 6th min x 5
400m run/500m row
20 DB snatch
15 wallballs
10 burpees


Torsdag 2021-07-22

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Front rack utfall, alternerande. bygg
16-12-8-6-4

WoD
30-20-10
Alt. Devils press, 22,5/15kg
Boxhopp, 75/60cm


Fredag 2021-07-23

Crossfit Standard 60 min
Styrka/teknik
Power clean & Push jerk
5-4-3-2-1

WoD
3 varv på tid:
400m löp
10 Power clean, 70/45kg
500/450m rodd
10 Push jerk, 70/45kg
Time cap: 20 min


Lördag 2021-07-24

Crossfit Standard 60 min
Styrka
A. Strikt Pull up
1xamrap
4x 50% av max
Hitta ett skalalternativ som ger dig minst 10 reps första set.

WoD
6 varv:
1 min Echo bike
1 min bar facing burpees
1 min Double unders
1 min vila

Starta på olika stationer men vila samtidigt.


Crossfit Par-WOD 60 min
WoD
I par
I GO U GO
8 varv var
12/9 Cal EB
6 Burpee DB Marklyft, 2x22.,5/15kg
12/9 Cal EB
Hitta en nivå där du håller dig under 2 minuter per intervall.
Timecap: 32 min


Söndag 2021-07-25

Crossfit Par-WOD 60 min
WoD
I par
I GO U GO
8 varv var
12/9 Cal EB
6 Burpee DB Marklyft, 2x22.,5/15kg
12/9 Cal EB
Hitta en nivå där du håller dig under 2 minuter per intervall.
Timecap: 32 min


Crossfit Standard 60 min
Styrka
A. Strikt Pull up
1xamrap
4x 50% av max
Hitta ett skalalternativ som ger dig minst 10 reps första set.

WoD
6 varv:
1 min Echo bike
1 min bar facing burpees
1 min Double unders
1 min vila

Starta på olika stationer men vila samtidigt.
Vecka 28 2021

Måndag 2021-07-12

Crossfit Standard 60 min
Marklyft
9-7-5-3-5-7-9, Försök lyft tyngre på ”vägen upp”

Kondition
5 varv på tid:
10 CTB Räckhäv
1 min Farmers hold, dbl KB/DB
20 OH Utfallsteg, m viktskiva
1 min Front rack hold dbl KB/DB


Crossfit BAS
EMOM 36min (5 rounds)

1. Box step overs (viktad)
2. Cal row
3. situps
4. DB snatch
5. burpees
6. rest


Tisdag 2021-07-13

Crossfit Standard 60 min
Styrka
A. Strikt/negativ pull up, 5x5

B. DB Bent over row, 3x8-12reps

Kondition
3x
1 min Hopprep
1 min Push press
1 min Situps
1 min Alt hantel snatch
1 min Sprawls
1 min vila


Onsdag 2021-07-14

Crossfit Standard 60 min
Styrka/teknik
E90S x4
1 Power clean + 5 Front squats m 5 sek paus i botten

Kondition
Amrap 15 min
15 Front squat
12 K2E
9 Burpee box jump


Crossfit BAS
Every 6th min x 5
400m run/500m row
30 Air squats
20 KB swings
10 burpees


Torsdag 2021-07-15

Crossfit Standard 60 min
E90S x 6
1 Push press
+
2 Push jerk

Kondition
5 set
8 Push jerk
16 Ringrodd
24 Mountain climbers
32 Hopprep

Vila 45 sek


Fredag 2021-07-16

Crossfit Standard 60 min
Styrka
EMOM 10
1: 12-16 alt DB Box step up
2: 8-12 Z-press m skivstång

Kondition
18-15-12-9-6
KB-svingar
HR-push up
Boxhopp


Lördag 2021-07-17

Crossfit Standard 60 min
Kondition
Amrap 20
5 Devils press
10 Renegade row, (5 per arm ingen push up)
10 DB Front squat

Styrka
EMOM 12
1: 30 sek flutterkicks
2: 30 sek arch hold
3: 30 sek Star plank
4: 30 sek Star plank


Crossfit Par-WOD 60 min
Hero Wod "Hicksy"

4 rounds for time

400m run
19 CTB pullups
11 frontsquats 70/47,5kg
29 barfacing burpees
11 powercleans


Söndag 2021-07-18

Crossfit Par-WOD 60 min
Hero Wod "Hicksy"

4 rounds for time

400m run
19 CTB pullups
11 frontsquats 70/47,5kg
29 barfacing burpees
11 powercleans


Crossfit Standard 60 min
Kondition
Amrap 20
5 Devils press
10 Renegade row, (5 per arm ingen push up)
10 DB Front squat

Styrka
EMOM 12
1: 30 sek flutterkicks
2: 30 sek arch hold
3: 30 sek Star plank
4: 30 sek Star plank
Vecka 27 2021

Måndag 2021-07-05

Crossfit Standard 60 min
På tid, i par
60 Power snatch, 60/40kg, Dela hur nu vill
1600m löpning, spring tillsammans
50 Strikt pull ups, dela
1600m löp, tillsammans
100 Burpees, synkade

Om du föredrar att köra ensam gör hälften av repsen i snatch och Pull ups.


Crossfit Oly 60 min
OLY
EMOM x 10
1–2 snatch
Starta på 50%, avsluta runt på 90%

Inom 6min
Snatch
välj ingångsvikt, max 3 lyft
Öka endast vikt vid klarat lyft
(alt. öva snatch teknik)

vila 4 min

EMOM x 8
1–2 Clean & Jerk
Starta på 50%, avsluta runt på 90%

Inom 6min
Clean & Jerk
välj ingångsvikt, max 3 lyft
Öka endast vikt vid klarat lyft
(alt. öva C&J teknik)


Tisdag 2021-07-06

Crossfit Standard 60 min

Styrka
E2M x 5
3 Front squat - bygg till tung

WoD
Amrap 12
12/9 Cal rodd
12 HR Push up
6 Front squat, 70/50kg


Onsdag 2021-07-07

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Strikt pull up
Viktad, 5x3, bygg
Strikt 5x5-10 reps
Bandad 5x10 (om du kan göra 1-3 strikt utan band)
Fotassisterad, 5x10 (om du jagar din första pull up)

WoD
Amrap 20
20 Boxhopp, 60/50cm
20 KB Clean, 24/16kg (10 per arm)
20 KB Push press, 24/16kg (10 per arm)
20 Toes to bar


Torsdag 2021-07-08

Crossfit Standard 60 min
5.
Styrka
3 set
16-20 Frontrackade Hantel/KB utfall, ahap
Farmers walk till grinden och tillbaka med samma vikter.
Ingen vila mellan övning, vila som du behöver mellan set

WoD
Amrap 15
30 DU
15/12 Cal rodd
10 Wallballs, 9/6kg
30 DU
15/12 cal rodd
20 Wallballs, 9/6kg
Etc. Addera 10 wallballs varje varv.


Fredag 2021-07-09

Crossfit Standard 60 min
Styrka/teknik
E90S x6
1 Power clean + 2 Thrusters

WoD
På tid:
1600m löp
30 Bar muscle up / Burpee pull ups
40 Thrusters, 50/35kg


Söndag 2021-07-11

Crossfit Standard 60 min
Styrka/teknik
Marklyft
EMOM 5 - 5 reps tng

WoD
E7M x3
200m löp
9 Dbl DB Burpee Deadlift, 2x22,5/15kg
200m löp
7 Dbl DB Burpee Power clean
200m löp
5 Dbl DB Burpee C & J
Vecka 26 2021

Måndag 2021-06-28

Crossfit Standard 60 min
Styrka
EMOM 9
1: 30 sek arch hold
2: 30 sek Hollow hold
3: 30 sek tuck ups

E4M x 6
12 Pull-ups
21 KB-svingar, 24/16
400 meter löp


Crossfit Oly 60 min
OLY

Snatch complex
Snatch + low hang snatch + high hang snatch + OHS
Bygg inom 14min
eller öva teknik

vila 4min

Clean complex
Clean + hang clean + front squat + jerk
Bygg inom 14min
eller öva teknik


Tisdag 2021-06-29

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Emom 10
1: 10 back squat
2: 5-10 Strikt pull up

WoD

På tid:
20 Front Squats 60/40kg
20 Lateral Burpees
20 Push Presses 60/40
20 Lateral Burpees
20 Thrusters 60/40


Onsdag 2021-06-30

Crossfit Standard 60 min
WoD
AMRAP 12-10-8 min

10 Wallballs, 9/6kg
10 Sprawls
10 Box jump over, 60/50cm

Vila 2 min mellan set


Torsdag 2021-07-01

Crossfit Standard 60 min
Styrka/ teknik
Power clean & Jerk
3-3-2-2-1

På tid
15 Power Clean & Jerks 70/45
800 meter löp
30 Toes to Bar
800 meter löp
30 Toes to Bar
800 Meter löp
15 Power Clean & Jerks 70/45


Fredag 2021-07-02

Crossfit Standard 60 min
Styrka
strikt press 5x5

WOD
Every 3rd min x 10
15/12 cal row
15 KB swings


Lördag 2021-07-03

Crossfit Standard 60 min
På tid
4 varv
12 Cal rodd
12 Row facing burpees

Vila 1 min

2 varv
24 cal rodd
24 Laterala burpees över rodd

Vila 1 min

1 varv
48 cal rodd
48 Burpee boxhopp över

Vila 1 min

400m SA KB Front rack carry
Direkt till
400m SA KB Farmers carry


Crossfit Standard 60 min
10min för å hitta ett tungt marklyft
direkt in i Herowod "Coe"
10 rounds for time
10 thrusters 40/30kg
10 ring pushups/pushups


Söndag 2021-07-04

Crossfit Standard 60 min
10min för å hitta ett tungt marklyft
direkt in i Herowod "Coe"
10 rounds for time
10 thrusters 40/30kg
10 ring pushups/pushups


Crossfit Standard 60 min
På tid
4 varv
12 Cal rodd
12 Row facing burpees

Vila 1 min

2 varv
24 cal rodd
24 Laterala burpees över rodd

Vila 1 min

1 varv
48 cal rodd
48 Burpee boxhopp över

Vila 1 min

400m SA KB Front rack carry
Direkt till
400m SA KB Farmers carry
Vecka 25 2021

Måndag 2021-06-21

Crossfit Standard 60 min
WoD

Amrap 5
3 varv:
15 Pull ups
9 Snatch, 40/30kg
Resterande tid: max cal Echo bike

Vila 5 (nästa gäng kör)

Amrap 5
2 varv
12 CTB
9 Snatch, 60/40kg
Resterande tid: max cal Echo bike

Vila 5

Amrap 5
1 varv
9 BMU
9 Snatch, 80/60
Resterande tid: max cal Echo bike

Dela på cyklar men torka av mellan varven.


Crossfit Oly 60 min
OLY
EMOM x 9
1. 3 reverse snatch
2. 3 slow pull snatch
3. 3 snatch

Snatch
Bygg ”heavy single” inom 12min
eller öva teknik

E2M x 4
4 back squat 2s paus alla rep


Tisdag 2021-06-22

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Dumbell reverse lunges
4x16-20 alternerande

WoD
På tid:
50 Wallballs, 9/6
800m löp
50 Alt DB snatch, 22,5/15
800m löp
50 Alt DB Snatch
800m löp
50 Wallballs


Onsdag 2021-06-23

Crossfit Standard 60 min
Styrka
E2M x4
2 Strikt CTB pull up
4 Strikt Pull ups
6 Kippade Pull ups

Alt
E2M x4
8-12 Assisterade strikt pull ups

WoD
På tid:
27-21-15-9
Marklyft, 60/40kg
Toes to bar
25/20 Cal rodd efter varje varv


Torsdag 2021-06-24

Crossfit Standard 60 min
Styrka
EMOM 8
1: 8-12 Cuban press, skivstång el hantlar
2: 30 sek Front leaning rest (golv)

WoD
Amrap 16
8 Ring dips / Box dips (https://youtu.be/P_jCs3mY5e4)
12 No squat wallballs, 9/6kg
20 Bear hug Med ball alt lunges, 9/6


Fredag 2021-06-25

Crossfit Standard 60 min
Styrka
E2Mx5
3 Front squat, öka för varje set

WoD
Amrap 15
100 Double unders
75 Air squats
500/450m rodd


Lördag 2021-06-26

Crossfit Standard 60 min
WoD
Amrap 10
1600m löpning
Amrap Squat clean, 60/40kg

Vila 3

Amrap 7
800m löp
Amrap Power clean & Jerk, 50/35kg

Vila 3

Amrap 4
400m löp
Amrap Thrusters, 40/30kg


Crossfit Standard 60 min
Herowod "Roy"

5 rounds for time

15 Deadlifts 100/70kg
20 boxjumps
25 pullups


Söndag 2021-06-27

Crossfit Standard 60 min
Herowod "Roy"

5 rounds for time

15 Deadlifts 100/70kg
20 boxjumps
25 pullups
Vecka 24 2021

Måndag 2021-06-14

Crossfit Standard 60 min
Styrka
A. Strikt Ring pull up, 4xamrap, vila

B. Inverted row, 3x12-15, vila 1 min

WoD
4 varv på tid:
15 Ring dips /HR-Push ups
21 Ryska svingar, 32/24kg
200m KB-Goblet carry, 32/24
Time cap: 18 min


Crossfit Oly 60 min
OLY
EMOM x 9
1. Clean + 3 power jerk
2. Clean + 3 push jerk
3. Clean + 3 split jerk

Clean & jerk
Bygg ”heavy single” inom 15min

E2M x 5
4 front squat 2s paus rep 1


Tisdag 2021-06-15

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Front foot elevated reverse lunges, 4x8-10/ben, ett ben i taget.

WoD
3 varv på tid:
400m löp
7 Marklyft, 50/35kg
7 Hang squat clean, 60/40kg
7 Front squat, 60/40kg


Onsdag 2021-06-16

Crossfit Standard 60 min
WoD
I Par:
Amrap 30
30 Cal rodd
30 Push jerk, Börja på 50/35kg. Öka med 10 resp 5kg varje varv!
30 Pull ups, RX+ CTB
30 Lat burpees över rodd

Dela på repsen.


Torsdag 2021-06-17

Crossfit Standard 60 min
Styrka
5 set
3 Power clean + 3 Thruster, bygg till tung

WoD
3 varv på tid:
15 Power clean, 50/35kg
12 Thrusters, 50/35kg
9 Bar facing burpees

Direkt till

3 varv på tid:
15 Power cleans, 40kg
12 Thrusters, 40/30kg
9 Bar facing burpees

Time cap: 15 min


Fredag 2021-06-18

Crossfit Standard 60 min
Styrka/teknik
Snatch (Anyhow)
Inom 12 min
Bygg upp till tung
Gör sedan 3x1 rep på 80% av tyngsta

WoD
Inom 18
Buy-In 2000/1800m rodd

Sedan
Amrap
2 Power snatch, 60/40kg
4 Overhead squat, 60/40kg /Front squat
8 Box jump over, 75/60cm


Lördag 2021-06-19

Crossfit Standard 60 min
Teknik
Toes to bar

WoD
E5M x6
15/12 Cal rodd
400m löpning
12 Toes to bar


Crossfit Standard 60 min
Herowod "Bradshaw"

10 rounds for time
3 HSPU
6 Deadlifts 100/70kg
12 pullups
24 DU


Söndag 2021-06-20

Crossfit Standard 60 min
Herowod "Bradshaw"

10 rounds for time
3 HSPU
6 Deadlifts 100/70kg
12 pullups
24 DU


Crossfit Standard 60 min
Teknik
Toes to bar

WoD
E5M x6
15/12 Cal rodd
400m löpning
12 Toes to bar
Vecka 23 2021

Måndag 2021-06-07

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Front squat
4x8-10

WoD
Mini-Murph
800m löpning
50 Pull ups / Ringrodd
100 Push ups
150 Squats
800m löpning


Crossfit Oly 60 min
OLY
EMOM x 8
3-pos snatch (low, mid, high) 1s paus i fånga

EMOM x 8
2-3 snatch (fånga högt)

E2M x 5 Snatch complex bygg
Snatch + hang snatch + reverse snatch + 3 overhead squat


Tisdag 2021-06-08

Crossfit Standard 60 min
Styrka/ WoD
EMOM 10
1 Clean & Jerk
(Set 1-5 uppvärmning, set 6-10 tunga)

Vila 5 min

Sedan
50 C&J, 60/40kg
EMOM - 20 DU


Onsdag 2021-06-09

Crossfit Standard 60 min
Styrka
EMOM 9
1: 30 Sek hollow
2: 30 sek star plank
3: 30 Sek star plank

WoD
E3M x10
15/12 cal rodd
12 Laterala burpees


Torsdag 2021-06-10

Crossfit Standard 60 min

WoD
Amrap 20
200m löpning
7 Marklyft, 100/70kg
7 Boxhopp, 75/60 cm

Styrka
400m Farmers carry, ahap DB/KB


Fredag 2021-06-11

Crossfit Standard 60 min
WoD
Amrap 15
3 MU / 3-6 Strikt ring Pull ups / 6 Toes to ring
6 Front rack lunges
12 Medball situps

Styrka
EMOM 12
1: 10-15 Crush Grip Curls
2: 10-15 Crush grip bent over Rows
3: 10-15 Crush Grip Sittande press
Med hantel


Lördag 2021-06-12

Crossfit Standard 60 min
WoD
2 varv på tid:
90/70 cal rodd
70 Wallballs, 9/6kg
50 Power snatch, 35/25kg
30 Burpee box jump over
Time cap: 30 min


Crossfit Standard 60 min
Hitta 1 RM i thruster

"Kalsu"
For time

100 thrusters 60/40kg
emom 5 burpees


Söndag 2021-06-13

Crossfit Standard 60 min
Hitta 1 RM i thruster

"Kalsu"
For time

100 thrusters 60/40kg
emom 5 burpees


Crossfit Standard 60 min
WoD
2 varv på tid:
90/70 cal rodd
70 Wallballs, 9/6kg
50 Power snatch, 35/25kg
30 Burpee box jump over
Time cap: 30 min
Vecka 22 2021

Måndag 2021-05-31

Crossfit Standard 60 min
Styrka/teknik
5x
1 Power snatch + 1 Squat snatch + 1 OHS

WoD
21-15-9
Power snatch, 40/30
Pull ups

Direkt till

21-15-9
Overhead squats, 40/30
Bar facing burpees


Crossfit Oly 60 min
OLY
EMOM x 8
3-pos power clean (floor, low, high)

EMOM x 8
2-3 clean (fånga högt)

E2M x 5 Bygg Clean complex
Power clean + clean + hang clean+ 3 front squat


Tisdag 2021-06-01

Crossfit Standard 60 min
Teknik

4-6 set
Ring muscle up-progressioner
Kipping knee to chest
Toes to ring
Ring pull ups
Jumping MU
Kipping MU

WoD
5 varv
400m löp
Amrap strikt Pull up /gummiband/Skivstång
Amrap HR Push up / Rx+ Ring dips
(Skala så du gör minst 10-15 reps av båda första varvet)


Onsdag 2021-06-02

Crossfit Standard 60 min
Styrka
A1. Goblet curtsy squat, 3x12-16 alternerande

Vila 30

A2. SL Step down, 3x8-10/sida
Vila 1

WoD
AMRAP 15
10 Marklyft 100/70kg
10 DBL DB Push press, 2x22,5/15kg
10 Sprawls


Torsdag 2021-06-03

Crossfit Standard 60 min
Styrka
EMOM 12
1: 8-12 Snatch grip bent over row
2: 8-1 Z-press m hantlar
3: 30 s Star plank
4: 30 s Star plank

WoD
AMRAP 14
2-4-6-8-10-..
Box jump over, 75/60
Renegade row (utan push up), 2x22.5/15kg (höger + vänster =1 rep)
40 Running unders (räkna bara högerfoten)


Fredag 2021-06-04

Crossfit Standard 60 min
Styrka
E90s x 6
Clean deadlift + Hang sq clean, bygg

WoD

E4M x5
50 DU
300/250m rodd
10 Hang squat clean, 50/35kg


Lördag 2021-06-05

Crossfit Standard 60 min
Styrka
6x
Push press + Push jerk + Split jerk

WoD
3 varv på tid:
800m löpning
24 Toes to bar
12 Jerk, 80/60kg


Crossfit Standard 60 min
Herowod "Abbate"

1600m löpning
21 clean and jerks 70/50kg
800m löpning
21 clean and jerks 70/50kg
1600m löpning


Söndag 2021-06-06

Crossfit Standard 60 min
Herowod "Abbate"

1600m löpning
21 clean and herks 70/50kg
800m löpning
21 clean and herks 70/50kg
1600m löpning


Crossfit Standard 60 min
Styrka
6x
Push press + Push jerk + Split jerk

WoD
3 varv på tid:
800m löpning
24 Toes to bar
12 Jerk, 80/60kg
Vecka 21 2021

Måndag 2021-05-24

Crossfit Standard 60 min
Teknik
Snatch

WoD
00:00-22:00
6x
Amrap 2 min
20 Air squat
15 Push up
10 Pull ups
Amrap Squat snatch 60/40kg (power)
Vila 2 min mellan set

22:00-30:00
Bygg till Max Squat snatch (/Power)


Crossfit Oly 60 min
OLY
EMOM x 9
1. 3 high hang power snatch
2. 3 Low hang power snatch
3. 3 power snatch

E90s x 6
Snatch slow pull + 2 reverse snatch (anpassa kraft)

E2M x 4
5 deficit snatch deadlift (tungt med bra form)


Tisdag 2021-05-25

Crossfit Standard 60 min
Teknik
Ring muscle up
”Pick your poison”

EMOM 8
Ex:
Ring muscle up
ring dips
Ring supports
Ring pull up
Toes to ring

WoD
På tid:
50 Wallballs, 9/6
40 Box hopp
30 Alt hantel snatch, 22,5/15kg
20 Toes to bar
10 Ring/Bar MU/ Burpee pull up
Time cap: 12


Onsdag 2021-05-26

Crossfit Standard 60 min
Styrka
Back squat
4x3-5, Tempo 31X1

WoD
21-18-15-12-9
Front squat, 50/35
KB-sving, 24/16 kg
Lat burpee

Time cap: 18 min


Torsdag 2021-05-27

Crossfit Standard 60 min
Styrka
A. Marklyft 4x4-6, ej tng

B. ”Pinn-assisterad” Single leg RDL med hantel, 3x8-12/sida
(Hantel i ena handen, håll balansen med pinne i andra)

På tid:
2000m rodd
EMOM burpee
På 00:00 gör en burpee, lägg sedan på en burpee för varje varv.


Fredag 2021-05-28

Crossfit Standard 60 min
Styrka/teknik
EMOM 5
Power clean + Push jerk, 3+3

WoD
500m rodd
21 Power clean, 60/40kg
21 Push jerk
500m rodd
15 Power clean
15 Push jerk
500m rodd
9 Power clean
9 Push jerk


Lördag 2021-05-29

WE CrossFit Arlandastad KM

EVENT 1 - I run You row

Alla kör samtidigt, både skalad och intermediate

På tid:

Löpning + rodd

Stafett, varsin sträcka

Atlet 1 löper 1,6 km, växlar till atlet 2 som ror 2 km.

Totala tiden för löpning + rodd är lagets resultat.

EVENT 2A - Lift Heavy

Alla kör med samma standards, både skalad och intermediate

2A
Inom 5 min:
Båda ska etablera 1 RM marklyft
Max 3 lyft var, man får bara öka vikten

1 min transition till 2B

2B
På tid, ett varv var:

 • 30/20 cal Echo Bike
 • 20 burpee box jump overs (60/50 cm)

  TC 7 min

  Totalt 13 min

  SKALAD får gå över lådan.

  EVENT 2B - Burn & Jump

  2A
  Inom 5 min:
  Båda ska etablera 1 RM marklyft
  Max 3 lyft var, man får bara öka vikten

  1 min transition till 2B

  2B
  På tid, ett varv var:

 • 30/20 cal Echo Bike
 • 20 burpee box jump overs (60/50 cm)


 • TC 7 min

  Totalt 13 min

  SKALAD får gå över lådan.

  EVENT 3 - Don't die on me

  Skalad

  I par

  60 Wallballs 9/6 kg
  50 alt Hantel Snatch (synkade) 15/10 kg
  40 Power Cleans, 40/30 kg
  30 Burpees over bar (synkade)
  20 Slamball over shoulder, 40/30 kg
  30 Burpees over bar (synkade)
  40 Power Cleans
  50 alt Hantel Snatch (synkade)
  60 Wallballs 9/6 kg

  TC 25 min

  Totalt antal reps: 380

  Intermediate

  I par

  60 Wallballs 9/6 kg
  50 alt Hantel Snatch (synkade) 22,5/15 kg
  40 Power Cleans, 60/40 kg
  30 Burpees over bar (synkade)
  20 Slamball over shoulder, 50/30 kg
  30 Burpees over bar (synkade)
  40 Power Cleans
  50 alt Hantel Snatch (synkade)
  60 Pullups

  TC 25 min

  Totalt antal reps: 380

  FINAL - Climb to the top

  Skalad DAMER

  For time:

 • FR Walking Lunges (båda)
 • 6 ropeclimbes (dela)
 • FR Walking Lunges (båda)
 • 10 sync Toes 2 bar
 • FR Walking Lunges (båda)
 • 4 ropeclimbes (dela)
 • FR Walking Lunges (båda)
 • 20 sync Toes 2 bar
 • FR Walking Lunges (båda)
 • 2 ropeclimbes (dela)
 • FR Walking Lunges (båda)
 • 30 sync Toes 2 bar
 • FR Walking Lunges (båda)
 • 1 ropeclimbes (dela)
 • FR Walking Lunges (båda)

 • TC 15 min

  Vikt i FR lounges, varsin 15 kg hantel

  Skalad HERRAR

  For time:

 • FR Walking Lunges (båda)
 • 6 ropeclimbes (dela)
 • FR Walking Lunges (båda)
 • 10 sync Toes 2 bar
 • FR Walking Lunges (båda)
 • 4 ropeclimbes (dela)
 • FR Walking Lunges (båda)
 • 20 sync Toes 2 bar
 • FR Walking Lunges (båda)
 • 2 ropeclimbes (dela)
 • FR Walking Lunges (båda)
 • 30 sync Toes 2 bar
 • FR Walking Lunges (båda)
 • 1 ropeclimbes (dela)
 • FR Walking Lunges (båda)

 • TC 15 min

  Vikt i FR lounges, varsin 22,5 kg hantel

  Intermediate DAMER

  For time:

 • OH Walking Lunges (båda)
 • 6 ropeclimbes (dela)
 • OH Walking Lunges (båda)
 • 10 sync Toes 2 bar
 • OH Walking Lunges (båda)
 • 4 ropeclimbes (dela)
 • OH Walking Lunges (båda)
 • 15 sync Toes 2 bar
 • OH Walking Lunges (båda)
 • 2 ropeclimbes (dela)
 • OH Walking Lunges (båda)
 • 20 sync Toes 2 bar
 • OH Walking Lunges (båda)
 • 1 ropeclimbes (dela)
 • OH Walking Lunges (båda)

 • TC 15 min

  Vikt i OH lounges, varsin 15 kg hantel

  Intermediate HERRAR

  For time:

 • OH Walking Lunges (båda)
 • 8 ropeclimbes (dela)
 • OH Walking Lunges (båda)
 • 10 sync Toes 2 bar
 • OH Walking Lunges (båda)
 • 6 ropeclimbes (dela)
 • OH Walking Lunges (båda)
 • 20 sync Toes 2 bar
 • OH Walking Lunges (båda)
 • 4 ropeclimbes (dela)
 • OH Walking Lunges (båda)
 • 30 sync Toes 2 bar
 • OH Walking Lunges (båda)
 • 2 ropeclimbes (dela)
 • OH Walking Lunges (båda)

 • TC 15 min

  Vikt i OH lounges, varsin 22,5 kg hantel

  Klicka här för resultat och ytterligare info


  Söndag 2021-05-30

  Crossfit Standard 60 min
  WoD
  I par:
  1600m löp (4x400m stafett med avstånd :))
  200 Med-ball utfall, 9/6kg (dela hur ni vill i varsin ruta och varsin boll)
  150 Med-ball front squat, 9/6kg - partner hänger I räcke
  100 OH-medball sit-up - partner står i planka
  800m löp (400m var)
  Vecka 20 2021

  Måndag 2021-05-17

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka/teknik
  E2M x4
  1 Power snatch + 2 OHS, 2 sek paus i botten av OHS

  WoD
  5 varv på tid:
  7 Power snatch, 50/35
  14 Box jump over, 60/50cm


  Crossfit Oly 60 min
  OLY
  EMOM x10 (Fokus på teknik)
  1. Clean pull + hang clean + clean
  2. power clean + push jerk + split jerk

  E90s x 6 (öka varje set)
  Clean & Jerk 2+1

  E2M x 4 (tungt med bra form)
  5 deficit clean deadlift


  Tisdag 2021-05-18

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  EMOM 8
  Alt:
  1-5 RMU
  3-5 Jumping MU
  3-5 Kipping Ring pull ups
  5-10 Kipping Toes to ring

  WoD

  Amrap 18
  15/12 cal rodd
  12 Toes to bar
  9 Strict press, 40/30kg

  15/12 Cal rodd
  12 Toes to bar
  15 Push press, 40/30kg

  15/12 Cal rodd
  12 Toes to bar
  21 Push jerk, 40/30kg


  Onsdag 2021-05-19

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka

  A1. Back squat, 4x4-6, tempo: 31X1
  Vila 1
  A2. Strikt pull up, 4xamrap -1 (skala så du kan göra ca 10 första set)
  Vila 1

  WoD

  20 Front Squats, 70/45
  40 DU
  40 Cal rodd
  40 DU
  40 Chest to bar / Jumping chest to bar
  40 DU
  40 Cal rodd
  40 DU
  20 Front squat, 70/45


  Torsdag 2021-05-20

  Crossfit Standard 60 min
  WoD
  Amrap 5
  Buy in: 50 Wallballs, 9/6kg

  12 Squat clean, 40/30
  12 Lat burpees

  Vila 3

  Amrap 5
  Buy in: 35 Wallballs

  9 Squat clean, 60/40kg
  9 Lat burpees

  Vila 3

  Amrap 5
  Buy in: 20 Wallballs

  6 Marklyft, 80/60 kg
  6 Lat burpees

  Bål
  3 varv:
  20 sek hollow hold
  20 Alt Fällknivar
  Vila 1 min


  Fredag 2021-05-21

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka/teknik
  4x
  4 Marklyft
  3 Hang power clean
  2 Push jerk

  WoD
  800m löpning
  D.T
  800m löpning


  Lördag 2021-05-22

  Crossfit Standard 60 min
  WoD
  Amrap 30
  400m löpning
  1 "Grindpromenad" (till we´s inhängnade parkering) Hantel Front rack carry, 2x22,5/15kg
  40 HR Push ups
  20 Ringrodd/ pullups


  Crossfit Standard 60 min
  Herowod "Holbrook"
  10 rounds for time
  5 thrusters 50/35kg
  10 pullups
  100m sprint
  1 minute rest


  Söndag 2021-05-23

  Crossfit Standard 60 min
  Herowod "Holbrook"
  10 rounds for time
  5 thrusters 50/35kg
  10 pullups
  100m sprint
  1 minute rest


  Crossfit Standard 60 min
  WoD
  Amrap 30
  400m löpning
  1 "Grindpromenad" (till we´s inhängnade parkering) Hantel Front rack carry, 2x22,5/15kg
  40 HR Push ups
  20 Ringrodd/ pullups
  Vecka 19 2021

  Måndag 2021-05-10

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka/teknik
  Power snatch,
  Hi hang
  Low hang
  Golv
  6 set, bygg

  WoD
  Amrap 13
  40 Air squat
  300/250m rodd
  20 Power snatch, 35/25kg


  Crossfit Oly 60 min
  OLY
  EMOM x10
  1. 3-pos snatch pull (high, mid, low)
  2. 1 power snatch + 2 Snatch balance

  EMOM x 8
  2-3 Mid hang snatch (anpassa kraft)

  E90s x 5
  3 Segment snatch pull (medeltungt med bra form)


  Tisdag 2021-05-11

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  EMOM 9
  10 Falsegrip ring row
  10-30 sek Botten av dip hold
  10-30 sek Ring support

  WoD
  10 varv
  1-3 Ring MU / 3 Burpee pull up
  6 Front squat, 80/60kg
  36 Double unders
  Time cap 20 min


  Onsdag 2021-05-12

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Back squat
  4x6-8 reps, Tempo: 31X1

  WoD
  AMRAP 16
  10 DBL DB Box step overs, 2x22.5/15, 60/50cm
  60 sek Farmers hold
  60 sek speed jumps, hopprep
  30 sek ack L-sit


  Torsdag 2021-05-13

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  3-4 set
  A1. 15-20 Bandade/stångassisterade pull ups
  Vila 30
  A2. 15-20 ringrodd
  Vila 90

  WoD
  E3M x6

  Set 1-3
  10 Burpees
  10 Toes to bar
  10 Thrusters, 40/30kg

  Set 4-6
  10 Thrusters
  10 Toes to bar
  10 Burpees


  Fredag 2021-05-14

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka/teknik
  4 set, bygg
  2 Power clean, tng + 2 hang power clean + 2 Push press + 2 Push jerk

  WoD
  9-15-21
  Burpee boxhopp, 60/50cm
  Clean & Jerk, 60/40kg


  Lördag 2021-05-15

  Crossfit Standard 60 min
  WoD
  AMRAP 30
  500m rodd
  5 varv ”The Chief”

  The Chief:
  3 Power clean60/40
  6 Push ups
  9 Airsquat


  Crossfit Standard 60 min
  Herowod "Abbate"

  For time
  1600m löpning
  21 clean and jerks 70/50kg
  800m löpning
  21 clean and jerks 70/50kg
  1600m löpning


  Söndag 2021-05-16

  Crossfit Standard 60 min
  Herowod "Abbate"

  For time
  1600m löpning
  21 clean and jerks 70/50kg
  800m löpning
  21 clean and jerks 70/50kg
  1600m löpning


  Crossfit Standard 60 min
  WoD
  AMRAP 30
  500m rodd
  5 varv ”The Chief”

  The Chief:
  3 Power clean60/40
  6 Push ups
  9 Airsquat
  Vecka 18 2021

  Måndag 2021-05-03

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Back squat
  4x10,
  Tempo: 2020
  Tänk på hygienen om vi delar på stänger.

  WoD
  4 varv på tid:
  18/12 cal rodd
  15 Box jump over
  12 Toes to bar
  9 DBL Dumbell Front squat, 2x22,5/15kg


  Crossfit Oly 60 min
  OLY
  EMOM x10
  1. Power clean + 3 power jerk
  2. Clean + front squat + split jerk

  EMOM x 8
  2-3 Split Jerk m paus 2s i fånga (fånga högt)

  E2M x 4
  3 reverse clean deadlift (tungt med bra form)


  Tisdag 2021-05-04

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Strikt Pull ups
  5x5

  WoD
  ”JT-isch”
  21-15-9-6-3
  DB Z-press, 2x15/10kg
  Ring dips (/assisterad)
  Push up på hantlar/mot skivstång


  Onsdag 2021-05-05

  Crossfit Standard 60 min
  Teknikträna komplext

  WoD
  00:00-15:00
  Amrap
  30 DU
  15 Marklyft, 50/35
  30 DU
  15 Hang power cleans
  30 DU
  15 Push jerk

  15:00-23:00

  Bygg till tung av komplexet:
  3 Marklyft
  2 Hang power cleans
  1 Push jerk


  Torsdag 2021-05-06

  Crossfit Standard 60 min
  Teknik
  Power snatch 

  WoD
  Amrap 5
  27 Power snatch, 40/30
  27 Burpees
  27 Cal rodd

  Vila 3

  Amrap 5
  21 Power snatch, 50/35
  21 Burpees
  21 Cal rodd

  Vila 3

  Amrap 5
  15 Power snatch, 60/40kg
  15 Burpees
  15 cal rodd


  Fredag 2021-05-07

  Crossfit Standard 60 min
  Teknik
  Muscle up /variationer/progressioner

  WoD
  ”Nasty girls”
  3 varv på tid:
  50 Airsquat
  7 Ring muscle ups/ 14 Ring pull ups/ 14 Toes to ring
  10 Hang power clean, 60/40kg


  Lördag 2021-05-08

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka 5x5 pullups
  WoD
  Run Karen Run!
  10 varv på tid:
  15 Wallballs, 9/6kg
  200m löpning efter varje varv


  Crossfit Standard 60 min
  Hero wod "Mr Joshua"
  5 rounds for time
  400m run
  30 ghd situps/medball situp
  15 deadlift 115/75kg


  Söndag 2021-05-09

  Crossfit Standard 60 min
  Hero wod "Mr Joshua"
  5 rounds for time
  400m run
  30 ghd situps/medball situp
  15 deadlift 115/75kg


  Crossfit Standard 60 min
  Styrka 5x5 pullups
  WoD
  Run Karen Run!
  10 varv på tid:
  15 Wallballs, 9/6kg
  200m löpning efter varje varv
  Vecka 17 2021

  Måndag 2021-04-26

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A1. Pendlay Row, 4x8-10
  Vila 1
  A2. Seated SA Z-press, 4x8-10
  Vila 1

  WoD
  Amrap 15 min
  10 SA Renegade row, vänster (ej med push ups)
  10 SA Renegade row, höger (ej med push ups)
  15 Boxhopp, 60/50cm
  10 DB Push ups
  30 DU


  Crossfit Oly 60 min
  OLY
  EMOM x10
  1. 1 snatch pull + 2 low hang power snatch (fånga högt)
  2. 1 power snatch + 2 OHS m paus 3s i botten

  EMOM x 8
  2-3 Hip Snatch (anpassa kraft)

  E2M x 4
  3 Snatch deadlift m 2s paus under knäna (tungt med bra form)


  Tisdag 2021-04-27

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  6x
  Power clean + Squat clean, bygg

  WoD
  2 min arbete / 1 min vila (fortsätt där du var efter vilan)
  30/24 Cal rodd
  30 Power Cleans 50/35kg
  30/24 Cal rodd
  30 Front Squats 50/35kg
  30/24 Cal rodd
  30 Squat Cleans 50/35


  Onsdag 2021-04-28

  Crossfit Standard 60 min
  5-5-5-5-5 strikt pullup

  Wod
  5 varv på tid:
  400m löpning
  21 KB-svingar, 32/24kg
  15 Burpees


  Torsdag 2021-04-29

  Crossfit Standard 60 min
  Strikt press 5-5-5-5-5

  WoD
  På tid:
  100 Alt DB Snatch, 22,5/15kg
  100 SA Front rack DB Utfall, dela hur du vill
  100 SA DB Push press, dela hur du vill 22,5/15kg
  100 Goblet squat


  Fredag 2021-04-30

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Marklyft
  7-5-3-15

  WoD
  27-21-15-9
  Marklyft, 60/40kg
  STO, 60/40kg
  Cal rodd


  Lördag 2021-05-01

  Crossfit Standard 60 min
  Herowod "Zimmerman"

  Amrap 25min

  11 Ctb
  2 deadlift 142.5/92,5kg
  10 Hspu


  Crossfit Standard 60 min
  Långlördag!

  Emom 36min

  1. 20/15 cal row
  2. 20 Kb svingar
  3. 20 boxjumps
  4. 20 V-ups
  5. 20 Burpees
  6. Vila


  Söndag 2021-05-02

  Crossfit Standard 60 min
  Långsöndag!

  Emom 36min

  1. 20/15 cal row
  2. 20 Kb svingar
  3. 20 boxjumps
  4. 20 V-ups
  5. 20 Burpees
  6. Vila


  Crossfit Standard 60 min
  Herowod "Zimmerman"

  Amrap 25min

  11 Ctb
  2 deadlift 142.5/92,5kg
  10 Hspu
  Vecka 16 2021

  Måndag 2021-04-19

  Crossfit Standard 60 min
  Teknik
  C&J, tng teknik
  6-5-4-3

  WoD

  10 varv på tid:
  4 Power Clean and Jerks 60/40kg
  6 HR-Push ups
  8 Alt Hantel snatch, 22,5/15kg

  Bål
  3 varv (6 min)
  30 sek Sido Plank/sida
  30 Sek Plank Shoulder Taps
  30 Sek Arch Hold


  Crossfit Oly 60 min
  OLY
  EMOM x10
  1. 2 mid hang power clean + 2 high hang power clean (jobba sakta+nära)
  2. 2 power clean + 2 front squat (öva fotarbete)

  EMOM x 8
  2-3 slow pull clean (fånga högt)

  E2M x 4
  5 clean deadlift m stop 2s nedom knäna (tungt med bra form)


  Tisdag 2021-04-20

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  4x
  6 Alt FR utfallsteg
  +
  6 Front squat

  WoD
  5 varv på tid:
  15 KB-svingar, 32/24kg
  12 Bar facing burpees
  9 Thrusters 50/35kg


  Onsdag 2021-04-21

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Marklyft
  6-4-2-20

  WoD
  Amrap 12
  8 Lat Burpee över hantel
  10 Hantel Box Step-Overs, 22,5/15kg, 60/50cm
  12 SA Hantel Clean 22,5/15kg


  Torsdag 2021-04-22

  Crossfit Standard 60 min
  Teknik
  Power snatch
  Träna tng

  WoD
  Amrap 5
  Buy-In: 500/400 Meter Rodd

  30 Double Unders
  5 Power Snatch 50/35kg

  Vila 3

  Amrap 5
  Buy-In: 500/400 Meter Rodd

  30 Double Unders
  10 Power Snatches 40/30kg

  Vila 3

  Amrap 5
  Buy-In: 500/400 Meter Rodd

  30 Double Unders
  15 Power Snatches , 30/25kg


  Fredag 2021-04-23

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  10-1
  BB Push press, 60/40kg
  BB Bent over row, 60/40kg

  WoD
  4x Tabata

  1 - Rodd
  2 - Floor press (vila på raka armar)
  3 - Burpees
  4 - Bicep curl

  1 min vila mellan tabator


  Lördag 2021-04-24

  Crossfit Standard 60 min
  WoD
  Långlördag
  5 varv på tid:
  20 OHS/Front squat 40/30kg
  20 Med ball-situp
  20 Pistoler
  800m löpning


  Crossfit Standard 60 min
  Rankel:ish+

  30min Amrap
  6 deadlift 100/70kg
  8 devilspress 22,5/15kg
  10 kb swings 32/24kg
  400m run


  Söndag 2021-04-25

  Crossfit Standard 60 min
  Rankel:ish+

  30min Amrap
  6 deadlift 100/70kg
  8 devilspress 22,5/15kg
  10 kb swings 32/24kg
  400m run


  Crossfit Standard 60 min
  WoD
  Långsöndag
  5 varv på tid:
  20 OHS/Front squat 40/30kg
  20 Med ball-situp
  20 Pistoler
  800m löpning
  Vecka 15 2021

  Måndag 2021-04-12

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  EMOM 12
  1: 16-20 Bearhug utfall
  2: 30 sek Sidoplanka h
  3: 30 Sek sidoplanka v

  WoD
  E3M x5
  9 Box jump over, 60/50cm
  12 Double DB Front squat, 2x22,5/15kg
  15/12 cal rodd


  Crossfit Oly 60 min
  OLY
  EMOM x10
  1. 2 snatch pull + 2 hang power snatch
  2. 1 power snatch + 2 halv OHS m paus 3s

  EMOM x 8
  2-3 Snatch m paus 1-2s i fånga (fånga högt)

  E2M x 4
  4 Snatch deadlift (tungt med bra form)


  Tisdag 2021-04-13

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Floating clean Deadlift
  4x6-8

  20 varv
  3 Power clean
  6 Push ups
  9 Airsquat


  Onsdag 2021-04-14

  Crossfit Standard 60 min
  Teknik
  Snatch
  6 set
  1 power + 1 OHS + 1 Squat

  WoD

  På tid:
  20 Power snatch, 40/30kg
  20 Lat burpees
  20 Overhead squat, 40/30kg (/ Front squat)
  20 lat burpees
  20 Squat snatch, 40/30kg (/Power snatch)


  Torsdag 2021-04-15

  Crossfit Standard 60 min
  A. Pron Bent over row, 4x6-8, vila 90
  B. Sup SA DB Rodd, 3x8-12, vila 30 mellan sidor

  WoD
  2 varv på tid:
  10 Alt Devils press, 22,5/15
  20 Bar facing burpees
  30 Marklyft, 100/70kg
  40 SA DB Thrusters, 22,5/15kg (byt arm efter 10)
  Time cap: 18 min


  Fredag 2021-04-16

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka/teknik
  C&J
  EMOM 8 - 3 reps träna tng

  WoD
  3 varv på tid:
  500/450m rodd
  24 OH Medballs AB-mat situp
  12 C&J, 60/40kg


  Lördag 2021-04-17

  Crossfit Standard 60 min
  Långlördag
  50-40-30-20-10
  KB-svingar, 24/16kg
  Boxhopp, 60/50
  Wallballs, 9/6kg
  *400m löpning efter varje varv


  Crossfit Standard 60 min
  HeroWod "Gator"

  8 rounds for time
  5 frontsquats 84/55kg
  26 ring push ups


  Söndag 2021-04-18

  Crossfit Standard 60 min
  HeroWod "Gator"

  8 rounds for time
  5 frontsquats 84/55kg
  26 ring push ups


  Crossfit Standard 60 min
  Långsöndag
  50-40-30-20-10
  KB-svingar, 24/16kg
  Boxhopp, 60/50
  Wallballs, 9/6kg
  *400m löpning efter varje varv
  Vecka 14 2021

  Måndag 2021-04-05

  Crossfit Standard 60 min
  WoD
  Amrap 20
  20 Hang power clean, 40/30kg
  20 Front squat
  20 Push press
  20 Boxhopp

  Styrka
  EMOM 8
  1: 20-40 sekHollow hold
  2: 20-40 sekArch hold


  Tisdag 2021-04-06

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Snatch, bygg till tung (power eller squat efter förmåga)

  WoD
  5 varv på tid:
  12 Box jump over, 75/60cm
  9 Power snatch, 50/35kg
  6 Devils press, 2x22,5/15kg


  Onsdag 2021-04-07

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  EMOM 12
  1 - Pendlay row 8-12 reps
  2 - Band pull aparts, 15-20 reps
  3 - Vila

  WoD
  3 varv på tid:
  500/450m rodd
  40 Thrusters, 22.5/15kg (en hantel två armar)
  30 Alt Hantel snatch, 22,5/15kg
  20 Fällknivar


  Torsdag 2021-04-08

  Crossfit Standard 60 min
  Teknik
  Power clean & Jerk
  EMOM 8 x 3 reps, träna tng

  WoD
  E4M x5
  30 Air squat
  20 Sprawls
  10 Power clean & Jerk, 50/35kg


  Fredag 2021-04-09

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A1. Incline DB Bench press, 4x8-12
  Vila 30
  A2. DB Push ups (smalt grepp), 4xamrap
  Vila 60-90

  WoD
  Amrap 18 min
  Cal rodd

  E3M
  50 DU
  12 Burpees


  Lördag 2021-04-10

  Crossfit Standard 60 min
  Långlördag
  5 varv på tid:
  450m löpning
  25 KB-svingar, 24/16kg
  25 Goblet squat, 24/16kg
  25 Burpees till plate


  Crossfit Standard 60 min
  "Herowod Arnie"
  For time
  21 turkish get ups (höger)
  50 kb swings
  21 turkish get ups (vänster)
  50 kb swings
  21 turkish get ups (höger)
  50 kb swings
  21 turkish get ups (vänster)


  Söndag 2021-04-11

  Crossfit Standard 60 min
  "Herowod Arnie"
  For time
  21 turkish get ups (höger)
  50 kb swings
  21 turkish get ups (vänster)
  50 kb swings
  21 turkish get ups (höger)
  50 kb swings
  21 turkish get ups (vänster)


  Crossfit Standard 60 min
  Långsöndag
  5 varv på tid:
  450m löpning
  25 KB-svingar, 24/16kg
  25 Goblet squat, 24/16kg
  25 Burpees till plate
  Vecka 13 2021

  Måndag 2021-03-29

  Crossfit Standard 60 min
  Teknik
  EMOM 8 - 2 Snatch

  På tid:
  50 DB-Thrusters, 22,5/15kg (1 hantel, 2 händer)
  40 Boxhopp
  30 lat burpees
  20 Power snatch, 60/40kg
  1000m rodd


  Tisdag 2021-03-30

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A. Gorilla row 4x16-20 alt reps

  B. Banded seated row, 3x12-15

  WoD
  På tid:
  100 DB Step ups, 2x22,5/15kg
  EMOM 5 burpees


  Onsdag 2021-03-31

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Power clean & Push jerk
  5-4-3-2-1

  WoD
  Amrap 12
  30 DU
  15 Power clean, 60kg
  30 DU
  15 Push jerk, 60kg


  Torsdag 2021-04-01

  Crossfit Standard 60 min
  WoD
  8x
  30 lat hopp över hantel
  20 Goblet squat, 22,5/15kg
  10 Alt Devils press, 22,5/15kg

  Vila 60 sek mellan set

  Alt Tabata
  Hollow
  Arch ups


  Fredag 2021-04-02

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Bandad RDL, 4x8-10

  WoD
  På tid:
  500m rodd
  21 Marklyft, 100/70kg
  500m rodd
  42 HR Push-ups
  500m rodd
  15 Marklyft 100/70kg
  500m rodd
  30 HR-Push ups
  500m rodd
  9 Marklyft (100/70kg
  500m rodd
  18 HR-Push ups


  Lördag 2021-04-03

  Crossfit Standard 60 min
  Långlördag:

  ”Karen”
  150 Wallballs på tid
  Time cap: 10 min

  Direkt till:

  ”Jerry”
  1600m löpning
  2000m Rodd
  1600m löpning


  Crossfit Standard 60 min
  Herowod "Bull"

  2 rounds for time
  200 DU
  50 OHS
  50 pull-ups
  1600m löpning


  Söndag 2021-04-04

  Crossfit Standard 60 min
  Herowod "Bull"

  2 rounds for time
  200 DU
  50 OHS
  50 pull-ups
  1600m löpning


  Crossfit Standard 60 min
  Långsöndag:

  ”Karen”
  150 Wallballs på tid
  Time cap: 10 min

  Direkt till:

  ”Jerry”
  1600m löpning
  2000m Rodd
  1600m löpning
  Vecka 12 2021

  Måndag 2021-03-22

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A. SA DB Rodd, 4x6-8/sida, Tempo: 31X1

  B. Snatch grip bent over row, 3x12-15

  WoD
  20-18-16-14-12-10
  DB Hang Clean & Split Jerk (alternating
  250m rodd efter varje varv


  Tisdag 2021-03-23

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Clean & Jerk, bygg till tung

  WoD
  27-21-15-9
  Squat clean, 45/30kg
  Sholder to overhead


  Onsdag 2021-03-24

  Crossfit Standard 60 min
  WoD
  6 varv på tid:
  350/250m rodd
  15 Bar facing burpees
  10 Thrusters, 45/30kg (obrutet)
  Vila 90 sek mellan set


  Torsdag 2021-03-25

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Sumo marklyft
  5-5-5-5-5

  WoD
  5 varv
  5 Marklyft, 100/70kg
  10 Boxhopp
  10 HR-Push ups
  5 Marklyft, 100/70kg
  Vila 1 min


  Fredag 2021-03-26

  Crossfit Standard 60 min
  Teknik
  Snatch

  WoD
  AMRAP 25 min
  2 Power Snatch, tung
  20 DB Box step ups, 22,5/15kg
  15 Cal rodd


  Söndag 2021-03-28

  Crossfit Standard 60 min
  LångSöndag

  5 varv på tid:
  400m löpning /500m rodd
  30 Medball clean
  30 Boxhopp, 60/50cm
  30 KB-svingar, 24/16kg
  30 Situps
  Vecka 11 2021

  Måndag 2021-03-15

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  EMOM 8
  Power clean + Push press + Thruster

  WoD
  Open 16.5
  21-18-15-12-9-6-3
  Thrusters
  Bar facing burpees


  Tisdag 2021-03-16

  Crossfit Standard 60 min
  5x
  Inom 4 min
  500m rodd
  16 DB Front squat 2x22,5/15
  12 DB Power clean
  8 DB Push jerk
  Amrap DU

  Vila 2 min mellan verv


  Onsdag 2021-03-17

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Marklyft
  5-5-5-5-5

  På tid:
  50 Alt hantel snatch, 22,5/15kg
  40 Alt Step ups med hantel, 22,5
  30 Alt Devils press, 22,5/15kg
  40 Alt step ups
  50 Alt DB Snatch


  Torsdag 2021-03-18

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Hi-hang snatch - Low hang snatch - Snatch

  WoD
  Amrap 15
  5 Power Snatch, 60/40kg
  10 HR-Push ups
  15 Boxhopp, 60/50cm


  Fredag 2021-03-19

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A1. Incline DB Bench press
  A2. Supinerad bent over row
  4x8-12

  B. Renegade row 3x10 reps (inkl armhävning)

  WoD
  2k Rodd


  Söndag 2021-03-21

  Crossfit Standard 60 min
  LångSöndag

  EMOM 30
  5 Burpees
  10 Svingar, 24/16kg
  15 Airsquat
  Vecka 10 2021

  Måndag 2021-03-08

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  5x
  5 Strikt press + 5 Push press, m hantlar

  WoD
  Amrap 18
  15 Boxhopp, 60/50cm
  12 Push press, 52,5/35kg
  9 Fällknivar


  Tisdag 2021-03-09

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Marklyft
  3-3-3-3-3-3

  WoD
  På tid:
  250m rodd
  15KB-svingar, 32/24kg
  25 Burpees
  15 KB-svingar
  250m rodd
  ALL OUT!

  Vila 5 min

  Upprepa


  Onsdag 2021-03-10

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka/teknik
  Power snatch
  3-3-2-2-1-1-1, ej tng

  WoD

  På tid:
  ”Andi”
  100 Hang power snatch, 30/20kg
  100 Push press
  100 SDHP
  100 Front squat


  Torsdag 2021-03-11

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A. Pendlay row, 3x6-8, tungt men kontroll

  B. SA DB Bent over Sup row, 3x8-12/sida

  WoD
  5 varv på tid:
  30 Alt DB Snatch, 22,5/15kg
  15 Burpee boxhopp
  Vila 1 min


  Fredag 2021-03-12

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka/teknik
  5x
  1 Squat clean + 3 Hang squat clean + 5 Front squat

  WoD
  10-9-..1
  Power clean & Jerk, 60/40kg
  30 Double unders efter varje varv


  Lördag 2021-03-13

  Crossfit OPEN 2021
  OPEN WORKOUT 21.1 - RX
  For time:
  1 wall walk
  10 double-unders
  3 wall walks
  30 double-unders
  6 wall walks
  60 double-unders
  9 wall walks
  90 double-unders
  15 wall walks
  150 double-unders
  21 wall walks
  210 double-unders
  Time cap: 15 min

  SCALED: perform scaled wall walks and single-unders.


  Söndag 2021-03-14

  Crossfit Standard 60 min
  EMOM 40
  1: 8 Thrusters + 8 Burpees
  2: 60 DU
  3: 20/15 cal rodd
  4: 16 alt DB Hang clean & Jerk
  5: vila
  Vecka 09 2021

  Måndag 2021-03-01

  Crossfit Standard 60 min
  Marklyft
  E2:30 x 4
  10 reps, öka i vikt

  WoD
  AMRAP 5 - Manmakers 2x15/10

  Vila 2:30

  AMRAP 4 - Devils press, 2x15/10

  Vila 2

  Amrap 3 - Thrusters, 2x15/10


  Tisdag 2021-03-02

  Crossfit Standard 60 min
  EMOM 8
  3 Low hang Power snatch

  WoD
  Amrap 8
  10 Power snatch, 35/25kg
  10 Front squat

  Vila 3

  Amrap 8
  10 Alt DB Snatch 22,5/15
  10 Alt pistols (/Goblet utfall)


  Onsdag 2021-03-03

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  3x
  A1. Alt Box step ups, 20 reps (1 hantel)
  Vila 30
  A2. Staggered stance RDL, 8-12/s (2 hantlar/KB)
  Vila 30 mellan ben och mellan övningar

  WoD
  3 varv på tid:
  800m rodd
  30 Ryska KB-Svingar, 32/24kg
  30 Boxhopp, 60/50cm


  Torsdag 2021-03-04

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Power clean + Hang squat clean + Cluster, bygg till tung

  WoD

  AMRAP 5 min
  Squat Clean & Jerk, 75/50kg
  (Cluster OK)


  Fredag 2021-03-05

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  EMOM 12
  1. 6-8 Sup bent over row
  2. Amrap Floor press
  3: vila

  WoD
  16.1-ish

  Amrap 20
  8 OH utfallsteg, 40/30kg
  8 Burpees
  8 OH Utfallsteg
  8 Bent over row


  Lördag 2021-03-06

  Crossfit Standard 60 min
  Långlördag
  WoD
  Rowing Lorenzo

  På tid:
  1000m rodd

  Sen

  5 varv:
  15 Push up
  20 med ball cleans
  21 Burpees

  Sen 1000m rodd


  Crossfit Standard 60 min
  Herowod "Rowing Rene"

  7 rounds for time

  500m row
  21 walking lunges with a 10kg plate
  15 pullups
  9 burpees


  Söndag 2021-03-07

  Crossfit Standard 60 min
  Herowod "Rowing Rene"

  7 rounds for time

  500m row
  21 walking lunges with a 10kg plate
  15 pullups
  9 burpees


  Crossfit Standard 60 min
  Långsöndag
  WoD
  Rowing Lorenzo

  På tid:
  1000m rodd

  Sen

  5 varv:
  15 Push up
  20 med ball cleans
  21 Burpees

  Sen 1000m rodd
  Vecka 08 2021

  Måndag 2021-02-22

  Crossfit Standard 60 min
  Teknik
  EMOM 8
  3 Hang power snatch

  Amrap 20
  12 Alt hantel snatch, 22,5/15kg
  8 Fällknivar
  12 Hantel box step up, 22,5/15kg
  8 HR-Push ups


  Tisdag 2021-02-23

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Thrusters
  10-10-10-10, öka vikt

  WoD
  27-21-15-9
  Burpee box jump over
  Push press, 40/30kg
  Back squat, 40/30kg


  Onsdag 2021-02-24

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  E2M x6
  3 Power clean TNG, öka vikt

  30-20-10
  Alt DB hang power clean & Jerk, 22,5/15kg
  DB Alt lunges, 22,5/15kg

  Vila 2

  30-20-10
  BB Hang power clean, 50/35
  Boxhopp


  Torsdag 2021-02-25

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka

  A. Supinerad bent over barbell row, 4x8-12

  B. Snatch grip Bent over row
  3x12-15

  WoD
  4 varv på tid:
  500m rodd
  20 Box jump over
  10 Devils press,
  1 min vila


  Fredag 2021-02-26

  Crossfit Standard 60 min
  Marklyft
  5x5
  3 sek neg, ej tng

  WoD
  Amrap 12
  5 STO, 50/35
  10 Marklyft, 50/35kg
  15 Plate Squat jump
  Klicka här för att se övning

  Discofredag
  ”Bring sally up” -Bicep curl


  Lördag 2021-02-27

  Crossfit Standard 60 min
  Långlördag
  I par, del hur ni vill
  WoD
  I par:
  100 Cal Row
  50 Row facing burpees
  80 Cal Row
  40 Row facing burpees
  60 Cal Row
  30 Row facing burpees
  40 Cal Row
  20 Row facing burpees
  40 cal
  30 Burpees
  60 cal
  40 Burpees
  80 cal
  50 Burpees
  100 Cal row


  Crossfit Standard 60 min
  Herowod "Desforges"

  5 rounds for time

  12 deadlift 100/70kg
  20 pullups
  12 clean and jerks 60/40kg
  20 knees to elbows


  Söndag 2021-02-28

  Crossfit Standard 60 min
  Herowod "Desforges"

  5 rounds for time

  12 deadlift 100/70kg
  20 pullups
  12 clean and jerks 60/40kg
  20 knees to elbows


  Crossfit Standard 60 min
  Långlördag
  I par, del hur ni vill
  WoD
  I par:
  100 Cal Row
  50 Row facing burpees
  80 Cal Row
  40 Row facing burpees
  60 Cal Row
  30 Row facing burpees
  40 Cal Row
  20 Row facing burpees
  40 cal
  30 Burpees
  60 cal
  40 Burpees
  80 cal
  50 Burpees
  100 Cal row
  Vecka 07 2021

  Måndag 2021-02-15

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Power cluster, 6x3, ökande vikt (behöver ej vara tng)

  WoD
  Airforce-ish #2

  2 varv:
  20 Thrusters, 40/30kg
  20 Power clean
  20 STO
  20 OHS
  20 Front squat

  *På varje minut gör 4 burpees


  Tisdag 2021-02-16

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  E2M x5
  Front rack alt lunges
  4x12-16 steg

  WoD
  Amrap 15
  10-20-30-40..
  Sprawls
  KB-Svingar, 24/16kg
  Goblet squat, 24/16kg


  Onsdag 2021-02-17

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A1. SA DB kneeling pushpress, 4x8/sida
  A2. SA DB Rodd, 4xamrap

  WoD
  3 varv
  16 alt Devils press, 22,5/15kg
  24 Boxhopp
  32 Cal rodd
  Vila 2 min mellan varv
  Så högt jämnt tempo som möjligt


  Torsdag 2021-02-18

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A1. Banded RDL, 4x8-10
  Direkt till
  A2. Glute bridge hold, 4x45-60 sek
  Vila 90

  WoD
  På tid:
  50 Marklyft, 60/40kg
  200 DU / 50 cal rodd
  50 Medball cleans, 9/6kg
  200 DU / 50 cal rodd


  Fredag 2021-02-19

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A1. Lutande hantelpress, 4x12-15
  A2. Front plank, 30-60 sek (raka armar)

  WoD
  10 varv:
  10 Alt hantel snatch, 22,5/15kg
  10 HR-Push ups
  10 DB Bicep curls, 22,5/15kg
  10 Alt fällknivar
  Time cap: 20 min


  Lördag 2021-02-20

  Crossfit Standard 60 min
  Långlördag
  WoD
  EMOM 30
  1: 20/16 Cal rodd
  2: 10 DB-Thruster 1x22,5/15kg + Amrap BF burpees
  3: vila


  Crossfit Standard 60 min
  HeroWod "Angie"

  teknik: Pullups

  For Time

  100 pullups
  100 pushups
  100 situps
  100 Airsquats


  Söndag 2021-02-21

  Crossfit Standard 60 min
  HeroWod "Angie"

  teknik: Pullups

  For Time

  100 pullups
  100 pushups
  100 situps
  100 Airsquats


  Crossfit Standard 60 min
  LångSöndag
  WoD
  EMOM 30
  1: 20/16 Cal rodd
  2: 10 DB-Thruster 1x22,5/15kg + Amrap BF burpees
  3: vila
  Vecka 06 2021

  Måndag 2021-02-08

  Crossfit Standard 60 min
  WoD
  I par
  10 varv var på tid:
  6 alt utfall + Front squat ( utfall höger+utfall vänster + front squat = 1 rep)
  200m rodd

  Person 1: gör skivstångsövningen
  Person 2: börjar samtidigt ro
  Ni byter när båda är klara med sin del.
  Ni gör 10 varv av båda delarna VAR


  Tisdag 2021-02-09

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A. Pendlay Row, 4x8-10

  B. Batwing row, 3x16-20 alt reps, vilande sida mot bröstet

  WoD
  30 Strikt press, 40/30kg
  30 Burpees
  60 DU
  30 Push press, 40/30kg
  30 Burpees
  60 DU
  30 Push jerk, 40/30kg
  30 Burpees
  60 DU


  Onsdag 2021-02-10

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  SA Rear foot elevated RDL, 4x10-12/sida
  Vila 1 min mellan ben

  WoD
  6 varv på tid:
  10 Push ups
  12 Marklyft, 80/60kg
  14 Cal rodd


  Torsdag 2021-02-11

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka/teknik
  Power snatch
  5-4-3-2-1

  WoD
  7 set
  6 Alt Devils press, 22,5/15kg
  12 DB Thruster, 22,5/15kg (en hantel två händer)
  24 lat hopp över hantel
  Vila 30sek mellan varv


  Fredag 2021-02-12

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  EMOM 8
  2 Hang squat clean + 2 Push jerk

  WoD
  15-12-9-6-3
  Hang squat clean, 60/40kg
  Shoulder to overhead, 60/40kg
  Lat burpees


  Lördag 2021-02-13

  Crossfit Standard 60 min
  Långlördag
  På tid:
  2000m rodd
  100 KB-svingar, 24/16kg
  100 Push ups
  100 Situps
  100 Thrusters, 20/15kg
  2000m rodd


  Crossfit Standard 60 min
  HeroWod David (I team om 2 dela hur ni vill)

  1989m rodd
  31 marklyft 100/70kg
  31 boxjump
  31 devilspress 22,5/15kg
  31 backsquat 60/40kg
  31 sit ups
  31 power cleans 60/40kg
  31 wallball 14/9kg
  31 burpees
  31 KB swings 32/24kg
  31 ttb
  31 pushups
  31 pullups
  2021m rodd


  Söndag 2021-02-14

  Crossfit Standard 60 min
  HeroWod David (I team om 2 dela hur ni vill)

  1989m rodd
  31 marklyft 100/70kg
  31 boxjump
  31 devilspress 22,5/15kg
  31 backsquat 60/40kg
  31 sit ups
  31 power cleans 60/40kg
  31 wallball 14/9kg
  31 burpees
  31 KB swings 32/24kg
  31 ttb
  31 pushups
  31 pullups
  2021m rodd


  Crossfit Standard 60 min
  LångSöndag
  På tid:
  2000m rodd
  100 KB-svingar, 24/16kg
  100 Push ups
  100 Situps
  100 Thrusters, 20/15kg
  2000m rodd
  Vecka 05 2021

  Måndag 2021-02-01

  Crossfit Standard 60 min
  Jubileums WOD - WE Arlandastad firar 1 år!! :)

  For time.
  365m Row
  12 FR lunges 60/40
  365m Row
  12 pike pushups
  365m Row
  12 power cleans
  365m Row
  12 pushups
  365m Row
  12 front squats
  365m Row
  12 ttb
  365m Row
  12 STOH
  365m Row
  12 burpees
  365m Row
  12 backsquat
  365m Row
  12 pullups
  365m Row
  12 thrusters
  365m Row
  12 devilspress 22,5/15kg


  Tisdag 2021-02-02

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  3 Strikt press + 3 Push press + 3 Push jerk
  Bygg till tung

  WoD
  3 varv på tid:
  500/450m rodd
  21 Marklyft, 60/40
  12 Push jerk, 60/40


  Onsdag 2021-02-03

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Power snatch
  3-3-3-3-3

  WoD
  6 set
  Inom 2 min
  45 sek rodd (hårt)
  12 Alt hantel snatch 22,5/15kg / Goblet squat ( alternera övning, 3 set av varje)
  Amrap bf burpees
  Vila 1 min


  Torsdag 2021-02-04

  Crossfit Standard 60 min
  Teknik
  Power clean

  WoD
  00:00-10:00
  På tid:
  10 varv:
  5 Power clean 60/40kg
  10 Boxhopp, 60/50cm

  10:00-16:00
  1 RM Power clean

  Försök att inte sandbaga del 1.


  Fredag 2021-02-05

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A1. Sumo marklyft
  4x8
  Tempo: 31x1 (ej tng!)
  Direkt till
  A2. SL hip thrust, 4x20/20
  Vila 90-120

  WoD
  30-24-18-12-6
  Thruster, 20/15kg
  KB-Svingar, 24/16kg
  30 Double unders efter varje varv


  Lördag 2021-02-06

  Crossfit Standard 60 min
  Långlördag
  EMOM 10
  1: 12-16 Box step ups , 2x22,5/15
  2: 12-16 Push up på hantel

  Vila 2

  EMOM 10
  1: 12-16 DBL DB Power clean
  2: 16-20 Med ball clean, 9/6kg

  Vila 2

  EMOM 10
  1: 16-20 Box jump over
  2: 5-10 Devils press


  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A. Gorilla Row, 3x16-20, B. SA Elbow row 3x8-10/s

  WoD
  E5M i 25 min
  20 Burpees (time cap 2 min)
  15 Back squat, 40/30kg
  10 Backrackade utfall, 40/30


  Söndag 2021-02-07

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A. Gorilla Row, 3x16-20, B. SA Elbow row 3x8-10/s

  WoD
  E5M i 25 min
  20 Burpees (time cap 2 min)
  15 Back squat, 40/30kg
  10 Backrackade utfall, 40/30


  Crossfit Standard 60 min
  Långlördag
  EMOM 10
  1: 12-16 Box step ups , 2x22,5/15
  2: 12-16 Push up på hantel

  Vila 2

  EMOM 10
  1: 12-16 DBL DB Power clean
  2: 16-20 Med ball clean, 9/6kg

  Vila 2

  EMOM 10
  1: 16-20 Box jump over
  2: 5-10 Devils press
  Vecka 04 2021

  Måndag 2021-01-25

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Slamball/Goblet Split Squat
  4x10-12/sida

  WoD
  På tid:
  40/32 cal rodd
  30 DB Box step overs, 2x22,5/15kg
  30/24 cal rodd
  20 DB Box step overs
  20/16 cal rodd
  10 DB Box step overs
  10/8 cal rodd
  5 DB Box step overs
  Time cap: 16 min


  Tisdag 2021-01-26

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Low hang Power snatch
  3-3-2-2-1-1

  WoD
  27-21-15-9
  Hang power snatch, 35/25kg
  BF Burpees


  Onsdag 2021-01-27

  Crossfit Standard 60 min
  A. Supinated Barbell row
  4x8-10

  B. Single arm elbow row, m hantel
  3x10-12

  WoD
  7 varv:
  32 Lat hopp över stång
  8 Alt front rack lunge, 60/40kg
  8 Push press, 60/40kg
  Vila 1 min


  Torsdag 2021-01-28

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Sumo marklyft
  4x10, Tempo: 21X1

  WoD
  EMOM 16
  1: 7 Marklyft, 5 Hang power clean, 3 front squat, AHAP
  2:15 Laterala burpees


  Fredag 2021-01-29

  Crossfit Standard 60 min
  WoD
  Amrap 20
  50 DU
  25 Push ups
  25 KB-sving, 24/16kg
  25 Push press, 40/30kg

  Disco fredag
  A. 4x8-10 Bicep curl med stång
  B. 3x12-15 Crush curl med KB


  Lördag 2021-01-30

  Crossfit Standard 60 min
  LÅNGLÖRDAG
  EMOM 36

  1: 15/12 Cal rodd
  2: 10 Burpee boxhopp
  3: 20 Alt hantel snatch
  4: 15/12 cal rodd
  5: 10/10 Hantel thrusters, 22,5/15kg
  6: 100 Single unders


  Crossfit Standard 60 min
  HEROWOD "Omar"

  Bygg upp till en 3a Thruster

  For Time
  10 thrusters 40/30kg
  15 bar facing burpees
  20 thrusters
  25 bar facing burpees
  30 thrusters
  35 bar facing burpees


  Söndag 2021-01-31

  Crossfit Standard 60 min
  HEROWOD "Omar"

  Bygg upp till en 3a Thruster

  For Time
  10 thrusters 40/30kg
  15 bar facing burpees
  20 thrusters
  25 bar facing burpees
  30 thrusters
  35 bar facing burpees


  Crossfit Standard 60 min
  "LÅNGSÖNDAG"
  EMOM 36

  1: 15/12 Cal rodd
  2: 10 Burpee boxhopp
  3: 20 Alt hantel snatch
  4: 15/12 cal rodd
  5: 10/10 Hantel thrusters, 22,5/15kg
  6: 100 Single unders
  Vecka 03 2021

  Måndag 2021-01-18

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka/Teknik
  Hang power snatch
  3-2-1-3-2-1

  WoD
  Amrap 12 min
  8 Dumbell Hang clean & jerk, 2x22,5/15
  24 DU /Lat hopp över hantel


  Tisdag 2021-01-19

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka/teknik
  EMOM 12
  1: 12 Box jump over
  2: 6-8 Box HSPU (HR-Push ups)
  3: 20-30 sek Hollow hold

  WoD
  På 00:00
  3 varv på tid:
  12 Ryska KB-svingar, 32/24kg
  9 Laterala burpees
  6 Front squat, 80/60kg

  På 10:00:

  På tid:

  36 Svingar, 32/24kg
  27 Lat burpees
  18 Front squat, 80/60kg


  Onsdag 2021-01-20

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A1. Banded marklyft med 2 sek ”knip” i toppen, 4x6-8
  Direkt till
  A2. 4x30 sek glute bridge
  Vila 90

  WoD
  21-15-9
  Marklyft, 40/30kg
  Hang power clean, 40/30kg
  STO, 40/30kg

  Vila 2 min

  15-12-9
  Marklyft, 60/40
  Hang power clean, 60/40
  STO , 60/40


  Torsdag 2021-01-21

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A. Pendlay row, 4x6-8

  B. Seated banded row, 3x12-15, (band runt fötter)
  VIDEO här!

  WoD
  Amrap 20 min
  30 sek arbete/30 sek vila
  0-5min
  Devils press
  5-10 min
  Push ups på hantlar
  10-15 min
  Front rack lunges m hantlar
  15-20 min
  KB-svingar


  Fredag 2021-01-22

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Squat clean thruster
  Bygg till tung

  WoD
  E2M x10
  250/200m rodd
  10 Thrusters, 40/30kg

  (Vid fail, sitt ut en intervall och fortsätt sedan)


  Lördag 2021-01-23

  Crossfit Standard 60 min
  Långlördag
  I par:
  Inom 35 min
  Buy in: 4000m rodd, (varsin rodd)
  Sedan, Amrap:
  5 Boxhopp, 75/60cm
  5 Hantel push press, ahap
  5 Marklyft, 80/60kg

  Person 1: 5 boxhopp
  Person 2: 5 boxhopp
  Person 1: 5 Push press
  Person 2: 5 Push press
  Etc


  Crossfit Standard 60 min
  HeroWod "Ship"

  9 rounds for time
  7 squatcleans 85/60kg
  8 burpebox jumps


  Söndag 2021-01-24

  Crossfit Standard 60 min
  HeroWod "Ship"

  9 rounds for time
  7 squatcleans 85/60kg
  8 burpebox jumps


  Crossfit Standard 60 min
  LångSöndag
  I par:
  Inom 35 min
  Buy in: 4000m rodd, (varsin rodd)
  Sedan, Amrap:
  5 Boxhopp, 75/60cm
  5 Hantel push press, ahap
  5 Marklyft, 80/60kg

  Person 1: 5 boxhopp
  Person 2: 5 boxhopp
  Person 1: 5 Push press
  Person 2: 5 Push press
  Etc
  Vecka 02 2021

  Måndag 2021-01-11

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka/teknik
  EMOM 12
  1: 20 Medball squats
  2: Amrap push ups
  3: vila

  WoD
  Min 0-5
  50 cal rodd, hårt!
  Time cap:4 min

  Min 5-10
  50 Alt devils press
  Time cap: 4 min

  Min 10-15
  50 Thrusters, 40/30kg


  Tisdag 2021-01-12

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Floating marklyft (stanna och pausa 2 cm från golvet)
  4x8-10

  WoD
  Amrap 12
  6 Marklyft, 40/30kg
  8 Front rack utfall
  10 Push press


  Onsdag 2021-01-13

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A. Gorilla row, 4x16-20
  Vila 60-90

  B1: Kettlebell pull over, 4x8-12 https://youtu.be/1D_NuZ1_wBA

  Direkt till

  A2. Batwing hold, 4x20-30sek https://youtu.be/PYrpRB26ft4
  Vila 60-90

  WoD
  50-40-30-20-10
  Double unders
  KB-svingar, 24/16kg
  Situps


  Torsdag 2021-01-14

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  6x
  1 Power Clean
  2 Push Press
  3 Push jerk

  Kondition
  Amrap 5
  12 Clean & Jerk, 40/30kg
  12 Burpees

  Vila 2

  Amrap 5
  9 Clean & Jerk, 50/35kg
  9 Bar facing burpee

  Vila 2

  Amrap 5
  6 Clean & Jerk, 60/40kg
  6 Burpee Boxhopp


  Fredag 2021-01-15

  Crossfit Standard 60 min
  WoD

  I par, men varsin ruta:
  Byt var 10:e reps/cal
  100 Front squat, 40/30
  100 Cal rodd
  100 Shoulder to overhead, 40/30
  100 Cal rodd
  100 Back squat, 40/30

  Discofredag
  I par, byt var 10:e
  100 Bicepcurl, vila I toppläget
  100 Floorpress, vila i toppläget


  Lördag 2021-01-16

  Crossfit Standard 60 min
  Långlördag
  EMOM 40
  1: 40 sek Alt hantel snatch, 22,5/15kg
  2: 40 sek Double unders /Jumping jacks
  3: 40 sek Alt hantel hang C&J
  4: 40 sek Step ups med hantel
  5: 40 sek Burpees


  Crossfit Standard 60 min
  HeroWod "Hansen"

  5 rounds
  30 kb swings 24/16kg
  30 burpees
  30 GHD-sit ups


  Söndag 2021-01-17

  Crossfit Standard 60 min
  HeroWod "Hansen"

  5 rounds
  30 kb swings 24/16kg
  30 burpees
  30 GHD-sit ups


  Crossfit Standard 60 min
  LångSöndag
  EMOM 40
  1: 40 sek Alt hantel snatch, 22,5/15kg
  2: 40 sek Double unders /Jumping jacks
  3: 40 sek Alt hantel hang C&J
  4: 40 sek Step ups med hantel
  5: 40 sek Burpees
  Vecka 01 2021

  Måndag 2021-01-04

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Marklyft
  3-3-3-3-3

  WoD
  Inom 20 min
  100 Laterala burpees över rodd
  Ammap rodd


  Crossfit Oly 60 min
  Snatch
  A. EMOM x 10 fokus på form
  3-pos power snatch (floor, low, high)

  B. E90s x8 öka varje set
  3 hang sq. snatch alt. 3 Overhead squats

  C. E90s x4 styrka
  4-6 Back squat


  Tisdag 2021-01-05

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  10-9-8….1
  Barbell bent over row
  Push press

  WoD
  6 varv på tid:
  7 Thruster
  8 Front rack utfall
  9 Box hopp
  10 Fällknivar


  Onsdag 2021-01-06

  Crossfit Standard 60 min
  5 rounds for time
  500m row
  10 pullups
  15 push ups
  20 sit ups
  25 wallballs


  Torsdag 2021-01-07

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka/teknik
  Clean & Jerk
  15 min Bygg till tung

  WoD
  Amrap 16
  8 Ground to overhead, 40/30kg
  8 Burpee över stång


  Fredag 2021-01-08

  Crossfit Standard 60 min
  Emom 10
  1 cluster + 2 thrusters

  For time, dela hur du vill?
  40 hspu
  80 thrusters 1 arm (22,5/15kg)
  120 boxjumps


  Lördag 2021-01-09

  Crossfit Standard 60 min
  Långlördag
  3 varv på tid:
  2k rodd
  50 Boxhopp
  25 Devils press, 2x15/10
  Time cap: 40 min


  Crossfit Standard 60 min
  Hero wod "Hammer"
  5 rounds for time
  5 power cleans 60/40kg
  10 front squats
  5 jerks
  20 pullups
  90 s vila


  Söndag 2021-01-10

  Crossfit Standard 60 min
  Hero wod "Hammer"
  5 rounds for time
  5 power cleans 60/40kg
  10 front squats
  5 jerks
  20 pullups
  90 sec rest


  Crossfit Standard 60 min
  Långsöndag
  3 varv på tid:
  2k rodd
  50 Boxhopp
  25 Devils press, 2x15/10
  Time cap: 40 min
  Vecka 53 2021

  Lördag 2021-01-02

  Crossfit Standard 60 min
  "Långlördag"
  EMOM 40
  1: 20 Alt hantel snatch
  2: 20 Thrusters, 20/15kg
  3: 50-70 DU
  4: 8 Cal rodd + 8 Lat burpees
  5: vila


  Crossfit Standard 60 min
  "Hero WOD" Helton
  3 rounds
  800m Run/row
  30 DB squat cleans 22,5/15kg
  30 burpees


  Söndag 2021-01-03

  Crossfit Standard 60 min
  "Hero WOD" Helton
  3 rounds
  800m Run/row
  30 DB squat cleans 22,5/15kg
  30 burpees


  Crossfit Standard 60 min
  "Långsöndag"
  EMOM 40
  1: 20 Alt hantel snatch
  2: 20 Thrusters, 20/15kg
  3: 50-70 DU
  4: 8 Cal rodd + 8 Lat burpees
  5: vila
  Vecka 53 2020

  Måndag 2020-12-28

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  5 varv på tid
  15 DB Bent over row (2 hantlar)
  15 DB Push press (2 hantlar

  Time cap: 10 min

  WoD
  På tid:
  2000m rodd
  20 Push ups
  40 DBL Hantel Hang Power clean, 2x22,5/15
  20 Push ups
  40 DBL Hantel Marklyft
  20 Push ups
  40 Hang hantelsnatch
  20 Push ups


  Crossfit Oly 60 min
  Clean & Jerk
  EMOM x 8 fokus på form
  1. 2 hang power clean+ 2 hang squat clean
  2. 3 split jerk

  E90s x 5 fokus på form + öka varje set
  2 clean pull + 1 clean+ front squat + jerk

  E90s x6 styrka tungt!
  2-3 backsquat


  Tisdag 2020-12-29

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka/teknik
  Clean & Jerk, 6x3, bygg och träna tng

  WoD
  21-15-9
  Clean & Jerk, 60/40kg
  Laterala burpees
  Stå på!


  Onsdag 2020-12-30

  Crossfit Standard 60 min
  Teknik
  Power snatch
  EMOM 8 - 2 Power snatch + 2 OHS

  WoD
  10 varv på tid:
  10 Power snatch, 35/25kg
  10 Dumbell step ups


  Torsdag 2020-12-31

  Crossfit Standard 60 min
  Nyårs WOD!

  For Time:
  31 Push Presses (35/25 kg)
  31 Pull-Ups
  31 Snatches (35/25 kg)
  31 Sit-Ups
  31 Toes-to-Bars
  31 Push-Ups
  31 Box Jumps (60/50 cm)
  31 Back Squats (35/25 kg)
  31 Unbroken Double-Unders
  31 Thrusters (35/25 kg)
  31 Lunges
  31 Burpees
  Cash out: 365 meter Row
  Vecka 52 2020

  Måndag 2020-12-21

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Hang power clean + Squat clean + Thruster
  Bygg till tung

  WoD
  5 varv på tid:
  10 Hang power clean
  8 Shoulder to overhead
  6 Front Squat
  4 Cluster


  Crossfit Oly 60 min
  Snatch
  A. EMOM x 8 fokus på form
  1. power snatch+snatch balance 1+2
  2. 3-pos snatch (low, mid, high)

  B. E90s x6 (startvikt = A och öka vikt vartannat set)
  squat snatch
  C. E90s x6 styrka (alla set på samma vikt)
  4 reverse snatch deadlift 5s+


  Tisdag 2020-12-22

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A1. Staggered RDL
  4x6-8/sida
  A2. 8-10 boxhopp, landa med så raka ben som möjligt

  Amrap 12
  15 Hantelthrusters, 1 hantel, 2 händer, 22,5/15kg
  3 Marklyft, tunga


  Onsdag 2020-12-23

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A1. Gorilla Row, 4x8-12 (KB/DB)
  A2. KB/DB Push press, 4xamrap -1

  WoD
  10-1
  Renegade row (höger-vänster = 1 rep

  30 DU/lathopp över hantel efter varje varje set


  Torsdag 2020-12-24

  Crossfit Standard 60 min
  JulWOD!!
  På tid, addera en övning per varv:
  1 Sumo Deadlift High-Pull (35/25 kg)
  2 Thrusters (35/25 kg)
  3 Push Presses (35/25 kg)
  4 Power Cleans (35/25 kg)
  5 Power Snatches (35/25 kg)
  6 Kettlebell Swings (24/16 kg)
  7 Pull-Ups
  8 Knees-to-Elbows
  9 Box Jumps (60/40 cm)
  10 Double-Unders
  11 Burpees
  12 Overhead Walking Lunges (20/10 kg viktskiva)

  Börja med 1 Sumo Deadlift High-Pull (SDLHP). Sen gör 2 Thrusters och 1 SDLHP. Sen 3 Push Presses, 2 Thrusters, och 1 SDLHP. Och så vidare till varvet som börjar med 12 ner till 1, sen är du klar och kan äta en Aladdin ask med gott samvete ;)


  Fredag 2020-12-25

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  EMOM 8
  5 reps Slamball/sandbag GTO

  WoD

  10 varv:
  10/8 Cal rodd
  5 Utfall/squat-kombo
  (1 utfall höger + 1 Utfall vänster + 1 Front squat = 1 rep

  Vila: 1/1. Gör varje varv så fort som möjligt.


  Lördag 2020-12-26

  Crossfit Standard 60 min
  Lång-lördag

  EMOM 40
  1 - 10-12 Burpees
  2 - 20-24 Goblet squats
  3 - 20-24 KB-svingar
  4 - 10-12 Hantel thrusters
  5 - 12-16 Box jump over
  6 - 20-24 KB Utfallsteg bakåt
  7 - 60 sek planka
  8 - vila


  Crossfit Standard 60 min
  "Mr Joshua"
  5 rounds
  400m run/500m row
  30 Ghd situps/situps
  15 marklyft 115/75kg


  Söndag 2020-12-27

  Crossfit Standard 60 min
  "Mr Joshua"
  5 rounds
  400m run/500m row
  30 Ghd situps/situps
  15 marklyft 115/75kg


  Crossfit Standard 60 min
  "Lång-söndag"

  EMOM 40
  1 - 10-12 Burpees
  2 - 20-24 Goblet squats
  3 - 20-24 KB-svingar
  4 - 10-12 Hantel thrusters
  5 - 12-16 Box jump over
  6 - 20-24 KB Utfallsteg bakåt
  7 - 60 sek planka
  8 - vila
  Vecka 51 2020

  Måndag 2020-12-14

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  4x
  A1. Good morning, 8-10
  A2. FR Split squats, 15/15
  Vila 2 min mellan set

  WoD

  5 varv på tid:
  7 Hang power clean & Push press 60/40kg
  9 Fällknivar
  12 Boxhopp


  Crossfit Oly 60 min
  Clean & Jerk
  EMOM x 6 fokus på form
  1. 4 Hip clean
  2. 3 power jerk w paus in dip 1s/rep

  E90s x 6 fokus på form + öka varje set
  2 clean & jerk

  E2M x5 styrka
  5 backsquat


  Tisdag 2020-12-15

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  EMOM 12
  1- Bent over barbell row, x8-12
  2 - Reverse Fly, x12- 15, https://www.youtube.com/watch?v=JoCRRZ3zRtI
  3 - vila

  WOD
  Amrap 20
  800m rodd
  20 KB-svingar, 24/16kg
  20 Goblet squats, 24/16kg


  Onsdag 2020-12-16

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Thruster
  5-4-3-2-1
  Från golv. Så tungt som möjligt varje set

  WoD
  20-15-10
  Thrusters, 40/30kg
  Lat Burpees

  Vila 3

  20-15-10
  Thrusters, 20/15kg
  Lat burpees


  Torsdag 2020-12-17

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka/teknik
  Hi hang Power snatch
  3-3-3-3-3

  WoD
  Open 17.1
  10-20-30-40-50
  SA DB Snatch, 22,5/15kg
  15 Burpee boxhopp efter varje varv
  Time cap 20 min


  Fredag 2020-12-18

  Crossfit Standard 60 min
  WoD
  21-15-9
  Back squat, 60/40kg
  Situp

  100 DU / 50 Mountain climbers

  15-12-9
  Front squat, 60/40kg
  Situp

  100 DU / MC

  12-9-6
  OH Squat /OH utfall, 60/40kg
  Situps

  100 DU / MC

  Discofredag
  På tid:
  100 Bicepcurls, 20/15kg
  100 CG Floor press, 20/15kg


  Lördag 2020-12-19

  Crossfit Standard 60 min
  Hero wod "Badger"
  3 rounds for time
  30 squat cleans 40/30kg
  30 pullups
  800m run/row


  Crossfit Standard 60 min
  For time
  70 wallballs
  20/15 cal row
  60 KB-swings
  20/15 cal row
  50 single KB lunges
  20/15 cal row
  40 ttb
  20/15 cal row
  30 boxjumps
  20/15 cal row
  20 strict pullups
  20/15 cal row
  10 D-ball over shoulder
  20/15 cal row


  Söndag 2020-12-20

  Crossfit Standard 60 min
  For time
  70 wallballs
  20/15 cal row
  60 KB-swings
  20/15 cal row
  50 single KB lunges
  20/15 cal row
  40 ttb
  20/15 cal row
  30 boxjumps
  20/15 cal row
  20 strict pullups
  20/15 cal row
  10 D-ball over shoulder
  20/15 cal row


  Crossfit Standard 60 min
  Hero wod "Badger"
  3 rounds for time
  30 squat cleans 40/30kg
  30 pullups
  800m run/row
  Vecka 50 2020

  Måndag 2020-12-07

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka

  A1. SA Bent over DB Rodd, 3x8-10/s
  A2. SA DB Push press, 3x8-10/s

  B1. Snatch grip bent over row, 3x 10-15
  B2. Snatch grip btn push press, 3x 10-15

  WoD
  På tid, dela hur du vill
  150 Alt DB Snatch, 22,5/15kg
  150 Cal rodd


  Crossfit Oly 60 min
  Snatch
  A. EMOM x 6 fokus på form
  1. 2 snatch pull+snatch
  2. hang snatch+2 snatch balance w paus 3-5s in
  bottom on the 2nd rep

  B. E90s x 6 (öka vikt vartannat set)
  power snatch+hang power snatch+overhead squat

  C. E2M x 5 styrka(alla set på samma vikt)
  4 Snatch deadlift fr deficit


  Tisdag 2020-12-08

  Crossfit Standard 60 min
  WoD
  6 varv
  30 sek Goblet squat, 32/24kg
  30 sek vila
  30 sek KB-marklyft, 32/24kg
  30 sek vila
  30 sek Push ups
  30 sek vila
  30 sek Burpees
  30 sek vila
  30 sek Alt fällknivar
  30 sek vila


  Onsdag 2020-12-09

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  4 set
  3 Hang squat clean + 5 Front squat

  WoD
  32–24–16-8
  Hang power clean, 40/30kg
  Front rack lunges, 40/30kg
  Double unders x2 /laterala hopp över stång


  Torsdag 2020-12-10

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A1. DB Floor press, 4x8-12
  A2. (Banded) Push ups, 4xamrap, Minst 10 första set.

  WoD
  PÅ 00:00
  50 KB-svingar, 24/16kg
  40 Boxhopp
  30 Back squats, 60/40kg
  20 Burpees
  Time cap: 8 min

  På 10:00

  20 Burpees
  30 Back squat
  40 Boxhopp
  50 KB-svingar


  Crossfit Oly 60 min
  Snatch
  A. EMOM x 6 fokus på form
  1. 2 snatch pull+snatch
  2. hang snatch+2 snatch balance w paus 3-5s in
  bottom on the 2nd rep

  B. E90s x 6 (öka vikt vartannat set)
  power snatch+hang power snatch+overhead squat

  C. E2M x 5 styrka(alla set på samma vikt)
  4 Snatch deadlift fr deficit


  Fredag 2020-12-11

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Marklyft
  4-4-4-4

  WoD

  Hantel D.T
  5 varv på tid:
  12 Marklyft 2x30/22.5kg
  9 Hang power clean
  6 Push jerk


  Lördag 2020-12-12

  Crossfit Standard 60 min
  HeroWod "Morrison"

  50-40-30-20-10
  Wallballs
  boxjumps
  KB swings 24/16kg


  Crossfit Standard 60 min
  5 rounds
  500m row
  10 pullups
  15 pushups
  20 situps
  25 air squats
  1min rest


  Söndag 2020-12-13

  Crossfit Standard 60 min
  5 rounds
  500m row
  10 pullups
  15 pushups
  20 situps
  25 air squats
  1min rest


  Crossfit Standard 60 min
  HeroWod "Morrison"

  50-40-30-20-10
  Wallballs
  boxjumps
  KB swings 24/16kg
  Vecka 49 2020

  Måndag 2020-11-30

  Crossfit Standard 60 min
  WoD
  På tid:
  100 KB-svingar, 24/16kg
  20/15 cal rodd
  80 SA DB Push press, 22,5/15kg
  20/15 cal rodd
  60 SDHP, 24/16kg
  20/15 cal rodd
  40 Goblet squat, 24/16kg
  20/15 cal rodd
  20 alt SA Devils press, 22,5/15kg
  20/15 cal rodd


  Crossfit Oly 60 min
  Clean & Jerk
  EMOM x 6 fokus på form
  1.clean pull+hang power clean + h sq cl
  2.power jerk+split jerk+hold 5-10s in catch position

  E90s x 6 fokus på form + öka varje set
  clean+2 front squat+jerk

  E2M x5 styrka
  5 clean deadlift


  Tisdag 2020-12-01

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Squat Clean, 1 RM

  WoD
  ”Double Grace”
  60 C&J, 60/40kg


  Onsdag 2020-12-02

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A1. Incline DB press, 4x12-15
  A2. SA DB-Rodd, 4x12-15

  WoD
  4 varv på tid:
  500m rodd
  20 Airballs, 9/6kg
  10 Burpee box jump
  Time cap 4 min.
  Vila 1 min mellan set


  Torsdag 2020-12-03

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A1. Sandbag/medball squat
  4x15-20
  Direkt till:
  A2. 30-60 sek sandbag hold
  Vila 90s-120sek

  WoD
  På tid:
  30 Push ups
  40 OH Hantel utfallsteg, 22,5/15kg
  50 Alt hantel snatch, 22,5/15kg
  60 Abmat situps
  70 Burpees


  Crossfit Oly 60 min
  Clean & Jerk
  EMOM x 6 fokus på form
  1.clean pull+hang power clean + h sq cl
  2.power jerk+split jerk+hold 5-10s in catch position

  E90s x 6 fokus på form + öka varje set
  clean+2 front squat+jerk

  E2M x5 styrka
  5 clean deadlift


  Fredag 2020-12-04

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Bear komplex, upp till tung

  WoD
  Amrap 15 min
  15 Marklyft, 40/30kg
  12 Back squat
  9 Push press
  12 Stångrodd
  15 Boxhopp


  Lördag 2020-12-05

  Crossfit Standard 60 min
  For time:
  120 doubleunders
  20 DB Step ups 2x22.5/15, 50cm
  40 wallballs @9/6kg
  20 Devils press, 2x22,5/15kg
  40 wallballs
  20 DB step ups
  120 doubleunders


  Crossfit Standard 60 min
  "Klepto"
  4 rounds
  27 boxjump
  20 burpees
  11 squat clean 60/40kg


  Söndag 2020-12-06

  Crossfit Standard 60 min
  "Klepto"
  4 rounds
  27 boxjump
  20 burpees
  11 squat clean 60/40kg


  Crossfit Standard 60 min
  For time:
  120 doubleunders
  20 DB Step ups 2x22.5/15, 50cm
  40 wallballs @9/6kg
  20 Devils press, 2x22,5/15kg
  40 wallballs
  20 DB step ups
  120 doubleunders
  Vecka 48 2020

  Måndag 2020-11-23

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka/teknik
  Hang squat clean + Squat clean + Front squat
  5x1+1+3

  WoD
  5 varv på tid:
  10 Burpee marklyft, 2x22,5/15 kg
  15 Dbl DB Hang power clean, 2x22,5/15
  20 Goblet Box step ups, 1x22.5/15


  Crossfit Oly 60 min
  Snatch
  A. EMOM x 8 fokus på form
  1. reverse snatch pull + 2 hang power snatch
  2. power snatch + 2 Overhead squat
  B. EMOM x 8 fokus på form
  snatch pull+hang snatch pull+hang sq. snatch
  C. E2M x4 Styrka (alla 4 set på samma vikt)
  3 segment front squat


  Tisdag 2020-11-24

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A1. Strikt Pull up, 5x5
  A2. Wide grip Bent over row, 5x10-20, lätt
  Vila 2

  WoD
  1000m rodd
  21 Pull ups
  21 Thrusters, 40/30kg
  500m rodd
  15 Pull ups
  15 Thrusters
  250m Rodd
  9 Pull ups
  9 thrusters


  Onsdag 2020-11-25

  Crossfit Standard 60 min
  Teknik
  E90S x6
  Power snatch + Low hang power snatch + Hi hang Power snatch

  WoD
  2 varv på tid:
  20 Power snatch, 60/40kg
  40 Laterala burpees


  Torsdag 2020-11-26

  Crossfit Standard 60 min
  A. Strikt press, 4x6-8 (skivstång)

  B. Dumbell floor press, 4xamrap, (vikt du kan göra 10+ reps med varje set)

  WoD

  5x
  Amrap 3 min
  20 DU/Mountain climbers (knä till triceps-varianten)
  10 KB-svingar, 24/16
  5 Push ups

  Vila 1 min


  Crossfit Oly 60 min
  Snatch
  A. EMOM x 8 fokus på form
  1. reverse snatch pull + 2 hang power snatch
  2. power snatch + 2 Overhead squat
  B. EMOM x 8 fokus på form
  snatch pull+hang snatch pull+hang sq. snatch
  C. E2M x4 Styrka (alla 4 set på samma vikt)
  3 segment front squat


  Fredag 2020-11-27

  Crossfit Standard 60 min
  WoD
  På tid:
  100 Wallballs, 9/6kg
  80 Cal rodd
  60 Alt DB Snatch, 22,5/15
  40 Toes to bar
  60 Alt DB Snatch
  80 Cal rodd
  100 Wallballs, 9/6kg

  Discofredag:
  Arnolds 21:a
  3 set med 7+7+7 reps.
  7 nerifrån till 90grader
  7 från 90 grader och upp
  7 hela vägen


  Lördag 2020-11-28

  Crossfit Standard 60 min
  "Lumberjack 20"
  * For Time
  * 20 Deadlifts (125/85 kg)
  * 400 meter Run
  * 20 Kettlebell Swings (32/24 kg)
  * 400 meter Run
  * 20 Overhead Squats (52,2/35 kg)
  * 400 meter Run
  * 20 Burpees
  * 400 meter Run
  * 20 Chest-to-Bar Pull-Ups
  * 400 meter Run
  * 20 Box Jumps (60/50 cm)
  * 400 meter Run
  * 20 Dumbbell Squat Cleans (20/12 kg)
  * 400 meter Run


  Crossfit Standard 60 min
  Emom 40min
  1. 20/15 cal row
  2. 20 KB-swings
  3. 20 Wallballs
  4. 20 Boxjumps

  välj ett antal reps och håll i :)


  Söndag 2020-11-29

  Crossfit Standard 60 min
  Emom 40min
  1. 20/15 cal row
  2. 20 KB-swings
  3. 20 Wallballs
  4. 20 boxjumps

  välj ett antal reps och håll i :)


  Crossfit Standard 60 min
  "Lumberjack 20"
  * For Time
  * 20 Deadlifts (125/85 kg)
  * 400 meter Run
  * 20 Kettlebell Swings (32/24 kg)
  * 400 meter Run
  * 20 Overhead Squats (52,2/35 kg)
  * 400 meter Run
  * 20 Burpees
  * 400 meter Run
  * 20 Chest-to-Bar Pull-Ups
  * 400 meter Run
  * 20 Box Jumps (60/50 cm)
  * 400 meter Run
  * 20 Dumbbell Squat Cleans (20/12 kg)
  * 400 meter Run
  Vecka 47 2020

  Måndag 2020-11-16

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  För kvalitet
  21-15-9
  Bent over rodd
  Strikt press
  Så tungt som möjligt varje set öka vikten vid behov.

  WoD
  5 varv på tid:
  9 CTB Pull ups
  15 HR-Push ups
  21 Wallballs, 9/6kg


  Crossfit Oly 60 min
  Clean & Jerk
  A. EMOM x8 fokus på form
  1- 2 segment clean pull +2 hang power clean
  2- 2 Paused power jerk+2 paused split jerk

  B. EMOM x8 fokus på form
  2 clean & jerk

  C. E2M x6 Styrka
  3 front squat


  Tisdag 2020-11-17

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka

  Reverse power snatch
  6x2

  WoD
  3 set av:

  15-12-9
  Hang power Snatch, 50/35kg (vikt du kan köra obrutet)
  Lat burpees

  Vila 3 min mellan set


  Onsdag 2020-11-18

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A. Incline DB Bänk (mot slamball/säck)
  4x12-15

  B. DB Z-press, 3x8-10

  Amrap 12
  6/6 KB C & J
  10 Toes to bar
  12 Box jump over


  Torsdag 2020-11-19

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  1+1/2 Marklyft
  4x8 reps

  På tid:
  40 Back squat, 40/30kg
  40 Shoulder to overhead
  40 FR Lunges
  40 Hang power clean


  Crossfit Oly 60 min
  Clean & Jerk
  A. EMOM x8 fokus på form
  1- 2 segment clean pull +2 hang power clean
  2- 2 Paused power jerk+2 paused split jerk

  B. EMOM x8 fokus på form
  2 clean & jerk

  C. E2M x6 Styrka
  3 front squat


  Fredag 2020-11-20

  Crossfit Standard 60 min
  WoD EMOM 30
  1 - 50 DU / alt 15/10 cal m rodd
  2 - 5 Devils Press, 2x22.5/15kg
  3 - 10 DB thrusters, 2x22,5

  Styrka 4x10 Supinerade pull ups


  Lördag 2020-11-21

  Crossfit Standard 60 min
  Hitta en tung snatch (15min)

  "Highway open Event 2" RX
  Amrap 14 min
  14/10 cal row
  10 Toes to bar/Knees over hip
  6 Snatch, anyhow/Scala till clean

  Vikt herrar: 40,50,60..
  Vikt damer: 30,35,40...

  Fortsätter öka med 5kg för varje varv.


  Crossfit Standard 60 min
  Herowod "Loredo"

  6 rounds for time
  24 airsquats
  24 pushups
  24 walking lunge (viktad med hantel om man vill)
  400m run/row


  Söndag 2020-11-22

  Crossfit Standard 60 min
  Herowod "Loredo"

  6 rounds for time
  24 airsquats
  24 pushups
  24 walking lunge (viktad med hantel om man vill)
  400m run/row


  Crossfit Standard 60 min
  Hitta en tung snatch (15min)

  "Highway open Event 2" RX
  Amrap 14 min
  14/10 cal row
  10 Toes to bar/Knees over hip
  6 Snatch, anyhow/Scala till clean

  Vikt herrar: 40,50,60..
  Vikt damer: 30,35,40...

  Fortsätter öka med 5kg för varje varv.
  Vecka 46 2020

  Måndag 2020-11-09

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Cluster, Bygg till 3RM
  Ej tng

  WoD
  5 set
  Inom 3 min
  500/450m rodd
  10 Thrusters, 40/30kg (obrutna)
  Amrap Sprawls
  Vila 1 min


  Crossfit Oly 60 min
  Snatch
  A. EMOM x 8 fokus på form
  hang power snatch+hang sq snatch + 3 BTN press

  B. EMOM x 8 fokus på form
  power snatch+sq snatch+2 ohs

  C. E90s x 6 tungt/snyggt
  4 Segment snatch pull


  Tisdag 2020-11-10

  Crossfit Standard 60 min
  WoD
  Amrap 30
  10 SA Devils press, 30/22,5kg
  20 Goblet step up, 30/22,5kg, 60/50cm
  30 Alt fällknivar
  400m löpning


  Onsdag 2020-11-11

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Sumo marklyft
  5x3

  WoD
  21-15-9-6-3
  Marklyft, 80/60kg
  Toes to bar

  Time cap: 7 min

  På: 10:00
  3 varv på tid
  10 marklyft, 80/60kg
  10 Laterala burpees
  FULLT STÄLL.
  Time cap 3 min.


  Torsdag 2020-11-12

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Viktad Strikt Supinerad Pull up
  5-4-3-2-1

  Om ej har pull up
  5x8-10, med band eller i skivstång

  WoD
  EMOM 20
  1 - 15 Medicin ball cleans, 9/6kg
  2 - 20 KB-Svingar, 24/16kg
  3 - 10/10 SA KB Push press, 24/16kg
  4 - 10/10 SA KB Bent over row


  Crossfit Oly 60 min
  Snatch
  A. EMOM x 8 fokus på form
  hang power snatch+hang sq snatch + 3 BTN press

  B. EMOM x 8 fokus på form
  power snatch+sq snatch+2 ohs

  C. E90s x 6 tungt/snyggt
  4 Segment snatch pull


  Fredag 2020-11-13

  Crossfit Standard 60 min
  Teknik
  Low Hang Power snatch, under knä
  2 reps E2M x6 öka vikt vartannat set.

  WoD
  Amrap 12 min
  2 Power snatch 60/40kg
  2 Push ups
  15 Air squats
  4 Power snatch
  4 Push ups
  15 Air squats
  Etc


  Lördag 2020-11-14

  Crossfit Standard 60 min
  "Carse"
  21-18-15-12-9-6-3 For time
  squat cleans 40/30kg
  Double unders
  Deadlifts 70/50kg
  boxjumps

  börja varje varv med 50m bear crawl.


  Crossfit Standard 60 min
  Amrap 8min
  5 pullup
  10 push up
  15 air squats

  vila 2 min

  8min row for meters

  vila 2min

  Amrap 8 min
  8 boxjumps
  8 alternating single arm DB hang clean and split jerk


  Söndag 2020-11-15

  Crossfit Standard 60 min
  Amrap 8min
  5 pullup
  10 push up
  15 air squats

  vila 2 min

  8min row for meters

  vila 2min

  Amrap 8 min
  8 boxjumps
  8 alternating single arm DB hang clean and split jerk


  Crossfit Standard 60 min
  "Carse"
  21-18-15-12-9-6-3 For time
  squat cleans 40/30kg
  Double unders
  Deadlifts 70/50kg
  boxjumps

  börja varje varv med 50m bear crawl.
  Vecka 45 2020

  Måndag 2020-11-02

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Push jerk
  5-5-3-3-1-1

  WoD
  ”2007 Reloaded”
  1500m rodd
  5 varv på tid:
  10 BMU
  7 Shoulder to overhead, 105/65kg
  Time cap: 20 min

  (Original-Eventet:
  1000m rodd
  5varv på tid:
  25 Pull ups
  7 STO, 60/40kg)


  Crossfit Oly 60 min
  Clean & Jerk
  A. EMOM x 8 fokus på form
  Power clean+ power jerk+ push jerk+split jerk

  B. EMOM x 8 fokus på form
  3 Jerk med 2-3s paus i fånga

  C. Inom 15min bygg till tungt/snyggt complex av
  power clean+hang clean+jerk


  Tisdag 2020-11-03

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Rear foot elevated RDL, 4x8-10/sida (hantlar)

  WoD
  5 varv
  15 Marklyft, 60/40kg
  12 Front squat, 60/40kg
  9 Lat burpees
  Vila 1 min


  Onsdag 2020-11-04

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A. CTB Räckhäv, 4x8-12, upphöjda fötter om möjligt

  B. Supinerad chin over bar hold, 3xamsap, vila 1 min

  WoD
  EMOM 20
  15/12 Cal Rodd
  20 Wallballs

  (Välj ett rep antal som ger er cirka 15 sek mellan övningar)


  Torsdag 2020-11-05

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A. Hang Power snatch
  3-3-3-3-3, ökande vikt

  B. Snatch grip DL, 3x3, 100%+ av 1RM snatch

  WoD
  100 DB Snatch, 22,5/15kg
  EMOM 10 Box jump over
  Starta med BJO
  Time cap: 10 min


  Crossfit Oly 60 min
  Clean & Jerk
  A. EMOM x 8 fokus på form
  Power clean+ power jerk+ push jerk+split jerk

  B. EMOM x 8 fokus på form
  3 Jerk med 2-3s paus i fånga

  C. Inom 15min bygg till tungt/snyggt complex av
  power clean+hang clean+jerk


  Fredag 2020-11-06

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A1. Back squat
  5x5,
  Samma vikt, spara någon rep i tanken.
  Direkt till A2

  A2. Broad jump, 5x1.1.1

  WoD
  Games Event ”Toes to bar/Lunge” -isch
  30-20-10
  Toes to bar
  Frontrackade utfallsteg, 65/45kg (på stället)


  Lördag 2020-11-07

  Crossfit Standard 60 min
  On a running clock (Go Hard)

  21-15-19 (timecap 6min)
  Hang power clean 50/35kg
  burpees

  start min 10
  21-15-9 (timecap 6min)
  Wallball
  burpees

  start min 20
  21-15-9
  DB snatch
  burpees


  Crossfit Standard 60 min
  Hero WOD

  "Small"
  3 rounds for time
  1000m row
  50 burpees
  50 boxjump over
  800m run


  Söndag 2020-11-08

  Crossfit Standard 60 min
  Hero WOD

  "Small"
  3 rounds for time
  1000m row
  50 burpees
  50 boxjump over
  800m run


  Crossfit Standard 60 min
  On a running clock (Go Hard)

  21-15-19 (timecap 6min)
  Hang power clean 50/35kg
  burpees

  start min 10
  21-15-9 (timecap 6min)
  Wallball
  burpees

  start min 20
  21-15-9
  DB snatch
  burpees
  Vecka 44 2020

  Måndag 2020-10-26

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Front squat
  10-8-6-4-6-8-10, så tungt som möjligt varje set

  WoD
  70 Push press, 20/15kg skivstång
  60 Skivstång step up, 60/50cm
  50 Push press
  40 Step up
  30 Push up
  20 Step up


  Crossfit Oly 60 min
  Snatch
  A. EMOM x 10 fokus på form
  snatch pull+hang power snatch+snatch balance+overhead squat

  B. EMOM x 10 fokus på form
  3 power snatch

  C.E2M x5 snatch deadlift
  Bygg till tung 4a


  Tisdag 2020-10-27

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A. L-Pull ups / Hollow pull ups, 5x3-5
  B. Single arm Ring row, 4x6-8/sida

  WoD
  20 varv på tid
  2 CTB Pull ups
  4 Burpees
  6 Pistols


  Onsdag 2020-10-28

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka/teknik
  Hang power clean + Power clean + Push jerk
  6 set bygg

  10x
  Inom 1 min
  10/8 Cal rodd
  Amrap C&J, 60kg/40kg (vikt som du kan köra ”tng” med)
  Vila 1 min mellan set


  Torsdag 2020-10-29

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A1. Incline DB Bänkpress, 4x12-16 reps (ligg på slamball/medball)
  A2. Band pull aparts, 4x15-20 reps

  WoD
  8 varv på tid:
  10 Wallballs, 9/6kg
  10 HR Push ups


  Crossfit Oly 60 min
  Snatch
  A. EMOM x 10 fokus på form
  snatch pull+hang power snatch+snatch balance+overhead squat

  B. EMOM x 10 fokus på form
  3 power snatch

  C.E2M x5 snatch deadlift
  Bygg till tung 4a


  Fredag 2020-10-30

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Marklyft, 5x5, 3 sek negativ. Dött stopp mellan reps.

  WoD
  På tid:
  50 situps
  40 Air squat
  30 DB lunges, 2x22,5/15kg
  20 Toes to bar
  10 Devils Press, 2x22,5/15kg

  Vila 2 min

  10 Devils press
  20 Toes to bar
  30 DB lunges
  40 Air squat
  50 Situps


  Lördag 2020-10-31

  Crossfit Par-WOD 60 min
  For Time (with a Partner)
  Buy-In: 2,001 meter Row
  Directly into, 4 Rounds of:
  9 Rope Climbs
  11 Bear Complexes (135/95 lb)*
  Cash-Out: 2,977 meter Row
  *1 Bear Complex consists of: 1 Power Clean, 1 Front Squat, 1 Push Press, 1 Back Squat, and 1 Push Press


  Crossfit Standard 60 min
  "Ned"
  7 rounds for time
  11 backsquat (bodyweight)
  1000m row


  Söndag 2020-11-01

  Crossfit Par-WOD 60 min
  For Time (with a Partner)
  Buy-In: 2,001 meter Row
  Directly into, 4 Rounds of:
  9 Rope Climbs
  11 Bear Complexes (135/95 lb)*
  Cash-Out: 2,977 meter Row
  *1 Bear Complex consists of: 1 Power Clean, 1 Front Squat, 1 Push Press, 1 Back Squat, and 1 Push Press


  Crossfit Standard 60 min
  "Ned"
  7 rounds for time
  11 backsquat (bodyweight)
  1000m row
  Vecka 43 2020

  Måndag 2020-10-19

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A. 4x6-8 Supinerade pull ups, vila 90

  B. Räckhäv, 3x12-15, vila 60

  WoD
  21-15-9-6-3
  Devils press, 2x22,5/15kg
  50 Double unders efter varje set / 25 lathopp över hantel (alt AMRAP 1 min DU om du vill träna DU)


  Crossfit Oly 60 min
  Clean & jerk
  A. EMOM x 10 fokus på form
  Power clean + hang squat clean + front squat

  B. EMOM x 10 fokus på form
  2 Power jerk + 2 split jerk

  C. Bygg inom 15 min till tungt/snyggt complex
  Power clean + front squat + split jerk


  Tisdag 2020-10-20

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  6 set, bygg
  Clean pull + Power clean + Squat clean + Front squat

  WoD
  På tid:*
  50 Marklyft, 60/40kg
  40 Hang power clean
  30 Front squat

  *EMOM 4 burpees, börja med burpees


  Onsdag 2020-10-21

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Strikt press + Push press + Push jerk
  4x2+3+4

  WoD
  4 varv på tid:
  400 m rodd
  12 Shoulder to overhead, 60/40kg
  12 Toes to bar


  Torsdag 2020-10-22

  Crossfit Standard 60 min
  WoD
  4x
  Amrap 6 min
  5 DB Hang Clean. 2x22.5/15kg
  10 DB Front rack lunges
  15 Box hopp
  Vila 90 sek


  Crossfit Oly 60 min
  Clean & jerk
  A. EMOM x 10 fokus på form
  Power clean + hang squat clean + front squat

  B. EMOM x 10 fokus på form
  2 Power jerk + 2 split jerk

  C. Bygg inom 15 min till tungt/snyggt complex
  Power clean + front squat + split jerk


  Fredag 2020-10-23

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Back squat, 5x10, Tempo: 20X0

  WoD
  5 varv på tid:
  20 Cal rodd
  20 KB Snatch, 24/16 kg (byt arm efter 10)

  Extra
  Discofredag:
  5x
  20 Stång curl 20/15kg
  20 Bänkdips
  ingen vila


  Lördag 2020-10-24

  Crossfit Par-WOD 60 min
  5 varv på tid (dela anyhow):
  400 m Rodd
  40 Burpees over D-ball
  40 D-ball over shoulder (2 tjejer 30 kg/kille-tjej 40 kg/2 killar 50 kg)


  Crossfit Standard 60 min
  "Incredible Hulk"

  AMRAP 20 min av:
  5 Deadlifts, 52,5/35 kg
  5 Hang Power Cleans, 52,5/35 kg
  5 Front Squats, 52,5/35 kg
  5 Push Press, 52,5/35 kg
  5 Back Squat, 52,5/35 kg


  Söndag 2020-10-25

  Crossfit Par-WOD 60 min
  5 varv på tid (dela anyhow):
  400 m Rodd
  40 Burpees over D-ball
  40 D-ball over shoulder (2 tjejer 30 kg/kille-tjej 40 kg/2 killar 50 kg)


  Crossfit Standard 60 min
  "Incredible Hulk"

  AMRAP 20 min av:
  5 Deadlifts, 52,5/35 kg
  5 Hang Power Cleans, 52,5/35 kg
  5 Front Squats, 52,5/35 kg
  5 Push Press, 52,5/35 kg
  5 Back Squat, 52,5/35 kg
  Vecka 42 2020

  Måndag 2020-10-12

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka/Teknik
  E2M x5
  3 Power clean + 3 Push jerk

  WoD
  3 varv på tid:
  400m löpning
  21 Clean & Jerk, 40/30kg
  15 Toes to bar
  Time cap: 20 min


  Tisdag 2020-10-13

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Marklyft
  5x5, 70-75% av 1RM

  WoD
  ”Belt Buckle”*
  1k Rodd
  30 Marklyft, 100/70kg
  50 bar facing burpees

  *Courtesy of Comptrain


  Onsdag 2020-10-14

  Crossfit Standard 60 min
  WoD
  Amrap 8
  4-8-12-16-20...
  Alt Hantel snatch, 22,5/15kg
  Pull ups

  Vila 2

  Amrap 8
  4-8-12-16-20–
  DB Step ups, 22,5/15kg, 60/50cm
  HR Push ups

  Vila 2

  Amrap 8
  4-8-12-16-20..
  Alt Devils press, 22,5/15kg
  Box jump over, 60/50cm


  Torsdag 2020-10-15

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Front squat
  4x8-10, 3 sek negativ

  WoD
  10x
  7 Thrusters, 40/30kg
  7 Laterala burpees
  Vila 30 sek
  Time cap: 15 min


  Fredag 2020-10-16

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A.
  3 Positions pull up 5x3-5 reps
  1 sek paus vid 90 grader upp
  1 sek paus vid hakan över
  1 sek paus vid 90 grader ner
  Starta varje rep i dött häng

  B. Bent over DBL DB Row, 3x8-10, 3 sek neg

  WoD
  40 cal rodd
  40 Hantel push press, 2x22.5/15kg
  400m Farmers Walk (samma hantlar)
  40 Hantel Push press
  40 cal rodd
  Time cap: 20 min


  Lördag 2020-10-17

  Crossfit Par-WOD 60 min
  På tid:
  I lag om 4 pers
  2500 m rodd på 2 maskiner/Buddy Deadlift hold 80 kg (2 ror, 2 håller)
  120 synk bar faceing burpees (2 jobbar, 2 vilar)
  120 wallballs/120 KB-svingar (2 delar på WB, 2 delar på KB-svingar)
  120 push-ups (Dela - 1 jobbar, 3 vilar)


  Crossfit Standard 60 min
  "BRADSHAW"
  10 Rounds for Time
  3 Handstand Push-Ups
  6 Deadlift, 100/70 kg
  12 Pull-Ups
  24 Double-Unders


  Söndag 2020-10-18

  Crossfit Par-WOD 60 min
  På tid:
  I lag om 4 pers
  2500 m rodd på 2 maskiner/Buddy Deadlift hold 80 kg (2 ror, 2 håller)
  120 synk bar faceing burpees (2 jobbar, 2 vilar)
  120 wallballs/120 KB-svingar (2 delar på WB, 2 delar på KB-svingar)
  120 push-ups (Dela - 1 jobbar, 3 vilar)


  Crossfit Standard 60 min
  "BRADSHAW"
  10 Rounds for Time
  3 Handstand Push-Ups
  6 Deadlift, 100/70 kg
  12 Pull-Ups
  24 Double-Unders
  Vecka 41 2020

  Måndag 2020-10-05

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Marklyft
  8-8-5-5-3-3, gå så tungt varje set som tekniken tillåter

  WoD
  EMOM 18
  1. 20/15 cal rodd
  2. 10-15 Lateral burpees över rodd
  3. 20 KB-svingar, 24/16kg


  Tisdag 2020-10-06

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A.Strikt press med hantel
  4x10-12/s, vila 1 min mellan sidor

  B. Push press med skivstång, 3x16-20 reps

  WoD

  3 varv på tid:

  30 Pull ups
  30 Wallballs, 9/6kg
  30 Alternerande fällknivar


  Onsdag 2020-10-07

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka/Teknik

  Repklättring teknikgenomgång
  A. 4 set, 1-2 repklättringar/5 rope pullups +  2 toes to rope/2 stående till liggande + toes to rope mellan varje
  B. Enarms hantelrodd 4x10-12/sida

  WoD
  På min 0:00
  1000 m rodd på tid, ALL OUT

  På min 6:00

  Amrap 10 min
  4 alt SA Devils press, 22,5/15kg
  8 HR Push ups
  24 DU


  Torsdag 2020-10-08

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Back squat
  12-12-10-10

  WoD
  Amrap 16
  10 Box step ups, 22.5/15kg, 60/50cm (en hantel)
  12 Alt Hantel snatch, 22.5/15kg
  14 Hantel OH Utfallsteg, 22,5/15kg (byt arm efter 7)


  Fredag 2020-10-09

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Power clean
  Bygg till tung 5:a tng - 15 min.

  WoD
  Var 4:e minut i 20 min (5x)
  400m löpning
  8 Power clean, 60/40kg (tng)
  12 Toes to bar


  Lördag 2020-10-10

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WOD

  WoD
  I par:
  Amrap 30 min
  400 m löpning tillsammans
  10 Thrusters, 40/30kg
  10 Burpees
  400 m löpning tillsammans
  20 Thrusters, 40/30kg
  20 Burpees
  400 m löpning
  30 Thrusters, 40/30kg
  30 Burpees
  Etc. Öka thrusters och burpees med 10 rep per varv.

  Dela Thruster och Burpees hur ni vill


  Crossfit Standard 60 min
  "Filthy Fifty"
  På tid:
  50 Box Jumps, 60/50 cm
  50 Jumping Pull-Ups
  50 Kettlebell Swings, 16/12 kg
  50 Walking Lunges
  50 Knees-to-Elbows
  50 Push Presses, 20/15 kg
  50 Goodmornings, 20/15 kg
  50 WallBalls, 9/6 kg
  50 Burpees
  50 Double-Unders/150 Single Unders


  Söndag 2020-10-11

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WOD

  WoD
  I par:
  Amrap 30 min
  400 m löpning tillsammans
  10 Thrusters, 40/30kg
  10 Burpees
  400 m löpning tillsammans
  20 Thrusters, 40/30kg
  20 Burpees
  400 m löpning
  30 Thrusters, 40/30kg
  30 Burpees
  Etc. Öka thrusters och burpees med 10 rep per varv.

  Dela Thruster och Burpees hur ni vill


  Crossfit Standard 60 min
  "Filthy Fifty"
  På tid:
  50 Box Jumps, 60/50 cm
  50 Jumping Pull-Ups
  50 Kettlebell Swings, 16/12 kg
  50 Walking Lunges
  50 Knees-to-Elbows
  50 Push Presses, 20/15 kg
  50 Goodmornings, 20/15 kg
  50 WallBalls, 9/6 kg
  50 Burpees
  50 Double-Unders/150 Single Unders
  Vecka 40 2020

  Måndag 2020-09-28

  Crossfit Standard 60 min
  A.
  Strikt press
  10-10-5-5-3-3, öka vikt

  B. SA Push press m hantel
  3x20-25/sida

  WoD
  2 varv av:

  Amrap 2 min
  Wallballs, 9/6kg

  1 min vila

  Amrap 2 min
  Toes to bar

  1 min vila

  Amrap 2 min
  Target Burpees

  1 min vila


  Tisdag 2020-09-29

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Front squat
  5-5-5-5-5

  WoD
  ”Friendly Fran”
  3 varv på tid:
  21 Thrusters
  21 CTB Pull ups

  Time cap: 10 min


  Onsdag 2020-09-30

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A. Strikt supinerad pull up, 4xamrap, (skala så att första setet är 10+ reps)

  B. Single arm ring-rodd, 3x8-12/s

  WoD
  5 varv på tid:
  10 Alt Devils press, 22,5/15kg
  16 Alt hantel snatch, 22,5/15kg
  20 Box jump over


  Torsdag 2020-10-01

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Power clean & Jerk
  5-5-3-3-1-1
  Öka vikt för varje set

  WoD
  10 varv
  Start var 90:e sek
  8 Power clean, 40/30kg
  8 Push jerk, 40/30kg
  24 Double unders /laterala hopp


  Fredag 2020-10-02

  Crossfit Standard 60 min
  ”Nasty Nancy”

  5 varv på tid:
  500 m löpning (400 m slingan + yttervarv på hela parkeringen)
  15 Overhead Squats 85/55kg (/Front squat)
  15 Bar facing burpees

  Time cap: 30 min

  Discofredag:

  Bicep curl med 4x15-20 reps
  Skull crushers, 4x 15-20 reps
  (skivstång)


  Lördag 2020-10-03

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WOD

  AMRAP 16 I-Go-U-Go
  15/12 cal rodd
  10 Wallballs, 9/6kg
  5 Push-ups

  Vila 4 min

  AMRAP 16 I-Go-U-Go
  12/9 Cal Echobike
  6 lat Burpees over bar
  3 Clean & Jerk, 70/50 kg

  Hälften av paren börjar på Amrap 1 och hälften på Amrap 2


  Crossfit Standard 60 min
  "Cindy"
  Amrap 20 min
  5 Pullups
  10 Pushups
  15 Airsquats


  Söndag 2020-10-04

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WOD

  AMRAP 16 I-Go-U-Go
  15/12 cal rodd
  10 Wallballs, 9/6kg
  5 Push-ups

  Vila 4 min

  AMRAP 16 I-Go-U-Go
  12/9 Cal Echobike
  6 lat Burpees over bar
  3 Clean & Jerk, 70/50 kg

  Hälften av paren börjar på Amrap 1 och hälften på Amrap 2


  Crossfit Standard 60 min
  "Cindy"
  Amrap 20 min
  5 Pullups
  10 Pushups
  15 Airsquats
  Vecka 39 2020

  Måndag 2020-09-21

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Goblet split squats, 4x12/12, vila 1 min mellan ben

  WoD
  60 Back squats, 40/30kg
  400m löpning
  40 Back squats, 40/30kg
  400m löpning
  20 Back squats, 40/30kg

  Vid varje bryt: 200m straffrunda


  Tisdag 2020-09-22

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A. Strikt pull up, 4x8-12 reps,
  Vila 2 min
  B. Inverterad rodd, 3 x amrap

  WoD
  4x
  30 sek Push press, 40/30kg
  30 sek vila

  Direkt till

  4x
  30 sek hollow
  30 sek vila

  Direkt till

  4x
  30 sek Push ups
  30 sek vila

  Direkt till
  4x
  30 sek Situps
  30 sek vila

  Direkt till
  4x
  30 sek lat burpees
  30 sek vila


  Onsdag 2020-09-23

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Power clean & Jerk,
  Bygg till tung 3:a

  WoD
  Amrap 5
  7 Power clean & Jerk, 50/35kg
  7 Boxhopp, 60/50cm
  7 Burpees

  Vila 1

  Amrap 5
  5 Power clean & Jerk, 50/35kg
  5 Boxhopp, 60/50cm
  5 Burpees

  Vila 1

  Amrap 5
  3 Power clean & Jerk, 50/35kg
  3 Boxhopp, 60/50cm
  3 Burpees


  Torsdag 2020-09-24

  Crossfit Standard 60 min
  Deficit deadlift
  5x3, ej tng

  WoD
  6 varv på tid
  10 Hantel box step overs, 2x22,5/15kg
  10 Cal rodd
  10 Hantel marklyft, 2x22,5/15kg
  10 Cal rodd


  Fredag 2020-09-25

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka

  4x
  A1. Bent over barbell row, x8-12
  A2. Strikt press, x8-12

  WoD
  Amrap 12
  6 CTB Pull ups
  12 Enarms thruster, 22,5/15kg - höger
  6 Toes to bar
  12 Enarms thruster, 22,5/15kg - Vänster

  Discofredag
  100 Curls på tid: 22.5/15kg (1 hantel)
  Vid varje bryt: 5-10 Smala push ups


  Lördag 2020-09-26

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WOD

  20 varv I-go-U-go (10 vardera) av:
  10 lat Burpees over bar
  8 Power Cleans, 60/40 kg
  6 Front Squats, 60/40 kg

  När du är klar spring 200 m medan din partner börjar nästa varv.

  TC: 40 min 


  Crossfit Standard 60 min
  "Jack"
  Amrap 20 min
  10 Push Press, 52/38kg
  10 Kettlebell Swings, 24/16kg
  10 Box Jumps, 60/50 cm


  Söndag 2020-09-27

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WOD

  20 varv I-go-U-go (10 vardera) av:
  10 lat Burpees over bar
  8 Power Cleans, 60/40 kg
  6 Front Squats, 60/40 kg

  När du är klar spring 200 m medan din partner börjar nästa varv.

  TC: 40 min 


  Crossfit Standard 60 min
  "Jack"
  Amrap 20 min
  10 Push Press, 52/38kg
  10 Kettlebell Swings, 24/16kg
  10 Box Jumps, 60/50 cm
  Vecka 38 2020

  Måndag 2020-09-14

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka/Teknik
  Kipping pull ups

  WoD
  4 varv på tid:
  400 m löpning
  15 Pullups / RX+ CTB Pullups
  50 Utfallsteg


  Tisdag 2020-09-15

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Cluster + Squat clean + Front squat - bygg till tung

  WoD
  3 varv på tid:
  1 min amrap Hang cluster, 40/30kg
  1 min vila
  1 min laterala burpees
  1 min vila


  Onsdag 2020-09-16

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka

  EMOM x 5
  2 Hi-hang power snatch

  Vila 1

  EMOM x5
  2 Low-hang power snatch

  Vila 1

  EMOM x5
  2 Power snatch

  WoD
  Open 14.1
  Amrap 10
  30 DU / 30 lat hopp
  15 Power snatch, 35/25kg


  Torsdag 2020-09-17

  Crossfit Standard 60 min
  WoD
  3 varv på tid:
  60 Airsquat
  45 cal rodd
  30 Push ups
  15 Strikt Pull ups

  Styrka
  A1. SA DB Push press, 4x8-12
  A2. SA Bent over row, 4x8-12
  A3. Hängande flutterkicks, 4x20-30 reps


  Fredag 2020-09-18

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka

  EMOM 9
  1 - 9 Marklyft
  2 - 6 Hang power clean
  3 - 3 Push jerk

  WoD
  IFFF Qualifier
  3 varv:
  1 varv D.T, 60kg/40kg
  30 Wallballs, 9/6kg

  Direkt till:

  3 varv
  30 Alt DB Snatch, 22,5/15kg
  15 Toes to bar

  Time cap 15 min


  Lördag 2020-09-19

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WOD

  Amrap 36 min (dela anyhow):
  36 cal Rodd
  36 Marklyft, 60/40 kg
  36 Pullups
  36 Hang Power Cleans, 60/40 kg
  36 Toes to bar
  36 lat Burpees over bar


  Crossfit Standard 60 min
  ”Kalsu”
  100 Thrusters, 60/40kg
  EMOM 5 burpees (starta med burpees)


  Söndag 2020-09-20

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WOD

  Amrap 36 min (dela anyhow):
  36 cal Rodd
  36 Marklyft, 60/40 kg
  36 Pullups
  36 Hang Power Cleans, 60/40 kg
  36 Toes to bar
  36 lat Burpees over bar


  Crossfit Standard 60 min
  ”Kalsu”
  100 Thrusters, 60/40kg
  EMOM 5 burpees (starta med burpees)
  Vecka 37 2020

  Måndag 2020-09-07

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Pendlay Row
  4x8-10 reps

  WoD
  Amrap 12 min
  4 Bar Muscle up / 8 CTB Pull ups / 12 Pull ups
  8 Marklyft, 100/70kg
  48 Double unders / 24 Laterala hopp över stång


  Tisdag 2020-09-08

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Medball bear hug walking lunges, 3x20 steg utan att sätta ihop fötterna
  Vila 1 min mellan set

  WoD
  3 varv på tid:
  400m löpning
  50 Wallballs, 9/6kg*

  *6 Burpees vid varje bryt


  Onsdag 2020-09-09

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  EMOM x 15
  1 - 5-10 Strikt Supinerad pull up
  2 - amrap Strikt HSPU / Z-press med hantlar
  3 - vila

  WoD - G.I Jane
  For time:
  100 Burpee pull-ups (skala pullup till jumping pullup, ej gummiband)


  Torsdag 2020-09-10

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka/teknik
  Power clean & Jerk, bygg till tung eller jobba på teknik

  WoD
  EMOM 20
  1- 20/16 cal rodd
  2- Power clean & jerk, 70-90% av tung/samma som teknikvikt 


  Fredag 2020-09-11

  Crossfit Standard 60 min
  WoD

  Amrap 8 min
  200 m löpning
  20 Alt hantel snatch, 22,5/15kg

  Vila 3 min

  Amrap 8 min
  200 m löpning
  20 Alt hantel Hang C&J, 22,5/15kg

  Vila 3

  Amrap 8 min
  200 m löpning
  20 Alt Devils press, 22,5/15kg

  Discofredag
  4x
  Amrap Bicepcurls med 1 Hantel 22,5/15kg (hålls med 2 händer)
  Amrap Push ups
  ingen vila


  Lördag 2020-09-12

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WOD

  5 varv på tid av:
  24 Wallballs, 9/6 kg (dela)
  24 KB-Svingar, 16/24 kg (dela)
  24 Goblet Squats, 16/24 kg (dela)
  24 pullups (dela)
  200 m löpning (tillsammans)

  TC: 45 min


  Söndag 2020-09-13

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WOD

  For time (dela anyhow):
  100 Hang Power Clean, 60/40 kg
  150 cal Rodd
  100 Shoulder to Overhead, 60/40 kg
  Vecka 36 2020

  Måndag 2020-08-31

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka/teknik
  Snatch - Bygg till tung eller jobba på teknik

  Amrap 8
  4 Power snatch, 70/45kg
  8 Box jump over, 60/50cm

  Vila 4

  Amrap 8
  8 Toes to bar
  16 Wallballs


  Tisdag 2020-09-01

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  4x
  A1. Strikt pronerad pull up 3-5 reps (Vikta vid behov, ska vara tungt)
  Direkt till
  A2. Amrap 40 sek Bent over hantel rodd, lätt
  Vila 2 min

  WoD

  5 varv:
  20 cal rodd
  16 Alt FR Hantel utfall, 2x22,5/15
  8 Devils press


  Onsdag 2020-09-02

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  6x
  2 Hang squat clean + 2 Push jerk

  WoD
  På tid:
  50 Hang power clean, 40/30kg
  50 Front squat
  50 Shoulder to overhead

  Bål
  3 varv av:
  30s Deadbug
  20s flutter kicks i hollow
  40s Butterfly situps
  Vila 1 min mellan varven


  Torsdag 2020-09-03

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Marklyft
  3-3-2-2-1-1

  WoD
  40-30-20-10
  KB-svingar, 24/16kg
  Target Burpees


  Fredag 2020-09-04

  Crossfit Standard 60 min
  WoD
  Amrap 20
  15 Pull ups
  200m löp
  15 HSPU / HR-Pushups
  200m löp

  Styrka - Disco Fredag
  4 set
  8-12 Bicep curl m hantlar
  Amrap Floor press m hantlar
  Vila 90


  Lördag 2020-09-05

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WOD

  For time (dela anyhow):
  1000 m-900 m-800 m...-100 m Rodd
  40-36-32...-4 KB-svingar, 24/16 kg
  20-18-16...-2 Burpee över rodd


  Söndag 2020-09-06

  Crossfit Par-WOD 60 min
  For time:
  25 synk Devilpress, 1x22,5/15 kg
  50 synk Goblet Squats med DB, 22,5/15 kg
  75 cal Rodd (partner in deadlift hold)
  100 Power Cleans, 60/40 kg (dela)
  75 cal Rodd (partner in deadlift hold)
  50 synk Goblet Squats
  25 synk Devilpress
  Vecka 35 2020

  Måndag 2020-08-24

  Crossfit Standard 60 min
  WoD
  5x
  Inom 4 min:
  30/25 Cal rodd
  20 KB-svingar, 24/16kg
  Amrap Burpee Box jump
  Vila 2 min mellan set

  Bål
  3 varv av:
  6 benlyft i Hollow
  15s Deadbug
  6 Deagbug diagonal
  10 jack knives
  (1 min vila mellan varven)


  Tisdag 2020-08-25

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Skivstångskomplex*
  15 min bygg till tung

  *-Marklyft-Hang power clean-Front squat-Shoulder to overhead

  (Hang cluster är OK men ej cluster från golv)

  WoD
  10-1
  Skivstångskomplex* 50/35kg
  10 Sprawls efter varje varv


  Onsdag 2020-08-26

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  E2M x5
  Supinerad pull ups, 8-12 Reps

  WoD
  10 Strikt HSPU (skala till knä på låda, A-pushups alt 5 wall walks)
  20 Toes to bar/fötter över höft
  30 Push press, 2x22,5/15kg
  40 Front squat, 2x22,5/15kg
  30 Push press
  20 Toes to bar
  10 Strikt HSPU


  Torsdag 2020-08-27

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Marklyft
  20-5-10-3

  WoD
  4 varv på tid
  10 Alt Devils press 22,5/15kg
  20 OH Utfallsteg med 1 hantel, 22,5/15kg
  400 m Löpning


  Fredag 2020-08-28

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  5x
  Hi hang power snatch + Low hang Power snatch + Power Snatch

  WoD
  10 Varv på tid:
  4 CTB Pull ups (Skala till pullups/Rx+ 2 BMU)
  8 Power snatch, 40/30kg
  16 Wallballs, 9/6kg

  Time cap: 20 min


  Söndag 2020-08-30

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WOD

  3 varv på tid:
  1000 m rodd (dela)
  60 Burpees (dela)
  60 Boxhopp, 60/50cm (dela)
  800 m löpning (tillsammans)

  TC: 40 min
  Vecka 34 2020

  Måndag 2020-08-17

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka/Teknik

  Power clean + Hang squat clean + 2 Front squat

  E90S x 8 = 12 min

  WoD
  Amrap 12 min
  6 Hang power clean 40/30kg
  6 Lat burpees
  6 Front squat


  Tisdag 2020-08-18

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Amrap 10 min
  5 Strikt Pull ups
  10/10 Floor press m hantel, 22.5/15kg
  20-30 Sek Hollow

  WoD
  Amrap 16 min
  10 Toes to bar
  16 Alt Hang hantel C&J, 22,5/15kg
  24 Double unders / Lat hopp över hantel


  Onsdag 2020-08-19

  Crossfit Standard 60 min
  Teknik
  Marklyft - jobba på teknik i 10 min och hitta vikt till WOD.

  WoD
  5 varv på tid:
  400 m löpning
  15 Marklyft, 100/70 kg
  3 min vila mellan set


  Torsdag 2020-08-20

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Snatch

  3 min - 1 rep E20S 
  Vila 2 min
  3 min - 1 rep E20S (vid god teknik öka vikt)
  Vila 2 min
  3 min - 1 rep E20S (vid god teknik öka vikt)

  WoD
  10-9-8-..-1
  Power snatch, 40/30kg
  20-18-16-..-2
  Fr Utfallsteg
  Push ups

  Time cap 15 min


  Fredag 2020-08-21

  Crossfit Standard 60 min
  WoD
  ”Fran”
  21-15-9
  Thrusters, 42,5/30kg
  Pull ups

  (Skala till pullups med band eller till Burpees, skala så du klarar WODen på under 5 min)

  Styrka
  OTM x16
  1- 8-12 Bent over row med hantel, höger
  2 - 8-12 Bent over row med hantel, vänster
  3 - 8-12 Half kneeling hantel press, höger
  4 - 8-12 Half kneeling hantel press, vänster


  Lördag 2020-08-22

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WOD

  Dela anyhow:

  100 cal rodd
  100 KB-svingar, 24/16 kg
  100 Wallballs, 9/6 kg
  100 Situps
  100 Medball squats, 9/6 kg

  Twist: EMOM 3 synkade burpees


  Söndag 2020-08-23

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WOD

  400 m löpning (tillsammans)
  60 Power Cleans 60/40 kg (dela)
  400 m löpning (tillsammans)
  60 Front Squats 60/40 kg (dela)
  400 m löpning (tillsammans)
  60 Shoulder to OH 60/40 kg (dela)
  400 m löpning (tillsammans)
  60 Pull ups (dela)
  400 m löpning (tillsammans)
  60 Toes 2 bar (dela)
  400 m löpning (tillsammans)
  60 Burpees (dela)

  TC: 40 min
  Vecka 33 2020

  Måndag 2020-08-10

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  OTM x16
  1: 5-10 Strikt Pull ups
  2: 8-12 Z-press, m skivstång
  3: Amsap hollow
  4: Vila

  WoD
  25-20-15-10-5
  DB Hang power clean, 2x22,5/15kg
  Push up på hantlar
  200 m sprint efter varje varv


  Tisdag 2020-08-11

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Sumo marklyft
  5-5-5-5-5

  WoD
  5x
  Amrap 3 min
  3 Marklyft, 80/60kg
  6 Sprawls (Burpee utan armhävning och hopp)
  9 Airsquat
  Vila 1 min


  Onsdag 2020-08-12

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  6x
  Power snatch + Hang Squat snatch

  WoD
  Amrap 16 min
  2 varv
  2 Power snatch, 40/30kg
  2 lat burpees
  /
  15/12 cal rodd
  /
  2 varv
  4 Power snatch, 40/30kg
  4 lat burpees
  /
  15/12 cal rodd
  /
  2 varv
  6 Power Snatch, 40/30kg
  6 lat burpees
  /
  15/12 cal rodd

  Etc. Öka med två reps varje ”2-varvare”


  Torsdag 2020-08-13

  Crossfit Standard 60 min
  WoD
  Amrap 12 min
  4 Strikt HSPU/Box HSPU/Strikt press m hantlar
  8 Toes to bar
  16 Wallballs, 9/6kg

  Vila 4 min

  Amrap 12 min
  8 Box jump over, 60/50cm
  12 Wallball Situps
  16 OH Utfallsteg med wallball, 9/6kg


  Fredag 2020-08-14

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  6x
  Power clean + Squat clean + Push jerk

  WoD
  OTM x20
  5 Power cleans
  5 Front squats
  5 Push jerk
  AHAP med bra teknik 


  Lördag 2020-08-15

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WOD

  E5MOM i 40 min
  400 m löpning (tillsammans)
  40 KB-swingar, 24/16 kg (dela)
  40 Wallballs, 9/6 kg (RX 14 kg) (dela)

  Var 5 min börja om med löpning oavsett om man är klar eller ej.


  Söndag 2020-08-16

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WOD

  Buy in: 100 cal Rodd (dela)

  4 varv av:
  20 marklyft, 60/40 kg (dela)
  20 Power Cleans, 60/40 kg (dela)
  20 Front Squats, 60/40 kg (dela)
  (mellan varje övning 5 st synkade burpees över bar)

  Cash out: 800 m löpning (tillsammans)
  Vecka 32 2020

  Måndag 2020-08-03

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Marklyft (ökande vikt)
  5-4-3-2-1

  WoD
  På tid:
  50 Thruster, 20/15kg
  50 Alt Fällknivar
  50 OH Utfallsteg, 20/15kg
  50 Boxhopp
  50 BR Utfallsteg, 20/15kg
  50 Situps
  50 Push press, 20/15kg


  Tisdag 2020-08-04

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka/teknik
  EMOM 8
  Power snatch + Hang power snatch

  WoD
  3 varv på tid:
  400 m löpning
  9 Power snatch, 60/40kg
  15 Toes to bar


  Onsdag 2020-08-05

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  På tid:
  Strikt Pull up
  10-8-6-4-2
  Push up
  20-16-12-8-4

  WoD
  8x
  Inom 90 sek
  10 Svingar, 32/24kg
  10 Burpees
  Amrap DU / Amrap cal rodd
  Vila 60


  Torsdag 2020-08-06

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  1 Power clean + 1 Hang Squat clean + 2 Front squat

  WoD
  150 Wallballs, 9/6kg
  EMOM - 3 Power clean, 80/50kg
  (Börja med wallballs)
  Time cap 10 min


  Fredag 2020-08-07

  Crossfit Standard 60 min
  WoD
  5 varv:
  10 Lat burpees över rodd
  12 Pull ups (Rx+ CTB)
  20/16 cal rodd
  Vila 1 min mellan varv

  Styrka - discofredag
  4 set:
  10 Bicep curl, 20/15kg
  20 Bent over row
  10 Z-press
  20 CG Floor press
  Ingen vila mellan övningar
  1 min mellan set


  Lördag 2020-08-08

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WOD

  "Team Murph"

  På tid:
  1600 m löpning (tillsammans)
  100 Pull-ups (dela)
  200 Push-ups (dela)
  300 Air Squats (dela)
  1600 m löpning (tillsammans)


  Söndag 2020-08-09

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WOD

  På tid (dela anyhow):

  100 cal Rodd 
  80 Wallballs, 9/6 kg
  60 Marklyft, 90/65 kg
  40 Hang Power Clean, 50/35 kg
  20 Wall walks
  40 Hang Power Clean, 50/35 kg
  60 Marklyft, 90/65 kg
  80 Wallballs, 9/6 kg
  100 cal Rodd 
  Vecka 31 2020

  Måndag 2020-07-27

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Amrap 12 min
  1/1 TGU + Windmill, 16/12kg
  Bottom Up KB Carry, 2 längder per arm
  1 Wallwalk med 5 s hold

  WoD
  E2M x 15
  200m löp
  3 Burpees
  6 Push ups
  12 Air squat
  RX+ 5-10-15 reps
  (Vid fail fortsätt som amrap 30)


  Tisdag 2020-07-28

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Power clean & Push jerk, bygg till max

  WoD
  På tid:

  24 Power clean, 70/45kg
  24 Pull ups /Jumping pull ups
  18 Push jerk, 70/45kg
  18 CTB Pull ups / Jumping CTB
  12 Clean & Jerk, 70/45kg
  12 BMU / Burpee pull ups / Burpee jumping pull ups 


  Onsdag 2020-07-29

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Bulgariska split squats, 4x8-10/sida

  WoD
  På tid:*
  50 Front squat, 60/40kg
  50 Back squat, 60/40kg
  *200m löpning vid varje bryt

  Bål:
  3 varv av:
  20s Reverse Hollow Hold
  20s Deadbug Diagonal
  15s Hollow hold
  15s Flutter kicks


  Torsdag 2020-07-30

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A. Viktad Strikt pronerad pull up
  3-2-1-3-2-1
  Alt. 4x5-10 Assisterade pull ups (band/fötter i golv)

  B1. Enarms bent over SA KB/DB-row, 4x8-12/s
  B2. Half kneeling SA KB/DB-press, 4x8-12/s

  WoD
  Amrap 12 min
  12 Boxjump overs, 60/50cm
  12 SA KB-Hang cluster, 24/16kg, (6 per sida)


  Fredag 2020-07-31

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Marklyft
  3-2-1-3-2-1
  Ökande vikt för varje set och våg
  Ex: 100-110-120-110-120-130
  Vila 2 min

  WoD
  ”Raphael”
  10-20-30-40-50
  Cal Row
  5-10-15-20-25
  Enarms Devilspress, 22,5/15kg


  Lördag 2020-08-01

  Crossfit Par-WOD 60 min
  6 varv på tid: 
  12 Synk Burpees
  16 Kettlebell Swings (Dela på) 32/16kg)
  49 Wall Ball Shots (Dela på) 9/6kg)
  400 meter Run (Tillsammans)


  Söndag 2020-08-02

  Crossfit Par-WOD 60 min
  1200m run
  90 sit up
  80 shoulder to overhead
  70 cal row
  60 burpees
  50 hang power clean
  40 HSPU
  30 front rack lunges
  20 CTB
  10 snatch

  dela anyhow, båda springer

  Rx 50/35kg Timecap 35min
  Vecka 30 2020

  Måndag 2020-07-20

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  5x
  1 Hang squat clean + 5 Front squat

  WoD
  På tid:
  400 m löpning
  30 Hang squat cleans, 40/30kg
  400 m löpning
  30 Pull ups (Rx+ CTB)
  400 m löpning
  30 Thrusters, 40/30kg
  400 m löpning
  30 Burpees


  Tisdag 2020-07-21

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A. Strikt Pull up, 5x5,
  Tempo:3131
  B. Strikt toes to bar, 3x5-10

  WoD
  Amrap 14 min
  16 Cal rodd
  12 Burpees över rodd
  8 Alt DB Hang C&J, 22,5/15kg

  Bål:
  3 set:
  20 s Deadbug
  10 s Hollow
  10 fällknivar
  10 Butterfly situps


  Onsdag 2020-07-22

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  4x
  5 Strikt press + 3 Push press

  WoD
  På tid*:
  80 Wallballs, 9/6kg
  80 KB-Svingar, 24/16kg
  60 Box jump over, 60/50cm
  60 Lat hopp över hantel
  40 Push ups
  40 Alt DB snatch, 22,5kg/15kg

  *Tabata-style! 20sek jobb/10 sek vila genom hela wodden.


  Torsdag 2020-07-23

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Raka flytande marklyft, 4x8-10
  Tempo: 31X0

  WoD
  3 varv på tid:
  50 Utfallsteg (utan vikt)
  7 Bar muscle up / Burpee pull ups
  10 Marklyft, 120/80kg

  Bål: Samla ihop 3 min i Deadbug


  Fredag 2020-07-24

  Crossfit Standard 60 min
  WoD
  Amrap 20
  5 Strikt pull ups (RX+ Strikt viktad pull ups 15/10kg)
  10 Viktad situps, 15/10kg
  15 Goblet squat, 15/10kg

  Discofredag
  Amrap 7
  7 Bicep curls, 2x15/10kg
  7 Push up på Hantlar


  Lördag 2020-07-25

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WOD

  Buy in: 800 m löpning (tillsammans)

  4 varv av:
  50 KB-svingar, 24/16 kg (dela på)
  40 Boxhopp, 60/50 cm (dela på)
  30 Boxstepups med 1 KB i frontrack, 24/16 kg (dela på)
  20 synk Burpees

  Cash out: 800 m löpning (tillsammans)


  Söndag 2020-07-26

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WOD

  På tid (dela anyhow):
  100 cal Rodd
  100 alt Hantel Snatch, 22,5/15 kg
  100 Goblet Squats m hantel, 22,5/15 kg
  100 benlyft (över höft) i räcke/Toes 2 Bar
  100 Burpees över rodd
  Vecka 29 2020

  Måndag 2020-07-13

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A. Lean away pull ups, 5x3-5
  B. Seated banded row, 3x12-15

  WoD
  Amrap 20 min
  200m löpning
  20 Alt hantel snatch, 22,5/15kg
  16 Box jump over, 60/50cm
  12 Push ups


  Tisdag 2020-07-14

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Goodmornings
  4x8-10, Tempo: 32X0

  WoD
  På tid:
  60 Wallballs, 9/6kg
  60/50 Cal rodd
  60 Wallballs, 9/6kg
  60/50 cal rodd


  Onsdag 2020-07-15

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  5 set
  5x
  1 Thruster + Utfall höger + Utfall vänster

  WoD
  21-15-9
  Thrusters, 40/30kg
  Burpee pull ups


  Torsdag 2020-07-16

  Crossfit Standard 60 min
  Teknikgenomgång  - Power Snatch

  WoD
  1-10
  Power snatch, 40/30kg
  Laterala burpees
  Time cap: 10 min

  Vila 5 min

  10-1
  Dumbell Hang power clean & Jerk, 2x22,5/15kg
  30 Double unders/60 Single unders efter varje varv
  Time cap: 10 min


  Fredag 2020-07-17

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka/Teknik

  Hang Power clean + Push jerk, bygg till tung

  WoD
  På tid:
  5 varv
  1 D.T-varv
  1 Cindy

  (Cindy
  5 Pull ups
  10 Push ups
  15 Squats

  D.T
  12 Marklyft
  9 Hang power clean
  6 Push jerk)


  Lördag 2020-07-18

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WOD

  6x

  1.
  Inom 4 min
  Person 1: 500/450m rodd, Person 2: 400 m löpning (samtidigt)
  25 Ryska KB-Svingar, 32/24kg, (synkade, vikt så ni kan göra obrutet)
  Amrap synkade burpees to plate (synk på plattan)

  2.
  Inom 4 min
  Person 1: 400 m löpning, Person 2: 500/450m rodd (samtidigt)
  15 Hantel Thrusters, 2x22.5/15kg (synkade, vikt så ni kan göra obrutet)
  Amrap Partner-situps (synkade och med en 5 kg viktskiva som lämnas över när båda är uppe)

  Varva 1 & 2 (3 av varje)
  Vila 2 min mellan intervaller


  Söndag 2020-07-19

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WOD

  På tid:

  Buy in: 50 synk Burpee over bar

  Sen (dela anyhow):

  60 Marklyft, 60/40 kg
  60 Hang Power Clean
  60 Front Squats
  60 Push Press
  60 Toes to bar

  Cash out: 50 synk Burpee over bar
  Vecka 28 2020

  Måndag 2020-07-06

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  OTM x 8Hang power snatch + Power snatch

  WoD

  Amrap 20 min
  5 Power snatch 70/45kg
  10 Medball Squat clean, 40/30kg
  Bear hug carry 100 m


  Tisdag 2020-07-07

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  DB Box step overs, 2x22,5/15kg
  3x20 steg, vila 2 min

  WoD
  3 varv:
  45 Cal rodd
  30 Wallballs*, 9/6kg
  15 Toes to bar*
  Vila 1 min
  *Bryt = 10 burpees


  Onsdag 2020-07-08

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka

  3-Positions pull ups
  5x3-5 reps
  2 sek paus vid 90-grader upp
  2 sek paus vid hakan över
  2 sek paus vid 90-grader ner
  Starta varje rep med dött stopp

  Amrap 12
  4 Strikt HSPU
  6 Strikt Pull ups/CTB Pull ups, RX+ 3 BMU
  8 Target burpees
  10 Boxhopp


  Torsdag 2020-07-09

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Bygg till tung
  Power clean + 2 Front squat + Push jerk

  WoD
  4x
  Amrap 4 min
  3 Power clean, 60/40kg
  3 Front squat
  3 Shoulder to overhead
  24 Laterala hopp över stången
  Vila 2 min


  Fredag 2020-07-10

  Crossfit Standard 60 min
  WoD

  Amrap 40 min :)

  ”Deadpool”
  Death by Devils press
  Death by DB Thrusters
  Death by DB Facing burpees

  När du inte längre klarar antalet inom minuten börjar du med 1 rep av nästa övning på nästa minut.
  Ex: Du hinner på minut 10 bara 9 Devils press, då gör du 1 DB Thruster på Min 11 och fortsätter sedan med 2 DB thruster på min 12 etc.
  När du är ”död” på burpees och har tid kvar börjar du om med Devils press.


  Lördag 2020-07-11

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WoD

  For time:

  400 m löpning (båda)
  100 Wallballs, 9/6 kg (dela)
  400 m löpning (båda)
  80 Box step ups, 2x22,5/2x15 kg (dela)
  400 m löpning (båda)
  60 Marklyft, 100/70 kg (dela)
  400 m löpning (båda)
  40 Clean & Jerk, 70/50 kg (dela)
  400 m löpning (båda)
  20 Devil press, 2x22,5 k/2x15 kg (deal)
  400 m löpning (båda)

  TC: 40 min


  Söndag 2020-07-12

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WoD:

  Team Cindy+Team Grace+Team Fran+Team Karen

  Team Cindy
  5 varv var I-goU-go:
  5 Pull-Ups
  10 Push-Ups
  15 Air Squats

  Team Grace
  60 Clean & Jerks, 60/40 kg (dela)

  Team Fran
  42-30-18 (dela):
  Thrusters, 42,5/30 kg
  Pull-Ups

  Team Karen
  300 Wall Ball Shots, 9/6 kg (dela)
  Vecka 27 2020

  Måndag 2020-06-29

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka 4x
  10-15 Bearhug squats direkt till 45 sek Sandbag hold
  Vila 1 min

  WoD
  På tid:
  100 Push ups på hantlar
  100 Hantel Box step over, 2x22,5/15kg
  (Dela upp repsen hur du vill)

  Time cap: 20 min


  Tisdag 2020-06-30

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Strikt Pull up
  4-6 reps E2Mx5 (vikt vid behov)

  WoD
  5 varv
  3 min på/2 min av

  16 Wall balls, 9/6kg
  12 Cal rodd
  10 KB-svingar, 32/24kg
  Amrap burpees resterande tid


  Onsdag 2020-07-01

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Power clean & Push jerk
  3-3-2-2-1-1-1

  WoD
  På tid:

  21 Clean & Jerk, 60/40kg
  400 m löpning
  15 Clean & Jerk
  400 m löpning
  9 Clean & Jerk
  400 m löpning


  Torsdag 2020-07-02

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Rumänska marklyft + Rodd m hantlar
  4x8-10

  WoD
  Amrap 10 min
  2-4-6-8-10..
  Burpee över stång
  Marklyft, 100/70kg


  Fredag 2020-07-03

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Power snatch
  3-3-3-3-3, tng

  WoD
  ”Randy” (med en twist)
  75 Power snatch, 35/25kg*
  *Vid varje bryt utför 10 Burpee toes to bar


  Lördag 2020-07-04

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WoD

  AMRAP 40 min (dela anyhow):

  E2MOM (på varannan minut) gör:
  8 Wallballs, 9/6 kg
  8 Marklyft, 40/30 kg
  8 Power Cleans, 40/30 kg
  8 Shoulder-to-Overheads, 40/30 kg
  Max kalorier Rodd (resterande tid av de 2 min)


  Söndag 2020-07-05

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WoD

  WoD
  Partner-”Eva”
  5 varv på tid:

  800 m löpning (tillsammans)
  30 KB-svingar, 32/24kg (synkade)
  30 Pull ups/Ringrodd (dela på)

  Time cap: 45 min
  Vecka 26 2020

  Måndag 2020-06-22

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Min 0-2: 21 Strikt Pull up
  Min 2-4: 21 Strikt press
  Min 4-6: 15 Strikt Pull up
  Min 6-8: 15 Strikt press
  Min 8-10: 9 Strikt Pull up
  Min 10-12:9 Strikt press

  Öka vikten på pressarna.
  Anpassa vikten/övning så att du behöver göra max 3 bryt per set.

  WoD
  2000 m rodd
  EMOM 5 lat burpees tills du rott 2000m.
  Börja med burpee


  Tisdag 2020-06-23

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Power cluster, 6x3 reps

  WoD
  10 Wallballs, 9/6kg
  25 Hang Power clean, 60/40kg
  20 Wallballs, 9/6kg
  20 Hang Power clean, 60/40kg
  30 Wallballs, 9/6kg
  15 Hang Power clean, 60/40kg
  40 Wallballs, 9/6kg
  10 Hang Power clean, 60/40kg
  50 Wallballs, 9/6kg
  5 Hang Power clean, 60/40kg


  Onsdag 2020-06-24

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  A1. ”Cyclist goblet squat” 4x12-15 reps, Tempo: 2020 vila 1 min
  A2. Commando pull ups, 4x3-5/s
  vila 1 min

  WoD
  6 varv:
  10 Toes to bar
  20 Utfallshopp
  200m sprint
  Vila 1 min


  Torsdag 2020-06-25

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Snatch - bygg till tung

  WoD
  3x
  21-15-9
  KB-svingar, 24/16kg
  Burpees
  Time cap: 5 min

  Vila 3 min


  Fredag 2020-06-26

  Crossfit Standard 60 min
  WoD
  3 varv
  5 BMU /10 CTB/Pull ups
  10 Devils press 2x22,5/15kg
  20 DB Front squat, 2x22,5/15kg

  Direkt till
  400 m Farmers Carry 2x22,5/15kg

  *Courtesy of Prepared programming

  Disco fredag
  3x
  Amsap chin over bar hold
  Direkt till
  Amrap unbroken Barbell curl, 20/15kg
  Vila 2 min


  Lördag 2020-06-27

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WoD

  På tid: 

  400 m löpning (tillsammans)
  80 marklyft, 80/60 kg (dela)
  400 m löpning (tillsammans)
  80 D-ball squats, 40/30 kg (dela)
  400 m löpning (tillsammans)
  80 Hang Power Cleans, 60/40 kg (dela)
  400 m löpning (tillsammans)
  80 KB-svingar, 24/16 kg (dela)
  400 m löpning med D-ball (tillsammans)

  TC: 45 min


  Söndag 2020-06-28

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WoD

  På tid:

  1200 m löpning (tillsammans)
  300 Lagom KB-svingar, 24/16 kg (dela)
  800 m löpning (tillsammans)
  150 Walballs, 9/6 kg (dela)
  400 m löpning (tillsammans)
  75 Burpees (dela)

  TC: 40 min
  Vecka 25 2020

  Måndag 2020-06-15

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  6 set
  Power clean + 3 Push press + 30 sek OH hold

  WoD
  På tid:
  100 Frontrackade utfallsteg 60/40kg
  *var 10:e rep utför 3 thrusters


  Tisdag 2020-06-16

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka

  OTM x8
  1. Supinerade pull ups 6-10
  2. Floor press, 8-12 reps
  Vila 2 min

  OTMx6
  1. Bent over rodd, 8-12
  2. Push ups, amrap

  WoD
  Amrap 12 min

  12 T2B
  12 Burpees
  12 Boxhopp


  Onsdag 2020-06-17

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  6 set
  1 Hang power snatch + 1 Hang squat snatch + OHS

  WoD
  3 varv på tid:
  30 alt Hantel Snatch, 22,5/15kg
  400 m löpning


  Torsdag 2020-06-18

  Crossfit Standard 60 min
  Marklyft
  6-6-6-6-6

  WoD
  5 varv
  Inom 3 min
  - 40/35 Cal rodd
  - Amrap Lat Burpee över rodd

  Vila 2 min mellan set


  Fredag 2020-06-19

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WoD
  Midsommar-chipper
  På tid (dela på):

  80 Pullups
  80 Burpess boxovers
  80 Toes 2 Bar
  80 Air Squats
  80 Pushups
  80 Box jumps
  80 D-Ball over shoulder, 40/30 kg
  Cash out: 400 m löpning med D-ball (en bär, båda springer)


  Lördag 2020-06-20

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WoD

  800 m löpning (tillsammans)
  150 Wallballs, 9/6 kg (dela)
  800 m löpning (tillsammans)
  30 Snatch, 60/40 kg (dela)
  800 m löpning (tillsammans)
  30 Clean & Jerk, 60/40 kg (dela)
  800 m löpning (tillsammans)


  Söndag 2020-06-21

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WoD
  5 varv på tid:

  400 m löpning (tillsammans)
  25 Marklyft, 100/70 kg (dela)
  50 Burpee over bar (synkade)
  Vecka 24 2020

  Måndag 2020-06-08

  Crossfit Standard 60 min
  WoD

  Inom 12 min
  800 m löpning
  +
  5-10-15-20...
  Pull ups
  Hand stand push ups

  4 min vila

  Inom 12 min
  1000 m rodd
  +
  5-10-15-20...
  Bent over row med hantlar, 2x22,5/15
  Push ups på hantlar

  Bål

  3 varv av:

  30 s Dead Bug
  20 s fällknivar/hollow till heel tap
  10 s Flutter kicks

  Vila en min mellan varven.


  Tisdag 2020-06-09

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka/teknik
  E2M x 6 (eller OTM i 12 min på lätt vikt)
  Power snatch + Hang squat snatch

  WoD
  På tid:
  30 Man makers, 2x22,5/15kg


  Onsdag 2020-06-10

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka/teknik
  4 utmanande set
  Repklättring 1-5 reps, välj mellan:
  - Leglesss från sittande
  - Legless från stående
  - Med ben
  - Från liggande till stående 

  WoD

  100 KB-Svingar, 24/16kg
  75 Wallballs, 9/6kg
  50 Toes to bar
  75 Air squat
  100 cal rodd


  Torsdag 2020-06-11

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Slamball bear hug step ups
  4x16-20 steg (alt)

  WoD
  4 varv på tid:

  400 m löpning
  10 Marklyft, tungt
  10 Laterala burpees

  1 min vila mellan varv


  Fredag 2020-06-12

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  6 set
  Power clean + Hang power clean + Push press + Push jerk

  WoD
  DCC Online Challenge #2
  Amrap 15 min
  1-2-3-4.. etc

  Boxhopp gå ner, 60/50cm
  Enarms Hantel Thruster, 22,5/15kg (dela och byt arm hur som)


  Lördag 2020-06-13

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WoD

  4 varv på tid av:
  800 m löpning (båda springer)
  80 push-ups (dela)
  80 sit-ups (dela)
  40 Air squats (synkade med synk i toppen)


  Söndag 2020-06-14

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WoD

  Amrap 30 min (dela anyhow):

  60 cal rodd
  50 wallballs (9/6 kg)
  40 power cleans (50/35 kg)
  30 lat Burpees over bar
  20 pullups
  Vecka 23 2020

  Tisdag 2020-06-02

  Crossfit Standard 60 min
  3 set
  A1. Supinerad Pull-up 5-10 reps
  Vila 15sek till A2
  A2. Bent over Dbl Hantel-rodd, 10-15 reps
  Vila 15 sek till A3
  A3. Amrap Alt Hantel hammer curl
  Vila 2 min mellan set

  3 set
  B1. Floor press 10-15 reps
  Vila 15 sek till B2
  B2. ”Skull crushers”, 10-15 reps (1st hantel)
  Vila 15 sek till B3
  B3. Amrap Push ups på hantlar
  Vila 2 min mellan set
  (Inspirerat av Prepared programming :)

  Wod
  Amrap 12
  36 Wallballs, 9/6kg
  24 Toes to bar/höga knän


  Onsdag 2020-06-03

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  Frontrackad DBL KB-utfallsgång, 4x16-20 steg

  WoD
  På tid:
  500m rodd
  10 Marklyft, 60/40kg
  20 Front squat, 60/40kg
  500m rodd
  15 Marklyft
  15 Front squat
  500m rodd
  20 Marklyft
  10 Front squat


  Torsdag 2020-06-04

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka/teknik
  Power Clean & Push jerk
  3 reps OTM x 8, ”Touch & go”

  WoD
  2x
  Amrap 8 min

  15 Clean & Jerk, 50/35kg
  30 Air squat
  15 Push ups
  30 Boxhopp
  Vila 4 min mellan amrap


  Fredag 2020-06-05

  Crossfit Standard 60 min
  Styrka
  10-8-6-4-2
  Strikt Pull-ups
  Strikt press (tungt, ska ej kunna göra obrutet första 2-3 seten)

  WoD
  Hantel-Isabel
  30 Alt hantel snatch, 30/22,5kg
  Direkt till
  Hantel-Grace
  30 Alt Clean & Jerk, 30/22,5kg

  Discofredag
  100 ”Crush curls” m KB, vid varje bryt 5 smala push-ups


  Lördag 2020-06-06

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WoD
  Partner-Whitten
  5 varv på tid:

  22 KB-svingar, 32/24kg (dela)
  22 Boxhopp, 60/50 cm (dela)
  400m löpning (båda)
  22 Burpees (dela)
  22 Wallballs, 9/6kg (dela)
  Time cap: 40 min


  Söndag 2020-06-07

  Crossfit Par-WOD 60 min
  Par-WoD

  På tid:

  1600 m löpning (båda)
  120 marklyft, 70/45 kg (dela)
  60 lat Burpees over bar (dela)
  800 m löpning (båda)
  90 Hang Power Cleans, 70/45 kg (dela)
  45 lat Burpees over bar (dela)
  400 m löpning (båda)
  60 Shoulder 2 OH, 70/45 kg (dela)
  30 lat Burpees over bar (dela)


  Nu har du kommit till slutet... bra jobbat! Men sitt inte här och slöa, in i boxen med dig och träna... :)